AnasayfaBlogUzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

25 Ekim 2018
Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

Uzaktan eğitim üniversitelerde son dönemlerin en popüler eğitim sistemlerinden biri haline geldi. Her geçen gün daha fazla gelişen bu eğitim modeli uzaktan eğitim ile yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler daha büyük kitlelerin eğitim ihtiyacını karşılamaya başlamıştır.

Uzaktan eğitim, kişinin internet ve bilgisayarın olduğu her ortamda eğitim almasını sağlayan günümüz teknolojisine uyarlanmış eğitim modelidir. Kişilerin evlerinde, ofislerinde ve işyerlerinde eğitim hayatını devam ettirme olanağı sağlamaktadır. Bulundukları şehirden başka yere gitmek istemeyen, istediği eğitim programı farklı bir şehirde olan, yoğun tempodan örgün eğitime zaman ayıramayanlar için eşsiz bir alternatiftir.

Uzaktan Eğitimle Yüksek Lisans

Üniversiteler yüksek lisans eğitimini uzaktan eğitim şeklinde almak isteyen öğrenciler için uzaktan eğitim yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitimlerini tamamlama olanağı sağlamıştır. Birçoğu tezsiz yüksek lisans olan uzaktan eğitim yüksek lisans programları ile akademisyen olma amacı gütmeden iş hayatında avantaj sağlamak isteyenler tercih edebilmektedir. Mesleki olarak bilgi ediminin yanında aldığı bilginin nasıl uygulanacağını öğrenebilme olanağı tanımaktadır. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına dahil olabilmek için ALES puanı gerekmemektedir. Diploma puanı ve gerekli şartların elverişli olması durumunda uzaktan yüksek lisans eğitim programlarına başvurulabilir.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Nasıl Yapılır?

Uzaktan yüksek lisans eğitim programları internet üzerinden yapılır. Online eğitimler genel olarak mesai saatleri dışında yapılır. Öğrenciler belirlenen saatlerde üniversitelerin ders sistemlerine giriş yapar. İlgili dersi, öğretim elemanlarından online olarak dinler, soru sorabilir ve etkileşim sağlayabilir. Dersler eş zamanlı ya da eş zamansız olarak işlenmektedir. Dersler yüksek oranlı canlı olarak işlenmektedir. Çoğu üniversiteler dersleri kayıt altına alarak katılım sağlayamamış olan öğrencilerin dersi tekrar dinleyebilmesini sağlar.

Uzaktan yüksek lisans dersi alan öğrenciler örgün eğitim alan öğrenciler gibi tüm öğrencilik haklarına sahip olurlar. Uzaktan yüksek lisans programı diploması ile örgün yüksek lisans eğitim diploması arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Üniversitelerin kendi tercihine göre diplomalarında "uzaktan yüksek lisans eğitim programı" ibaresi yer alabilmektedir.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitiminin Avantajları

 • Uzaktan yüksek lisans eğitimi çalışan ve bir örgün sisteminde devam etmekte olan öğrenciler için büyük kolaylık sağlamaktadır.

 • Yer ve zaman problemini ortadan kaldırmaktadır.

 • Kayıt altına alınan dersler ile dersin tekrar tekrar dinlenmesi olanağını sağlar.

 • Geçmiş derslerin tekrarını sağlayan kayıtlı dersler ile öğrenci başarısı artırır.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler Ve Bölümleri

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi(Tezli)

 • Akdeniz Üniversitesi: Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Altınbaş Üniversitesi: İşletme Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

 • Amasya Üniversitesi: Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Anadolu Üniversitesi: Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Ankara Üniversitesi: Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Atatürk Üniversitesi: Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Atılım Üniversitesi: İngilizce e-MBA, Türkçe e-MBA

 • Bahçeşehir Üniversitesi: E-Öğretim Teknolojileri, E-İngiliz Dili Eğitimi, Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi, Uzaktan Öğretim Pazarlama, e-MBA, e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

 • Bartın Üniversitesi: Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Girişimcilik, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği

 • Başkent Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim

 • Beykent Üniversitesi: İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Bankacılık ve Finans

 • Bülent Ecevit Üniversitesi: İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Sınıf Öğretmenliği

 • Çankaya Üniversitesi: Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim)

 • Çukurova Üniversitesi: İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Muhasebe, Bankacılık ve Finans

 • Dicle Üniversitesi: İlaç Kimyası

 • Dokuz Eylül Üniversitesi: Yönetim Bilişim Sistemleri, Kalite Yönetimi, İngilizce İşletme Yönetimi, Deniz Turizmi, Maliye Bölümü

 • Ege Üniversitesi: e-MBA Programı, Lojistik Yönetimi, İktisat, Finans Ekonomisi ve Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 • Gazi Üniversitesi: Adli Bilişim, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Sağlık Bilişimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Eğitimi, Elektronik – Bilgisayar Eğitimi, Sağlık Kurumları Yönetimi

 • Gaziantep Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

 • Hacettepe Üniversitesi: Sağlık Yönetimi

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Işık Üniversitesi: İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

 • İnönü Üniversitesi: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

 • İstanbul Arel Üniversitesi: Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama

 • İstanbul Aydın Üniversitesi: E-İşletme

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim, Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim, e-MBA Türkçe, e-MBA İngilizce

 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Sağlık Kuruluşları Yönetciliği, İşletme Yönetimi E-MBA

 • İstanbul Kültür Üniversitesi: eMBA (Tezli/Tezsiz), e-Lojistik

 • İstanbul Medipol Üniversitesi: Sağlık Yönetimi

 • İstanbul Üniversitesi: e-MBA, Enformatik, Finansal Ekonometri, Sermaye Piyasası Uzmanlığı, Müze Yönetim Bilim Dalı, Kültürel Miras Alanlarının Yönetim Bilim Dalı

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: İşletme, Kamu Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Dış Ticaret ve Kambiyo

 • Karabük Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi, İşletme (e-MBA), İş Sağlığı ve Güvenliği, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 • Kastamonu Üniversitesi: Finansal Raporlama Ve Denetim Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yönetim Ve Organizyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Kırklareli Üniversitesi: İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Yönetimi

 • Kocaeli Üniversitesi: İşletme Tezsiz

 • Maltepe Üniversitesi: e-MBA (Türkçe), e-MBA (İngilizce)

 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Hizmetlerinde İletişim

 • Marmara Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, İş Güvenliği

 • Mersin Üniversitesi: Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme, Kadın Araştırmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma, Kalite Yönetimi

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İşletme

 • Namık Kemal Üniversitesi: Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

 • Okan Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Bankacılık, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme, Lojistik Yönetimi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Biyoloji, Matematik, Yerel Yönetimler, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Sağlık Yönetimi, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Enformatik Online

 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sakarya Üniversitesi, İşletme, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Maliye, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Turizm İşletmeciliği, Bilişim Teknolojileri, Mühendislik Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Kalite Yönetimi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Önleyici Rehberlik, Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 • Selçuk Üniversitesi: İşletme

 • Süleyman Demirel Üniversitesi: İşletme Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Trakya Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

 • Yalova Üniversitesi: Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşletme

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler uzaktan eğitimle yüksek lisans online eğitimle yüksek lisans uzaktan eğitim veren üniversiteler
Tuba Özen
Tuba Özen
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden mezundur. Kamu kurumunda görev almakta ve edinmiş olduğu deneyimleri yazılarında okuyuculara aktarmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yüksek Lisans Nedir? Nasıl Yapılır?
Nasıl Yapılır?

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

26 Ekim 2020
Yüksek Lisans Nedir?
Nedir?

Yüksek Lisans Nedir?

09 Ocak 2020
YDS Sınavına Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs)
5
(24)

YDS Kursu

16 Konu80 Saat
Esra AydınEsra Aydın
500259
Bütünsel Gelişim Eğitimi
Faruk ÖkenliFaruk Ökenli
750209
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat