AnasayfaBlogPetrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

13 Ekim 2020
Bu görüntü bir gaz santralinin yakın çekimidir. Tesis bir çim alanla çevrilidir ve alanda kırmızı bir nesne vardır. Ön planda, birkaç boru ve makinenin bulunduğu büyük bir fabrika var. Görüntünün ortasında, üzerinde kırmızı bir harf olan sarı bir direk var. Görüntünün sol tarafında başka makineler ve borular var. Gökyüzü parlak mavi ve arka planda ağaçlar var. Genel manzara endüstriyel faaliyet ve hareketli makinelerden oluşuyor.
KonuDetaylarıİlgili Bilgi
Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiRezervlerin bulunması, işlenmesi ve kullanılması süreçlerinde rol alır.Diğer mühendislik disiplinlerinden fazlasıyla yararlanır.
Bölümün AmacıÇevreye saygılı, bilimsel araştırmalar yürüten, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek.Takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmalara yatkın mühendisler yetiştirme hedefi bulunur.
Bölümün İş AlanlarıPetrol, doğalgaz, jeotermal endüstrisi gibi sektörlere mühendis yetiştirir.Yeraltı kaynaklarının aranması, üretim, taşıma ve kullanıma hazır hale getirilme konularında çalışır.
Mühendislik MesleğiYeraltındaki rezervlerin kullanılması ve işlenmesi konularında uzmanlık gereklidir.Rezervuar tasarımı yapma yeteneğine sahip olmalıdır.
Bölümle İlişkili Diğer BölümlerJeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği bölümleriyle yakın çalışma ilişkisi bulunmaktadır.Jeotermal enerji çıkarma, jeolojik karbon tutma ve jeolojik ortamların çevresel iyileştirmeleri konularında da çalışmalar yapılır.
İş İmkanlarıHem kamu hem de özel sektörde birçok iş imkanı bulunmaktadır.Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi gibi kuruluşlarda iş imkanları bulunmaktadır.
Akademik KariyerPetrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları, akademik kariyer yapma seçeneğine de sahiplerdir.Öğretmenlik ve araştırmacı olarak akademik kariyer yapılabilir.
Danışmanlık HizmetleriMühendisler, bilirkişi ve danışmanlık hizmetleri de verebilirler.Enerji şirketlerine danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
Uluslararası İlişkilerPetrol ve doğalgaz mühendislerinin uluslararası anlaşmaların hazırlanması ve projelerin geliştirilmesi gibi görevlerde rol alabilirler.Bu alanda ulusal ve uluslararası enerji şirketlerinde iş imkanları bulunmaktadır.
Uygulama ve İşletme YönetimiMühendisler, enerji sektöründeki işletmelerin uygulama ve işletme yönetiminde rol alabilirler.Bu konuda da geniş iş imkanları bulunmaktadır.

Petrol ve doğalgaz günümüz dünyasının enerji ihtiyacını karşılayan en değerli rezervlerdir. Petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan ülkeler kendi enerji ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmektedir. Kendi enerji ihtiyaçlarını petrol ve doğalgaz üzerinden karşılayabildikleri gibi dışa bağımlı bir ülke olmaktan da kendilerini kurtarırlar. Aynı zamanda petrol ve doğalgaz rezervleri zengin olan ülkeler dış ticaret ağını geliştirerek rezervlerini başka ülkelere satarlar. Bu durumda petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde ülkenin zenginleşmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda dışa bağımlı olmaktan o ülkeyi kurtarır.

Petrol ve doğalgaz rezervleri, bulunan ülkelere zenginlik getirdiği gibi günümüzde çıkan çatışmaların ve savaşların başlama nedeni olarak da görülmektedir. Günümüzde hepimizin yakından takip ettiği Doğu Akdeniz’de yaşanan sıcak gelişmeler, Ortadoğu’da sürekli tırmanan şiddet olayları ve kargaşa da petrol ve doğalgaz rezervlerinden kaynaklanmaktadır. Dünyayı bu kadar önemli derecede etkileyen bu rezervlerin olması kadar bu rezervlerin de işlenmesi oldukça önemlidir. Bu rezervlerin işlenme ve kullanılma isteği petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bölüm sayesinde petrol ve doğalgaz rezervleri bulunmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Ülkemizde mühendislik disiplinleri içerisinde çok fazla bilinmese de yurt dışında çok fazla tercih edilmektedir. Bu mühendislik disiplini diğer mühendislik disiplinlerinden oldukça fazla yararlanmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü hakkında bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım!

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Nedir?

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, ham petrol ve doğalgaz vb. hidrokarbonların üretimi ile ilgilenen bir bölümdür. Petrol arama ve üretimi ile ilgilenen bir bölümdür. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölüm, bilimsel araştırma sayesinde yeraltında bulunan enerji kaynaklarını ülkemizin gelişimine sunmayı amaçlayan bir bölümdür. Doğalgaz, jeotermal endüstrisi, petrol ve benzer sektörlere mühendislik bilimi ile donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı mühendisler yetiştiren bir bölümdür.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, takım çalışması yapabilen, disiplinler arası çalışmalara yatkın olan, yenilikçi, girişimci ve lider özelliklere sahip mühendisler yetiştiren bir bölümdür. Yeraltı kaynaklarının aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Nitelikli petrol ve doğal mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Petrol ve doğalgaz mühendisi, yeraltında doğal yollardan ya da sonradan depolanmış rezervlerin kullanılması ile ilgili çalışmalar yürüten kişidir. Günümüzde petrol fiyatlarının büyük ölçüde düşmesi, ülkemizde her yıl daha fazla mezun veren bir bölüm olması nedeniyle ve ülkemizdeki yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler petrol ve doğalgaz mühendisi ihtiyacını azaltmıştır.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, hidrokarbonların üretimi ile ilgili araştırmalar yapan ve üretimine katkıda bulunacak petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştiren bir bölümdür. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, petrol ve doğalgaz keşfedildikten sonra, sondaj yöntemlerinin belirlenmesi, sondaj ve kuyu tamamlama programlarının tamamlanması ve üretim operasyonlarının izlenmesi için uzman yetiştirir. Bu görevlerin yanı sıra petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, rezervuar tasarımı yapacak petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştirmektedir.

Petrol ve doğal mühendisliği bölümü, jeoloji mühendisliği bölümü ve jeofizik mühendisliği bölümü ile yakın çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca bu bölüm, jeotermal enerji çıkarma, jeolojik karbon tutma, jeolojik ortamların çevresel iyileştirmelerinin yapılması için çalışmalarını yürütmektedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları arasında en çok tercih edilenlerdir. Bunların yanı sıra petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları arasında Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi de yer alır. akademik kariyer yapmak da yapabilecekleri işler arasındadır.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları arasında Petrokimya Endüstrisi, DSİ ve enerji şirketlerinde çalışmak yer alır. Proje geliştirme hizmetleri, ulusal ve uluslararası anlaşmaların hazırlanması işleri, uygulama ve işletme yönetimi hizmetleri de petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bilirkişilik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri de çalışma alanları arasında yer alır. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları “Petrol ve Doğalgaz Mühendisi” unvanı alırlar.  Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları, ham petrol yataklarının araştırılması, sondaj ve çıkarma kuyularının açılması işlerini yaparlar. Kuyu açılma işlerini tamamladıktan sonra üretim işlerinin halledilmesiyle ilgilenirler. İlk olarak petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları, rezervlerin saptanması için veriler üzerinde araştırmalarını sürdürürler. Ardından sondaj için gerekli olan araç ve gereçlerin listesini hazırlar.

Bu işlemlerden sonra petrol ve doğal mühendisliği bölümü mezunları, rezervlerin çıkartılması için gerekli olan metotları geliştirirler ve bu metot doğrultusunda üretimi sağlarlar. Rezervler çıkarıldıktan sonra depolanması işleriyle ilgilenirler. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları, en son olarak depolanmış rezervlerin nakledilmesini sağlarlar. Bu işlerinin yanı sıra yeraltı su kaynaklarının bulunması ve çıkarılması işleriyle de ilgilenirler. Petrol endüstrisi ile ilgili konularda (ulusal, sosyal veya çevresel) yaratıcı çözümler bulmaya çalışırlar. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceledikten sonra şimdi de bölüm derslerini inceleyelim.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Genel Kimya

 • Matematik

 • Fizik

 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğine Giriş

 • Bilgisayar Destekli Teknik Resim

 • Diferansiyel Denklemler

 • Jeoloji

 • Mühendislik Mekaniği

 • Ekonomi

 • Fiziksel Kimya

 • Fiziksel Kimya Laboratuvarı

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Sayısal Yöntemler

 • Statik ve Mukaveme

 • İstatistik

 • Sondaj Mühendisliği

 • Sondaj Laboratuvarı

 • Taşınım Olayları

 • Yöneylem Araştırması

 • Rezervuar Mühendisliği

 • Üretim Mühendisliği

 • Petrol Jeolojisi

 • Kuyu Loglama ve Formasyon Değerlendirme

 • Kuyu Tamamlama

 • Yer Sistemlerinin Simülasyonu

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Yukarıdaki dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiten üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyen kişiler için petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi edinelim.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyen kişiler ilk önce YKS (TYT-AYT) sınavına girmelidir. Bu sınavdan aldıkları sonuçlara göre tercih işlemleri yapılmaktadır. Tercih yaparken aldığınız taban puandan ziyade başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalısınız. Sizin yerleşmenizi sağlayacak olan başarı sıralamasıdır. Bu bölüm “Sayısal” alandan öğrenci kabul etmektedir. Aşağıda sizlere hazırlamış olduğum liste en güncel verilere sahiptir.

En İyi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 407,24858 (puan) 59201 (sıralama) İngilizce bölüm.

 • İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 360,19556 (puan) 100328 (sıralama) İngilizce bölüm.

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 303,91118 (puan) 180905 (sıralama) Burslu ve İngilizce bölüm.

 • Atatürk Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: Dolmadı (puan) Dolmadı (sıralama)

 • Batman Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: Dolmadı (puan) Dolmadı (sıralama)

 • İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: Dolmadı (puan) Dolmadı (sıralama)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Rezervlerin bulunması, işlenmesi ve kullanılması süreçlerinde rol alır, Diğer mühendislik disiplinlerinden fazlasıyla yararlanır, Bölümün Amacı, Çevreye saygılı, bilimsel araştırmalar yürüten, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmek, Takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmalara yatkın mühendisler yetiştirme hedefi bulunur, Bölümün İş Alanları, Petrol, doğalgaz, jeotermal endüstrisi gibi sektörlere mühendis yetiştirir, Yeraltı kaynaklarının aranması, üretim, taşıma ve kullanıma hazır hale getirilme konularında çalışır, Mühendislik Mesleği, Yeraltındaki rezervlerin kullanılması ve işlenmesi konularında uzmanlık gereklidir, Rezervuar tasarımı yapma yeteneğine sahip olmalıdır, Bölümle İlişkili Diğer Bölümler, Jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği bölümleriyle yakın çalışma ilişkisi bulunmaktadır, Jeotermal enerji çıkarma, jeolojik karbon tutma ve jeolojik ortamların çevresel iyileştirmeleri konularında da çalışmalar yapılır, İş İmkanları, Hem kamu hem de özel sektörde birçok iş imkanı bulunmaktadır, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi gibi kuruluşlarda iş imkanları bulunmaktadır, Akademik Kariyer, Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları, akademik kariyer yapma seçeneğine de sahiplerdir, Öğretmenlik ve araştırmacı olarak akademik kariyer yapılabilir, Danışmanlık Hizmetleri, Mühendisler, bilirkişi ve danışmanlık hizmetleri de verebilirler, Enerji şirketlerine danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler, Uluslararası İlişkiler, Petrol ve doğalgaz mühendislerinin uluslararası anlaşmaların hazırlanması ve projelerin geliştirilmesi gibi görevlerde rol alabilirler, Bu alanda ulusal ve uluslararası enerji şirketlerinde iş imkanları bulunmaktadır, Uygulama ve İşletme Yönetimi, Mühendisler, enerji sektöründeki işletmelerin uygulama ve işletme yönetiminde rol alabilirler, Bu konuda da geniş iş imkanları bulunmaktadır
petrol ve doğalgaz petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü iş imkanları petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü mezunları petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama petrol ve doğalgaz mühendisi petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yemyeşil bitki örtüsü ve görkemli dağlarla çevrili güzel bir göl manzarası. Göl, mavi ve sarının ana renkler olduğu çarpıcı bir ton karışımıdır. Gölün sağ tarafında, üzerinde arabaların geçtiği bir yol görülebiliyor. Göl, durgun yüzeyinden yansıyan güneşle birlikte geniş ve davetkârdır. Arka plandaki dağlar resme görkemli bir dokunuş katıyor. Resmin atmosferi huzurlu ve sakinleştiricidir, bu da burayı dinlenmek ve doğanın güzelliğini seyretmek için mükemmel bir yer haline getirir.
Meslekler

Jeoloji Mühendisliği

09 Eylül 2020
Bir grup insan bir fabrikanın içinde yürümektedir. Çoğunluk koyu renk giysiler giyiyor ve kutular taşıyor. Ön planda, mavi ve beyaz çizgili pantolon giyen bir kişinin dizlerinden aşağısı görülüyor. Görüntünün sağ tarafında, yakından bir tabela görülüyor. Tabelada siyah zemin üzerine beyaz yazılar var. Arka planda, daha fazla insanın ayakta durduğu görülebilen bir odaya açılan açık bir kapı var.
Bölümler

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

13 Kasım 2020