AnasayfaBlogStaj Defteri Örnekleri
Eğitim

Staj Defteri Örnekleri

28 Nisan 2020
Açık renk takım elbiseli bir kadın masada oturmuş, sağ eliyle bir kaleme bir şeyler yazıyor. Sol eli masanın üzerinde durmaktadır ve kolunda bir saat vardır. Masanın üzerinde bir tabakta bir fincan çay ve arka planda bir kanepe vardır. Kadının solunda tabakta bir sandviçin yakın çekimi ve ön planda bir klavyenin yakın çekimi yer alıyor. Görüntüdeki bulanıklık, ortada bir şeyi kavrayan bir kişinin ellerini ortaya çıkarıyor ve yeşil bir nesne de ayırt edilebiliyor. Görüntünün en sağ köşesinde bir sembolün bulanık bir görüntüsü var. Kadının siyah saçları geriye doğru toplanmış ve gözlük takıyor. Odaklanmış ve konsantre olmuş.
Staj SüreciStaj DefteriStaj Değerlendirme
Üniversite ve lise döneminde öğrenim gören öğrencilerin tecrübe edindikleri, mesleki becerilerini geliştirdikleri süreçStaj süreci boyunca yapılan işlerin, edinilen bilgilerin öğrenci tarafından not edildiği defterStaj boyunca öğrencinin başarılı olup olmadığının, öğrendiklerini uygun bir şekilde uygulayıp uygulamadığının değerlendirildiği süreç
Mesleki bilgi ve becerilerin pratiğe döküldüğü uygulama dönemiÖğrencinin staj süreci boyunda yaptıklarını ayrıntılı olarak ifade ettiği, belirli bir formatı olan defterStaj süresince öğrencinin performansının, staj amiri ya da yetkilileri tarafından puanlanarak değerlendirildiği süreç
Öğrencinin iş hayatını tanıdığı ve kendi mesleki alanında deneyim kazandığı süreStaj dönemi boyunca öğrencinin yaptığı işleri, edindiği deneyimleri ayrıntılı bir şekilde yazdığı defterStaj bitiminde öğrencinin ne kadar başarılı olduğunun, yeteneklerini ne kadar etkili kullandığının belirlendiği süreç
Öğrencinin, teorik olarak öğrendiklerini uygulamaya koyduğu dönemÖğrencinin, staj süresi boyunca yaptığı işleri ve öğrendiklerini öğretmenlerine ve okul yönetimine kanıtlamak üzere tuttuğu defterStaj sürecinin ne derece başarılı geçtiğinin, öğrencinin yetenekleri ve becerileri hakkında bilgi veren değerlendirme süreci
Öğrencinin iş hayatı ve profesyonel ortamlar hakkında bilgi edindiği ve deneyim kazandığı dönemStaj sürecinin her adımını, her gününü öğrencinin ayrıntılı bir şekilde aktardığı defterStajın sonunda, öğrencinin performansının ve edindiği deneyimin çizelgeler ve formlarla değerlendirildiği süreç
Bir iş ortamında geçirilen, teknik ve pratiğe dayalı öğretim süresiÖğrencinin, staj süreci boyunca hangi işleri yaptığını ve nasıl bir deneyim kazandığını ayrıntılı bir şekilde anlattığı defterÖğrencinin staj performansının, puanlama sistemine göre değerlendirildiği süreç
Öğrencinin çalışma hayatı deneyimi kazandığı, mesleki becerilerini geliştirdiği süreStaj sürecinde edinilen tecrübeyi, öğrenilenleri ve yapılan işleri detaylı ve düzenli bir şekilde anlatan defterStaj bitiminde, öğrencinin sahip olduğu yeteneklerin ve staj süresince gösterdiği performansın ne düzeyde olduğunu ölçen süreç
Öğrencinin pratik iş hayatındaki becerilerini test etmesine ve geliştirmesine yardımcı olan süreçÖğrencinin staj süresi boyunca hangi görevleri yerine getirdiğini, niçin ve nasıl yaptığını ayrıntılı bir şekilde yazdığı kaynakStaj sonrası öğrencinin iş yerindeki performansının, yeteneklerinin ve becerilerinin ne düzeyde olduğuna dair bilgi sağlayan değerlendirme süreci
Öğrencinin iş hayatını daha yakından tanımak için geçirdiği süreÖğrencinin staj boyunca hangi faaliyetlerde bulunduğunu, deneyimlerini ve öğrendiklerini düzenli bir şekilde yazdığı defterStaj sonunda, öğrencinin stajdaki başarılarının, yeteneklerinin ve becerilerinin ölçüldüğü süreç
Öğrencinin iş dünyasını ve mesleki dünyayı tanımaya başladığı ve pratik beceriler edindiği dönemÖğrencinin staj süreci boyunca kişisel deneyimlerini, öğrendiklerini ve bulgularını kaydettiği defterStajın sonunda öğrencinin ne kadar başarılı olduğunu, yeteneklerini ve becerilerini ölçen süreç

Zorunlu ya da isteğe bağlı olsun, staj yapmak eğitim hayatınız boyunca size katkı sunan en önemli uygulamalardan biri. Genellikle lise öğrenimi sırasında bazı okulların uygulamasında yer verilen staj, üniversite öğreniminde ise daha ciddiye alınır ve önemi de artar. Bunun en büyük sebebi ise üniversitenin iş hayatı öncesindeki son durak olması ve buradan edinilen her bilginin mesleğinize yönelik bir kâr getirmesidir. Staj deneyimi de öğrenim hayatınızdaki bilgi ve teorinin, pratikleşmesine yönelik kazanımdır. Staj süreci boyunca yapabileceğiniz her olumlu deneyim, ileride iş dünyasındaki meslek uygulamaları için bir ön izleme olacaktır. Tabii burada stajın niteliği, staj yapılan kurum ve sizin bu dönemi verimli geçirip geçirmeyeceğiniz sürecin katkısını belirliyor.

Staj yapmak ne kadar önemliyse süreci nasıl geçirdiğiniz ile ilgili notlar tutmak da öğrenim gördüğünüz okul tarafından önemseniyor. Staj süreci boyunca gün ve saat sıralaması yaparak yaptıklarınızın not aldığınız deftere de "staj defteri" deniliyor. Genellikle lise ve üniversitelerin zorunlu staj dönemleri için defter tutmak gerekiyor. Staj defterleri, çalıştığınız kurum içinde belirlenen süre boyunca edindiğiniz bilgi ve deneyimi yazıya dökerek anlatmanızı sağlar. Özellikle üniversite öğrenimi sırasında staj defteri tutmak, zorunlu bir ders yerine geçen stajın ana kanıtı oluyor. Bu dönemi sadece defteri doldurmakla geçirmemeli, kamu ya da özel olsun çalışacağınız kurum içinde networking oluşturmaya da çalışmalısınız.

Doldurulmuş Staj Defteri Örneği

Eğitim hayatı boyunca doğrudan iş deneyimi elde edebileceğiniz bir fırsattır; staj. Bilhassa üniversite döneminde stajın önemi, kendini iş görüşmesi sırasında gösteriyor. Bundan dolayı okulunuzda zorunlu staj uygulaması yoksa isteğe bağlı staj yapmayı düşünmelisiniz. Mesleğinizin ana hatlarını tanıyacağınız ve iş dünyasında nasıl bir pozisyona sahip olmanız gerektiğinin de kısa bir uygulaması olacaktır. 

Zorunlu stajlarda karşınıza çıkan staj defteri, öğrenci işleri ile iletişim hâlinde olmanızı gerektirebiliyor. Staj dönemi, staj yapılacak kurum, sosyal sigorta, transkript gibi pek çok staj belgesi öğrenci işlerinin çalışması kapsamındadır. Lise öğreniminde ise genellikle meslek liselerinde olan staj uygulamasında, okulun idari personeli ile görüşmek gerekir. Aynı zamanda bütün bu işlemlerle beraber staj başvurusu yapmalı ve kurum ile okul arasında bilgiyi de sağlayabilmelisiniz.

Staj yapacağınız döneme yakın okul tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılır, Bundan dolayı üniversitenin öğrenci işlerine gerekli soruları sormalı ve ilgili web sitesini de incelemeniz gerekir. Staj dönemi öncesinde, staj başvuru formu ve çeşitli belgeler okulun web sitesinde ya da idari işlerin bünyesinde öğrencilerle paylaşılır. Zorunlu stajlarda staj yerini sizin bulmanız istenir. Bundan dolayı da staj dönemi öncesi birkaç ay öğrencinin staj bulmasına imkân sağlanır. Staj yeri bulunduktan sonra başvuru belgesine kurumun ve sizin bilgileriniz yazılır. İlgili belgelerin kopyasını okulun web sitesinden alabilir ve istenilen bilgileri de yazabilirsiniz.

Staj defteri ise, staj süresi boyunca edindiğiniz tüm izlenimleri, bilgileri yazmanız için gereklidir. Staj defterini de okulunuzun web sitesinden ya da öğrenci işlerine danışarak edinmeniz mümkün. Genellikle her okulun staj defteri formatı farklı oluyor ve staj süresi boyunca defteri nasıl doldurmanız ile ilgili beklentiler de farklılaşıyor. Örneğin, bazı okullar, staj defterinde gün be gün yaptıklarınızı fotoğraflarla kanıtlamanızı isterken bazıları ise özenle doldurulmuş uzun metin isteyebiliyor. Bu gibi staj defteri örnekleri için muhakkak ilgili staj danışmanından bilgi istemeli ve staj yönergesini de okumalısınız.

Genel hatlarıyla doldurulmuş staj defteri, gün ve tarih yazımından başlayarak kurumda gün içindeki görevlerinizi madde madde ya da bir metin şeklinde aktarmanızı kapsar. Staj defterine görevlerinizi yazarken "fotokopi çektim, evrak imzalattım, belge taradım" gibi kısa ve özensiz cümlelerden ziyade ayrıntılı ve görevinizin içeriğinden bahsederek gününüzü yazın. Sadece fotokopi çekiyorsanız bile neden fotokopi çektiğinizi, çektiğiniz fotokopinin içeriğini ve hangi departmana ulaştıracağınızı belirtebilirsiniz. Bazı üniversitelerde geçerli olan fotoğraf bilgilerini de staj defterinin altına yapıştırabilirsiniz. Yine staj süresi boyunca çalıştığınız bölüm yetkililerinin, deftere imza atması gerekir. Ayrıca staj süresi boyunca devamlılık ve giriş-çıkış bilgilerinin de eksiksiz defterde yer alması beklenir.

Stajda öğrencinin değerlendirilmesi için de öğrenci değerlendirme formu ya da puantaj çizelgesi öğrencinin önceden temin etmesi için web sitesinde yer alır. Puantaj çizelgesinde yer alan puanlamaya göre staj amiriniz ya da çalıştığınız kurum yetkilileri sizi değerlendirir ve puan verir. Son olarak da staj süresinin bitmesiyle staj defteri, fakültenin belirlediği bir kuruma teslim edilir. Staj defterini kime teslim edeceğinizin bilgisi de yine fakültenin staj yönergesinden ve öğrenci işlerinden öğrenilebilir.

Staj Yapmak Zorunlu mu?

Öncelikle bu soru lisede mi yoksa üniversitede mi okuduğunuza göre değişir. Liselerdeki staj, genellikle zorunlu olur ve karşılığında staj ücreti de alınır. Üniversitedeki durum ise biraz farklıdır. Üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında yapılabilen stajlar, bölümün ve fakültenin staj politikasına göre zorunlu ya da isteğe bağlı yapılabiliyor. Zorunlu staj kapsamında yapılan uygulama bir ders yerine geçer ve genellikle 1 ya da 2 ayı de geçmeyecek şekilde belirtilir. Bu süre boyuca sigorta, okul tarafından ödenir ve staj yerini de öğrencinin kendisinin bulması istenir. Staj yeri bulma konusunda sorun yaşıyorsanız ilgili staj danışmanızdan fikir ve destek alabilirsiniz.

Özellikle üniversitede isteğe bağlı staj yapacak bir kurum bulabilirseniz staj yapmanız size büyük katkı sunacaktır. Zorunlu staj yapan öğrencilerle arasındaki fark da azalmış olacak ve yeni mezun olarak iş arama sürecinde geri planda kalmazsınız.

Neden Staj Yapmalıyım?

Staj yapmak, lise ya da üniversite fark etmeksizin okurken yapabileceğiniz en önemli ve faydalı uygulamalardan biridir. Özellikle üniversite yıllarında yapılan staj, mesleğinizin için gerekli altyapıyı sağladığınızı gösterir. Yine bölümünüzle ilgili bir kurumda staj yapmak, kişisel potansiyeliniz ve neleri yapıp neleri yapamayacağınız hakkında bir fikir de sunacaktır. Bu durum aynı zamanda kariyer seçimi için de gerekli sonuçları ortaya çıkarır. Staj dönemi ve sonrasında yapılan kariyer seçimi ve kararı, iş hayatında yaşanan mesleğe uygun olmamaktan kaynaklı mutsuzluğun da önüne geçer.

Staj döneminde kendinizi ölçme ve mesleğinizi tanıma fırsatını bulabilir ve iş deneyimi açısından da deneyimsiz mezun damgasını yememiş olursunuz. Bundan dolayı staj önemini en çok mezun olduktan sonra gösteriyor. Staj başvurusu yaparken de belirli koşullara dikkat etmeniz gerekiyor.  Stajda edindiğiniz bakış açısı, bilgi ve deneyim iş arama sürecinde ve iş mülakatlarında size fayda sunabilir. Özellikle özel kurumlarda yapılan stajda verimli olmanız durumunda kurum sizinle çalışmak isteyebilir, iş arama sürecinde yardımcı olabilir ve kurum yetkililerinden referans da isteyebilirsiniz. Her ne sebeple staj yapacak olursanız olun, eğitim dönemi boyunca çalışmanız ve staj yapmanız çetinleşen iş dünyasında  yararınıza olacaktır.

Üniversite ve lise döneminde öğrenim gören öğrencilerin tecrübe edindikleri, mesleki becerilerini geliştirdikleri süreç, Staj süreci boyunca yapılan işlerin, edinilen bilgilerin öğrenci tarafından not edildiği defter, Staj boyunca öğrencinin başarılı olup olmadığının, öğrendiklerini uygun bir şekilde uygulayıp uygulamadığının değerlendirildiği süreç, Mesleki bilgi ve becerilerin pratiğe döküldüğü uygulama dönemi, Öğrencinin staj süreci boyunda yaptıklarını ayrıntılı olarak ifade ettiği, belirli bir formatı olan defter, Staj süresince öğrencinin performansının, staj amiri ya da yetkilileri tarafından puanlanarak değerlendirildiği süreç, Öğrencinin iş hayatını tanıdığı ve kendi mesleki alanında deneyim kazandığı süre, Staj dönemi boyunca öğrencinin yaptığı işleri, edindiği deneyimleri ayrıntılı bir şekilde yazdığı defter, Staj bitiminde öğrencinin ne kadar başarılı olduğunun, yeteneklerini ne kadar etkili kullandığının belirlendiği süreç, Öğrencinin, teorik olarak öğrendiklerini uygulamaya koyduğu dönem, Öğrencinin, staj süresi boyunca yaptığı işleri ve öğrendiklerini öğretmenlerine ve okul yönetimine kanıtlamak üzere tuttuğu defter, Staj sürecinin ne derece başarılı geçtiğinin, öğrencinin yetenekleri ve becerileri hakkında bilgi veren değerlendirme süreci, Öğrencinin iş hayatı ve profesyonel ortamlar hakkında bilgi edindiği ve deneyim kazandığı dönem, Staj sürecinin her adımını, her gününü öğrencinin ayrıntılı bir şekilde aktardığı defter, Stajın sonunda, öğrencinin performansının ve edindiği deneyimin çizelgeler ve formlarla değerlendirildiği süreç, Bir iş ortamında geçirilen, teknik ve pratiğe dayalı öğretim süresi, Öğrencinin, staj süreci boyunca hangi işleri yaptığını ve nasıl bir deneyim kazandığını ayrıntılı bir şekilde anlattığı defter, Öğrencinin staj performansının, puanlama sistemine göre değerlendirildiği süreç, Öğrencinin çalışma hayatı deneyimi kazandığı, mesleki becerilerini geliştirdiği süre, Staj sürecinde edinilen tecrübeyi, öğrenilenleri ve yapılan işleri detaylı ve düzenli bir şekilde anlatan defter, Staj bitiminde, öğrencinin sahip olduğu yeteneklerin ve staj süresince gösterdiği performansın ne düzeyde olduğunu ölçen süreç, Öğrencinin pratik iş hayatındaki becerilerini test etmesine ve geliştirmesine yardımcı olan süreç, Öğrencinin staj süresi boyunca hangi görevleri yerine getirdiğini, niçin ve nasıl yaptığını ayrıntılı bir şekilde yazdığı kaynak, Staj sonrası öğrencinin iş yerindeki performansının, yeteneklerinin ve becerilerinin ne düzeyde olduğuna dair bilgi sağlayan değerlendirme süreci, Öğrencinin iş hayatını daha yakından tanımak için geçirdiği süre, Öğrencinin staj boyunca hangi faaliyetlerde bulunduğunu, deneyimlerini ve öğrendiklerini düzenli bir şekilde yazdığı defter, Staj sonunda, öğrencinin stajdaki başarılarının, yeteneklerinin ve becerilerinin ölçüldüğü süreç, Öğrencinin iş dünyasını ve mesleki dünyayı tanımaya başladığı ve pratik beceriler edindiği dönem, Öğrencinin staj süreci boyunca kişisel deneyimlerini, öğrendiklerini ve bulgularını kaydettiği defter, Stajın sonunda öğrencinin ne kadar başarılı olduğunu, yeteneklerini ve becerilerini ölçen süreç
staj defteri staj yapmak zorunlu staj yeni mezun staj başvurusu staj defteri örneği
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.