AnasayfaBlogYaratıcı Drama Nedir? Neden Önemlidir?
Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir? Neden Önemlidir?

18 Ocak 2021
Bir grup insan bir odanın ortasındaki sandalyelerde daire şeklinde oturmaktadır. Sekiz kişi vardır; yedisi gündelik kıyafetler giymekte, biri ise püskül detaylı kahverengi bir ceket giymektedir. Kahverengi ceketli adam, ellerini kucağında kavuşturmuş bir şekilde dairenin dış kenarında oturmaktadır. Çemberin ortasındaki adam en hareketli ifadeye sahip olmakla birlikte, çemberdeki tüm insanlar ileriye bakmaktadır. Arka planda bir sandalyede oturan, beyaz gömlek ve mavi kot pantolon giymiş bir kişi de var. En sağda, bir grup el bir işaret tutuyor.
Yaratıcı Drama KavramıYaratıcı Dramanın AmaçlarıYaratıcı Drama ile Karıştırılan Diğer Kavramlar
Yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidirKendini keşfetme ve tanımaOyun oynamak
Katılımcıların deneyimleri ve yaşantısı üzerine kuruludurYaratıcılık ve hayal gücü geliştirmeTiyatro
Rol oynama ve doğaçlama gerektirirİletişim becerileri geliştirmeDramatizasyon
Canlandırma süreci '-mış gibi yapma', 'kendiliğindenlik' ve 'şimdi burada' ilkelerine dayanırSanatsal bir bakış açısı kazandırmaOyun kavramı
Eğitim, sanat, iş hayatı, kişisel gelişim vb. birçok alanda uygulanabilirEleştirel düşünme yeteneği geliştirmeTiyatro süreci
Bir grubun belirlenen bir tema üzerinden çalışmalar yaparYeni ve farklı çözüm yolları geliştirmeOyunculuk becerisi
Bilgili ve donanımlı drama liderleri/eğitmenleri yetiştirmeyi hedeflerPlanlama, karar verme, grup içerisinde uyumlu çalışma becerisi geliştirmeSüreç odaklı olması
Her yaştan insanın katılımına uygundurEmpati becerilerini geliştirmeSeyirciye ihtiyaç duymaz
Yöntem (araç) ve amaç olarak iki farklı şekilde uygulanırEstetik algısı oluşturma ve kazandırmaSadece dramatizasyon olmaması
Belirli bir gruba, mekana ve eğitimli bir lider/eğitmen gerektirirBelli konuların, düşüncelerin, olguların yaşayarak ve yaparak öğretilmesiHer alanda kullanılabilen bir yöntem olması

Yaratıcı drama en basit tanım ile yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidir. Bir grubu oluşturan katılımcılar bir lider/eğitmen eşliğinde, kendi yaşantıları ve deneyimlerden yola çıkarak bir konuyu, düşünceyi ya da amacı belli tekniklerden yararlanarak canlandırırlar. Bu tekniklerin olmazsa olmazı "Rol Oynama ve Doğaçlama" dır.

Canlandırma süreci üç temel ilkeye dayanır; "-mış gibi yapma", "kendiliğindenlik" ve "şimdi burada" ilkesi. Ayrıca yaratıcı drama, oyunun genel ilkelerinden ve gücünden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Drama Ne Amaçlar?

Yaratıcı drama çalışmaları; eğitim, sanat, iş hayatı, kişisel gelişim vb. bir çok alanda uygulanmaktadır. Bu çalışmalara okul öncesi yaş grubundan başlayarak her yaştan insan katılabilir. Yaş gruplarına uygun olarak oluşturulan gruplar ile belirlenen bir tema üzerinden çalışmalar yapılır. Peki bu süreç katılımcılara ne kazandırmayı amaçlar?

Yaratıcı drama sürecinin genel amaçları:

 • Kendini keşfetme ve tanıma

 • Yaratıcılık ve hayal gücü geliştirme

 • Dinleme, görme, araştırma, kendini ifade etme, iletişim becerileri geliştirme

 • Sanatsal bir bakış açısı kazandırma

 • olaylara karşı eleştirel düşünme yeteneği geliştirme ve olayları değerlendirebilme

 • Yeni ve farklı çözüm yolları geliştirme

 • Planlama, karar verme, grup içerisinde uyumlu çalışma becerisi geliştirme

 • Empati becerilerini geliştirme

 • Estetik algısı oluşturma ve kazandırma olarak özetlenebilir.

Yöntem (Araç) ve Amaç Olarak Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, yöntem (araç) ve amaç olarak iki farklı şekilde uygulanır. Yöntem (araç) olarak kullanımı, bir konuyu, düşünceyi, olguyu yaşayarak ve yaparak öğretme amaçlı tekniklerden yararlanılarak bu sürecin uygulanmasıdır. Örnek verecek olursak; "Toplumsal cinsiyet kavramının yaratıcı drama yöntemi ile incelenmesi". Örnekten yola çıkarak bu yöntem bir çok alanda uygulanabilir.

Eğitim alanında, kişisel gelişim alanında, ev hanımlarına yapılan çalışmalarda, iş hayatında yapılan çalışmalarda, dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmalarda, vb. bir çok alanda bu yöntem kullanılarak çalışmalar yapılır. Bu çalışmaları yapabilmek için; belirli bir gruba, bir mekana, eğitimli ve konuya hakim bir lider/eğitmene ihtiyaç vardır. Kısaca hayatın her alanına dair yapılacak olan çalışmalarda yaratıcı drama sürecinden yararlanılmasına yöntem (araç) olarak kullanılması denilir.

Amaç olarak kullanımı ise yaratıcı drama sürecinin işleyişini, aşamalarını, tekniklerini, özelliklerini, tarihini, çeşitlerini vb. alana dair bilinmesi gereken her türlü bilginin öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Amaç olarak kullanımının hedefi, alana bilgili, donanımlı yaratıcı drama liderleri/eğitmenleri yetiştirmektir. Bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmalar yapmak isteyen kişilerin iyi bir eğitim alması gerekmektedir.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Günümüzde bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar ve kavram karmaşası vardır. İlk olarak değinmek gereken konu; yaratıcı drama oyunun özelliklerinden ve gücünden yararlanır ama yaratıcı drama sadece oyun oynamak değildir! Oyun kavramı sadece sürece yardımcı olur ve süreci destekler.

İkinci olarak; yaratıcı drama tiyatro değildir! Bu iki kavram çalışmalarda birbirlerinden yararlanır ama tiyatro sonuç odaklıdır ve oyunculuk becerisine dayanır. Tiyatro süreç sonunda seyircinin karşısına çıkar ve bir tepki bekler. Yaratıcı drama ise sonuç değil süreç odaklıdır. Oyunculuk becerisi ya da yeteneği önemli değildir. Katılımcının süreç içerisinde kaldığı sürece belirlenen kazanımı elde etmesi amaçlanır. Bu süreçte seyirci yoktur.

Üçüncü olarak; yaratıcı drama dramatizasyon değildir! Dramatizasyon, bir hikayeden, masaldan v.b materyallerden yararlanarak canlandırma, uygulama sürecidir. Yaratıcı drama bu teknikten yararlanır, süreçte bu tekniği kullanır ama sadece dramatizasyon değildir.

Sonuç olarak yaratıcı drama, hayatın içerisinde olan her şeye dair olan bir süreçtir. Yaşayarak ve yaparak öğrenme/geliştirme ilkesine dayandığı için kalıcı ve kaliteli bir öğrenim sağlar. Bu süreç içerisinde katılımcıların deneyimleri onlara bir çok şey kazandırır ve öğretir. Günümüzde bir çok ülkede, özellikle eğitim alanında bu sürece çok fazla önem verilmektedir. Türkiye'de henüz gelişmekte olan bir alandır.

Yaratıcı drama sürecine eğer katılımcı olarak bir çalışmaya katılacaksanız mutlaka araştırın.

 • Eğitimi veren lider/eğitmen konuya ne kadar hakim?

 • Eğitimini nereden almış?

 • Daha önce hangi eğitimleri vermiş?

 • Ve bu eğitim bana uygun mu?

Eğer eğitmen olarak bu sürece katılmak istiyorsanız, bu konu ile eğitimler veren kurumları araştırın. Piyasada bir çok eğitim veren kurum olmakla birlikte bazıları maalesef yeterli ve donanımlı bir eğitim için yeterli değildir.

Yaratıcı Drama Nedir

Yaratıcı drama en basit tanım ile yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidir. Bir grubu oluşturan katılımcılar bir lider/eğitmen eşliğinde, kendi yaşantıları ve deneyimlerden yola çıkarak bir konuyu, düşünceyi ya da amacı belli tekniklerden yararlanarak canlandırırlar.

Yaratıcı Drama Ne Amaçlar?

Yaratıcı drama katılımcılarına; kendini keşfetme ve tanıma, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirme, empati becerilerini geliştirme gibi kazanımlar sağlamayı amaçlar.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Günümüzde bu konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar ve kavram karmaşası vardır. İlk olarak değinmek gereken konu; yaratıcı drama oyunun özelliklerinden ve gücünden yararlanır ama yaratıcı drama sadece oyun oynamak değildir! Oyun kavramı sadece sürece yardımcı olur ve süreci destekler.

Yaratıcı drama, hayatın provasıdır. Yaşasın Drama!

YAZAR: BURAK CANDAN

Yaparak, yaşayarak öğrenme sürecidir, Kendini keşfetme ve tanıma, Oyun oynamak, Katılımcıların deneyimleri ve yaşantısı üzerine kuruludur, Yaratıcılık ve hayal gücü geliştirme, Tiyatro, Rol oynama ve doğaçlama gerektirir, İletişim becerileri geliştirme, Dramatizasyon, Canlandırma süreci '-mış gibi yapma', 'kendiliğindenlik' ve 'şimdi burada' ilkelerine dayanır, Sanatsal bir bakış açısı kazandırma, Oyun kavramı, Eğitim, sanat, iş hayatı, kişisel gelişim vb birçok alanda uygulanabilir, Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, Tiyatro süreci, Bir grubun belirlenen bir tema üzerinden çalışmalar yapar, Yeni ve farklı çözüm yolları geliştirme, Oyunculuk becerisi, Bilgili ve donanımlı drama liderleri/eğitmenleri yetiştirmeyi hedefler, Planlama, karar verme, grup içerisinde uyumlu çalışma becerisi geliştirme, Süreç odaklı olması, Her yaştan insanın katılımına uygundur, Empati becerilerini geliştirme, Seyirciye ihtiyaç duymaz, Yöntem (araç) ve amaç olarak iki farklı şekilde uygulanır, Estetik algısı oluşturma ve kazandırma, Sadece dramatizasyon olmaması, Belirli bir gruba, mekana ve eğitimli bir lider/eğitmen gerektirir, Belli konuların, düşüncelerin, olguların yaşayarak ve yaparak öğretilmesi, Her alanda kullanılabilen bir yöntem olması
Yaratıcı Drama drama yaratıcı drama nedir yaratıcı drama eğitimi doğaçlama
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yaratıcı Drama Eğitimi, çocuklarda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmenin heyecan verici bir yoludur. Bu çevrimiçi kursta, uzun kahverengi saçlı ve sarı arka planlı bir kadın görülmektedir. Elini uzatmış, siyah bir gömlek ve bir kolye takıyor. Boynunun yakın çekimi onun canlı kişiliğini ortaya koymaktadır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar yeni fikirler, karakterler ve hikayeler keşfedebilirler. Kendilerini özgürce ifade edebilir ve kendi yaratıcılıklarına güven duyabilirler. Bu online kurs, drama eğitiminin temellerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kurs, hikaye anlatımı, doğaçlama ve karakter gelişimi gibi konuları kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca dramanın kendini ifade etme ve iletişim kurma aracı olarak gücünü öğreneceklerdir. Bu kursun sonunda öğrenciler, yaratıcı süreci ve dramayı hayal güçlerini beslemek ve kendi yaratıcılıklarını geliştirmek için bir araç olarak nasıl kullanacaklarını daha iyi anlayacaklardır.
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
14110
Oyunculuk eğitimi, sahne veya ekran için performans sanatını öğreten çevrimiçi bir kurstur. Bu kurs sayesinde, hareket ve yüz ifadelerinin temellerinden karakter geliştirme ve sahne çalışması gibi daha karmaşık tekniklere kadar oyunculuğun temellerini öğrenebilirsiniz. Kurs, kendi benzersiz tarzınızı ve zanaata yaklaşımınızı geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Metinleri nasıl analiz edeceğinizi, inandırıcı karakterler yaratacağınızı ve bir sahneye kendi yorumunuzu nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz. Deneyimli profesyonellerin yardımıyla zanaatınızı geliştirebilir, kendinize güvenen ve başarılı bir oyuncu olabilirsiniz. Oyunculuk eğitimi size becerilerinizi geliştirme, özgüveninizi bulma ve kendi benzersiz tarzınızı geliştirme fırsatı da verebilir. Bu online kurs sayesinde başarılı bir oyuncu olabilir ve oyunculuk kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
4.9
(12)

Oyunculuk Eğitimi

12 Konu5 Saat
Genç bir kadın ışıl ışıl gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Kısmen kulaklarının arkasında toplanmış uzun, koyu kahverengi saçları var. Gözleri hayat dolu ve dudakları yumuşak, içten bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Beyaz bir tişört, açık mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve duruşu rahat. Güven ve neşe saçıyor, bu da onu güzel ve canlandırıcı bir manzara haline getiriyor. Parlak, güneşli bir ortamda duruyor ve sıcak ışıltısı güneş ışınlarıyla vurgulanıyor.Sibel Curciali
12570