AnasayfaBlogHematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

15 Haziran 2021
Hematoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Hematoloji uzmanı, kan ile ilgili ortaya çıkan hastaları tanı ve tedavilerini gerçekleştiren aynı zamanda takibini sağlayan, uzmanlık alanını Hematoloji bölümünde tamamlayan doktor olarak tarif edilmektedir. Diğer tıbbi uzmanlık alanlarıyla beraber multidisipliner bir anlayış ve yaklaşımla birçok hastalığın tanı ve tedavilerini gerçekleştirmektedir. Günümüzde yapılan kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi oldukça önemlidir. Böyle önemli hastalıkların tedavi alanında uzmanlaşmış doktor ve tam donanımlı hastanelerde yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmamız da hematoloji uzmanlığına yer verdik.

Hematoloji Uzmanı Nedir?

Hematoloji, kanda meydana gelen tüm hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hematoloji, kan hastalıklarıyla beraber dalak ve kemik iliği benzeri kan yapıcı olan organların hastalıkları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Hematolojide temel de kan hastalıkları, kötü huylu ve iyi huylu yani kanser olmayan hastalıklar olarak iki ayrılmaktadır. İyi huylu hastalıklar arasında immün trombositopenik purpura (iTP), Trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve Akdeniz anemisi benzeri hastalıklar bulunmaktadır. Kötü huylu hastalıklar ise lösemi türleri, malign hastalıklar kapsamında değerlendirilir.

Dahiliye bölümünün yan dalı olarak kabul edilen hematoloji, aynı zamanda kan oluşumunda etkin rol oynayan organların hastalıklarıyla da doğrudan ilgilenmektedir. Netice olarak lenfatik organlar ve kemik iliği teşhisi koyulan hastaları da hematologların uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilir. Hematoloji uzmanı, kan ile ilgili ortaya çıkan hastaları tanı ve tedavilerini gerçekleştiren aynı zamanda takibini sağlayan, uzmanlık alanını Hematoloji bölümünde tamamlayan doktor olarak tarif edilmektedir. Diğer tıbbi uzmanlık alanlarıyla beraber multidisipliner bir anlayış ve yaklaşımla birçok hastalığın tanı ve tedavilerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle medikal ve radyasyon onkoloji çeşidi gibi bölümlerle sıkı bir çalışma gerektirdiği kan hastalıkları başta olmak üzere, diyetisyen eşliğinde uygun şartlarda beslenme programlarının gerçekleştirilmesi, psikolojik kapsamdan destek verilmesi de önemli bir husustur. Günümüzde yapılan kemik iliği nakli ve hematolojik hastalıkların tedavisi oldukça önemlidir. Böyle önemli hastalıkların tedavi alanında uzmanlaşmış doktor ve tam donanımlı hastanelerde yapılması hayati önem taşımaktadır.

Hematoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Hematoloji uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şöyle sıralamak mümkündür.

 • Hastanenin kendisine sağlamış olduğu genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları aktif bir şekilde kullanımını gerçekleştirerek, en başta kendi ve diğer çalışanların güvenliğini sağlayarak, çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin etik kurallarına uyması beklenmektedir.

 • Hastanın şikayeti ve hastanın tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgiler alarak, hasta bilgi formuna kaydetmek.

 • Kendisine gelen hastanın fiziki muayenesini gerçekleştirmek

 • Tanı ve teşhise yönelik, biyokimya, tam kan sayımı, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, periferik yayma, vitamin B12, demir bağlama, demir ve folik asit düzeylerinin ortaya çıkarılması ve bunların incelenmesi, kültürler, yüzey antijenleri, doku tiplemesi, sitogenetik inceleme, radyolojik ve özel tanı testlerinin yapılması hususunda istemlerde bulunmak.

 • Tetkik sonuçlarını ve muayene bulgularını değerlendirmek, hastalığı bütün yönleriyle araştırarak teşhis etmeye çalışmak.

 • Hasta yakınına ve hastaya, hastalığın riskleri, tedavisi ve korunma konunları hakkında bilgi sağlamak.

 • Uygun olabilecek endikasyonlarda, hematolojik kanser tedavilerinde, kemik iliği nakillerini gerçekleştirmek ve nakil sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların takibini ve kontrollerini yapmak.

 • Kanın pıhtılaşması ve anemi yani kansızlık bozukluklarının teşhis ve tedavilerini yapmak.

 • Kök hücre nakillerini gerçekleştirerek akut lösemiler, ağır aplastik, annemi, kronik miyoloit benzeri hastalıkların tedavisini gerçekleştirmek.

 • Kan ve kan ürünlerini uygun olabilecek endikasyonlarda buna uygun hastalara naklini gerçekleştirmek.

 • Hastalara uygun olabilecek endikasyonlarda ilaç tedavilerini uygulamak, takip ve kontrollerini gerçekleştirmek ve duyulması halinde diğer disiplinlerdeki hekimlerle konsültasyonda bulunmak.

 • Kan bankasının oluşturulması sağlayarak, ulusal standartlar ölçeğinde çalışmasını sağlamak ve ilgili kontrollerini gerçekleştirmek.

 • Sorumluluğu altında bulunan yardımcı sağlık çalışanlarının kurum içi eğitim ve denetimlerinden doğrudan sorumludur.

 • Mesleği kapsamındaki gelişmelerin takibini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda kongreye, sempozyum gibi etkinliklere katılmak gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Hematoloji Uzmanı Maaşları

Hematoloji Uzmanı maaşları iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi kamu hastaneleri, ikincisi ise özel hastaneler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kamu hastanelerindeki maaş alımları, bakılan hasta sayısı, meslekteki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi konum gibi hususlarla değişmektedir. Kamu hastaneleri toplamda 7 bölgede konuşlandırılmıştır. Bu bölgeler kapsamında tıbbi sağlık personelinin maaşlarında değişkenlik göstermektedir. 2. veya 4 bölgenin aynı meslek kategorisindeki maaşları farklılık göstermektedir. Örneğin hematoloji uzmanı olan birinin 4. bölgede, 5 yıllık bir deyimle, bakılan hasta sayışana göre, hastane tarafından yapılan çağrıya gelmesiyle beraber alabileceği maaş 23.000 TL’dir. Ortalama maaş alımları 14.000 TL, en düşük 12.000 TL en yüksek ise 28.000 TL kadar çıkmaktadır.

Özel hastanelerde maaş alımları daha fazla yüksek olabilmektedir. En yüksek maaş alımı 31.000 TL, ortalama 19.000 TL en düşük ise 17.000 civarındadır. Özel sektördeki maaş alımları tecrübe yılı, alnında sonuca odaklı tedavileri gerçekleştirmesi, operasyonlara katılması ve bakılan hasta sayısına göre değişmektedir. Örneğin 5 yıllık bir deneyime sahip olan ve ayda 2 operasyona katılan deneyimli bir hekimin alabileceği maaş 28.000 TL seviyelerindedir.

Hematoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Hematoloji Uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekiyor. Bu eğitim geçmişi temel lise öğrenimine dayanmaktadır. Lise olarak fen, özel okullar ve köklü Anadolu lisesi ve dengi olabilecek liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Kimi zaman iyi bir lise eğitimi iyi bir bölüm ve iyi bir üniversitede tercihi olabilmektedir. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi sınavına girip iyi bir puan almaları gerekir. Bu sınavdan hemen sonra yapılan Alan Yeterlilik Testti (AYT) sınavlarına girerek bu sınavdan da iyi bir puan almaları beklenmektedir. Her iki sına ek olarak lise ortalamasının belirli bir yüzdeliği de alınarak üniversitelerin tıp fakülteleri tercih edilmelidir.

Tıp lisans eğitimi toplamda 6 yıl boyunca devam etmektedir. Buradan alınan eğitim hem teori hem de pratik eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Lisans eğitimi sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek 4 yıllık eğitimden sonra dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yılda hematoloji alının da ihtisaslaşması halinde Hematoloji Uzmanı olunabilmektedir. 

Hematoloji Uzmanı Hematoloji Uzmanı nedir Hematoloji Uzmanı ne iş yapar Hematoloji Uzmanı maaşları Hematoloji Uzmanı nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.