AnasayfaBlogKültürel Miras ve Turizm Bölümü (MYO)
Bölümler

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü (MYO)

19 Nisan 2020
Kültürel Miras ve Turizm Bölümü (MYO)

Turizm ve kültürel miras bir bütündür. Turizmi kullanmadan kültürel miraslarımızın tanıtımı yeterince olamaz. Kültürel miraslarımızı hesaba katmayan bir turizm anlayışı da eksik kalır. İki alanın birlikte çalışması ve birbirini kullanarak projeler yapması, ülkemizin kültürel turizminin gelişmesine katkı sağlar. Ülke ve dünya çapında daha kaliteli bir kültür turizmi hizmeti verebilmemizin kapılarını açar.

Kültürel miraslarımızı tanımayan bir turizm çalışanı yetersiz bir elemandır. Tek başına “Turizm ve Otelcilik” bölümü okumak, turizm konusunda gerekli bilgiyi vermez. Çünkü turizmin içinde kültürel miraslarımız da bulunuyor. Turistik bölgelerimize baktığımızda, bu yerlerin kültürel mirasımızın yoğun olduğu bölgeler olduğunu görüyoruz. Özellikle tarihî kalıntıların, antik kentlerin, ören yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde; müzelerin ve kültür sanat galerilerinin rağbet gördüğü yerlerde, hem turizm hem de kültürel miras konularında uzman elemanların varlığına ihtiyaç duyuluyor. 

Şimdiye kadar turistik kuruluşlarda çalışanlar genellikle, Turizm ve Otelcilik bölümü mezunları olduğu için, kültürel miras konusunda bilgi sahibi olmuyorlardı. Bu durum aslında, turizm sektörü için büyük bir eksiklikti. Çünkü yerli veya yabancı turistler, turistik yerlere sadece tatil amacıyla gelmiyor. Aynı zamanda o bölgelerin kültürünü, tarihini, sanat eserlerini, tarihî eserlerini yani kültürel miraslarını da tanımak için geliyorlar. Bu nedenle kültürel miras ve turizm konusunda iyi donanımlı elemanlar yetiştirmek gerekiyor. Ülkemizin kültürel varlıklarını en güzel şekilde tanıtmak ve turizme katkıda bulunmak için konuyla ilgili yeterli bir eğitim ihtiyacı bulunuyor.

Bu yazımızda kaleme aldığımız Kültürel Miras ve Turizm bölümünün akademik bir disiplin olarak eğitim vermesi, ülkemizin kültürel turizmi için son derece değerli bir adımdır. 

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Nedir?

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü; üniversitelerin iki yıllık bir ön lisans programıdır. Öğrenciler bu bölümden, “turizm sektörü elemanı” unvanıyla mezun oluyorlar. Kültürel Miras ve Turizm bölümünün kurulmasındaki temel amaç, bir turizm ülkesi olan Türkiye’nin turistik bölgelerindeki ve kültürel mirasımız konusundaki ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde, uzman elemanlar yetiştirmektir. Bu bölüm sayesinde turizm ve kültür sektörlerinde artık daha eğitimli, daha bilgili ve donanımlı çalışanlar bulunuyor.

Bölüm, bir ön lisans programı olmasına rağmen, öğrencilere oldukça yeterli bir eğitim sağlıyor. Ancak yine de, bu ön lisans programını bitirdikten sonra, dikey geçiş yaparak ilgili bir lisans programını okumak ve lisansüstü eğitim programlarına da devam etmek, öğrenciler için oldukça başarılı bir kariyerin kapılarını açan bir seçenek oluyor. Lisans programı olarak dikey geçiş yapılabilecek ilgili bölümlerden bazıları; Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ve Müzecilik Bölümüdür.

2020 itibariyle Kültürel Miras ve Turizm bölümü beş üniversitede bulunuyor. Bu üniversitelerden iki tanesi olan İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi, açıköğretim seçeneğiyle bu bölümü sunuyor. Diğer üç üniversite olan Sinop Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bu bölümün örgün eğitimlerini veren üniversitelerimizdir.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Kültürel Miras ve Turizm bölümü mezunları için iş imkânları; turizm sektörü ve kültür-sanat sektöründe yoğunlaşıyor. Özellikle bu bölüm mezunlarının müzelerde ve turistik kuruluşlarda çalışma imkânlarının olduğunu söyleyebiliriz. Turizm sektöründeki kalifiye eleman eksikliği, bu bölüm mezunları tarafından rahatlıkla kapatılabilir. 

Ülkemiz turizm konusunda gelişmiş sayılabilecek ve kültürel miraslar açısından da zengin olan bir yerdir. Bu nedenle özellikle turistik bölgelerde bu bölüm mezunlarının iş bulma olanakları çok daha fazla oluyor. Ören yerlerinin, müzelerin ve otellerin yoğun olduğu bölgelerdeki kalifiye eleman ihtiyacı, bu bölüm sayesinde karşılanabilir. 

Mezunlar ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek bu alanda lisans programına geçiş yapabilirler. Mezunların; lisans ve yüksek lisans mezuniyetinden sonra akademik kariyer yapma imkânları da bulunuyor.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Kültürel Miras ve Turizm bölümü mezunlarının yapabilecekleri işleri şöyle sıralayabiliriz: 

 • Kültürel mirasla ilgili araştırmalar yapmak, veriler toplamak ve bu verileri raporlayarak ilgili yerlere sunmak;

 • Kültür varlıklarımızın korunması konusunda uluslararası koruma standartlarını öğrenerek uygulamak,

 • Kültürel miraslarımızın turizm açısından plânlamasını ve tanıtımlarını yapmak,

 • Kültür varlıklarımızın müzelerde korunması ve tanıtılması işlerini yürütmek,

 • Kültür ve turizm ilişkisi konusundaki eksikleri saptayarak ilgili yerlere çözüm yolları önermek,

 • Kültür varlıklarımızın korunması ve tanıtılmasında teknolojik yeniliklerden faydalanarak yeni projeler üretmek.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kültürel Miras ve Turizm bölümünde sanat tarihinden müzeciliğe, arkeolojiden turizme kadar uzanan geniş kapsamlı bir öğretim plânı uygulanıyor. Açıköğretim fakültelerindeki dersler zorunlu dersler halinde işleniyor. Bu bölümün örgün eğitimini veren üniversitelerde çok sayıda seçmeli derslerin bulunduğu bir seçmeli ders havuzu bulunuyor. 

Açıköğretim fakültelerinde verilen dersler, internet üzerinden ve uzaktan eğitim sistemiyle yapılıyor. Canlı dersler şeklinde yapılan bu sistem sayesinde öğrenciler, zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde öğrenim görme şansına sahip oluyorlar.

Kültürel Miras ve Turizm bölümünün zorunlu dersleri şunlardır:

 • Anadolu Uygarlıklar Tarihi

 • Arkeolojiye Giriş

 • Genel Turizm Bilgisi

 • Kültürel Miras Turizmine Giriş

 • Kültürel Mirasın Korunması

 • Turizm Pazarlaması

 • Turizm ve Çevre

 • Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı

 • Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi

 • Bizans Mimarisi ve Sanatı

 • Kırsal Turizm

 • Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri

 • Resim Sanatı Tarihi

 • Sanat Tarihi ve Mitoloji

 • Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

 • Beylikler Devri Mimarisi ve Sanatı

 • Osmanlı Mimarisi ve Sanatı

 • Turizm Araştırmaları

 • Turizmde Etik

 • Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi

Kültürel Miras ve Turizm Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Kültürel Miras ve Turizm bölümünün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı 196,436 puanla Anadolu Üniversitesi (Açık Öğretim Fakültesi)’ne aittir, başarı sıralaması ise 1636935’tir. Bölümün en düşük taban puanı ise 167,099 puanla İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’ne aittir ve başarı sıralaması da 1749117’dir. 

Bölümün örgün eğitimdeki taban puanları ise şu şekilde: 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin taban puanı 187,578 ve başarı sıralaması 1718092’dir.  
Sinop Üniversitesi’nin taban puanı 173,636 ve başarı sıralaması 1745799’dur.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin taban puanı ise 255,351 ve başarı sıralaması da 1748840 olarak açıklanmıştır.

kültür turizm kültürel miras kültürel miras ve turizm taban puanı başarı sıralaması.
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.