AnasayfaBlogMesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?
Kişisel Gelişim

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

27 Ocak 2020
Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Günümüzün globalleşen piyasası içerisinde işletmelerin çalışma alanlarında büyük değişiklikler gözlemlenmektedir. Bazı işletmeler mevcut durumlarını geliştirmek için en uygun yolları ararken bazıları da tümüyle değişim içine girmektedirler. Teknolojinin gelişmesi ile insan gücüne olan talep değişirken, işverenlerin çalışanlarından beklentileri de bu duruma paralel olarak değişmektedir.

Mesleki yeterlilik, uzmanlık gerektiren bir alanda veya meslekte çalışmak için gereken geniş mesleki bilgi, tutum ve becerilerdir. Herhangi bir alanda mesleki yeterlilik testinde disiplin bilgisi ve kavramların, süreçlerin ve becerilerin uygulanması gerekmektedir. Disiplin bilgisi, gerçekleri ve terimleri tanımlamak ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinde mevcut kaynakların kullanımını gösterir. Uygulama görevlerin, prosedürlerin ve işle ilgili süreçlerin güvenle ve yetkinlikle gerçekleştirilmesini sağlar. Kavramların, becerilerin ve süreçlerin uygulanması, profesyonel alanda bir ürün veya proje üretir. Bu uygulama uzmanlık alanı ile ilgili özel bir amaca ulaşılmasını sağlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Birçok sektörde mesleki yeterlilikler farklı başlıklar altında değerlendirilmektedir. Belirli standartlara uymayan çalışanlar işverenler tarafından tercih edilmezken, çalışanlar da bu standartlara ulaşmak için belli başlı eğitimlerden geçmek durumunda kalmaktadır. Hem çalışanların kendi yeterliliklerini kanıtlayabilmesi, hem de işletmelerin güvenli bir şekilde istihdam sağlayabilmesi için mesleki yeterliliklerin belgelenmesi önemlidir. Her meslek dalına ait yeterliliklerin belirlendiği bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan meslek sahiplerine ilgili kurum tarafından bir yetki belgesi verilmektedir. Bu belgeye mesleki yeterlilik belgesi denir.

Mesleki Yeterlilik Kavramının Literatürdeki Farklı Anlamları

Yeterlilik terimi yıllar geçtikçe değişime uğrayan bir kavramdır. Bunun nedeni iş dünyasında meydana gelen, iş, yeterlilik ve teknolojik eğitim arasındaki ilişkiler hakkında yeni tartışmalar yaratan örgütsel ve teknik değişiklikler olarak belirlenebilir. Yeterliliği çeşitli şekillerde yorumlamak mümkün olsa da, iki ana teorik görüşün varlığını kabul etmek mümkündür. Birinci görüş, yeterliliği belirli bir tür iş yapan veya belirli bir durumu ele alan kişinin sahip olduğu bir dizi temel nitelik veya özellik olarak görür. İkinci görüş ise yeterliliği bir dizi kişisel nitelikle değil, bireyin ne ürettiği veya nasıl bir iş yürüttüğü ile ilişkilendirir. Yeterlilik, bu nedenle, belirsizliğe maruz kalırken farklı perspektifler altında analiz edilebilecek karmaşık ve çok yönlü bir kavram haline gelmiştir.

Mesleki yeterlilik kavramı literatür bazında incelendiğinde, bireyin işletmenin taleplerini karşılama kapasitesi ile ilişkili olduğu ve örgütsel yeterliliklerin inşasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda, araştırmacılar mesleki yeterliliği, özellikle profesyonel olarak üretken rollerinde, bireysel veya toplu olarak tanınmış sonuçlar üretecek şekilde entelektüel, teknik, fonksiyonel, davranışsal, etik ve politik yeterlilikleri oluşturan uzmanlık bilgilerinin toplanması olarak tanımlamaktadır.

Yeterlilik problemleri çözmek, mesleğinizi farklı durumlarda gerçekleştirmek, sosyal rolünüzü bilgi, deneyim, değer ve tutumlara göre yerine getirmek ve bilginizi belirli bir bağlamda uygulamak için karar verme yeteneği olarak kabul edilir. Yeterlilik günlük hayatta alışılmış ve akıllıca iletişim için bilgiyi, teknik yetenekleri, akıl yürütmeyi, duyguları, değerleri ve kapasiteyi kullanmayı gerektirir.

Mesleki yeterlilik üç boyutta ifade edilebilir. Başarı, işletmenin hayatta kalmasını temsil eden yeterliliğin örgütsel boyutunu ifade eden temel yeterlilik olarak kabul edilir. Temel yeterlilik beslenmeli ve korunmalıdır. Yeni işletmelerin gelişmesinde itici güç olarak katkıda bulunurlar. İkinci boyut, kuruluşun ortalama faaliyetleri ve son faaliyetleri ile ilişkili olan kolektif yetkinlikler olarak da adlandırılan işlevsel yetkinlikleri ifade eder. Diğer bir deyişle, bir işletmedeki her alanın belirli işlevleri için gerekli yetkinliklerdir ve her sektörün tüm üyelerinde bulunmalıdırlar. Son olarak, bireysel yeterlilikler profesyonellerin sahip olması gereken özelliklerle uyumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurur. İnisiyatif, yaratıcılık, kişilerarası yetenekler, sözlü iletişim, liderlik, girişimcilik, empati bunlara örnek verilebilir.

Mesleki yeterliliği oluşturan unsurlar veya kaynaklar ile ilgili olarak birçok tutum söz konusu edilmektedir. Bunlar; profesyonellerin edindiği bilgiler olarak anlaşılan uzmanlık bilgisi, uzmanın spesifik uzmanlığı ile ilgili becerileri, neyin nasıl yapılacağını bilmek, gerekli hallerde yargılamak, uygun olanı seçmek ve çözüme karar vermek olarak da anılan tutumlardır. Ayrıca, mesleki yeterlilik mesleki uygulama koşullarına bir cevap olarak tek tek ve birlikte hareket etmeyi gerektiren ve uygun bir şekilde kullanılan kişisel deneyimleri ve nitelikleri içermelidir.

Bu nedenle, yetkin bir şekilde hareket edebilmek için, çalışma durumları karşısında aktif bir duruşa sahip olmanın yanı sıra, bilgiyi uygulamak amacıyla kullanmak ve dönüştürmek gerekir. Yeterli bir profesyonel, performanslarında kaliteyi kanıtlayan ve etkileşim kurdukları müşterilere kalite sunan bir profesyoneldir. Yeterli performans, mesleki yeterliliğin görünür yüzüdür.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Avantajları Ve Kullanım Alanları

Mesleki yeterlilik belgesi iş dünyasındaki yeterliliğin ve bununla beraber iş gücünün de artmasını sağlamaktadır. Bu belge ile verimin artması ve işsizliğin azalması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra ülke ekonomisinin gelişmesi için nitelikli iş gücüne sahip bir iş dünyası oluşmasına da yardımcı olmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesi ile bireylerin deneyimleri belgelendiğinden iş bulmaları daha kolay hale gelmektedir. Bu deneyim ve beceriyi gösteren belgeyi gören işveren de daha güvenle işe alım yapmaktadır. İşveren mesleki yeterlilik belgesi bulunan çalışanlarının deneyimli, mevcut koşullara ayak uydurma kapasitesine sahip, iş planlaması konusunda güvenilir ve gerekli becerilere sahip olduğunu bilmektedir. Böylece müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçüsünü de henüz iş alımında öngörebilmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi tüm dünyada bir gereklilik halini almıştır. Bu nedenle çoğu ülkede yeterlilik belgesi uygulaması kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de mesleki kriterler Avrupa yeterlilik kriterlerine göre belirlendiği için mesleki yeterlilik belgesine sahip tüm bireylerin Türkiye dışında diğer ülkelerde çalışması da mümkündür.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki verilmiş kuruluşlar tarafından verilmektedir. Mesleğinizin ulusal yeterliliği olması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sınav yapması ve belge vermesi amacıyla yetki verdiği bir kuruluşun olması gerekmektedir. Bu kuruluşa ulaşmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesi üzerinden sorgulama yapmanız gerekir. Teorik ve performans bazlı sınavlar sonucunda başarılı olduğunuz taktirde Mesleki Yeterlilik Belgesi ve bunun yanı sıra kimlik kartı sahibi olabilirsiniz.

mesleki yeterlilik mesleki yeterlilik belgesi mesleki yeterlilik kavramı meslek uzmanlık
İrem Elitez
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
MEB Onaylı Emlak Danışmanlığı Kursu
4.8
(10)

Emlak Danışmanlığı Kursu

5 Konu41 Saat
Burcu EkelikBurcu Topçu Ekelik
1150719
Eğiticinin Eğitimi
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Umur çalıkoğluUmur Çalıkoğlu
800239
Bütünsel Gelişim Eğitimi
Faruk ÖkenliFaruk Ökenli
750209