AnasayfaBlogEğitim Müfredatı Kişisel Gelişime Ne Kadar Yer Veriyor?
Eğitim

Eğitim Müfredatı Kişisel Gelişime Ne Kadar Yer Veriyor?

18 Ocak 2021
Bir el, uzun bir tahta blok yığınının üzerine küçük kırmızı bir küp yerleştirirken görülüyor. Blokların boyutları ve renkleri farklıdır ve bazılarının üzerinde simgeler basılıdır. Bir parmak tahta parçalarından birine dokunurken görülüyor. En üstteki blokta kırmızı bir mikroskop çiziminin yanı sıra bir saat ve bir belge görülüyor. Ayrıca, uzun yığının altındaki ahşap bir blok üzerinde duran bir kalem görülüyor. Sahne parlak bir şekilde aydınlatılmıştır ve blok yığınının karmaşık detaylarının net bir şekilde görülmesini sağlamaktadır.
KonularDurumÖneriler
Kişisel Gelişim ÇalışmalarıBireylerin kişisel gelişimlerinin önemi bilinmekte, ancak bu alanda yeterli çalışmalara yer verilmediği hissedilmektedir.Bireylerin kişisel gelişimlerini destekleyici etkinliklerin sayısını artırmak ve bu konuda yeterli fırsatlar yaratmak
Eğitim MüfredatıEğitim müfredatında kişisel gelişim alanlarına yer verilmesine rağmen, bu konuda yeterli pratik uygulama yapılamadığı düşünülmektedir.Kişisel gelişim alanlarının eğitim müfredatında daha etkin hale getirilerek pratiğe dökülmesi
Okulların Kişisel Gelişim Alanındaki RolüÇoğu okul akademik başarıya odaklanma nedeniyle kişisel gelişim konusunu göz ardı ediyor.Akademik başarı ile kişisel gelişimi dengeleyici bir yaklaşım geliştirilmesi
Özel OkullarÖzel okullarda kişisel gelişim konusuna genellikle daha fazla yer verilirken, devlet okullarında bu durum genellikle eksik kalmaktadır.Özel okulların uygulamalarının devlet okullarına da taşınabileceği bir model oluşturulması
AilelerAilelerin çocuklarının kişisel gelişiminde önemli bir rolü vardır, ancak bu konudaki yeterlilikleri çeşitli nedenlerle sınırlı olabilir.Ailelere kişisel gelişim konusunda daha fazla destek sağlanması ve eğitimleri düzenlenmesi
Bireyin Kişisel Gelişim SorumluluğuBireylerin kişisel gelişimlerini kendilerinin de sahiplenmeleri gerekmektedir.Bireye kişisel gelişiminin kendi yaşamını nasıl etkilediği konusunda farkındalık yaratılması
Çocukluk ve Gençlik DönemiÇocukluk ve gençlik dönemi, kişisel gelişim açısından hayati öneme sahip bir zamandır, ancak okullar genellikle sadece akademik başarıya odaklanmaktadır.Çocuklar ve gençlerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecek etkinliklere daha fazla yer verilmesi
Üniversite Hazırlık DönemiÜniversiteye hazırlık dönemi, genellikle akademik başarı odaklı olup kişisel gelişim konularına pek yer verilmemektedir.Üniversite hazırlık dönemine kişisel gelişim odaklı derslerin eklenmesi veya kişisel gelişim odaklı çalışmaların teşvik edilmesi
Eğitim Sistemenin SorumluluğuEğitim sistemi genellikle sınav odaklıdır ve kişisel gelişim yeterince değerlendirilmemektedir.Sınav odaklı eğitim sistemine alternatif olarak, kişisel gelişimi merkeze alan bir yaklaşım geliştirilmesi
Pedagogların RolüPedagogların çocukların kişisel gelişimleri konusunda etkileri büyüktür.Pedagogların çocukların kişisel gelişimine daha fazla katkı sağlaması için daha sık görüşmeleri ve faaliyette bulunmaları

Kişisel gelişim yaşadıkça içinde derinleşebileceğimiz çok değerli bir süreç. Gerçek anlamda kendini tanıma ve keşfetme süreci. Aynı zamanda kazandıklarımızın ya da kaybettiklerimizin farkına varma deneyimi.

İnsan yaşam boyu sürecek olan bu öğrenme deneyimi ile birçok şeye fırsat bulacaktır. Sevdiği, ilgilendiği ya da kendini yetersiz hissettiği konularda gelişme olanağı bulacak, kendini tanıyacak, gücünün farkına varacaktır. Ayrıca belirlediği hedeflere ulaşmak da onu olduğundan daha iyi bir noktaya taşıyacak olan kişisel gelişim süreci ile mümkün olacaktır.

Kişisel Gelişim İçin Bireyin Sorumluluğu

Birey yaşamının bütün evrelerinde kişisel gelişim konusuna önem vermelidir. Ancak bunun mutlak bir gereksinim olduğuna inanması gerekmektedir. Yaşamı boyunca kişisel gelişim konusunda bilinçlenmeli, farkındalığını yükseltmeli ve her evrede kendi kendini motive edebilmek alışkanlığını kazanmış olmalıdır.

Okul öncesi başta olmak üzere yaşamın ilk dönemlerinde aileye de çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Ailesel katkıların eksikliği eğitim sistemi içinde tamamlanabilmeli, çocukluktan başlayarak eğitimin her evresinde bu gelişimin önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca eğitim sistemi içinde bireye özel gelişim alanları da yaratılmalıdır.

Eğitim Sisteminin Kişisel Gelişim Sorumluluğu

Çocukluk ve gençlik, yaşam enerjimizin en yüksek olduğu dönemlerdir. Nasıl da coşkuyla kucaklarız yaşamı bu zamanlarda. Belki de özgür olmayı en çok istediğimiz bu dönemin büyük kısmı ise eğitim sistemi tarafından şekillendirilir. Onca zamanımızı dolduran eğitim sistemi bizim beklentilerimizi cevaplayacaktır elbette. Bunu hem bizler isteriz hem de ebeveynlerimiz ister o dönemde.

İlgi duyduğumuz alanlarda kendimizi geliştirmeye gayret ederiz.

İsteriz ki eğitim sistemi aracılığıyla kazandıklarımız yaşam başarımızı yükseltsin. İsteriz ki aldığımız eğitim bizi pek çok açıdan hayata hazırlasın. Bizler eğitim sistemi tarafından yeteneklerimizi geliştirme çabamıza katkı sunulmasını beklerken, okullarımız ise bizi akademik başarıya odaklar, hatta adeta zorlar. Oysa birey olarak gereksinim duyduğumuz sadece akademik başarı değildir. Okulda kişisel gelişim konusunda fırsatlar yakalamak en az akademik başarı kadar önemlidir. Dolayısıyla eğitim müfredatında kişisel gelişim alanları kesinlikle yer almalıdır.

Eğitim Müfredatında Kişisel Gelişim Yeterli Mi?

Ülkemizdeki eğitim sistemi teorik olarak kişisel gelişim konusunu önemsiyor. Müfredat içeriği ve ders programları incelendiğinde kişisel gelişim alanlarına yer verildiğini görmekteyiz. İlköğretim seviyesinde daha yoğunluklu olmak üzere üniversiteye giriş aşamasına kadar bu içerikte derslere yer veriliyor. Ancak eğitim müfredatının gerçek hayatta uygulanma şekline baktığımızda durum pek iç açıcı görünmüyor.

 • Bireylerin ilkokuldan sonra eğitim sistemi aracılığı ile kişisel gelişim alanlarına ayırdığı zaman azalıyor.

 • Üniversiteye girişte sayısal ya da sözel puanın yüksek olması temel hedef haline geldiğinden okullarda akademik başarı daha önemli hale geliyor.

 • Kişisel gelişime fırsat tanıyan alanlar ihmal ediliyor. Hatta çoğu devlet okulunda akademik başarıya ulaşmada bile yetersizlikler olabiliyor.

 • Bunun sonucunda imkanı olan öğrenciler üniversiteye hazırlık yolunda akademik başarı için özel derslere müracaat ediyor.

 • Bu nitelikteki okullarda kişisel gelişim konusunun ne derece göz ardı edilebileceğini düşünmek bile üzüntü veriyor.

 • Spor ve sanatsal konularda çocuğun ya da gencin özel yeteneği varsa, bu konudaki gelişim ancak olanaklar ölçüsünde ve ailelerin desteğiyle canlı tutulabiliyor.

Bazı özel okulları hariç tutacak olursak, ne yazık ki ders ya da sosyal kulüp olarak kişisel gelişim alanlarının okullarımızın çoğunda uygulanmadığını söyleyebiliriz. Oysa eğitim programına kişisel gelişimi dahil etmeden akademik başarıdan da söz edemeyiz.

Kişisel Gelişim Konusunda Ne Yapmalı?

Biliyoruz ki kişisel gelişimin hayatımıza sunduğu katkının büyüklüğü ve önemi son derece açık. Durum böyleyken bize sağladıklarının önemli bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

 • Çağa uyumlu yaşamak,

 • Sosyal olmak,

 • Daha güçlü ve özgüvenli olmak,

 • Daha kaliteli bir yaşama sahip olmak,

 • Gelecekte daha iyi yaşam seçimleri yapmak

Eğitim sistemi akademik gelişim ve kişisel gelişim bütünlüğünü hayata geçirmedikçe bu çok özel katkılarda aksaklıklar görmeye devam edeceğiz. Kişisel gelişimle desteklenmemiş bir akademik başarının bireyi hayata hazırlamaya yetmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Eğitim müfredatı bireyin kişisel gelişimine fırsat yaratan konuları programına almaya mutlaka devam etmelidir. Ayrıca bu programların etkin şekilde hayata geçirilmesini de garanti altına almalıdır. Eğitim sistemi ancak o zaman rekabetçi hayat şartlarına uygun sağlıklı bireyler yetiştirmeyi başarmış olacaktır.

Yazar: Meserret Muhtaroğlu

Kişisel Gelişim Çalışmaları, Bireylerin kişisel gelişimlerinin önemi bilinmekte, ancak bu alanda yeterli çalışmalara yer verilmediği hissedilmektedir, Bireylerin kişisel gelişimlerini destekleyici etkinliklerin sayısını artırmak ve bu konuda yeterli fırsatlar yaratmak, Eğitim Müfredatı, Eğitim müfredatında kişisel gelişim alanlarına yer verilmesine rağmen, bu konuda yeterli pratik uygulama yapılamadığı düşünülmektedir, Kişisel gelişim alanlarının eğitim müfredatında daha etkin hale getirilerek pratiğe dökülmesi, Okulların Kişisel Gelişim Alanındaki Rolü, Çoğu okul akademik başarıya odaklanma nedeniyle kişisel gelişim konusunu göz ardı ediyor, Akademik başarı ile kişisel gelişimi dengeleyici bir yaklaşım geliştirilmesi, Özel Okullar, Özel okullarda kişisel gelişim konusuna genellikle daha fazla yer verilirken, devlet okullarında bu durum genellikle eksik kalmaktadır, Özel okulların uygulamalarının devlet okullarına da taşınabileceği bir model oluşturulması, Aileler, Ailelerin çocuklarının kişisel gelişiminde önemli bir rolü vardır, ancak bu konudaki yeterlilikleri çeşitli nedenlerle sınırlı olabilir, Ailelere kişisel gelişim konusunda daha fazla destek sağlanması ve eğitimleri düzenlenmesi, Bireyin Kişisel Gelişim Sorumluluğu, Bireylerin kişisel gelişimlerini kendilerinin de sahiplenmeleri gerekmektedir, Bireye kişisel gelişiminin kendi yaşamını nasıl etkilediği konusunda farkındalık yaratılması, Çocukluk ve Gençlik Dönemi, Çocukluk ve gençlik dönemi, kişisel gelişim açısından hayati öneme sahip bir zamandır, ancak okullar genellikle sadece akademik başarıya odaklanmaktadır, Çocuklar ve gençlerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecek etkinliklere daha fazla yer verilmesi, Üniversite Hazırlık Dönemi, Üniversiteye hazırlık dönemi, genellikle akademik başarı odaklı olup kişisel gelişim konularına pek yer verilmemektedir, Üniversite hazırlık dönemine kişisel gelişim odaklı derslerin eklenmesi veya kişisel gelişim odaklı çalışmaların teşvik edilmesi, Eğitim Sistemenin Sorumluluğu, Eğitim sistemi genellikle sınav odaklıdır ve kişisel gelişim yeterince değerlendirilmemektedir, Sınav odaklı eğitim sistemine alternatif olarak, kişisel gelişimi merkeze alan bir yaklaşım geliştirilmesi, Pedagogların Rolü, Pedagogların çocukların kişisel gelişimleri konusunda etkileri büyüktür, Pedagogların çocukların kişisel gelişimine daha fazla katkı sağlaması için daha sık görüşmeleri ve faaliyette bulunmaları
Kişisel gelişim eğitim sistemi okulda kişisel gelişim eğitim müfredatında kişisel gelişim
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018