Sosyal Güvenlik Eğitimi


$2.23$12.31

5,0
5 Ratings
2 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 5 Live Class
 • 1 Document
 • 1 Quiz
 • 1 Homework
 • 1 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions

Upcoming Events

 • Sertifika Sınavı başlama tarihi
  29-01-2022 12:00
 • Sertifika Sınavı bitiş tarihi
  30-01-2022 23:59
 • Amazon Eğitimi Başlıyor
  07-02-2022 20:30
Türkçe
Education Period: 2. Period
Subscription Duration: 120 Days

Sosyal Güvenlik Eğitimi

İnsanların hayatları boyunca yaşam kalitesini artırmak için en önemli unsur sosyal güvenliktir. Sosyal güvencenin tüm insanlara sağlanması gerekir. Sosyal güvenlik insanların gelirlerine veya herhangi bir kriter gözetilmeksizin toplum huzurunu ve refahını yükseltmeyi amaçlar.

Sosyal tehlikelerin meydana gelmesi durumunda insanların hayatı tehlikeye girer. Bunun önüne geçebilmek için ülkemizde insan hakkının korunması bir kamu görevi olarak yerine getirilir. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet de bu görevi yerine getirmek için gerekli önlemleri alır ve gerekli kurum ve teşkilatları görevlendirir. Anayasanın 60. maddesinde bu yer almaktadır.

Sosyal güvenlik eğitimi herkesin alması gereken bir eğitimdir. Bir meslekle bağlantılı olarak ya da sosyal riski tehlike altında girebilme ihtimali söz konusu olduğunda, kişilerin geliri ve kazancı azalmış olma durumu olduğunda sosyal güvenlik kapsamında kişiler korunmaktadır. Sosyal güvenlik kavramı bu şekilde tanımlanabilir.

Sosyal Güvenlik Nedir?

Sosyal güvenlik yapı olarak sosyal devlet kavramından türetilmiştir. Sigortacılık ve korunma kapsamında ele alınır. Sigortalılara verilecek olan yardımların hangi hallerde olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunulur. Öncesinden belirlenmiştir ve buna göre yargı ve yasama kapsamında ele alınır. Sosyo-ekonomik değişimler göz önüne alınarak, demografik değişimlerle güncellemeler sağlanmıştır.

Sosyal güvenlik, hükümetler ve işverenler tarafından ortak olarak yürütülen; emeklilik, sosyal yardım, ödeneklerin sağlanması gibi alanlarda faaliyetlerin gösterildiği eylemlerin tanımıdır. Ülkenin sürdürülebilir bir kalkınma elde edebilmesi ve refah düzeyinin artması için ekonominin en önemli parçasıdır. Sigortalı olmak her vatandaşın hakkıdır. Bir çalışanın katkı payının yatırılmasının yanı sıra, iş hayatının bittikten sonra hak kazanılmış emekliliği de kapsar ve kişilerin her durumda da haklarının korunması gözetilir.

Sosyal Güvenlik Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Sosyal güvenlik ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek isteyenler,
 • Sosyal güvenlik konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili konuları merak edenler,
 • Sigortalı olmakla ilgili ayrıntılı bilgiyi edinmek isteyenler,
 • Sigortalılara sağlanan hakları merak edenler,
 • Sigortalılık türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • Sosyal güvenlik mevzuatını öğrenmek isteyenler.

What you will learn?

 • Sigortalı olmak deyince veya sigortalılık deyince aslında ne demek istiyoruz? Bunu anlamak için yasal dayanağı incelemek gerekiyor. Sosyal sigorta ve güvenlik kapsamında kanun maddelerinin ne olduğunu, 4a - 4b - 4c olarak nelerin kastedildiğini öğreneceksiniz.
 • Sosyal güvenlik terimi birçok ülkede farklı anlamlarda kullanabiliyor. Devletler ve insanlar genellikle bu kavramın tanımını düşünmeden hareket ediyorlar. İşte sosyal güvenlik eğitiminde sosyal güvenlik dendiğinde ne demek istendiğini anlayacaksınız. Sosyal güvenlik konusundaki haklarınız konusunda farkındalık kazanmış olacaksınız.
 • Bir işe girdiğinizde kendi yükümlülüklerinizin yanı sıra işverenin sizi çalıştırdığı süre boyunca ödemiş olduğu sigorta primleri dahil olmak üzere yüklenmiş olduğu sorumlulukları vardır. Sosyal güvenlik konusundaki haklarınızı bir işçi olarak bilirseniz işe giriş ve işten çıkış durumlarında hak etmiş olduklarınız hakkında bilgi sahibi olursunuz.
 • Tam olarak sigortalı olmak kavramı ne zaman ortaya çıkar? Bunun kanuni tanımlarıyla birlikte gereklilikleri hakkında da bilgi edineceksiniz. Nasıl sigortalı olunur gibi sorulara da Sosyal Güvenlik Eğitiminde yanıt bulacaksınız.
 • Sigortalı olduğunuzda size sağlanan faydalar hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda tam olarak bilgi sahibi olmadan gerekliliklerin yerine getirilmesi durumu söz konusu olduğundan haklarımıza çoğu zaman dikkat etmiyoruz. İşte bu noktada sigortalı olduğumuzda, sigortalılık haklarımızla ilgili bizlere sağlanan faydaların da farkında olmak için sosyal güvenlikle ilgili kursa katılmak gerekiyor. Bu eğitimin sonunda sigortalılık ve sosyal güvenceler hakkında derinlemesine bir bilgi ediniyor olacaksınız.
 • Sigortalılık hakkınızın ödenmemesi durumunda izlemeniz gereken yollar ile ilgili de ayrıntılı bilgi edineceksiniz. Bununla ilgili işverenin sorumluluğu bulunmakla birlikte, sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde idari para cezası uygulanır. Son ve güncel verilerle birlikte tüm bu bilgileri sosyal güvenlik kursunda ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz. Aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanında sosyal güvenlikle ilgili eksik bildiğiniz tüm konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Topics of Education

 • Sosyal Güvenlik ile ilgili temel kavramlar nelerdir?
 • 4/a 4/b 4/c ne demektir?
 • Sigortalı olmak ne demektir?
 • Ne zaman ve nasıl sigortalı olunur?
 • Sigortalılara sağlanan haklar nelerdir?
 • İşverenlerin sigortalı çalıştırma süreci?
 • İdari Para Cezaları ve sosyal güvenlikle ilgili eksik bilinenler.

FAQs About Education

Sosyal Güvenlik Sistemi Ne Zaman Kuruldu?

Sosyal sigorta planları 1961 yılında kurulmuş olan SGK tarafından iki kanuna dayalı şekilde yürütülmektedir. 657 sayılı İşçi Kanunu ve Sendika Fonları. Bakanlar kurulu kurumun kaynaklarının hem de yatırımlarının yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Türkiye’de iki farklı sosyal güvenlik programı bulunur. Çalışan Sigorta Programı ve Serbest Meslek Sahibi olanlar için. Aynı zamanda hastalık, kaza, malullük veya işsizlik nedeniyle gelir edemeyen kişilere destek sağlayan sosyal yardım programı da bulunur.

Sosyal Güvenliğin Kapsamı Nedir?

Sosyal güvenlik başlığından da anlaşılacağı gibi kapsamının üç ortak özelliği vardır. Temel kapsamı istihdam edilen veya belirli koşullar altında çalışan kişiler için olmakla birlikte tüm bu planlar için sağlanan faydalar ekonomik olmaktan çok sosyal niteliktedir. Yani tüm bu sosyal güvenlik planlarına ödenen katkı payları brüt ücret ve gelir üzerinden belirli bir yüzde ile hesaplanır.

İşverenler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olan çalışanlarına karşı sorumludur. Ve bu sorumluluğu üstlenerek gerekli tutarları ödemek zorundadır. Çalışanları iş ile ilgili karşılaşabilecekleri her türlü durumdan korumakla yükümlü olan işverenler, işçileri için belirli bir katkı payını yatırmakla yükümlüdür. İşverenler, sigortalıları veya serbest meslekte çalışan işçileri ve meslek mensuplarının her biri için zorunlu sigorta primi ödemesini hesaplayarak gerek SGK ile anlaşması olan bir şirket aracılığıyla gerekse de ilgili kuruma doğrudan ödemekle yükümlüdür. Çalışanlarının her türlü güvencesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden tüm işverenler geliri belirli sigorta primini, ilgili brüt ücret üzerinden hesaplarlar ve çalışanları adına ödemeyi sağlarlar.

Kimler Sosyal Sigorta Ödemesi Alma Hakkına Sahiptir?

Tüm çalışanlar, çalışan sigorta programları kapsamındadır. Bu programda uygunluk için yeterli katkı payının ödenmesi gerekiyor. En az 1 aylık katkı payının ödenmiş olması çıraklar dahil olmak üzere serbest meslek sahiplerini de kapsar. Bununla birlikte hastalık, kaza, malullük veya işsizlik nedeniyle gelir elde edemeyen kişilere destek sağlayan Sosyal Yardım Programları da bulunmaktadır. SGK'nın sorumlulukları arasında hastalık ve analık yardımları, işsizlik yardımları, emekli maaşı, ölüm yardımı ve diğer bazı yardımlar yer almaktadır. Bireyin hayatında ortaya çıkabilecek beklenmedik durumları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 8 milyar Türk Lirası sosyal yardım olarak ödenmektedir. Bu miktar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın %3-5’ini oluşturmaktadır.

Türkiye’de Yabancıların Sigorta Hakları Nelerdir?

Türkiye’deki yabancı şirketler ve yabancı çalışanların da hakları elbette vardır. Türkiye’de yabancı uyruklu eleman istihdam eden yerler de elbette bulunuyor. Avrupa Birliği vatandaşları Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanan uluslararası anlaşmalara göre Türk vatandaşlarıyla aynı sosyal güvenlik yardımlarından ve hizmetlerinden yararlanma haklarına sahiptir. Bu eğitimde Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments(5)
Course Rating 5,0
F. Dilek Aksoy
Veli Saygin
13 Ocak 2022
5.0

Çağatay Bey çok akıcı ve sade bir dille anlatıyor. Sorulan sorulara gayet açıklayıcı şekilde cevap verdi. Çok verimli bir eğitim oldu kendisine teşekkür ediyorum

F. Dilek Aksoy
Elif Türkoğlu
08 Aralık 2021
5.0

Cagatay Bey Cok guzel bilgiler verdi anlatimi Sade ve anlasilirdi ogretmek icin Bol tekrar yapti Farkli egitimlerde acmasini isteriz

Erdem Azman
21 Kasım 2021
5.0

Hocamız çok iyiydi. Gerçekten konunun uzmanı kendisi. Teşekkürler.