AnasayfaBlogDahiliye Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Dahiliye Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

28 Mayıs 2021
Bu görüntüde beyaz önlüklü ve gözlüklü bir kadın gülümserken görülüyor. Kadın beyaz bir arka planın önünde durmaktadır. Yüzü yakın plandadır ve gözleri doğrudan kameraya bakmaktadır. Kadının paltosunun altına siyah bir bluz giydiği görülüyor. Elleri önünde birbirine kenetlenmiş. Ön planda kalem dolu bir fincan ve kalemlik ile bir elinde tuttuğu mavi bir kalem görülüyor. Arka planda da bir iğne görülüyor. Çerçevenin içinde kendinden emin bir şekilde duran kadın arkadaş canlısı ve kendinden emin görünüyor.
KonuAçıklamaDetaylar
Dahiliye Uzmanı TanımıYetişkin yaşlarda bulunan kişilerin organ sistemleriyle ilgili incelemelerde bulunan sağlık çalışanı.Solunum yolları, kalp, sindirim sistemi, tiroid, böbrek ve şeker hastalığı gibi konularda teşhis ve tedavi eder.
Temel GörevlerHastaların muayene, bakım ve tedavisini gerçekleştirme.Acil durumlarda görev alabilir ve ender durumlarda adli otopsi yapabilir.
Teknik ve İdari SorumluluklarKlinik şefine ve hastanenin başhekime karşı sorumluluklar taşır.Hasta kayıtlarının düzenli olmasından ve önemli vakaların raporlanmasından sorumludur.
Hasta Tedavi SüreciHastaların detaylı muayene ve tedavi süreçlerini yönetir.Hastaların erken dönemde tespit edilerek ilerlemesine fırsat tanınmadan tedavi edilmesini sağlar.
Diğer GörevlerKonsültasyonlara katılır, adli vakalarda şahadette bulunur.Demirbaş eşyaların bakım ve muhafazasından ve ekonomik kullanımından sorumludur.
Eğitim ve DeneyimTıp bölümünde lisans ve dahiliye alanında ihtisas eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.Yetişkin organ sistemlerinde hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda uzmandır.
Poliklinik Tarafından Gerçekleştirilen İşlemlerRadyolojik incelemeler, laboratuvar tetkikleri, endoskopik incelemeler ve Ekokardiyografi, EKG gibi tetkikler yapılmaktadır.Bu tetkikler sayesinde hastalıkların erken zamanda tam olarak tanısı koyulabilmektedir.
Çalışma OrtamıHastanelerin genellikle en sık başvurulan kliniklerinden olan dahiliye polikliniği.Hastaların hastalığa yönelik başlangıç belirtileri ile başvuruda bulunduğu klinik olması sebebiyle büyük öneme sahip.
Maaş BilgisiDahiliye uzmanlarının maaşları genellikle 14.000 TL civarında.Kamu hastanelerinde en düşün maaşın 10.500 TL olduğu belirtilmektedir.
Çalışma Saatleri ve KoşullarıHekimlik mesleği gereği yoğun çalışma saatleri ve acil durumlara hızlı müdahale etme gerekliliği söz konusu.Olağan dışı durumlarda, kendi uzmanlık alanında hastaneden yapılan çağrılara yanıt vermek ve gereken tıbbi müdahaleleri yapmak zorunludur.

Dahiliye uzmanı, yetişkin yaşlarda bulunan kişilerin organ sistemleriyle ilgili incelemelerde bulunan vücut sistemlerinde meydana gelebilecek solunum yolları, kalp, sindirim sistemi, tiroid, böbrek ve şeker hastalığı gibi konularda teşhis ve tedavi eden lisans eğitimini tıp bölümünde tamamlayarak tıpta uzmanlık eğitimini dahiliye alanında ihtisaslaştıran sağlık çalışanı olarak tarif edilebilir. İlgili yazımızda dahiliye uzmanlarının görev ve sorumluluklarına değindik.

Dahiliye Uzmanı Nedir?

21. yüzyılda bilimsel gelişmelerin ışığında tedaylı fiziksel muayene, modern tıbbın sağlığı imkanlar ve yeni nesil tetkikler aracılığıyla birçok hastalık en erken dönemde tespit edilerek ilerlemesine herhangi bir fırsat tanınmadan tedavi edilmektedir. Radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, kemik yoğunluğu, bilgisayarlı tomografi, MR, vb.), laboratuvar (kan, idrar, dışkı vb.), gerek görülmesi halinde endoskopik incelemeler (kolonoskopi, üst gastrointestinal sistem vb.) ve Ekokardiyografi, EKG gibi gerekli bütün tetkiklerin kullanılarak hastalıkların erken zamanda tam olarak tanısı koyulabilmektedir.

Hastanelerin genellikle en sık olarak başvurulan kliniklerinden olan iç hastalıkları departmanı diğer bir adı dahiliye polikliniği olan bu departmanın birçok hastanın hastalığa yönelik başlangıç belirtileri ile başvuruda bulunduğu klinik olması sebebiyle sebebiyle büyük öneme sahip olduğunu belirtebiliriz. Dahiliye kliniği hastaların her türlü detaya önem verilerek hassasiyetle tedavi edilmesi, olası hastalıkların ortaya çıkartılmasında ve tedavi edilemeyecek derecede ciddi boyutlara ulaşmadan dahiliye kliniğinde tedavi edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Çağımızda kullanılan en son teknoloji ve ekipmanlarıyla uygulanan tanı testleri ile henüz belirtileri ortaya çıkmamış hastalıklar tespit edilebilmektedir. Bununla beraber hiçbir şikayeti olmayan ve yaş, cinsiyet, önceden yaşanılmış hastalıklar ve genetik faktörler itibariyle risk grubunda yer alan kişilerde rutin denilebilecek kontroller ile hastalar detaylı kontrollerden geçirilmektedir.

Yukarıda yer alan bütün bu çalışmaları dahiliye polikliniğinde görevli dahiliye uzmanı tarafında gerçekleştirilmektedir. Dahiliye uzmanı, yetişkin yaşlarda bulunan kişilerin organ sistemleriyle ilgili incelemelerde bulunan vücut sistemlerinde meydana gelebilecek solunum yolları, kalp, sindirim sistemi, tiroid, böbrek ve şeker hastalığı gibi konularda teşhis ve tedavi eden lisans eğitimini tıp bölümünde tamamlayarak tıpta uzmanlık eğitimini dahiliye alanında ihtisaslaştıran sağlık çalışanı olarak tarif edilebilir. 

Dahiliye Uzmanı Ne İş Yapar?

Dahiliye uzmanının mesleki çerçevede birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumlulukların en başında ise hastaya zarar vermemekle başlar. Diğer görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Teknik açıdan ilgili klinik şefine idari açıdan ise görev yapmış olduğu hastanenin başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmaktadır.

 • Kendi ihtisas alanına giren hastaların bütün muayene, bakım ve tedavilerini gerçekleştirir.

 • Acil durumların meydana gelmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde uzmanlık alanı kapsamında ilgili diğer servislerde görev alır.

 • Hasta müşahede ve tabelalarının usulüne uygun ve düzenli yazılmasından klinik şefine karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Olağandışı sebeplerden dolayı hastaneye acil başvuruda bulunan hastanın durumunda, kendi uzmanlık alanı dahilinde hastaneden kendisine yapılan davete gelmek ve ihtiyaç duyulan muayene ve tedavileri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

 • Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer polikliniklerden gelen davetleri kabul etmek ve konuya ilişkin uzmanlık alanı dahilinde

 • Servislerde ve polikliniklerde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görülmesi durumunda bir raporla durumu vakit kaybetmeksizin hastane başhekimine bildirmek

 • Servis ve polikliniklerde geçen önemli idari ve fenni vakaları hastane başhekimine bildirmek

 • Sorumluluğu kapsamında bulunan servise ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafaza edilmesi ve tüketim maddelerinin yerinde ekonomik olarak kullanılabilmesi kapsamında klinik şefine karşı sorumludur.

 • Adli makamların talepleri doğrultusunda otopsi yapmak ve adli tıp vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak

 • Kurum dışı yapılacak görevlendirmelerde bulunmak ve ayrıca servisinde yer alan diğer personelin hizmet içi eğitimlerini klinik şefi gözetiminde yürütmek

 •  Şayet klinik şefi kadrosunun boş olması durumunda bu kadroya atanmış en kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini yerine getirir

Dahiliye Uzmanı Maaşları

Dahiliye uzmanlarının maaş alımları kamu ve özel hastanelere göre değişiklik oluşturabilmektedir. Hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerde ortalama maaş alımları 14.000 TL seviyelerindedir. Kamu hastanelerinde kimi özel hastanelere göre maaş alımları düşüktür. Bunun en önemli sebebi özel teşebbüsle kurulan hastanenin kurumsal kimliğidirKamu hastanelerinde en düşük maaş 10.500 TL’dir. Maaşların yüksek veya düşük olmasında kamu hastanelerinin bulunmuş olduğu coğrafi bölge, nöbette geçirilen süre, gerçekleştirilen ameliyat sayısı, bakılan hasta sayısı, meslekteki tecrübe yılı gibi kalemlerden gelen ek ödemelerle maaş alımları yükselebilmektedir.

Kamu hastanelerinde en fazla maaş alabilecek bir dahiliye uzmanı 20.000 TL civarındadır. Bu rakamın, özel hastanelerde benzer özelliklere sahip olan bir dahiliye uzmanı vermek oldukça zordur. Çünkü bu rakamlar artık 24.000 TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Elbette toplum nezdinde iyi bir doktor olarak tanınmanın ve mesleki başarının getirebileceği farklı rakamlarda bulunmaktadır. Nihayetinde bir dahiliye uzmanı en düşük 9.900 TL, ortalama 14.800 TL, en fazla ise 24.000 TL kadar maaş alabilmektedir. Bu rakamlar 2021 yılı için geçerlidir.

Dahiliye Uzmanı Nasıl Olunur?

Dahiliye uzmanı olabilmek için sayısal derslere bir yatkınlığın olması beklenilir. Yani matematik, geometri, fizik, kimya derslerini çok iyi düzeyde bilmek gerekir. Elbette Sözel derslerin olmayacağı anlamına gelmemektedir. Fakat Türkçe dersinin iyi seviyede bilinmesi önemlidir. Bu kapsamda başarılı ve iyi bir puanla lise eğitimini geride bırakmak gerekir. Lise eğitiminin Fen veya Köklü bir Anadolu Lisesi olması ya da Robert Koleji gibi özel liselerde eğitim görülmesi durumunda iyi bir üniversite tıp fakültesi tercihinde bulunulabilir. 

Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu sınavlara girmeleri ve üstün puanlar almaları beklenir. Bu sınavların ilki Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, ikincisi ise Alan Yeterlilik Testi sınavıdır. Her iki sınavdan çok iyi derecelerde puan aldıktan sonra üniversitelerin tıp fakültesi tercilerinde bulunmak gerekir. Toplamda 6 yıllık bir lisans eğitimi sonrasında ise Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) dahiliye uzmanlığı alanında ihtisaslaşmak için yeterli puanın alınması beklenir. Bu şekilde dahiliye uzmanı olunabilir.

Dahiliye Uzmanının En Önemli Görevi Nelerdir?

Acil durumların meydana gelmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde uzmanlık alanı kapsamında ilgili diğer servislerde görev alır. Hasta müşahede ve tabelalarının usulüne uygun ve düzenli yazılmasından klinik şefine karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Olağandışı sebeplerden dolayı hastaneye acil başvuruda bulunan hastanın durumunda, kendi uzmanlık alanı dahilinde hastaneden kendisine yapılan davete gelmek ve ihtiyaç duyulan muayene ve tedavileri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Dahiliye Uzmanı Maaş Değişkenleri Neye Göredir?

Maaşların yüksek veya düşük olmasında kamu hastanelerinin bulunmuş olduğu coğrafi bölge, nöbette geçirilen süre, gerçekleştirilen ameliyat sayısı, bakılan hasta sayısı, meslekteki tecrübe yılı gibi kalemlerden gelen ek ödemelerle maaş alımları yükselebilmektedir. Kamu hastanelerinde en fazla maaş alabilecek bir dahiliye uzmanı 20.000 TL civarındadır. Bu rakamın, özel hastanelerde benzer özelliklere sahip olan bir dahiliye uzmanı vermek oldukça zordur. Çünkü bu rakamlar artık 24.000 TL seviyelerine kadar çıkmaktadır.

Dahiliye Uzmanı Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu sınavlara girmeleri ve üstün puanlar almaları beklenir. Bu sınavların ilki Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, ikincisi ise Alan Yeterlilik Testi sınavıdır. Her iki sınavdan çok iyi derecelerde puan aldıktan sonra üniversitelerin tıp fakültesi tercilerinde bulunmak gerekir. Toplamda 6 yıllık bir lisans eğitimi sonrasında ise Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) dahiliye uzmanlığı alanında ihtisaslaşmak için yeterli puanın alınması beklenir. Bu şekilde dahiliye uzmanı olunabilir.

Dahiliye Uzmanı Tanımı, Yetişkin yaşlarda bulunan kişilerin organ sistemleriyle ilgili incelemelerde bulunan sağlık çalışanı, Solunum yolları, kalp, sindirim sistemi, tiroid, böbrek ve şeker hastalığı gibi konularda teşhis ve tedavi eder, Temel Görevler, Hastaların muayene, bakım ve tedavisini gerçekleştirme, Acil durumlarda görev alabilir ve ender durumlarda adli otopsi yapabilir, Teknik ve İdari Sorumluluklar, Klinik şefine ve hastanenin başhekime karşı sorumluluklar taşır, Hasta kayıtlarının düzenli olmasından ve önemli vakaların raporlanmasından sorumludur, Hasta Tedavi Süreci, Hastaların detaylı muayene ve tedavi süreçlerini yönetir, Hastaların erken dönemde tespit edilerek ilerlemesine fırsat tanınmadan tedavi edilmesini sağlar, Diğer Görevler, Konsültasyonlara katılır, adli vakalarda şahadette bulunur, Demirbaş eşyaların bakım ve muhafazasından ve ekonomik kullanımından sorumludur, Eğitim ve Deneyim, Tıp bölümünde lisans ve dahiliye alanında ihtisas eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir, Yetişkin organ sistemlerinde hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda uzmandır, Poliklinik Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler, Radyolojik incelemeler, laboratuvar tetkikleri, endoskopik incelemeler ve Ekokardiyografi, EKG gibi tetkikler yapılmaktadır, Bu tetkikler sayesinde hastalıkların erken zamanda tam olarak tanısı koyulabilmektedir, Çalışma Ortamı, Hastanelerin genellikle en sık başvurulan kliniklerinden olan dahiliye polikliniği, Hastaların hastalığa yönelik başlangıç belirtileri ile başvuruda bulunduğu klinik olması sebebiyle büyük öneme sahip, Maaş Bilgisi, Dahiliye uzmanlarının maaşları genellikle 14000 TL civarında, Kamu hastanelerinde en düşün maaşın 10500 TL olduğu belirtilmektedir, Çalışma Saatleri ve Koşulları, Hekimlik mesleği gereği yoğun çalışma saatleri ve acil durumlara hızlı müdahale etme gerekliliği söz konusu, Olağan dışı durumlarda, kendi uzmanlık alanında hastaneden yapılan çağrılara yanıt vermek ve gereken tıbbi müdahaleleri yapmak zorunludur
Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı nedir Dahiliye Uzmanı nasıl olunur Dahiliye Uzmanı ne iş yapar Dahiliye Uzmanı maaşları iç hastalıkları uzmanı
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.