AnasayfaBlogYaratıcı Drama Nedir? Neden Önemlidir?
Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir? Neden Önemlidir?

18 Ocak 2021
Yaratıcı Drama Nedir? Neden Önemlidir?

Yaratıcı drama en basit tanım ile yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidir. Bir grubu oluşturan katılımcılar bir lider/eğitmen eşliğinde, kendi yaşantıları ve deneyimlerden yola çıkarak bir konuyu, düşünceyi ya da amacı belli tekniklerden yararlanarak canlandırırlar. Bu tekniklerin olmazsa olmazı "Rol Oynama ve Doğaçlama" dır.

Canlandırma süreci üç temel ilkeye dayanır; "-mış gibi yapma", "kendiliğindenlik" ve "şimdi burada" ilkesi. Ayrıca yaratıcı drama, oyunun genel ilkelerinden ve gücünden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Drama Ne Amaçlar?

Yaratıcı drama çalışmaları; eğitim, sanat, iş hayatı, kişisel gelişim vb. bir çok alanda uygulanmaktadır. Bu çalışmalara okul öncesi yaş grubundan başlayarak her yaştan insan katılabilir. Yaş gruplarına uygun olarak oluşturulan gruplar ile belirlenen bir tema üzerinden çalışmalar yapılır. Peki bu süreç katılımcılara ne kazandırmayı amaçlar?

Yaratıcı drama sürecinin genel amaçları:

 • Kendini keşfetme ve tanıma

 • Yaratıcılık ve hayal gücü geliştirme

 • Dinleme, görme, araştırma, kendini ifade etme, iletişim becerileri geliştirme

 • Sanatsal bir bakış açısı kazandırma

 • Olaylara karşı eleştirel düşünme yeteneği geliştirme ve olayları değerlendirebilme

 • Yeni ve farklı çözüm yolları geliştirme

 • Planlama, karar verme, grup içerisinde uyumlu çalışma becerisi geliştirme

 • Empati becerilerini geliştirme

 • Estetik algısı oluşturma ve kazandırma olarak özetlenebilir.

Yöntem (Araç) ve Amaç Olarak Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, yöntem (araç) ve amaç olarak iki farklı şekilde uygulanır. Yöntem (araç) olarak kullanımı, bir konuyu, düşünceyi, olguyu yaşayarak ve yaparak öğretme amaçlı tekniklerden yararlanılarak bu sürecin uygulanmasıdır. Örnek verecek olursak; "Toplumsal cinsiyet kavramının yaratıcı drama yöntemi ile incelenmesi". Örnekten yola çıkarak bu yöntem bir çok alanda uygulanabilir.

Eğitim alanında, kişisel gelişim alanında, ev hanımlarına yapılan çalışmalarda, iş hayatında yapılan çalışmalarda, dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmalarda, vb. bir çok alanda bu yöntem kullanılarak çalışmalar yapılır. Bu çalışmaları yapabilmek için; belirli bir gruba, bir mekana, eğitimli ve konuya hakim bir lider/eğitmene ihtiyaç vardır. Kısaca hayatın her alanına dair yapılacak olan çalışmalarda yaratıcı drama sürecinden yararlanılmasına yöntem (araç) olarak kullanılması denilir.

Amaç olarak kullanımı ise yaratıcı drama sürecinin işleyişini, aşamalarını, tekniklerini, özelliklerini, tarihini, çeşitlerini vb. alana dair bilinmesi gereken her türlü bilginin öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Amaç olarak kullanımının hedefi, alana bilgili, donanımlı yaratıcı drama liderleri/eğitmenleri yetiştirmektir. Bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmalar yapmak isteyen kişilerin iyi bir eğitim alması gerekmektedir.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Günümüzde bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar ve kavram karmaşası vardır. İlk olarak değinmek gereken konu; yaratıcı drama oyunun özelliklerinden ve gücünden yararlanır ama yaratıcı drama sadece oyun oynamak değildir! Oyun kavramı sadece sürece yardımcı olur ve süreci destekler.

İkinci olarak; yaratıcı drama tiyatro değildir! Bu iki kavram çalışmalarda birbirlerinden yararlanır ama tiyatro sonuç odaklıdır ve oyunculuk becerisine dayanır. Tiyatro süreç sonunda seyircinin karşısına çıkar ve bir tepki bekler. Yaratıcı drama ise sonuç değil süreç odaklıdır. Oyunculuk becerisi ya da yeteneği önemli değildir. Katılımcının süreç içerisinde kaldığı sürece belirlenen kazanımı elde etmesi amaçlanır. Bu süreçte seyirci yoktur.

Üçüncü olarak; yaratıcı drama dramatizasyon değildir! Dramatizasyon, bir hikayeden, masaldan v.b materyallerden yararlanarak canlandırma, uygulama sürecidir. Yaratıcı drama bu teknikten yararlanır, süreçte bu tekniği kullanır ama sadece dramatizasyon değildir.

Sonuç olarak yaratıcı drama, hayatın içerisinde olan her şeye dair olan bir süreçtir. Yaşayarak ve yaparak öğrenme/geliştirme ilkesine dayandığı için kalıcı ve kaliteli bir öğrenim sağlar. Bu süreç içerisinde katılımcıların deneyimleri onlara bir çok şey kazandırır ve öğretir. Günümüzde bir çok ülkede, özellikle eğitim alanında bu sürece çok fazla önem verilmektedir. Türkiye'de henüz gelişmekte olan bir alandır.

Yaratıcı drama sürecine eğer katılımcı olarak bir çalışmaya katılacaksanız mutlaka araştırın.

 • Eğitimi veren lider/eğitmen konuya ne kadar hakim?

 • Eğitimini nereden almış?

 • Daha önce hangi eğitimleri vermiş?

 • Ve bu eğitim bana uygun mu?

Eğer eğitmen olarak bu sürece katılmak istiyorsanız, bu konu ile eğitimler veren kurumları araştırın. Piyasada bir çok eğitim veren kurum olmakla birlikte bazıları maalesef yeterli ve donanımlı bir eğitim için yeterli değildir.

Yaratıcı Drama Nedir? 

Yaratıcı drama en basit tanım ile yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidir. Bir grubu oluşturan katılımcılar bir lider/eğitmen eşliğinde, kendi yaşantıları ve deneyimlerden yola çıkarak bir konuyu, düşünceyi ya da amacı belli tekniklerden yararlanarak canlandırırlar.

Yaratıcı Drama Ne Amaçlar?

Yaratıcı drama katılımcılarına; kendini keşfetme ve tanıma, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirme, empati becerilerini geliştirme gibi kazanımlar sağlamayı amaçlar.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Günümüzde bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar ve kavram karmaşası vardır. İlk olarak değinmek gereken konu; yaratıcı drama oyunun özelliklerinden ve gücünden yararlanır ama yaratıcı drama sadece oyun oynamak değildir! Oyun kavramı sadece sürece yardımcı olur ve süreci destekler.

Yaratıcı drama, hayatın provasıdır. Yaşasın Drama!

YAZAR: BURAK CANDAN

Yaratıcı Drama drama yaratıcı drama nedir yaratıcı drama eğitimi doğaçlama
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.