AnasayfaBlogKurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı
Marka Yönetimi

Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı

18 Ekim 2018
Takım elbiseli iki adam bir pencerenin önünde durmuş el sıkışmaktadır. Soldaki adamın üzerinde koyu mavi bir takım elbise, altında beyaz bir gömlek ve siyah bir kravat vardır. Sağ eli diğer adamın sol elinde sıkıca kenetlenmiş, her ikisi de birbirlerine gülümsüyor. Sağdaki adamın üzerinde siyah bir takım elbise, altında beyaz bir gömlek ve siyah bir kravat var. Kısa siyah saçları vardır ve yakın çekimde boynu görünmektedir. Her iki adam da bu dostluk anında birbirlerine bağlanırken gözlerini kapatmışlardır. Pencere, arka planda birkaç arabanın park ettiği bir sokağa bakmaktadır.
Kurumsal Sosyal SorumlulukMarka FarkındalığıÖnemli Bilgiler
Kurumsallık ve Sosyal SorumlulukMarka ve Sosyal Sorumluluk KampanyalarıToplumsal etkileşim ve iş ilişkilerinin birleştirilmesi
KSS ProjeleriMarka Değeri ve Sosyal SorumlulukMarkanın toplumsal projelerin destekleyicisi olması
Proje Planlama ve YürütmeMarka Sorumluluğu Kazanımı ve Süreç KontrolüOnline eğitimler ve sertifika programları
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun EtkileriMarka İtibarı ve Değeriİtibar, hisse değeri, nitelikli personel, toplumsal projelere duyarlılık, müşteri sadakati, verimlilik ve kalite
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İçeride Çalışanİş Dünyasında Yeni ProjeKurumsal öğrenme ortamı ve bilgi beceri geliştirme
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve ToplumToplumun Görüşlerine Önem VermeToplumsal projelere duyarlılık, toplumsal kazanımlar ve karşılaşılan güçlükler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yeni PazarlarMarka Değeri ve Sosyal SorumlulukYeni pazarlara adapte olma ve risk yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Müşteri SadakatiMarka Güveni ve Müşteri SadakatiMüşteri sadakati ve markaya güveni artırmak
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevrenin DuyarlılığıTopluma Yarar Sağlayan MarkalarToplumsal projelere duyarlılık artırma ve kurum kültürü oluşturma
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun GerçekleştirilmesiMarka Bilinirliği ve İş Birliğiİş birliğinin sağlanması ve ortak paydaşlar arasında bilinirlik

Kurumsallık, bir kurumun kendi yönetim şeklini belirleyip belli bir düzen içerisinde işleyişini sürdüren ve geliştiren bir yapının örgütsel sürekliliği anlamına gelmektedir. Kendine özgü kuralları ile toplumda yer edinerek sürekliliğini sağlamaya çalışır. Kurum, eldeki kaynaklarını kendi belirlediği hedeflerine ulaşmak için sürdürürken topluma yön verip çevresel beklentilerin sorumluluğunu da sosyal sorumluluk adı altında gerçekleştirmeyi üstlenerek yapar. Sosyal sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu açıklaması olarak incelendiğinde “sosyal” kavramı bize toplum bilimi toplumsal anlamını verirken, “sorumluluk” kavramı “Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” açıklamasını vermektedir.

Neye Göre Sosyal Sorumluluk?

KSS kavramı 1950’li yıllardan başlayıp 2000’li yıllara ait dönemde de koşulların gerektirdiği şekilde belirtilmeye çalışılmıştır. Bu tanımlar altında işletmeler kar hedefleri dışında toplumsal etkileşim ile de iş ilişkilerini de birleştirmeye yönelik çalışmış ve şimdiki kurumsal sosyal sorumluluk kavramı yerini almaya başlamıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk hedef kitleye yöneliktir. İçinde birçok ilgi alanı barındırır. Çok farklı alanlarda farklı uygulamalar ile gerçekleştirilir. Özellikle kültürel, sanatsal, eğitim, bilim, spor, sağlık, güvenlik, çevre konularında topluma destek ve yarar sağlamaktadır. Bu uygulamaları yapmak yeterli değildir, bunların sonuçlarını toplumla da paylaşmak gereklidir. Kurumsal Sosyal sorumluluk raporları günümüzde şirketlerin kurumsal yıllık rapor sunumları gibi hızla artmaktadır. Günümüzde Sosyal Sorumluluk şirketlerin bünyesinde ayrı bir çatı altında daimi çalışma alanı haline gelmiştir. Birçok şirket artık belli departmanlarda toplum ile birlikte olacağı projeler üzerine çalışır. Bu departman çalışanları; projenin hedeflediği toplumsal problemleri araştırır, tespit eder. Bu problemlerin çözümü için projenin planlama, yürütme, sonlandırma seviyelerini belirler. Yapılan çalışmaların ilgili alanda ve toplumsal boyuttaki kazanımlarını değerlendirir.

Amaçlanan hedefler için çalışma planı oluşturulur, çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan iş birliği, görev dağılımı, zaman aralığı belirlenir. İzin alınması gerekli yerler var ise resmi yazışmalar yapılır.

Uygulanacak stratejiler ile karşılaşabilecek olası güçlükler belirlenir. Hedefe ulaşmak için farklı alternatif planlar bulundurulur. Yola çıkılır…

Projenin tamamlanmasıyla toplumsal kazanımların ne ölçüde, başarıldığı değerlendirilir. Belirlenmiş kriterleri içeren rapor hazırlanır Hazırlanan bu rapor grup üyeleri arasında yapılan iş birliği, projenin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükleri ve proje sonunda nereye vardıklarını açıklayacak şekilde değerlendirilir.

Günümüzde kurumlar sadece mal ve hizmet üretmez. Şimdiki zihinde kurumlar, toplumsal olayları takip eden ve onlar için bir şey yapabilmeye çabalayan, çevreyi koruyan, insan haklarını bilen ve uygulayan, içeride çalışanına dışarı da tüketiciye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan etik kurallara uygun kurumlar olarak düşünülmelidir. Son zamanlarda sosyal Sorumluluk kampanyaları ile marka farkındalığı yaratılmasına gidilmiş, markanın, o sosyal kampanyanın bir parçası olduğu ve destekleyicisi olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Markaya inanan ve güvenen her bilinçli tüketici markanın sosyal sorumluluk projelerinin destekleyicisi ve temsilcisi olmuştur. Şirket içerisinde marka sorumluluğu elde edebilmek ve süreç kontrolü sağlayabilmek için özel olarak online eğitimler alarak, buralardan sertifika sahibi olarak daha güvenilir bir kaynak haline gelinebilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk markaya toplum önünde varlığını hissettiren bir kimlik kazandırır.

 • Özel sektör de itibarı beraberinde getirir.Hisse değerini arttıran en önemli etkenlerden birini oluşturur,

 • Marka değeri artar,

 • Nitelikli, çabalayan, topluma yön verebilen personel yaratır,

 • İş dünyasında yeni her proje ile kurumsal öğrenme ortamı sağlar, kişinin bilgi ve becerilerini geliştirir, toplum üzerinde aktif rol üstlenir,

 • Kurum kültürü oluşturur,

 • Çevrenin toplumsal projelere duyarlılığın artmasına destek olur,

 • Yeni pazarlara projeler doğrultusunda kolayca adapte olunabilir,

 • Müşteri sadakati sağlar,

 • Verimlilik ve kalite seviyesi yükselir,

 • Risk yönetimini daha etkin kullanır,

 • Toplumun görüşlerine önem verir.

Kurumsal Sorumluluğun tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için iş birliğinin tüm ortak paydaşları arasında bilinirliliği sağlanmalı, birbiri ile sürekli etkileşim içerisinde olması gerekmektedir. 

Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk, Marka ve Sosyal Sorumluluk Kampanyaları, Toplumsal etkileşim ve iş ilişkilerinin birleştirilmesi, KSS Projeleri, Marka Değeri ve Sosyal Sorumluluk, Markanın toplumsal projelerin destekleyicisi olması, Proje Planlama ve Yürütme, Marka Sorumluluğu Kazanımı ve Süreç Kontrolü, Online eğitimler ve sertifika programları, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Etkileri, Marka İtibarı ve Değeri, İtibar, hisse değeri, nitelikli personel, toplumsal projelere duyarlılık, müşteri sadakati, verimlilik ve kalite, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İçeride Çalışan, İş Dünyasında Yeni Proje, Kurumsal öğrenme ortamı ve bilgi beceri geliştirme, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Toplum, Toplumun Görüşlerine Önem Verme, Toplumsal projelere duyarlılık, toplumsal kazanımlar ve karşılaşılan güçlükler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yeni Pazarlar, Marka Değeri ve Sosyal Sorumluluk, Yeni pazarlara adapte olma ve risk yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Müşteri Sadakati, Marka Güveni ve Müşteri Sadakati, Müşteri sadakati ve markaya güveni artırmak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevrenin Duyarlılığı, Topluma Yarar Sağlayan Markalar, Toplumsal projelere duyarlılık artırma ve kurum kültürü oluşturma, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gerçekleştirilmesi, Marka Bilinirliği ve İş Birliği, İş birliğinin sağlanması ve ortak paydaşlar arasında bilinirlik
Kurumsallık ve Sosyal Sorumluluk ile Marka Farkındalığı marka yönetimi sosyal sorulumluluk kurumsal iletişim
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir yığın renkli dergi ahşap bir masanın üzerine dizilmiş. En üstteki dergide yeşil bir gıda maddesi, ikinci dergide ise bir adamın yüzünün yakın çekimi var. Üzerinde yazılar olan bir grup dergi ve siyah yazılar olan beyaz bir daire var. Sağ tarafta, üzerinde iki çocuk resmi olan bir kitap görülüyor. Yığının en altında bir derginin yakın çekimi görülüyor. Arka planda bir buket ayçiçeği var ve sahneye parlak bir renk katıyor.
Satış - Pazarlama

Online ve Offline Pazarlamada Etkili Yöntemler

26 Kasım 2019
Biri erkek biri kadın iki kişi birbirlerine yakın durmakta, birbirlerine bakmakta ve gülümsemektedirler. Adamın üzerinde mavi düğmeli bir gömlek var ve elleri önündeki masanın üzerinde. Kadın saçlarını at kuyruğu yapmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Adam sağ elinde bir kalem tutmaktadır. Görüntünün odağı gülümseyen yüzleri ve adamın gömleğinin yakın çekimidir. Mutlu ve rahat bir an yaşıyor gibi görünüyorlar. Görüntünün renkleri parlak ve neşeli. Arka plan bulanık ve ışık doğal.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019
Bu, parlak bir dokunmatik ekrana sahip siyah bir cep telefonunun yakın çekimidir. Ekranda, kamera logosu, beyaz F harfli mavi bir kare, beyaz daireli yeşil bir kare, beyaz logolu sarı bir kare, kırmızı ve beyaz oynat düğmesi, mavi ve beyaz telefon logosu ve beyaz kuşlu mavi bir kare dahil olmak üzere cihazda yüklü farklı uygulamaları temsil eden çeşitli simgeler bulunmaktadır. Tüm simgeler ekrana düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir.
Sosyal Medya

Sosyal Medyanın Zamanla Etkin Oluşu

31 Temmuz 2019
Bu resimde İngiliz anahtarı, tornavida ve vazo gibi çeşitli aletlerin ve bir telefonun çizimi görülmektedir. Çizim ahşap bir yüzey üzerine yerleştirilmiş, resmin sağ üst köşesinde bir logo ve sağ alt köşesinde bir geri bildirim raporu yer alıyor. Çizimin renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişiyor ve ahşabın dokusu da görülebiliyor. Raporun yakın çekimi ayrıntılıdır, birden fazla öğeyi ve sol üst köşede bir etiketi göstermektedir. Tabelanın yakın çekimi, üzerinde birden fazla çizgi ve kelime bulunan bir dikdörtgen gibi görünmektedir. Aletlerin ve telefonun çizimi beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiş ve İngiliz anahtarı ile tornavidanın çizimi çok detaylı ve net bir şekilde görülebiliyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi

01 Mart 2019