AnasayfaBlogKurumsal İtibarını Keşfet
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarını Keşfet

30 Mayıs 2020
Bir grup insan gecenin içinde, yüksek bir binanın önünde siluet halinde durmaktadır. İnsanlar siyah bir paltodan siyah bir gömlek ve kravata kadar çeşitli kıyafetler giyiyor. Grubun arasında siyah paltolu bir kadın göze çarpıyor, silueti karanlıkta görülebiliyor. Gruptan uzaklaşan bir başka kişinin gölgesi yere düşüyor. Sahne, grubu ürkütücü bir şekilde güzel gösteren yumuşak sarı bir ışıkla aydınlatılıyor. Gecenin içinde bir durgunluk anı, karanlıkta bir arada duran insanlar, arkalarındaki binanın ışığı bir fon oluşturuyor.
Kurumsal İtibar BileşenleriTanımEtkileri ve Önemi
Kurumsal İletişimBir kurumun ihtiyaçları doğrultusunda düşünür ve tüm kurumun enerjisini bu ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde detaylı bir plan hazırlayarak uygulamaya koyar.İmaj algısı oluşumuna yardımcı olur, bu imajı korumak veya değiştirmek için farklı yöntemlere başvurur.
Sosyal SorumlulukKurumlar topluma farklı metotlar ile katkıda bulunma gayreti içerisindedirlerToplum refahını yükseltecek şekilde tasarlanmış çalışmalar itibarı ve marka değerini yükseltir.
Yönetim Kurulu BaşkanıKurum hedefleri, başarısı ve imajını yükseltebilmek, stratejik kararlar almada rol oynamak, kurumu iyi bir şekilde temsil ederek kurumun itibarı koruyabilmek yöneticilerin görevleri arasındadır.Birçok araştırma göstermiştir ki yönetim kurulu başkanları bir kurumun itibarını yükseltebilir veya düşürebilmekte etkisi oldukça fazladır.
Kurumsal İtibar Risk YönetimiKurumun itibarına yönelik en ufak bir tehlike büyük zararlara yol açabilir. İtibar riski yönetimi kendi plan çerçevesinde gerçekleşen zararı asgari düzeye indirgeyebilmektir.Bir kurumun kültür ve imajının yaratılması yıllar alırken itibarın korunması ne denli yüksek ve gerekliyse itibar riski yönetimi de o derece önemlidir.
Doğal AfetlerKurumun kontrol dışında oluşabilecek olası riskler grubunda yer alır.İşletmelerin itibarını olumsuz yönde etkileyebilir.
Hukuki RisklerKurumun hukuki konulardan kaynaklı olarak karşılaştığı risklerdir.Kurumların itibarını ve imajını olumsuz yönde etkileyebilir.
Ürün HatalarıTasarım ve ürün hataları, kurum itibarını olumsuz etkileyen risklerdir.Bir ürünün hatalı olması, tüketicilerin güvenini sarsabilir ve kurumun itibarını düşürebilir.
Ürün Bilgi SızıntısıPiyasaya sürülecek yeni bir ürün hakkındaki bilgi sızıntısı, kurum için itibar riski oluşturur.Bilgi sızıntısı, kurum markasına zarar verebilir ve tüketicinin güvenini sarsabilir.
Devlet YaptırımlarıÜlkenin yürüttüğü devlet politikaları ve yaptırımlar, kurumun faaliyetlerini ve itibarını etkileyebilir.Devlet yaptırımları, iş süreçleri üzerinde kontrol başlangıçları oluşturabilir ve kurum itibarını etkileyebilir.
Yönetici DavranışlarıYöneticilerin kurum dışında yürüttüğü faaliyetler ve olası skandallar, kurumun itibarını doğrudan etkileyebilir.Yöneticilerin davranışları, tüketicilerin ve genel kamuoyunun kurum itibarı hakkındaki görüşlerini belirleyebilir.

Kurumsal itibar bir plan dahilinde ilerleyen daimi iletişim çalışmalarından olumlu ölçüde etkilenir fakat hiçbir zaman ve bu şekilde yönetilebilecek durağan bir yapı da sahip olmamıştır. Durgunluğun içinde var olan değişime ayak uydurması gereklidir. Bu yönüyle iletişimden kolayca etkilenen dinamik bir yapısı vardır.

Bir Kurum İçerisinde İtibar Nasıl Oluşturulur?

Kurum itibarının oluşturulmasında, birçok faktör birlikte rol alır. Bunların başında kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk ve yönetim kurulu başkanının etkisi büyüktür.

 • Kurumsal İletişim: Bir kurumun ihtiyaçları doğrultusunda düşünür ve tüm kurumun enerjisini bu -ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde detaylı bir plan hazırlayarak uygulamaya koyar. Kurumsal iletişim bir kurumda iç ve dış hedef kitlesine yönelik tüm iletişim ilişkilerini destekleyici bir olgudur. Uzun vadede tüm iletişimi destekleyerek iyi bir imaj algısı oluşumuna yardımcı olurken, bazen de bu imajı korumak veya değiştirmek için farklı yöntemlere başvurur. Kurum itibarını yenilik zeminine hazırlar.

 • Sosyal Sorumluluk: Kurumlar günümüzde sadece üreterek ve satarak tüm kitlelere ulaşılamayacağının farkındalar. Kamuoyundan yeterince kabul görmeyen kurumlar kaybolur gider. Bu sebeple kurumlar topluma farklı metotlar ile katkıda bulunma gayreti içerisindedirler. Kurumsal sosyal sorumluluk toplum refahını yükseltecek şekilde tasarlanmış çalışmalardır. Bu tür faaliyetler kurum itibarını ve kurumsal marka değerinin yükselmesini sağlar.  Rakiplerinden bu çalışmalarla ayrılan bir kurum tüketici gözüyle bakıldığında topluma faydalı çalışmalar yaptığını görmek ister, diğer paydaşlar tarafından bakıldığında (yatırımcılar) sosyal sorumluluklarını yerine getiren kurum olgusunu ilerletmiş ve güven sağlamış algısı sağlarlar.

 • Yönetim Kurulu Başkanı: Kurum içerisinde yöneticiler görevi insanlarla iç içe olunan iş dünyasının temelinde etkin bir rol sergilemek, kurum hedefleri, başarısı ve imajını yükseltebilmek, stratejik kararlar almada rol oynamak, kurumu iyi bir şekilde temsil ederek kurumun itibarı koruyabilmek yöneticilerin görevlerinden bir kaçıdır. Kamuoyunda bir kurumun algılanmasında etkili olan en önemli iş grupları içerisinde yönetim kurulu başkanı da önemli rol oynar. Birçok araştırma göstermiştir ki yönetim kurulu başkanları bir kurumun itibarını yükseltebilir veya düşürebilmekte etkisi oldukça fazladır.

Kurumsal İtibar Risk Yönetimi Nedir?

Bu kurumun itibarına yönelik en ufak bir tehlike büyük zararlara yol açabilir. Bu gibi olaylar her daim karşımıza çıkabilir. Bir kurumun kültür ve imajının yaratılması yıllar alırken itibarın korunması ne denli yüksek ve gerekliyse itibar riski yönetimi de o derece önemlidir. İtibar riski yönetimi kendi plan çerçevesinde gerçekleşen zararı asgari düzeye indirgeyebilmektir.

Bir Kurum İçin Risk Sayılabilecek Olasılıklar Nelerdir?

Bir kurumun karşılaşabileceği olası riskler grubunda yer alan;

 • Doğal afetler

 • Sistemden kaynaklı ortaya çıkan afetler

 • Hukuki riskler

 • Tasarım ve ürün hataları

 • Piyasaya sürülecek yeni bir ürün hakkındaki bilgi sızıntısı,

 • Küresel sağlık,

 • İş ve işçi hak ve sorunlarını barındıran ilişkiler,

 • Devlet yaptırımları,

 • Yönetici davranışları,

 • İşletmenin mali durumu gibi risklerden işletmeler bir şekilde etkilenmektedir.

Kurumsal İletişim, Bir kurumun ihtiyaçları doğrultusunda düşünür ve tüm kurumun enerjisini bu ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde detaylı bir plan hazırlayarak uygulamaya koyar, İmaj algısı oluşumuna yardımcı olur, bu imajı korumak veya değiştirmek için farklı yöntemlere başvurur, Sosyal Sorumluluk, Kurumlar topluma farklı metotlar ile katkıda bulunma gayreti içerisindedirler, Toplum refahını yükseltecek şekilde tasarlanmış çalışmalar itibarı ve marka değerini yükseltir, Yönetim Kurulu Başkanı, Kurum hedefleri, başarısı ve imajını yükseltebilmek, stratejik kararlar almada rol oynamak, kurumu iyi bir şekilde temsil ederek kurumun itibarı koruyabilmek yöneticilerin görevleri arasındadır, Birçok araştırma göstermiştir ki yönetim kurulu başkanları bir kurumun itibarını yükseltebilir veya düşürebilmekte etkisi oldukça fazladır, Kurumsal İtibar Risk Yönetimi, Kurumun itibarına yönelik en ufak bir tehlike büyük zararlara yol açabilir İtibar riski yönetimi kendi plan çerçevesinde gerçekleşen zararı asgari düzeye indirgeyebilmektir, Bir kurumun kültür ve imajının yaratılması yıllar alırken itibarın korunması ne denli yüksek ve gerekliyse itibar riski yönetimi de o derece önemlidir, Doğal Afetler, Kurumun kontrol dışında oluşabilecek olası riskler grubunda yer alır, İşletmelerin itibarını olumsuz yönde etkileyebilir, Hukuki Riskler, Kurumun hukuki konulardan kaynaklı olarak karşılaştığı risklerdir, Kurumların itibarını ve imajını olumsuz yönde etkileyebilir, Ürün Hataları, Tasarım ve ürün hataları, kurum itibarını olumsuz etkileyen risklerdir, Bir ürünün hatalı olması, tüketicilerin güvenini sarsabilir ve kurumun itibarını düşürebilir, Ürün Bilgi Sızıntısı, Piyasaya sürülecek yeni bir ürün hakkındaki bilgi sızıntısı, kurum için itibar riski oluşturur, Bilgi sızıntısı, kurum markasına zarar verebilir ve tüketicinin güvenini sarsabilir, Devlet Yaptırımları, Ülkenin yürüttüğü devlet politikaları ve yaptırımlar, kurumun faaliyetlerini ve itibarını etkileyebilir, Devlet yaptırımları, iş süreçleri üzerinde kontrol başlangıçları oluşturabilir ve kurum itibarını etkileyebilir, Yönetici Davranışları, Yöneticilerin kurum dışında yürüttüğü faaliyetler ve olası skandallar, kurumun itibarını doğrudan etkileyebilir, Yöneticilerin davranışları, tüketicilerin ve genel kamuoyunun kurum itibarı hakkındaki görüşlerini belirleyebilir
İtibar kurumsal kurumsal itibar itibar nasıl oluşur
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Uzun, kahverengi saçlı ve beyaz gömlekli bir kadın siyah bir arka planın önünde duruyor. Gülümsüyor, saçları sırtından aşağı dökülüyor ve gözleri kapalı. Resmin sağ tarafında bir kolyenin yakın çekimi görülüyor. Sol tarafta ise bir kadının göğsünün yakın çekimi görülüyor. Görüntünün ortasında, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir Z harfi görülüyor. Ayrıca, siyah zemin üzerinde beyaz bir O harfi ve yeşil bir harf ve siyah zemin üzerinde mavi bir harf görülmektedir. Kadın beyaz bir tişört giyiyor ve yüzü sağdan gelen ışıkla aydınlanıyor. Görüntü açık gri bir arka planla çerçevelenmiştir.
Nedir?

Sosyal Sorumluluk Nedir?

27 Ocak 2020
Bilekten parmak uçlarına kadar görülen bir çift elin yakın çekimi. Ellerin ikisi de avuç içi yukarı bakıyor ve başparmaklar hafifçe birbirine değerek aralarında yumuşak bir çizgi oluşturuyor. Cilt hafifçe bronzlaşmış ve tırnaklar parlak pembe bir cilaya sahip. Parmaklar uzun ve incedir, görünür bir leke yoktur. Bilekler ince ve narindir, damarlar ve tendonlar açıkça görülebilir. Avuç içleri pürüzsüzdür, çizgi veya kırışıklık yoktur. Fotoğrafta nazik, sakinleştirici bir atmosfer var; eller davetkâr ve kucaklayıcı görünüyor.
İş Hayatı

En İyi 10 Sosyal Sorumluluk Projesi

10 Haziran 2020
Görevimiz İtibar
İtibar Yönetimi

Görevimiz: İtibar Yönetimi

14 Haziran 2019