AnasayfaBlogHematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

15 Haziran 2021
Mavi üniformalı bir adam kameranın önünde duruyor. Mavi bir önlük ve eldiven giymiştir ve saçları düzgünce geriye taranmıştır. Solunda, içi beyaz bir yastıkla dolu beyaz bir kutu vardır. Çerçevenin sağ tarafında, bir kutu içinde bir grup yumurta vardır. Arka planda sarı ve mavi bir nesnenin bulanık bir görüntüsü var. Adamın bir elinde sprey şişesi, diğer elinde ise pembe logolu mavi bir gömlek var. Çerçevenin ortasında, mavi ve beyaz çizgili bir nesnenin yakın çekimi var. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, net bir profesyonel.
Hematoloji Uzmanının GöreviHematoloji Uzmanının SorumluluğuHematoloji Uzmanının Maaşı
Kan ve kanla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini sağlar.Hasta güvenliğini sağlamak ve etik kurallara uymak.Kamu ve özel hastanelerde farklılık gösterir.
Kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir.Hastalığı bütün yönleriyle araştırarak teşhis etmeye çalışır.Özel hastanelerde genellikle daha yüksektir.
Kan pıhtılaşması ve anemi gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.Tedavi ve korunma konularında bilgi sağlar ve hastanın durumunu yakından takip eder.Kamu hastanelerinde genellikle daha düşüktür.
Kök hücre nakilleri gerçekleştirir.Nakil sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların takibini ve kontrolünü yapar.Tecrübe ve uzmanlık alanına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Kan ve kan ürünlerinin naklini gerçekleştirir.Hastalara uygun ilaç tedavilerini uygular ve takip eder.Hizmet verdiği hastanenin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişir.
Hastaların tıbbi öyküsü hakkında bilgiler alır ve bunları kaydeder.Diğer disiplinlerdeki hekimlerle konsültasyonda bulunmak.Daha çok hastaya bakma ya da daha çok işlem yapma durumunda maaşı artabilir.
Kan bağışı ve kan bankalarının kontrolünü sağlar.Uygun beslenme programlarının gerçekleştirilmesini sağlar.Farklı ek gelir olanaklarından yararlanabilir.
Dalak ve kemik iliği gibi kan yapıcı organların hastalıkları ile uğraşır.Hastanın durumunu psikolojik açıdan değerlendirebilir ve destek sağlayabilir.Akademik unvane ve kıdem durumuna göre değişir.
Hematolojik kanser tedavilerinde aktif rol alır.Gelişmeleri takip etmek ve kongre, seminer gibi etkinliklere katılmak.Çalışma saatlerine ve nöbetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Hastaların fiziki muayenesini gerçekleştirir.Hastaların bilgi formlarını yönetir ve günceller.Ek ödemeler ve primlerle artabilir.

Hematoloji uzmanı, kan ile ilgili ortaya çıkan hastaları tanı ve tedavilerini gerçekleştiren aynı zamanda takibini sağlayan, uzmanlık alanını Hematoloji bölümünde tamamlayan doktor olarak tarif edilmektedir. Diğer tıbbi uzmanlık alanlarıyla beraber multidisipliner bir anlayış ve yaklaşımla birçok hastalığın tanı ve tedavilerini gerçekleştirmektedir. Günümüzde yapılan kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi oldukça önemlidir. Böyle önemli hastalıkların tedavi alanında uzmanlaşmış doktor ve tam donanımlı hastanelerde yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmamız da hematoloji uzmanlığına yer verdik.

Hematoloji Uzmanı Nedir?

Hematoloji, kanda meydana gelen tüm hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hematoloji, kan hastalıklarıyla beraber dalak ve kemik iliği benzeri kan yapıcı olan organların hastalıkları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Hematolojide temel de kan hastalıkları, kötü huylu ve iyi huylu yani kanser olmayan hastalıklar olarak iki ayrılmaktadır. İyi huylu hastalıklar arasında immün trombositopenik purpura (iTP), Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve Akdeniz anemisi benzeri hastalıklar bulunmaktadır. Kötü huylu hastalıklar ise lösemi türleri, malign hastalıklar kapsamında değerlendirilir.

Dahiliye bölümünün yan dalı olarak kabul edilen hematoloji, aynı zamanda kan oluşumunda etkin rol oynayan organların hastalıklarıyla da doğrudan ilgilenmektedir. Netice olarak lenfatik organlar ve kemik iliği teşhisi koyulan hastaları da hematologların uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilir. Hematoloji uzmanı, kan ile ilgili ortaya çıkan hastaları tanı ve tedavilerini gerçekleştiren aynı zamanda takibini sağlayan, uzmanlık alanını Hematoloji bölümünde tamamlayan doktor olarak tarif edilmektedir. Diğer tıbbi uzmanlık alanlarıyla beraber multidisipliner bir anlayış ve yaklaşımla birçok hastalığın tanı ve tedavilerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle medikal ve radyasyon onkoloji çeşidi gibi bölümlerle sıkı bir çalışma gerektirdiği kan hastalıkları başta olmak üzere, diyetisyen eşliğinde uygun şartlarda beslenme programlarının gerçekleştirilmesi, psikolojik kapsamdan destek verilmesi de önemli bir husustur. Günümüzde yapılan kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi oldukça önemlidir. Böyle önemli hastalıkların tedavi alanında uzmanlaşmış doktor ve tam donanımlı hastanelerde yapılması hayati önem taşımaktadır.

Hematoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Hematoloji uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şöyle sıralamak mümkündür.

 • Hastanenin kendisine sağlamış olduğu genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları aktif bir şekilde kullanımını gerçekleştirerek, en başta kendi ve diğer çalışanların güvenliğini sağlayarak, çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etik kurallarına uyması beklenmektedir.

 • Hastanın şikayeti ve hastanın tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgiler alarak, hasta bilgi formuna kaydetmek.

 • Kendisine gelen hastanın fiziki muayenesini gerçekleştirmek

 • Tanı ve teşhise yönelik, biyokimya, tam kan sayımı, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, periferik yayma, vitamin B12, demir bağlama, demir ve folik asit düzeylerinin ortaya çıkarılması ve bunların incelenmesi, kültürler, yüzey antijenleri, doku tiplemesi, sitogenetik inceleme, radyolojik ve özel tanı testlerinin yapılması hususunda istemlerde bulunmak.

 • Tetkik sonuçlarını ve muayene bulgularını değerlendirmek, hastalığı bütün yönleriyle araştırarak teşhis etmeye çalışmak.

 • Hasta yakınına ve hastaya, hastalığın riskleri, tedavisi ve korunma konunları hakkında bilgi sağlamak.

 • Uygun olabilecek endikasyonlarda, hematolojik kanser tedavilerinde, kemik iliği nakillerini gerçekleştirmek ve nakil sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların takibini ve kontrollerini yapmak.

 • Kanın pıhtılaşması ve anemi yani kansızlık bozukluklarının teşhis ve tedavilerini yapmak.

 • Kök hücre nakillerini gerçekleştirerek akut lösemiler, ağır aplastik, annemi, kronik miyoloit benzeri hastalıkların tedavisini gerçekleştirmek.

 • Kan ve kan ürünlerini uygun olabilecek endikasyonlarda buna uygun hastalara naklini gerçekleştirmek.

 • Hastalara uygun olabilecek endikasyonlarda ilaç tedavilerini uygulamak, takip ve kontrollerini gerçekleştirmek ve duyulması halinde diğer disiplinlerdeki hekimlerle konsültasyonda bulunmak.

 • Kan bankasının oluşturulması sağlayarak, ulusal standartlar ölçeğinde çalışmasını sağlamak ve ilgili kontrollerini gerçekleştirmek.

 • Sorumluluğu altında bulunan yardımcı sağlık çalışanlarının kurum içi eğitim ve denetimlerinden doğrudan sorumludur.

 • Mesleği kapsamındaki gelişmelerin takibini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda kongreye, sempozyum gibi etkinliklere katılmak gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Hematoloji Uzmanı Maaşları

Hematoloji Uzmanı maaşları iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi kamu hastaneleri, ikincisi ise özel hastaneler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kamu hastanelerindeki maaş alımları, bakılan hasta sayısı, meslekteki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi konum gibi hususlarla değişmektedir. Kamu hastaneleri toplamda 7 bölgede konuşlandırılmıştır. Bu bölgeler kapsamında tıbbi sağlık personelinin maaşlarında değişkenlik göstermektedir. 2. veya 4 bölgenin aynı meslek kategorisindeki maaşları farklılık göstermektedir. Örneğin hematoloji uzmanı olan birinin 4. bölgede, 5 yıllık bir deyimle, bakılan hasta sayışana göre, hastane tarafından yapılan çağrıya gelmesiyle beraber alabileceği maaş 23.000 TL’dir. Ortalama maaş alımları 14.000 TL, en düşük 12.000 TL en yüksek ise 28.000 TL kadar çıkmaktadır.

Özel hastanelerde maaş alımları daha fazla yüksek olabilmektedir. En yüksek maaş alımı 31.000 TL, ortalama 19.000 TL en düşük ise 17.000 civarındadır. Özel sektördeki maaş alımları tecrübe yılı, alnında sonuca odaklı tedavileri gerçekleştirmesi, operasyonlara katılması ve bakılan hasta sayısına göre değişmektedir. Örneğin 5 yıllık bir deneyime sahip olan ve ayda 2 operasyona katılan deneyimli bir hekimin alabileceği maaş 28.000 TL seviyelerindedir.

Hematoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Hematoloji Uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekiyor. Bu eğitim geçmişi temel lise öğrenimine dayanmaktadır. Lise olarak fen, özel okullar ve köklü Anadolu lisesi ve dengi olabilecek liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Kimi zaman iyi bir lise eğitimi iyi bir bölüm ve iyi bir üniversitede tercihi olabilmektedir. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi sınavına girip iyi bir puan almaları gerekir. Bu sınavdan hemen sonra yapılan Alan Yeterlilik Testti (AYT) sınavlarına girerek bu sınavdan da iyi bir puan almaları beklenmektedir. Her iki sına ek olarak lise ortalamasının belirli bir yüzdeliği de alınarak üniversitelerin tıp fakülteleri tercih edilmelidir.

Tıp lisans eğitimi toplamda 6 yıl boyunca devam etmektedir. Buradan alınan eğitim hem teori hem de pratik eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Lisans eğitimi sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek 4 yıllık eğitimden sonra dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yılda hematoloji alının da ihtisaslaşması halinde Hematoloji Uzmanı olunabilmektedir. 

Kan ve kanla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini sağlar, Hasta güvenliğini sağlamak ve etik kurallara uymak, Kamu ve özel hastanelerde farklılık gösterir, Kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi ile ilgilenir, Hastalığı bütün yönleriyle araştırarak teşhis etmeye çalışır, Özel hastanelerde genellikle daha yüksektir, Kan pıhtılaşması ve anemi gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir, Tedavi ve korunma konularında bilgi sağlar ve hastanın durumunu yakından takip eder, Kamu hastanelerinde genellikle daha düşüktür, Kök hücre nakilleri gerçekleştirir, Nakil sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların takibini ve kontrolünü yapar, Tecrübe ve uzmanlık alanına bağlı olarak değişiklik gösterir, Kan ve kan ürünlerinin naklini gerçekleştirir, Hastalara uygun ilaç tedavilerini uygular ve takip eder, Hizmet verdiği hastanenin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişir, Hastaların tıbbi öyküsü hakkında bilgiler alır ve bunları kaydeder, Diğer disiplinlerdeki hekimlerle konsültasyonda bulunmak, Daha çok hastaya bakma ya da daha çok işlem yapma durumunda maaşı artabilir, Kan bağışı ve kan bankalarının kontrolünü sağlar, Uygun beslenme programlarının gerçekleştirilmesini sağlar, Farklı ek gelir olanaklarından yararlanabilir, Dalak ve kemik iliği gibi kan yapıcı organların hastalıkları ile uğraşır, Hastanın durumunu psikolojik açıdan değerlendirebilir ve destek sağlayabilir, Akademik unvane ve kıdem durumuna göre değişir, Hematolojik kanser tedavilerinde aktif rol alır, Gelişmeleri takip etmek ve kongre, seminer gibi etkinliklere katılmak, Çalışma saatlerine ve nöbetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, Hastaların fiziki muayenesini gerçekleştirir, Hastaların bilgi formlarını yönetir ve günceller, Ek ödemeler ve primlerle artabilir
Hematoloji Uzmanı Hematoloji Uzmanı nedir Hematoloji Uzmanı ne iş yapar Hematoloji Uzmanı maaşları Hematoloji Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat