AnasayfaBlogStajyer Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Stajyer Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

08 Temmuz 2021
İki kadın bir masada oturmuş gülümsüyor. Kadınlardan biri kollarını masanın üzerinde kavuşturmuş ve yüzünü yana çevirmiş. Diğer kadının kolları kucağında ve önünde bir fincan kahve var. Her ikisinin de uzun siyah saçları var. Ön plandaki masanın üzerinde beyaz zemin üzerine siyah bir Y harfinden oluşan bir logo var. Arka planda daha uzakta bir beyaz tahta ve bir kişinin yakası görülüyor. Bu görüntü siyah beyazdır.

Stajyer eğitim öğretim zamanı boyunca teori ve bilgiyi, profesyonel bir alanda pratik uygulamaya çeviren kişiler olarak tanımlanabilir. Stajyer durumundaki öğrenciler, mesleki anlamda bilgi ve becerilerinin gelişimi kapsamında çok mühim olan staj uygulamalarında yer seçimi için farklı davranışlar gösterebilmektedir. Bu yazımızda stajyerlere yer verdik.

Stajyer Nedir?

Stajın, hemen hemen her alanda teorik eğitimi destekleyici uygulamalı bir eğitim yönetimi olduğu bilinmektedir. Staj teorik eğitime katkının hemen yanında stajını gerçekleştiren öğrencilere, sorumluluk sahibi olma, mesleki ve iletişim becerilerini geliştirme, kurum kültürü kavramını öğrenme, meslek hakkında bildi elde etme gibi konularda, aynı zamanda öğrencilerin kariyer planlamalarında mesleki tercihlerinde geleceğe dönük sosyalleşmelerine imkan sağlamaktadır. Stajyer eğitim öğretim zamanı boyunca teori ve bilgiyi, profesyonel bir alanda pratik uygulamaya çeviren kişiler olarak tanımlanabilir.

Stajyer durumundaki öğrenciler, mesleki anlamda bilgi ve becerilerinin gelişimi kapsamında çok mühim olan staj uygulamalarında yer seçimi için farklı davranışlar gösterebilmektedir. Stajların dönem dışında yaz döneminde yapıldığı okullarda özellikle şehir dışından eğitim gören öğrenciler aileleriyle daha çok vakit geçirebilme adına yakın diyebileceğimiz yerlerde staj yapma isteğinde bulunabilmektedir. Tanıdık ve arkadaş tavsiyesi, meslektaş, eğitimci yönlendirilmesi, öğrenilen kurum algısı ve kendi araştırmaları staj yeri tercihlerine etki edebilecek diğer faktörler olarak sıralayabiliriz. Tercih sebebi her ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken konulardan biri ilgili kurum yöneticileriyle birebir görüşme yapmak olmalıdır.

Öğrenci çalışmayı beklediği alanda daha önceki tecrübeler kapsamında planlı ve programlı staj fırsatı sunan bir kurumda staj yapmayı hedeflemelidir. Olabildiğince en yüksek seviyede iş pratiğine sahip olmak için hareket etmeli staj yeri seçiminde oldukça dikkatli olmalıdır. Eğitim gören öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışacağı iş ortamını tam olarak tanıyabilmeleri ve uygulama kapsamında tecrübe ve birikim elde edilebilmesi için gönüllü, kısmi zamanlı staj imkanları bulunmaktadır. Fakat her yerde alanı kapsamında kısmi zamanlı iş imkanı elde edilemeyebilir.

Daha önceleri gelişim çalışmalarında bulunmak isteyen kimi öğrencilerin sıklıkla başvuruda bulunduğu gönüllü çalışmalar sigorta zorunluluğu nedeniyle ilgili kurumlar tarafından tercih edilmediği için eskisi kadar yaygın olmadığını belirtebiliriz. Bütün öğrencileri kapsayan zorunlu stajların sigorta primleri ise ilgili yasa kapsamında öğrencilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumları tarafından ödenmesinin yapıldığından dolayı herhangi bir problem teşkil etmemektedir.

Stajyer Ne İş Yapar?

Stajyer öğrenciler kanun tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda anabilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesinin istemleri ve talimatları doğrultusunda birimin çalışma talimatları doğrultusunda gerçekleştirir. Diğer görevleri şöyledir;

 • Çalışmış olduğu birimde etkin bir şekilde görev alarak elde etmiş olduğu veya olacağı tecrübeleri sorumlu öğretim görevlisi bilgisi dahilinde elde eder.

 • Stajyer öğrenci yapılacak işlemlerde diğer sağlık çalışanlarının gerçekleştirmiş oldukları işleri yakından takip ederek mesleğin inceliklerini elde eder.

 • Şayet stajyer öğrenci sağlık hizmetleri alanında öğrenciyse hastaların klinik, radyolojik, görüntüleme gibi bulgularını sorumlu öğretim elemanının bilgisi doğrultusunda yapar.

 • Gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ilgili stajyer sorumlu amirine bilgilendirmede bulunur.

 • Stajyerlerin yapmış oldukları çalışmalarla ilgili doldurmaları beklenen formları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurur.

 • Staj başlamadan önce öğretim üyeleri tarafından kendisine verilen staj dosyasını eksiksiz bir şekilde doldurur.

 • Hastanede stajyer olması durumunda görev yapmış olduğu alanda koruyucu bariyer kullanması beklenmektedir. Fakat diğer alanlarda stajyerliğini yerine getirmesi durumunda ise mesleğin gerektirmiş olduğu işyeri sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yapar.

 • Hasta için kullanmış olduğu bütün malzemelerin son tüketim ve kullanma sürelerini kontrol eder. Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk olan malzemeleri ilgili öğretim üyesine bildirir.

 • Görev yapmış olduğu birimdeki diğer çalışanların işlerini aksatacak bir davranıştan uzak durur.

 • Umumi hıfzısıhha kanununun 57. maddesi gereği bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkları sorumlu öğretim üyesine bildirir.

 • Çalışmış olduğu departmanın sorumlusu tarafından gösterilen işleri eksiksiz bir şekilde yerine getirir.

 • Büütn çalışmalarını kalite yönetim sistemi politikaları, hedefleri doğrultusunda yerine getirir.

Stajyer Maaşları

Stajyerlerin maaş alımlarıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen bir husus bulunmamaktadır. Fakat görev yapmış olduğu süre boyunca sigorta ödemeleri okul ya da staj yapmış olduğu kurum tarafından sağlanmaktadır. Hatta bununla ilgili daha önceleri herhangi bir sigorta ödemeleri yapılamaz iken 2019 yılından itibaren sigorta primleri düzenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise öğrencilerin açmış oldukları idari davalarla kazanmış oldukları haklar şeklinde belirtebiliriz.

Bunun dışında eğitim sonrası stajyer olarak bir yerde görev başlanması planlanıyorsa, bunun için bir süre belirlenmektedir. Bu süre 1 ile 3 ay arasında değişkenlik göstermektedir. Bu süre zarfında görev yapılan mesleğe göre ödenen ücretler 2/3 oranındadır. Fakat bir öğrenci olma durumu söz konusu değildir. Öğrenci olunması halinde sadece servis, yemek ve sigorta bedeli karşılanmaktadır. Bu üç değer ya kurum tarafından ya da okul tarafından karşılanmaktadır. Özel sektörde stajyer öğrenci olan kişilere kısmi olarak bir maaş ödemesi gerçekleştirmektedirler. Bu maaş ödemesi asgari ücretin 1/3 aranı civarındadır.

Stajyer Nasıl Olunur?

Stajyer olabilmek için genellikle bir eğitim alınmalıdır. Bu eğitim alınırken stajyerlik yapılabilirken eğitim alındıktan sonrada mesleki kariyere başlamadan öncede stajyer olunabilmektedir. Lise eğitimi sonrasında stajyer olunabilmektedir. Bu lise elbette sağlık meslek lisesi ve dengi durumunda olabilecek bir lise şeklinde olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında ön lisans veya lisans düzeyi eğitimi boyunca stajyer olunabilmektedir. Eğitim dönemi içinde veya dışında bu stajyer olunabilmektedir.

Her iki eğitim sonrasında mesleki görev başlamadan önce özel sektörde çalışmaya başlanması bekleniyorsa kısa bir süreliğine de stajyer olunabilmektedir. Örneğin bir meslek üzerinde açıklayacak olursak; sağlık meslek liselerinde hemşire yardımcılığı bölümünü okuyan kişiler eğitim süresi boyunca dönem içi veya dönem dışı staj yapabilmektedirler. Lise eğitimi sonrasında üniversitelerin ön lisans bölümlerini okuyan kişiler yine aynı şekilde sorumlu stajyer öğretim görevlisi kontrolü altında dönem içi ve dönem dışında stajyer olabilmektedirler. Lisans eğitimini devam eden öğrenciler aynı şekilde ağırlıklı olarak 3. ve 4. sınıflarında stajyerlik yapabilmektedirler. Fakat eğitimin tamamlanmasının akabinde ise özel sektörde olunması durumunda stajyer şeklinde kısa bir süreliğine meslek hayatına başlayabilmektedirler.

Stajyerin En Önemli Görevleri Nelerdir?

Gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ilgili stajyer sorumlu amirine bilgilendirmede bulunur. Stajyerlerin yapmış oldukları çalışmalarla ilgili doldurmaları beklenen formları ve belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurur. Staj başlamadan önce öğretim üyeleri tarafından kendisine verilen staj dosyasını eksiksiz bir şekilde doldurur. Hastanede stajyer olması durumunda görev yapmış olduğu alanda koruyucu bariyer kullanması beklenmektedir. Fakat diğer alanlarda stajyerliğini yerine getirmesi durumunda ise mesleğin gerektirmiş olduğu işyeri sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yapar.

Staja Nasıl bir Örnek Verilebilir?

Örneğin bir meslek üzerinde açıklayacak olursak; sağlık meslek liselerinde hemşire yardımcılığı bölümünü okuyan kişiler eğitim süresi boyunca dönem içi veya dönem dışı staj yapabilmektedirler. Lise eğitimi sonrasında üniversitelerin önlisans bölümlerini okuyan kişiler yine aynı şekilde sorumlu stajyer öğretim görevlisini kontrolü altında dönem içi ve dönem dışında stajyer olabilmektedirler. Lisans eğitimini devam eden öğrenciler aynı şekilde ağırlıklı olarak 3. ve 4. sınıflarında stajyerlik yapabilmektedirler. Fakat eğitimin tamamlanmasının akabinde ise özel sektörde olunması durumunda stajyer şeklinde kısa bir süreliğine meslek hayatına başlayabilmektedirler.

Stajyer Ücret Oranları Nasıldır?

Mesleğe göre ödenen ücretler 2/3 oranındadır. Fakat öğrenci olma durumu söz konusu değildir. Öğrenci olunması halinde sadece servis, yemek ve sigorta bedeli karşılanmaktadır. Bu üç değer ya kurum tarafından ya da okul tarafından karşılanmaktadır. Özel sektörde stajyer öğrenci olan kişilere kısmi olarak bir maaş ödemesi gerçekleştirmektedirler. Bu maaş ödemesi asgari ücretin 1/3 aranı civarındadır.

Stajyer Stajyer nedir Stajyer ne iş yapar Stajyer maaşları Stajyer nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.