AnasayfaBlogYeni Nesil Marka ve Reklam
Marka Yönetimi

Yeni Nesil Marka ve Reklam

08 Haziran 2020
Düzgün bir şekilde düzenlenmiş, harfler ve raptiyelerle kaplı bir mantar pano. Panonun ortası siyah ve yeşil bir etiket üzerinde mavi bir raptiye ile süslenmiş. Solda, beyaz bir kâğıt parçası üzerinde koyu harflerle 'T' yazılı beyaz bir düğme var. Solda ayrıca siyah ve yeşil bir 'N' harfi yer almaktadır. Sağ üst köşede, üzerinde siyah bir daire bulunan mavi bir işaret vardır. Dairenin yanında bir kağıt parçası üzerinde mavi bir raptiye var. Bunun altında bir kağıt parçası üzerinde yeşil bir düğme ve siyah bir yüzey üzerinde yeşil bir düğme vardır. Sol alt köşede yeşil ve beyaz bir işaret vardır. Pano beyaz bir kenarlıkla çerçevelenmiştir.
StratejiAçıklamaÖnem
Yeni Nesil Marka ve ReklamDöneme uygun pazarlama fırsatlarını yaratmaktadır. Tüketici zihnini mercek altına alan ve yeniliklere bağlı stratejileri gündemine alan uygulamaları barındırır.Marka ve reklamın tüketici ihtiyaçlarını karşılaması ve talebi doğru bir şekilde yanıtlaması markanın değerini artırır.
Dijital PazarlamaMarkanın hedef kitlesini belirler ve kendi varlığını dijitale taşır. SEO kapsamında doğru ve etkili içerikler düzenleniyor.Dijitalleşen dünyada hedef kitleye ulaşmada, markanın varlığını duyurmada ve müşteri iletişimine etkili içerikler sağlamada büyük rol oynar.
Marka KonumlandırmaMarkanın rakiplerinden ayrılacağı yer, ürünün konumlandırılacağı noktadır. Bu strateji, ürün inovasyon örneklerine de rehberlik eder.Markanın hedef kitle nezdinde öne çıkmak ve pazar yarışında fark yaratmak için kullanır.
Marka HikâyesiMarkanın özgünlüğünü, değerlerini ve faydalarını içerir. Bu, marka ile tüketici arasında bir bağ oluşturabilir.Tüketicinin markayı sahiplenme ve marka sadakatini sağlama yolunda önemli bir araçtır.
Hedef Kitle ve Durum AnaliziMarkanın hedef kitlesi ve mevcut durumuna yönelik derinlemesine analizler yapılır.Hedef kitleye daha iyi ulaşabilmek ve doğru pazarlama stratejileri oluşturabilmek için gereklidir.
Yeni ve Gelişen Pazarlama TürleriDeneyimsel pazarlama, nöropazarlama ve değer yaratan pazarlama gibi yeni ve gelişen pazarlama türleri araştırılır ve uygulanır.Markanın rekabette öne çıkmasını sağlar ve yeni tüketici beklentilerine yanıt verir.
Dijitale Uyarlanmış Kurumsal İletişimMarka ve kurumsal iletişim çalışmaları dijitalleştirilir.Markanın dijital döneme ayak uydurması ve müşterileri ile etkin iletişim kurabilmesi için gereklidir.
Yaratıcı Düşünme ve İnovasyonMarkalar, yaratıcı düşünme süreçlerine hakim olmalı ve sürekli inovasyona yönelik çalışmalar yapmalıdır.Markanın rekabette öne çıkması ve tüketicinin dikkatini çekmesi için gereklidir.
Algı YönetimiMarka, imaj yönetimi ve algı yönetimi stratejilerini uygular.Markanın toplum nezdinde pozitif bir imaja sahip olmasını sağlar.
Tüketici DavranışlarıYeni nesil tüketici ve insan davranışlarını inceleme, analiz etme yeteneği geliştirmek önemlidir.Bu aşama, markanın hedef kitleye daha doğru ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Pazarlamanın değişen ve gelişen yöntemleriyle birlikte marka ve reklam stratejileri de buna ayak uyduracak yöntemleri denemeye çalışıyor. Büyük ölçekli şirket ve markalar, her döneme uygun pazarlama ve marka stratejilerini uygulamaktan çekinmese de her marka için bunu söylemek zor. Pazarlama dünyasında markanın kendini geliştirmesi ve tüketiciye ulaşması zorunludur.

Özellikle marka ve reklam alanındaki ihtiyaç ve taleplere yanıt vermek açısından değişiklik ve yenilik şart. Bu durumu da kavramlaştıracak olursak yeni nesil marka ve reklam çalışmaları, döneme uygun pazarlama fırsatlarını yaratmaktadır.

Marka yönetimi ve reklam sektörüne baktığımızda, yeni nesil ihtiyaçlara yanıt verilmesi ve stratejilerin uygulanması gerekilen alanlar olduğunu görürüz. Talebin olduğu ve bu talebi karşılayacak birtakım stratejik uygulamaların olması, tüketici nezdinde markayı değerli kılar. Reklam sektöründe de tüketici ve müşteriyi kısa sürede etkilemek kolay bir iş değildir. İşte yeni nesil marka ve reklam çalışmaları, tüketici zihnini mercek altına alan ve yeniliklere bağlı stratejileri gündemine alan uygulamaları barındırır. 

Yeni Nesil Marka ve Reklam Stratejileri

Rekabetin arttığı ve tüketicinin müşteriye dönüşümünün zorlaştığı bir alanda, marka ve reklam sektörü de farklı deneyimleri uygulamaya başladı. Tüketicinin rasyonel ve duygusal tercihlerinin, ihtiyaçlarının ve isteklerinin önemsendiği yeni nesil marka ve reklam alanı bu etkenlere bağlı inovasyon stratejileri üretmeye hedeflemektedir.

Rakiplerden farklılaşmak ve reklamlardan istenilen tepkiyi alabilmek için tüketiciye marka deneyimini ve farklı bir ürün pazarlaması örneğini göstermek gerek.

Her geçen gün artan markalar arasında yaratacağınız bir yenilik ya da farklılık, tüketicinin sizi sahiplenmesine ve marka sadakatini sağlayabilir. Bunun için de pazarlama ve marka dünyasında yaşanan değişimleri, trendleri, teknolojik dönüşümleri takip etmek gerek. Hem hedef kitleye ulaşmak için hem de kendinizi gösterebilmek adına, bilhassa teknolojiden yararlanmak gerekiyor.

Pazarlama dünyasında öne çıkan ve birçok kazanımı sağlayan dijital pazarlama, bir markanın hedef kitlesini tespit etmesi ve kendi varlığını dijitale taşıması için önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Bunun yanında marka ile müşteri iletişimi için doğru ve etkili içeriklerin düzenlenmesi ve üretimi de SEO kapsamında yürütülüyor.

Bu iki alan, markasını yaratmaya ve sunmaya hazırlanan işletmeler için son derece önemli veri ve çalışmaları içerir. Tabii ki dijitalleşmeye uygun olarak kurumsal iletişim çalışmaları da sosyal medya tabanlı olmalı ve aktif müşteri hizmetleri de dijitalleşmelidir. Bununla birlikte yeni nesil marka ve reklam, yeni nesil tüketici kavramına da aşina olmalıdır.

Değişen tüketici ve müşteri profili, satın alma davranışını ve tercihini nasıl etkiliyor ve marka buna nasıl yanıt verebilir, gibi soruların marka yöneticileri tarafından sıklıkla sorulması gerek. Özellikle marka yönetimi kapsamında günceli takip eden marka konumlandırma stratejilerin markaya katkı sunacağı biliniyor. 

Marka Konumlandırma ve İnovasyon

Yarattığınız markanın rakiplerinizden ayrılacağı yer, ürününüzü konumlandırmayı seçtiğiniz noktadır. Hedef kitle nezdinde öne çıkmak ve pazar yarışında bir fark yaratmak amaçlı, farklı özellikte marka konumlandırma stratejileri vardır.

Marka yaratma aşamasında, ürün ya da hizmetin hangi özelliklerde öne çıktığı, süreç içindeki hedefleri, markanın nihai hedefi gibi unsurlar ve planlar, markanın konumu da etkiler. Yaratma sürecinde marka konumlandırma stratejisi uygulamanız, nasıl bir kampanya ve süreç yönetimi yürütebileceğinizi de gösterir. 

Aynı zamanda ürün ya da hizmetin belirli dönemlerde ve durumlarda, bir yeniliğe ve farklı bir özelliğe sahip olması gerekir. Pek çok ürün inovasyon örnekleri de yarattığı marka konumlandırmasına göre bir yeniliği ya da özgünlüğü vaat etmeyi başarmıştır. Yine marka konumlandırmasında başarılı bir strateji olarak marka hikâyesi yaratmak, marka ile tüketici arasında bir bağ kurmanın da yolu olarak kullanılır.

Yaratacağınız marka ve ürün hikâyesi, özgünlüğünüzü, değerlerinizi ve sunacağınız faydayı içine alır. Marka konumlandırma ve yeni nesil marka stratejilerinde hangi kavramlara ve unsurlara dikkat etmeniz gerektiğinizi aşağıda sıraladık. Bu kavram ve  unsurlara dikkat ederek yeni nesil ihtiyaç ve tercihlere uygun bir pazarlama stratejisi uygulayabilirsiniz. 

  • Hedef kitle ve durum analizi yapma

  • Marka ve kurumsal iletişim çalışmalarını dijitale uyarlama

  • İmaj ve algı yönetimi stratejilerini uygulama

  • Pazarlama 4.0( dijitalleşme, marka hikâyesi yaratma, müşteriyi marka savunucusu yapma)

  • Yeni ve gelişen pazarlama türlerini (deneyimsel pazarlama, nöropazarlama, değer yaratan pazarlama) araştırma ve uygulama

  • Yeni nesil tüketici ve insan davranışlarını inceleme, analiz edebilme

  • Yaratıcı düşünme ve İnovasyon yaratma süreçlerine hakim olma

  • Marka kimliği, imajı ve marka yönetimi kavramlarını etkili kullanabilme

  • Alternatif reklam ve tanıtım mecralarına aşina olma ve etkin kullanabilme

  • Deneyimsel pazarlama örnekleri ve stratejilerini takip etme

Yeniliğe Hazır Bir Sektör: Reklam

Reklam sektörü, zaman zaman değişime ve yeniliğe ihtiyaç duyan bir alan. Tüketici davranışlarına bakacak olursak reklamların inandırıcılığı ve doğruluğu azalmış ve tüketici nezdinde satın alma sürecinde reklamlar etkisini de kaybetmeye başlamıştır.

Bundan dolayı marka ve ürün reklamlarında, yeni nesil pazarlama ve marka stratejilerine uygun doğru ve etkili reklam yaratılmalıdır. Buradaki doğruluk, tüketici inandırmak ve ürünün özelliklerini doğru pazarlayabilmektir. Bunun için de tüketici ve hedef kitle zihnini mercek altına alan nöropazarlama anlayışını uygulamak gerek. 

Reklamların duygulara seslenmesi ve tüketiciye bunu doğru aktarabilmesi için hedef kitleye uygun reklam ve tanıtım mecrasını seçmesi gerekiyor. Uygun mecrayı seçmek için dijital verilerden ve hedef kitle analizinden yararlanılır. Reklamda; hikâyelerden, duygulardan, eğlenceden ve deneyimlerden faydalanabilirsiniz. Reklam alanında yaratıcı düşünceden çok bir düşünceyi, fikri ve simgeyi özgünlükle anlatabilmek önemlidir.

Tüketici ve müşteri grubuna ulaşmayı hedefleyen reklamlar, sadece televizyona göre bir pazarlama ve satış hedefi belirlememeli, başta dijital ve sosyal medya mecraları olmak üzere, açık hava reklamcılığına göre de konseptler hazırlayabilmelidir. İçerik pazarlaması kapsamında marka ve ürün bilinirliği artırma, sanal ve artırılmış gerçeklik, bütünleşik reklam uygulamaları ve dijital deneyim mağazaları gibi teknikleri reklam kapsamında deneyebilirsiniz.

Yeni Nesil Marka ve Reklam, Döneme uygun pazarlama fırsatlarını yaratmaktadır Tüketici zihnini mercek altına alan ve yeniliklere bağlı stratejileri gündemine alan uygulamaları barındırır, Marka ve reklamın tüketici ihtiyaçlarını karşılaması ve talebi doğru bir şekilde yanıtlaması markanın değerini artırır, Dijital Pazarlama, Markanın hedef kitlesini belirler ve kendi varlığını dijitale taşır SEO kapsamında doğru ve etkili içerikler düzenleniyor, Dijitalleşen dünyada hedef kitleye ulaşmada, markanın varlığını duyurmada ve müşteri iletişimine etkili içerikler sağlamada büyük rol oynar, Marka Konumlandırma, Markanın rakiplerinden ayrılacağı yer, ürünün konumlandırılacağı noktadır Bu strateji, ürün inovasyon örneklerine de rehberlik eder, Markanın hedef kitle nezdinde öne çıkmak ve pazar yarışında fark yaratmak için kullanır, Marka Hikâyesi, Markanın özgünlüğünü, değerlerini ve faydalarını içerir Bu, marka ile tüketici arasında bir bağ oluşturabilir, Tüketicinin markayı sahiplenme ve marka sadakatini sağlama yolunda önemli bir araçtır, Hedef Kitle ve Durum Analizi, Markanın hedef kitlesi ve mevcut durumuna yönelik derinlemesine analizler yapılır, Hedef kitleye daha iyi ulaşabilmek ve doğru pazarlama stratejileri oluşturabilmek için gereklidir, Yeni ve Gelişen Pazarlama Türleri, Deneyimsel pazarlama, nöropazarlama ve değer yaratan pazarlama gibi yeni ve gelişen pazarlama türleri araştırılır ve uygulanır, Markanın rekabette öne çıkmasını sağlar ve yeni tüketici beklentilerine yanıt verir, Dijitale Uyarlanmış Kurumsal İletişim, Marka ve kurumsal iletişim çalışmaları dijitalleştirilir, Markanın dijital döneme ayak uydurması ve müşterileri ile etkin iletişim kurabilmesi için gereklidir, Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon, Markalar, yaratıcı düşünme süreçlerine hakim olmalı ve sürekli inovasyona yönelik çalışmalar yapmalıdır, Markanın rekabette öne çıkması ve tüketicinin dikkatini çekmesi için gereklidir, Algı Yönetimi, Marka, imaj yönetimi ve algı yönetimi stratejilerini uygular, Markanın toplum nezdinde pozitif bir imaja sahip olmasını sağlar, Tüketici Davranışları, Yeni nesil tüketici ve insan davranışlarını inceleme, analiz etme yeteneği geliştirmek önemlidir, Bu aşama, markanın hedef kitleye daha doğru ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar
marka ve reklam inovasyon marka yönetimi marka konumlandırma reklam sektörü
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.