AnasayfaBlogKapitalist Sistem Nedir?
Nedir?

Kapitalist Sistem Nedir?

24 Ağustos 2021
Bu, bir pulun üzerinde yer alan bir adamın yüzünün yakın çekim görüntüsüdür. Adam yüzünde ciddi bir ifade ile dosdoğru karşıya bakmaktadır. Gözleri hafifçe kısılmış ve kaşları hafifçe çatılmış olan adamın yüz hatları kolayca görülebiliyor. Güçlü bir çene çizgisine ve belirgin elmacık kemiklerine sahip. Kısa, koyu renk saçları yanlardan hafifçe dökülmüştür. Pulun kendisi açık mavi renktedir ve adamın yüzünün etrafında beyaz bir kenarlık bulunmaktadır. Bu pul, bir erkeğin yüzünün detaylarını ve ifadesinin yoğunluğunu gösteren mükemmel bir örnektir.
KonseptAçıklamaÖrnek
KapitalizmÖzel mülkiyet inancı ve emeğin sömürülmesi yoluyla daha fazla kazanma prensibine dayalı sosyoekonomik sistem.ABD Ekonomisi
Çalışmayan KapitalistlerAile mirasları yoluyla zenginlik edinmiş ve sistemin avantajlarından çalışmadan yararlanabilen kapitalist grup.Büyük hediyeli zenginler
Emek Sömürüsüİşçilerin çıkarlarından yararlanma ve daha fazla kar elde etme eylemi.Düşük ücretli fabrika işleri
Tam RekabetFiyat ve kalite bilgisine herkesin eşit erişiminin olduğu ve çok sayıda satıcının olduğu bir durum.Çiftçi Pazarları
TekelPazarı kontrol eden ve potansiyel olarak fiyat ve kaliteyi manipüle edebilen az sayıda tedarikçinin olduğu bir durum.Telekomünikasyon firmaları
Tekelci kapitalizmMalların gerçekteki maliyetinden daha pahalıya satılması ve sınırlı tedarikçi nedeniyle yüksek karları hedefleyen kapitalizm çeşidi.Yüksek fiyatlı lüks ürünler
Kapitalist SistemHizmet ve mal üretimi ve dağıtımının özel sektöre ait olduğu ve devletin ekonomik faaliyetlere sınırlı bir şekilde müdahil olduğu sistem.Kısmen Singapur Ekonomisi
Üçüncü Dünya KapitalizmiÜcretlerin uygun fiyatlı iş gücü nedeniyle düşürüldüğü ve işçilere yeterli ödeme yapılmadığı bir kapitalizm biçimi.Üçüncü dünya ülkelerinin giyim fabrikaları
Özel MülkiyetBir kişinin veya işletmenin kullanmak, kontrol etmek ve nakit ya da kredi kartı gibi parasal şekillerde değerlendirmek için bir varlığı sahiplenme hakkı.Evler, arabalar, patentler
Sosyal SistemBir toplumda hüküm süren ve insanların etkileşim biçimlerini ve sosyal düzeni belirleyen yapının bir parçası olan sistemler.Aile, din, dil

Her şeyden önce "kapitalist nedir" sorusunun internette sıkça sorulduğunu hepimiz biliyoruz. 1996'ya kadar farklı şekillerde ve farklı isimlerle ortaya çıktı. Ancak kimse nasıl başladığını veya bu düşüncenin kimden çıktığını bilmiyor. Kapitalizmin amacının ne olduğu merak ediliyor. Aslında bundan daha çok paranın ne işe yaradığını ve parası olanları olmayanlardan ayıran bir çizgi olup olmadığı merak ediliyor.

Kapitalizmi yalnızca ekonomik bir sistem olarak değil, aynı zamanda sosyal bir sistem olarak düşünürseniz, bunun bizim yaptığımız veya yarattığımız bir şeyden daha fazlası olduğunu hemen anlarsınız. Hangi kültürde doğmuş olursa olsunlar veya ne kadar paraya sahip olurlarsa olsunlar, her insanın hayatını şekillendiren bir sistemdir. Bu sistemden kaçmak ise neredeyse mümkün değildir. Doğduğunuzda anne ve babanızdan miras kalmıştır.

Adam Smith'in "Ulusların Zenginliği" ne kadar geriye gitsek bile, kapitalist ilkeler çok önemli ölçüde değişmedi, biz sadece onları zaman içinde uyarladık ve genişlettik.

Kapitalizm, emeğin sömürülmesi yoluyla daha fazla kazanmak amacıyla özel mülkiyete sahip olma inancı olarak özetlenebilir. Burada bahsedilen şey; nakit para, kredi kartları, banka kartları ve diğer parasal şeyler olabilir

Ancak unutmayın, para sadece mal veya hizmet satın almamızı sağlayan bir araçtır. "Kapitalist nedir" sorusu, bugün içinde yaşadığımız kapitalizmin mevcut durumunu daha iyi anlatıyor.

Burada anlamamız gereken şey; ihtiyacından fazlasına sahip olan herkes "kapitalist" sınıfın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Ülkemizde çoğu insan sadece geçinmek ve hayatta kalmak için çalışıyor. Ama bunun yanında hiç çalışmadan kapitalist sistemin avantajından yararlanarak büyük gelirlere sahip olan insanlar var.

Bu yüzden bu insanlara "çalışmayan kapitalistler" deniyor. Zenginlikleri doğar doğmaz hak kazandıkları mirasa dayalıdır. Ailelerinden kalan miras sebebiyle çalışmaları gerekmiyor. Bu her zaman para değil bazen ev ya da apartman şeklinde de olabiliyor. Hollywood ünlüleri her yıl sadece hayatta kalarak rutin olarak milyonlarca dolar kazanıyorlar. Bu ilk bakışta saçma görünüyor değil mi? 

Tüm sosyal sistemlerde, başkalarının emeğini kendi çıkarları için sahiplenen insanlar vardır. İlkel toplumlarda bu, doğrudan fiziksel zorlama yoluyla yapılır. İstilacı savaşçı, fethedilen kabilenin topraklarının kontrolünü ele geçirir ve onları, onlar açlıktan ölürken tükettiği mahsulleri yetiştirmeye zorlar. Binlerce yıl sonra, bu tür fiziksel sömürü yerini daha yenilikçi yöntemlere bıraktı. Bugün seçkinler, kölelerini veya köylülerini kendileri için çalışmaya zorlamak yerine, parasal kaynağından edindiği güçle diğer insanların çalışmalarını sömürüyor. Bu sistem "kapitalizm" olarak bilinir.

Kapitalizmin tarihi, sınıf mücadelesinin tarihidir. Bu tarih boyunca, neyin değerli olduğu, bunların nasıl elde edilebileceği ve zenginliğin toplumun farklı üyeleri arasında nasıl dağıtılması gerektiği konusunda çok fazla teori ortaya atılmıştır. Bu teoriler, insanlar büyük gruplar halinde bir arada yaşayacaklarsa herkesin yüzleşmesi gereken temel sorunlarla ilgili olduğu için yüzyıllardır sürüyor. Aynı zamanda işletmeler açısından yönetim konularında da çeşitli tartışmalar ortaya çıkıyor.

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, insanları daha az ücretle daha çok çalışmaya “motive ederek” mal ve hizmetlerin maliyetlerini aşağı çekmeyi amaçlamıştır. Ayrıca üretimi arttırmayı da amaçlamaktadır ve bu sanayi devriminden bu yana devam etmektedir. Bu süre zarfında yeni makineler icat edildi ve insan emeğini üretimden çıkarıldı. Makineler zaman içinde giderek daha fazla gelişecek ve daha az emek gücü gerektirecek. Bu da aslında emeğin sömürülmesi anlamına geliyor. Emeğin sömürülmesi, bir grubun diğerinden yararlanmasıdır. Kapitalizm, şirketin işçilerden kendi çıkarları yararlanmasıdır ve bu nedenle kapitalizm, emeğin sömürülmesi yoluyla kapitalistleri zenginleştiren sömürücü bir ekonomik sistemdir.

Kapitalist bir ekonomide kaynakların, malların, hizmetlerin ve diğer ürünlerin tahsis edilmesinin iki yolu vardır; ya "tam rekabet” ya da “tekel” yoluyla yapılabilir. Fiyatlar ve kalite ile ilgili bilgilere herkesin eşit erişimi olduğunda tam rekabet ortaya çıkar. Böylece insanlar farklı satıcılardan ürün tedarik edebilir. Kapitalizm hükümet tarafından yönetilir. Tekelci kapitalizm ise fiyatları yüksek ve kaliteyi düşük tutar. Bu da az sayıda tedarikçi olduğunda ortaya çıkar. Bu, kapitalizmin bugün dönüştüğü şeydir.

Tekelci kapitalizm, arzın kıtlık yoluyla talebi aştığı her yerde kapitalizm için kar elde etmek için malları gerçekte maliyetinden daha fazla satan şirketlere dayanır. Bu “üstün” ürünlerin (iPhone'lar gibi) sahipleri, bu ürünlerin kıt olmamasına göre orantısız bir şekilde daha fazla para kazanıyor. Bu nedenle üçüncü dünya ülkelerinde ücretlerin daha ucuz işgücü tarafından azaltılacağı için işçilerin yeterince ödeme almadığı kapitalizmden kâr yaratıyor.

Kapitalist Sistem Nedir?

Kapitalist sistem, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olduğu kâr için işletildiği ekonomik ve sosyal bir sistemdir. Meta üretimi, hayatta kalmak için bir işe ihtiyaç duyan işçiler tarafından ücretli emeğin kullanılması yoluyla gerçekleştirilir.

Bu sistem ilk olarak İngiltere'de sanayi devrimi sırasında makinelerin tüketim malları üretmek için büyük ölçekte kullanıldığı zaman ortaya çıktı. Bu devrim insanların çalışma ve yaşam biçimlerini büyük ölçüde değiştirdi, kapitalist sistem daha sonra Avrupa'daki diğer ülkelere ve Asya'nın bazı bölgelerine yayıldı.

Bugün bu tür bir sistem Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya bunun gibi çoğu gelişmiş ülkede bulunur, bunların hepsi, içlerinde var olan serbest piyasa nedeniyle piyasa ekonomileri olarak bilinir. Kapitalist ekonomi, "görünmez el" mekanizması olarak bilinen ve kâr amacı güden kişilerin veya işletmelerin, rakiplerine karşı avantaj sağlayacağına inandıkları bir fiyattan mal alıp satma aracı olarak bilinen bir sürece dayanır. Bu şekilde kapitalist sistem, maksimum verimliliğe izin veren hiçbir hükümet kontrolü olmaksızın kendi çıkarı olarak algıladığı şey için çalışır.

Kapitalist sistemin kendine özgü bir hükümeti var denebilir. Kapitalistler demokrat olarak bilinir çünkü ekonomik özgürlüklerinin ayrılmaz bir parçası olarak da siyasi özgürlükle iç içe olması gerektiğine inanırlar. Temelde kapitalistlerin hükümetleri hedef kitlesinin tercihlerine göre de değişiklik gösterebilir.

Kapitalizm üzerinde tek bir lider yoktur; bunun yerine işletmeler müşteriler, yatırımcılar, hisse senetleri vardır. Kârları için birbirleriyle rekabet eder, varlıklarını genişletmek ve daha fazla yatırım çekmek için kendilerini diğer kapitalist rakiplerinden daha çekici hale getirmeye çalışırlar. Kapitalistler gerekirse ittifak kurarlar ve müttefikleri bilgiyi paylaşır ve istenen sermaye fazlasını mümkün olduğunca verimli bir şekilde elde etmek için güçleri birleştirir. Kapitalist sistemin çok yönlü olduğu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kapitalist Ülkeler

“Kapitalist ülke” terimi, Soğuk Savaş sırasında, genellikle ABD ile uyumlu ve komünizme karşı olan ülkelere atıfta bulunarak ortaya çıktı. Sosyalistlere olan karşıtlığı ile tanınırlar. Çin Halk Cumhuriyeti, Batı ve Orta Avrupa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri kapitalist ülkeler olarak bilinir. Ancak bu ülkeler genel olarak kendilerini kapitalist olarak görmezler.

Sözde kapitalist ve sosyalist devletleri daha iyi ayırt etmek için komünist ülkelerde yaygın olarak kullanılan Marksist-Leninist tanımlamalar yapılır. Vladimir Lenin'in 1917'de yayınlanan “Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” adlı eserinde yer alan tanıma göre; bir ülke, Marksistlerin bir ekonomik sistem olarak kapitalizmle ilişkilendirdiği belirli sosyal özelliklere sahipse, kapitalist olarak kabul edilir. Bu tanımı takiben Çin Halk Cumhuriyeti, Mao Zedong döneminden bu yana, birçok ülkeyi kapitalist olarak nitelendirmiştir. Örneğin, 1962'deki Çin-Sovyet bölünmesinin ardından, Çin medyası Sovyetler Birliği'nden sık sık “sosyal-emperyalist bir ülke” olarak söz etti ve liderlerini "kanlı burjuva" olarak nitelendirdi.

Kapitalizmle İlgili Sözler

Kapitalizmle ilgili sözleri incelersek, kapitalist ve kapitalizmle ilgili terimleri daha iyi anlayabiliriz. Kapitalizmle ilgili söylenmiş bazı sözler;

Kapitalizmin temel fikirleri hırsızların fikirleridir, ancak bu ülkenin büyümesinden onlar sorumlu olmuştur.

  Upton Sinclair

Kapitalizm, insanın insanı sömürdüğü bir sistemdir, sosyalizm de herkesin herkesten geçindiği bir sistemdir.

George Bernard Shaw

Kapitalizmi kendi çıkarları tarafından paramparça edilmekten kurtaran tek şey, sistemde açgözlülük kendi ağırlığı altında çökene kadar yetecek kadar açgözlülüğün olmasıdır.

Barney Frank

Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadar var ama bazı insanların açgözlülüğüne yetmiyor.

Mahatma Gandi

Kapitalizm, insanın doğa ve onun tüm diğer yaratıkları üzerindeki egemenliğini sağlayan bir aygıttır ve Marx'ın işçi için tam da istediği buydu.

Jerry Brown

Kapitalizm, herkesin başkalarının emeğinden yararlandığı, kaynakların kıt olduğu bir toplumda konuşma, düşünce ve eylem özgürlüğünü teşvik eder. Acımasız ve şiddetli olabilse de, tarih kapitalizmin daha fazla özgürlük ve şimdiye kadar keşfedilen herhangi bir ekonomik sistemden daha fazla zenginlik; dahası, hiçbir zorlayıcı ütopya şimdiye kadar işe yaramadı.

Paul Johnson
Kapitalizm, Özel mülkiyet inancı ve emeğin sömürülmesi yoluyla daha fazla kazanma prensibine dayalı sosyoekonomik sistem, ABD Ekonomisi, Çalışmayan Kapitalistler, Aile mirasları yoluyla zenginlik edinmiş ve sistemin avantajlarından çalışmadan yararlanabilen kapitalist grup, Büyük hediyeli zenginler, Emek Sömürüsü, İşçilerin çıkarlarından yararlanma ve daha fazla kar elde etme eylemi, Düşük ücretli fabrika işleri, Tam Rekabet, Fiyat ve kalite bilgisine herkesin eşit erişiminin olduğu ve çok sayıda satıcının olduğu bir durum, Çiftçi Pazarları, Tekel, Pazarı kontrol eden ve potansiyel olarak fiyat ve kaliteyi manipüle edebilen az sayıda tedarikçinin olduğu bir durum, Telekomünikasyon firmaları, Tekelci kapitalizm, Malların gerçekteki maliyetinden daha pahalıya satılması ve sınırlı tedarikçi nedeniyle yüksek karları hedefleyen kapitalizm çeşidi, Yüksek fiyatlı lüks ürünler, Kapitalist Sistem, Hizmet ve mal üretimi ve dağıtımının özel sektöre ait olduğu ve devletin ekonomik faaliyetlere sınırlı bir şekilde müdahil olduğu sistem, Kısmen Singapur Ekonomisi, Üçüncü Dünya Kapitalizmi, Ücretlerin uygun fiyatlı iş gücü nedeniyle düşürüldüğü ve işçilere yeterli ödeme yapılmadığı bir kapitalizm biçimi, Üçüncü dünya ülkelerinin giyim fabrikaları, Özel Mülkiyet, Bir kişinin veya işletmenin kullanmak, kontrol etmek ve nakit ya da kredi kartı gibi parasal şekillerde değerlendirmek için bir varlığı sahiplenme hakkı, Evler, arabalar, patentler, Sosyal Sistem, Bir toplumda hüküm süren ve insanların etkileşim biçimlerini ve sosyal düzeni belirleyen yapının bir parçası olan sistemler, Aile, din, dil
kapitalist nedir kapitalist sistem kapitalist kapitalist sistem nedir kapitalist ülkeler kapitalizm ile ilgili sözler
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Kısa kollu, bol kesim siyah bir gömlek giyiyor. Yüzü hafifçe sola dönük ve kendinden emin bir ifadesi var. Gözleri badem şeklindedir ve yüksek elmacık kemiklerine sahiptir. Dudakları hafifçe ayrık ve kaşları kavisli. Küçük bir burnu vardır ve çene çizgisi görülebilir. Arka planında beyaz bir duvar olan ışık dolu bir odada durmaktadır. Duruşu rahattır ve kolları iki yanındadır. Meraklı bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor.
Sezin Gök
Blog Yazarı

Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Üniversiteden fakülte derecesi ile mezun olmuştur. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile çevresine katkıda bulunmuştur. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk projesini devam ettirmektedir. İşletme ve alanları ile ilgili yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.