AnasayfaBlogRekabet Avantajı İçin Kurumsallaşma
İşletme Yönetimi

Rekabet Avantajı İçin Kurumsallaşma

07 Ocak 2021
Rekabet Avantajı İçin Kurumsallaşma

Bugün şirketlerin ucuz sermayeye ulaşmak için şeffaf ve hesap verebilir olması, güvenilir mali raporlara, iyi işleyen yönetim kurullarına sahip olması ön koşul haline gelmiştir.

Yönetim kelimesi daha çok idareye yönelik bir terim olarak anlaşılıyorken “yönetişim”, idarenin yanı sıra geleceğe yönelik tasarımları da gerçekleştiren ve birtakım prensipleri de kapsayan yönetim anlayışını ifade ediyor.

Yönetişim; vatandaşa hizmeti esas alan katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, geleceğe yönelik çağdaş bir yönetim biçimine imkan veren yaklaşım olarak görülmektedir.

Bu anlamda Kurumsal Yönetişim, Şirketin pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile diğer kurum ve kuruluşlarla arasındaki ilişkilerin belirli ilke ve kurallara bağlanması olarak düşünülebilir.

Dinamik bir süreç olan kurumsallaşmanın, örgütler için belli yaşam formuna dönüşmesi kurumdaki işlerin belli bir sıklıkta yürütülmesine bağlı olacaktır.

Kurumsallaşma;

  • İşletmelere, çevreye nasıl ayak uyduracaklarını gösterirken aynı zamanda işletmelerde sistemli bir yapıyı ortaya koyar.

  • İşletmenin bir sistem haline getirilerek verimli iş ortamının oluşturulmasını katkı sağlar.

  • İşletmenin kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara, rasyonel yönetim ilkelerine, prosedürlere sahip olmasını sağlar.

  • İş yapma usul ve yöntemlerini örgüt kültürü haline getirir ve bu sayede diğer işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünür.

Sonuç olarak;

Kurumsallaşmayı kuralların çok sıkı uygulanmasını ortaya koyan bürokrasinin yoğun olarak uygulandığı bir yönetim anlayışından ziyade, daha esnek-şeffaf, adil-katılımcı ve kurum kültürü içinde sürekli gelişmeyi, tutarlığı sağlayabilen ve bütün birimlerin etkileşim içinde olduğu, yazılı plan ve programlara sahip, iş ilişkilerinin bir esasa bağlandığı, kişilere bağlı olmayan bir yapının oluşmasına katkı sağlayan bir yapı ve yaklaşım olarak ele almak gerekir. 

Bütün örgütlerin, hangi sektörde ve ölçekte olursa olsun, kurumuna rekabet avantajı sağlayacak olan kurumsallaşma faaliyetine yönelmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

Daha fazlası podcast yayında.. https://anchor.fm/serdar35

rekabet avantajı için kurumsallaşma rekabet avantaj kurumsallaşma
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018
İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019
Genç Girişimciler İçin 10 Öneri
Genç Girişimciler

Genç Girişimciler İçin 10 Öneri

13 Eylül 2015