AnasayfaBlogKurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı
Marka Yönetimi

Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı

18 Ekim 2018
Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı

Kurumsallık, bir kurumun kendi yönetim şeklini belirleyip belli bir düzen içerisinde işleyişini sürdüren ve geliştiren bir yapının örgütsel sürekliliği anlamına gelmektedir. Kendine özgü kuralları ile toplumda yer edinerek sürekliliğini sağlamaya çalışır. Kurum, eldeki kaynaklarını kendi belirlediği hedeflerine ulaşmak için sürdürürken topluma yön verip çevresel beklentilerin sorumluluğunu da sosyal sorumluluk adı altında gerçekleştirmeyi üstlenerek yapar. Sosyal sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu açıklaması olarak incelendiğinde “sosyal” kavramı bize toplum bilimi toplumsal anlamını verirken, “sorumluluk” kavramı “Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” açıklamasını vermektedir.

Neye Göre Sosyal Sorumluluk?

KSS kavramı 1950’li yıllardan başlayıp 2000’li yıllara ait dönemde de koşulların gerektirdiği şekilde belirtilmeye çalışılmıştır. Bu tanımlar altında işletmeler kar hedefleri dışında toplumsal etkileşim ile de iş ilişkilerini de birleştirmeye yönelik çalışmış ve şimdiki kurumsal sosyal sorumluluk kavramı yerini almaya başlamıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk hedef kitleye yöneliktir. İçinde birçok ilgi alanı barındırır. Çok farklı alanlarda farklı uygulamalar ile gerçekleştirilir. Özellikle kültürel, sanatsal, eğitim, bilim, spor, sağlık, güvenlik, çevre konularında topluma destek ve yarar sağlamaktadır. Bu uygulamaları yapmak yeterli değildir, bunların sonuçlarını toplumla da paylaşmak gereklidir. Kurumsal Sosyal sorumluluk raporları günümüzde şirketlerin kurumsal yıllık rapor sunumları gibi hızla artmaktadır. Günümüzde Sosyal Sorumluluk şirketlerin bünyesinde ayrı bir çatı altında daimi çalışma alanı haline gelmiştir. Birçok şirket artık belli departmanlarda toplum ile birlikte olacağı projeler üzerine çalışır. Bu departman çalışanları; projenin hedeflediği toplumsal problemleri araştırır, tespit eder. Bu problemlerin çözümü için projenin planlama, yürütme, sonlandırma seviyelerini belirler. Yapılan çalışmaların ilgili alanda ve toplumsal boyuttaki kazanımlarını değerlendirir.

Amaçlanan hedefler için çalışma planı oluşturulur, çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan iş birliği, görev dağılımı, zaman aralığı belirlenir. İzin alınması gerekli yerler var ise resmi yazışmalar yapılır.

Uygulanacak stratejiler ile karşılaşabilecek olası güçlükler belirlenir. Hedefe ulaşmak için farklı alternatif planlar bulundurulur. Yola çıkılır…

Projenin tamamlanmasıyla toplumsal kazanımların ne ölçüde, başarıldığı değerlendirilir. Belirlenmiş kriterleri içeren rapor hazırlanır Hazırlanan bu rapor grup üyeleri arasında yapılan iş birliği, projenin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükleri ve proje sonunda nereye vardıklarını açıklayacak şekilde değerlendirilir.

Günümüzde kurumlar sadece mal ve hizmet üretmez. Şimdiki zihinde kurumlar, toplumsal olayları takip eden ve onlar için bir şey yapabilmeye çabalayan, çevreyi koruyan, insan haklarını bilen ve uygulayan, içeride çalışanına dışarı da tüketiciye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan etik kurallara uygun kurumlar olarak düşünülmelidir. Son zamanlarda sosyal Sorumluluk kampanyaları ile marka farkındalığı yaratılmasına gidilmiş, markanın, o sosyal kampanyanın bir parçası olduğu ve destekleyicisi olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Markaya inanan ve güvenen her bilinçli tüketici markanın sosyal sorumluluk projelerinin destekleyicisi ve temsilcisi olmuştur. Şirket içerisinde marka sorumluluğu elde edebilmek ve süreç kontrolü sağlayabilmek için özel olarak online eğitimler alarak, buralardan sertifika sahibi olarak daha güvenilir bir kaynak haline gelinebilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk markaya toplum önünde varlığını hissettiren bir kimlik kazandırır.

 • Özel sektör de itibarı beraberinde getirir.Hisse değerini arttıran en önemli etkenlerden birini oluşturur,

 • Marka değeri artar,

 • Nitelikli, çabalayan, topluma yön verebilen personel yaratır,

 • İş dünyasında yeni her proje ile kurumsal öğrenme ortamı sağlar, kişinin bilgi ve becerilerini geliştirir, toplum üzerinde aktif rol üstlenir,

 • Kurum kültürü oluşturur,

 • Çevrenin toplumsal projelere duyarlılığın artmasına destek olur,

 • Yeni pazarlara projeler doğrultusunda kolayca adapte olunabilir,

 • Müşteri sadakati sağlar,

 • Verimlilik ve kalite seviyesi yükselir,

 • Risk yönetimini daha etkin kullanır,

 • Toplumun görüşlerine önem verir.

Kurumsal Sorumluluğun tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için iş birliğinin tüm ortak paydaşları arasında bilinirliliği sağlanmalı, birbiri ile sürekli etkileşim içerisinde olması gerekmektedir. 

Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı marka yönetimi sosyal sorulumluluk kurumsal iletişim
Bahar Beşer
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Online ve Offline Pazarlamada Etkili Yöntemler
Satış - Pazarlama

Online ve Offline Pazarlamada Etkili Yöntemler

26 Kasım 2019
İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Zamanla Etkin Oluşu
Sosyal Medya

Sosyal Medyanın Zamanla Etkin Oluşu

31 Temmuz 2019
Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi
İtibar Yönetimi

Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi

01 Mart 2019