AnasayfaBlogPerformans Değerlendirme Hakkında Her Şey
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Hakkında Her Şey

17 Haziran 2019
Bir elin yakın çekimi, yukarı doğru bakan mavi bir ok gösteren bir grafiğe dokunmaktadır. Ok gri bir arka planla çevrili ve sağ alt köşede bulanık bir araba görüntüsü var. El, veri noktaları arasındaki korelasyonu gösterecek şekilde grafiğin farklı alanlarını işaret ediyor gibi görünmektedir. Grafikteki noktalar, aralarındaki ilişkiyi gösteren bir çizgiyle birbirine bağlanmış gibi görünmektedir. Grafik beyaz bir kenarlıkla çerçevelenmiş ve el bir ışık kaynağıyla aydınlatılmıştır.
KonularTanımlarÖnemi
Performans Değerlendirmenin ÖnemiÇalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve geliştirmek için yapılan süreçtir.Şirketlerin daha verimli hale gelmesi ve rekabet avantajı kazanması.
Performans Değerlendirmenin İş Dünyasındaki RolüRekabet avantajı elde etmek, çalışanların motivasyonunu artırır ve liderlik gelişimini destekler.Şirket başarısının en önemli faktörlerinden biridir.
Performans Değerlendirmenin Şirket Başarısına KatkılarıOrganizasyonun genel hedeflerine olan katkının analizi ve stratejik planlama.Verimliliğin artırılması ve rekabet avantajının elde edilmesi.
Bireysel ve Takım GelişimiÇalışanların bireysel ve takım gelişimini destekleme yolu.Daha etkili bir işbirliği ve iletişim yetenekleri.
Performans Değerlendirmenin Temel İlkeleriAçık iletişim, adil değerlendirme, doğru hedeflerin atanması ve düzenli takip.Performans değerlendirme sürecinin etkili uygulanması.
Açık İletişimİşveren ve çalışanlar arasındaki dürüst ve şeffaf diyalog.Çalışanların geri bildirime açık olması ve savunmaya geçme ihtiyacı hissetmemesi.
Objektif DeğerlendirmeBir kişinin performansının şirket hedefleri ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi.Çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin doğru belirlenmesi ve geliştirilmesi.
Hedeflerin AtanmasıBir çalışanın iş hedeflerini belirleme süreci.Performans değerlendirme sürecinin odak noktasının sağlanması.
Düzenli TakipPerformans değerlendirmenin bir kez yapılması yerine sürekli bir süreç olarak benimsenmesi.Çalışanların motivasyonunun ve verimliliğinin sürdürülmesi.
Performans Değerlendirmenin Projeye KatkısıProjeye yön verme, ekip çalışması ve verimliliği artırma yolu.Proje hedeflerine ulaşma ve projenin başarısının artırılması.

Günümüz iş dünyası, sürekli değişen ve gelişen bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu hızlı değişim, şirketlerin başarısını büyük ölçüde etkiliyor. İşte bu noktada, işgücünün performansını değerlendirmek ve yönetmek, her şirketin başarılı olabilmesi için kritik bir faktör haline geliyor. Performans değerlendirme, hem işverenler hem de çalışanlar için iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bu makalede, performans değerlendirmenin ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini ele alacağız. İnsan kaynakları (İK) alanında uzmanlaşmış bir yazar olarak, performans değerlendirme süreçlerinin iş dünyasındaki rolünü, şirket başarısına katkılarını ve bireysel gelişim için nasıl bir köprü oluşturduğunu açıklayacağım.

Ayrıca, performans değerlendirme süreçlerinin temel ilkelerini ve adımlarını inceleyeceğiz. Bu makale, İK uzmanlarına, yöneticilere ve çalışanlara, performansı objektif bir şekilde değerlendirmenin ve geliştirmenin yollarını anlamalarına yardımcı olacak önemli bilgiler sunacaktır.

Performans değerlendirmenin karmaşıklığı ve önemi göz önüne alındığında, bu makalede iş dünyasındaki en iyi uygulamaları ve gelecekteki eğilimleri de ele alacağız. Sonuçta, herkesin iş hayatında başarılı olabilmesi için performans değerlendirmenin önemini anlayacak ve bu süreci daha etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenecektir.

Performans değerlendirmenin iş dünyasındaki merkezi rolünü keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse, gelin başlayalım ve performans değerlendirmenin dünyasına bir yolculuk yapalım.

A. Performans Değerlendirmenin Önemi

İş dünyası her geçen gün daha rekabetçi hale geliyor. Şirketler, sadece hayatta kalmakla değil, aynı zamanda büyümek ve gelişmekle de yükümlüdür. Bu sürekli değişen iş ortamında, şirketlerin en büyük varlıkları çalışanlarıdır. İşte bu nedenle, çalışanların performansını değerlendirmek ve yönetmek, bir organizasyonun başarısı için kritik bir faktördür.

1. İş Dünyasındaki Rolü

Performans değerlendirmenin iş dünyasındaki rolü büyük ve çok yönlüdür. İlk olarak, şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Performans değerlendirme süreçleri, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve bu bilgileri işlerinde daha iyi performans göstermek için kullanmalarına olanak tanır. Bu da şirketlerin daha verimli hale gelmelerini sağlar.

Performans değerlendirme ayrıca çalışanların motivasyonunu artırır. Bir çalışanın işi hakkında geri bildirim alması ve başarıları tanınması, onların işlerine olan bağlılığını ve tutkularını artırır. Motive ve memnun çalışanlar, şirketler için daha uzun süreli ve verimli çalışanlardır.

Aynı zamanda, performans değerlendirme süreçleri şirketlerin liderlik gelişimini destekler. Yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenir ve onlara liderlik pozisyonlarına yükselme fırsatları sunulur. Bu, gelecekteki liderlerin yetişmesine yardımcı olur ve şirketin uzun vadeli başarısını sağlar.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

2. Şirket Başarısına Katkıları

Performans değerlendirme sadece bireyler için değil, aynı zamanda şirketler için de önemlidir. Şirketler, çalışanlarının performansını değerlendirmek suretiyle organizasyonlarının genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduklarını anlayabilirler. Bu, stratejik planlama ve kaynak yönetimi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Ayrıca, performans değerlendirmeleri şirketlerin verimliliğini artırabilir. Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, eğitim ve gelişim programlarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Bu da çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve sonuçta şirketin rekabet avantajını artırır.

3. Bireysel ve Takım Gelişimi

Performans değerlendirmeleri, çalışanların bireysel ve takım gelişimini destekler. Her çalışan, kendi performansını ve kariyer hedeflerini değerlendirme fırsatına sahiptir. Bu, bireylerin kariyerlerini planlamalarına ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Takım düzeyinde ise performans değerlendirmeleri, takımların işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Takım üyeleri birbirlerinin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını daha iyi anladıkça, daha etkili bir şekilde çalışabilirler.

Sonuç olarak, performans değerlendirme, iş dünyasında temel bir işlevi yerine getirir. İşverenlerin, çalışanların ve organizasyonların başarılarına katkıda bulunur. Bu makalenin devamında, performans değerlendirmenin temel ilkelerini ve uygulama adımlarını inceleyeceğiz.

B. Performans Değerlendirmenin Temel İlkeleri

Performans değerlendirmesi, bir organizasyonun başarısı için hayati bir öneme sahiptir, ancak bu sürecin etkili olabilmesi için bazı temel ilkeleri içermesi gerekir. İşte performans değerlendirmesinin temel ilkeleri:

1. Açık İletişim: Başarılı bir performans değerlendirmesi süreci, açık iletişime dayanır. İşverenler ve çalışanlar arasında dürüst ve şeffaf bir diyalog kurulmalıdır. Çalışanlar, geri bildirim alırken savunma yapmak zorunda hissetmemelidir. İletişim, tüm taraflar arasında güven oluşturmalıdır.

2. Objektif Kriterler: Performans değerlendirmeleri, objektif kriterlere dayandırılmalıdır. Bu kriterler, iş tanımları, hedefler, anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) ve işletme hedefleri gibi somut ölçütlere dayanmalıdır. Bu sayede değerlendirme süreci daha adil ve güvenilir olur.

3. Geri Bildirim: Geri bildirim, performans değerlendirmesinin merkezinde yer alır. Çalışanlar, hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken alanlar hakkında düzenli ve yapıcı geri bildirim almalıdır. Geri bildirim, iş performansını iyileştirme fırsatlarına dönüştürmelidir.

Bu temel ilkeler, performans değerlendirmesinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için gereklidir. Ancak performans yönetimi süreci, sadece bu ilkeleri anlamakla sınırlı değildir. İlerleyen bölümlerde, performans değerlendirmenin aşamalarını ve en iyi uygulamalarını daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

C. Performans Değerlendirme Süreci

Performans değerlendirme süreci, organizasyonlar için çalışanların performansını izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu süreç, belirli adımları içerir ve başarıyla uygulandığında hem çalışanlar hem de organizasyonlar için büyük faydalar sağlar.

1. Hedef Belirleme

Performans değerlendirme sürecinin ilk adımı, hedeflerin belirlenmesidir. Bu adım şunları içerir:

 • Çalışanlarla işbirliği yaparak bireysel performans hedeflerini ve beklentilerini belirlemek.

 • Bu hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, relevant ve zamana bağlı (SMART) olduğundan emin olmak.

 • Hedeflerin çalışanların kariyer hedefleri ve organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmak.

2. İzleme ve Geri Bildirim

Performans değerlendirmenin ikinci adımı, çalışanların performansını izlemek ve düzenli geri bildirim sağlamaktır:

 • Düzenli olarak performansı izlemek için gözlem, veri analizi ve geri bildirim toplama araçları kullanmak.

 • Çalışanların performansını açıkça iletmek ve olumlu sonuçları ödüllendirmek.

 • Geliştirilmesi gereken alanları tanımlayarak yapıcı eleştiriler sunmak.

3. Değerlendirme ve Puanlama

Değerlendirme sürecinin üçüncü aşaması, çalışanların performansını objektif bir şekilde değerlendirmek ve puanlamaktır:

 • Performansı objektif kriterlere dayalı olarak değerlendirmek.

 • Performansın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını belirlemek.

 • Çalışanlara geri bildirim vermek ve bu geri bildirimi performans puanlamasına dönüştürmek.

4. İyileştirme Planları

Son olarak, performans değerlendirme sürecinin dördüncü aşaması, çalışanların performansını iyileştirmek için eylem planları oluşturmaktır:

 • Geliştirilmesi gereken alanları ve hedefleri tanımlayarak çalışanlarla birlikte iyileştirme planları oluşturmak.

 • Eğitim, mentorluk ve kaynak sağlamak.

 • İyileştirme planlarını uygulamak ve ilerlemeyi düzenli olarak izlemek.

Bu adımlar, performans değerlendirme sürecinin temel bileşenleridir ve organizasyonların çalışanlarının performansını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. İlerleyen bölümlerde, farklı performans değerlendirme yöntemlerini ve en iyi uygulamaları inceleyeceğiz.

D. Performans Değerlendirme Yöntemleri

Performans değerlendirmesi, birçok farklı yöntem ve yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu bölümde, farklı performans değerlendirme yöntemlerini inceleyeceğiz ve her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışacağız.

1. 360 Derece Değerlendirme

Avantajlar:

 • Çalışanın performansını çok yönlü bir şekilde değerlendirme fırsatı sunar.

 • Geri bildirim çok çeşitli kaynaklardan gelir, bu da daha objektif bir değerlendirme sağlar.

 • Takım çalışması ve iletişimi teşvik eder.

Dezavantajlar:

 • Uygulaması karmaşıktır ve zaman alabilir.

 • Geri bildirim kaynakları arasında çatışmalar ve tutarsızlık olabilir.

 • Geri bildirim verenlerin önyargıları ve kişisel ilişkileri etkileyebilir.

2. Performans Anketleri

Avantajlar:

 • Standart sorular ve ölçütler kullanılarak objektif bir değerlendirme sağlar.

 • Toplu veri toplama ve analiz imkanı sunar.

 • İlerlemeyi izlemek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için kullanışlıdır.

Dezavantajlar:

 • Çalışanların kendilerini değerlendirmesi bazen yanıltıcı olabilir.

 • Anketlerin tasarımı ve soruların formulasyonu kritik öneme sahiptir.

 • Tek başına geri bildirim verenlerin hislerini ve düşüncelerini yakalayamaz.

3. Kendi Değerlendirmesi

Avantajlar:

 • Çalışanın kendi performansını değerlendirmesine olanak tanır.

 • Öz-refleksiyonu teşvik eder.

 • Çalışanın kariyer hedeflerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Dezavantajlar:

 • Öz-değerlendirme genellikle kişinin kendini daha olumlu bir şekilde değerlendirmesine eğilimlidir.

 • Çalışanlar objektif olmayabilir ve kendi eksikliklerini görmekte zorlanabilir.

 • Tek başına kullanıldığında eksikliklere odaklanmak yerine güçlü yönleri vurgulayabilir.

4. Başarı Hikayeleri

Avantajlar:

 • İş başarılarını vurgular ve motive eder.

 • Pozitif bir geri bildirim yöntemi olarak kullanılabilir.

 • İşteki başarıları kutlamak ve ödüllendirmek için etkilidir.

Dezavantajlar:

 • Sadece olumlu yönleri vurgular ve geliştirilmesi gereken alanları atlar.

 • Performansın objektif bir ölçümünü sağlamaz.

 • Tüm çalışanların aynı türden başarıları olmayabilir.

Bu performans değerlendirme yöntemleri, organizasyonların ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak seçilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, organizasyonun kültürü ve performans yönetimi stratejileri göz önüne alınarak karar verilmelidir. İlerleyen bölümlerde, İnsan Kaynakları'nın bu yöntemleri nasıl uyguladığını ve geliştirdiğini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

E. Performans Değerlendirme ve İnsan Kaynakları

Performans değerlendirmesi, İnsan Kaynakları (İK) departmanının kilit bir sorumluluğudur. İK, bu sürecin tasarlanmasından uygulanmasına ve sonuçlarından öğrenilmesine kadar her aşamasında etkin bir rol oynar.

1. İK'nın Rolü

İK departmanı, performans değerlendirme sürecinin başarıyla yürütülmesini sağlamak için önemli bir role sahiptir. İşte İK'nın bu süreçteki rolü:

 • Yönergeler ve Eğitim: İK, çalışanlara ve yöneticilere performans değerlendirme süreci hakkında rehberlik eder ve gerekli eğitimleri sağlar. Bu, sürecin anlaşılmasını ve uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

 • Formülasyon ve Değerlendirme Araçları: İK, performans değerlendirme formları ve araçlarını geliştirir ve günceller. Bu formlar, çalışanların performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılır.

 • İşbirliği ve İletişim: İK, çalışanlar ve yöneticiler arasında açık iletişimi teşvik eder. Değerlendirme sürecinin düzgün işlemesi için her iki taraf arasında destek ve rehberlik sağlar.

2. Performans Yönetimi Süreci

İK, performans yönetimi sürecinin tüm aşamalarını yönetir ve denetler. Bu süreç şunları içerir:

 • Performans hedeflerinin belirlenmesi ve iletişimi.

 • Performansın izlenmesi ve geri bildirim sağlanması.

 • Değerlendirme ve puanlama.

 • İyileştirme planlarının oluşturulması ve takip edilmesi.

İK, bu sürecin adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yöneticilere rehberlik eder ve gerekli düzeltmeleri yapar.

3. Performans İyileştirme Programları

İK, performans değerlendirmeleri sonuçlarına dayalı olarak performans iyileştirme programlarını oluşturur. Bu programlar, çalışanların eksikliklerini gidermelerine ve güçlü yönlerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur. İK, eğitim, koçluk ve gelişim fırsatları sağlar ve bu programların etkililiğini izler.

Performans yönetimi, İK'nın organizasyonunun başarısını desteklemek ve çalışanlarının gelişimini teşvik etmek için kullanabileceği güçlü bir araçtır. İK'nın bu süreci yönetme ve destekleme kabiliyeti, organizasyonun rekabetçiliğini artırabilir ve çalışanlarının iş tatmini seviyelerini yükseltebilir. İlerleyen bölümlerde, bu sürecin zorluklarını ve gelecekteki eğilimlerini inceleyeceğiz.

F. Performans Değerlendirmenin Zorlukları

Performans değerlendirmesi, organizasyonlar için büyük faydalar sağlasa da, bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bu bölümde, performans değerlendirmenin yaygın zorluklarını ele alacağız.

1. Öznel Değerlendirme

Performans değerlendirmesi sık sık öznel olabilir. Yani, değerlendiren kişinin kişisel görüşleri ve duygusal etkiler, sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle, objektif ve adil bir değerlendirme sağlamak zor olabilir.

2. Değerlendirme Kaygısı

Çalışanlar ve yöneticiler arasında değerlendirme kaygısı yaygın bir sorundur. Çalışanlar, olumsuz bir değerlendirme almanın kariyerlerine zarar vereceğinden endişe edebilirler. Aynı şekilde, yöneticiler de çalışanlarının tepkilerinden endişe duyabilirler.

3. Performans Değerlendirmesi Eğitimi

Çalışanlar ve yöneticiler, performans değerlendirme sürecini etkili bir şekilde kullanabilmek için eğitim almalıdır. Ancak, bu eğitimlerin düzenlenmesi ve uygulanması zaman alıcı ve maliyetli olabilir.

4. Performans Verilerinin Doğruluğu

Performans değerlendirmeleri, doğru ve güvenilir verilere dayanmalıdır. Ancak, veri toplama ve analiz hataları, sonuçları yanıltıcı hale getirebilir.

5. İkinci Plan Problemi

Bazı organizasyonlarda, performans değerlendirmeleri asıl işten daha az önemsenir. Bu nedenle, çalışanlar ve yöneticiler bu süreci yeterince ciddiye almayabilirler.

Bu zorluklarla başa çıkmak, organizasyonlar için önemlidir. İlerleyen bölümlerde, performans değerlendirmesinin nasıl daha etkili bir şekilde yönetilebileceğini ve bu zorlukların nasıl aşılacağını inceleyeceğiz.

G. İnsan Kaynakları Uygulama Örneği

Performans değerlendirme sürecinin teorik bir anlayışını aldık. Şimdi bu sürecin gerçek dünyadaki bir uygulama örneğini inceleyelim. Aşağıda, bir organizasyondaki performans değerlendirme sürecinin nasıl işlediğine dair örnek bir senaryo sunulmuştur.

1. Şirketteki Performans Değerlendirme Süreci

Adım 1: Hedef Belirleme

 • İK departmanı, her çalışanın yıllık performans hedeflerini belirlemek için yöneticilerle işbirliği yapar.

 • Hedefler, SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) prensiplerine uygun olarak formüle edilir.

Adım 2: İzleme ve Geri Bildirim

 • Yöneticiler, performans hedeflerini belirlerken düzenli olarak çalışanların performansını izler ve geri bildirim sağlar.

 • İK departmanı, yöneticilere bu süreçte nasıl etkili geri bildirim sağlanacağı konusunda eğitimler verir.

Adım 3: Değerlendirme ve Puanlama

 • Yıl sonunda, her çalışanın performansı objektif kriterlere dayalı olarak değerlendirilir.

 • Performans değerlendirme formları kullanılarak çalışanların güçlü ve zayıf yönleri belirlenir ve puanlar verilir.

Adım 4: İyileştirme Planları

 • Değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak, çalışanlar için kişisel iyileştirme planları oluşturulur.

 • İK departmanı, eğitim, koçluk ve gelişim fırsatları sağlar.

2. Başarı Hikayeleri

 • performans değerlendirme sürecinin başarı hikayeleri, her çeyrek veya yıl sonunda düzenlenen ödül törenlerinde paylaşılır.

 • Çalışanlar, başarıları ödüllendirilir ve teşvik edilir.

3. İyileştirme Sonuçları

 • Performans değerlendirmeleri sonuçları, organizasyonun genel performansını iyileştirmek için kullanılır.

 • İK departmanı, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak stratejik planlar oluşturur.

Bu uygulama örneği, performans değerlendirme sürecinin gerçek dünyada nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. İK departmanı, bu sürecin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak için yöneticilere rehberlik eder ve organizasyonun başarısına katkıda bulunur. Performans değerlendirmesi, çalışanların gelişimini teşvik etmek ve organizasyonların rekabet avantajını artırmak için güçlü bir araçtır.

Sonuç olarak, "Performans Değerlendirme Hakkında Her Şey" başlıklı bu makalede, performans değerlendirmenin iş dünyasındaki önemi, temel ilkeleri, süreci, yöntemleri, İnsan Kaynakları'nın rolü, zorlukları ve bir uygulama örneği üzerinden detaylı bir inceleme yaptık.

Performans değerlendirme, organizasyonların başarılarına katkıda bulunan bir araçtır. Çalışanların motivasyonunu artırır, gelişimlerini teşvik eder ve organizasyonlar için stratejik bir öneme sahiptir. Ancak, öznel değerlendirme, değerlendirme kaygısı ve diğer zorluklarla karşılaşabiliriz.

İnsan Kaynakları departmanları, performans değerlendirme sürecinin yönetilmesi ve desteklenmesi konusunda kilit bir rol oynar. Hedef belirleme, geri bildirim, değerlendirme ve iyileştirme planları gibi adımlar bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sonuç olarak, organizasyonlar, performans değerlendirmeyi etkili bir şekilde kullanarak çalışanlarını geliştirebilir ve rekabet avantajını artırabilir. Bu sürecin tasarımı ve uygulanması, her organizasyonun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak özelleştirilmelidir. Bu sayede hem çalışanlar hem de organizasyonlar için maksimum fayda sağlanabilir.

Performans Değerlendirmenin Önemi, Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve geliştirmek için yapılan süreçtir, Şirketlerin daha verimli hale gelmesi ve rekabet avantajı kazanması, Performans Değerlendirmenin İş Dünyasındaki Rolü, Rekabet avantajı elde etmek, çalışanların motivasyonunu artırır ve liderlik gelişimini destekler, Şirket başarısının en önemli faktörlerinden biridir, Performans Değerlendirmenin Şirket Başarısına Katkıları, Organizasyonun genel hedeflerine olan katkının analizi ve stratejik planlama, Verimliliğin artırılması ve rekabet avantajının elde edilmesi, Bireysel ve Takım Gelişimi, Çalışanların bireysel ve takım gelişimini destekleme yolu, Daha etkili bir işbirliği ve iletişim yetenekleri, Performans Değerlendirmenin Temel İlkeleri, Açık iletişim, adil değerlendirme, doğru hedeflerin atanması ve düzenli takip, Performans değerlendirme sürecinin etkili uygulanması, Açık İletişim, İşveren ve çalışanlar arasındaki dürüst ve şeffaf diyalog, Çalışanların geri bildirime açık olması ve savunmaya geçme ihtiyacı hissetmemesi, Objektif Değerlendirme, Bir kişinin performansının şirket hedefleri ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi, Çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin doğru belirlenmesi ve geliştirilmesi, Hedeflerin Atanması, Bir çalışanın iş hedeflerini belirleme süreci, Performans değerlendirme sürecinin odak noktasının sağlanması, Düzenli Takip, Performans değerlendirmenin bir kez yapılması yerine sürekli bir süreç olarak benimsenmesi, Çalışanların motivasyonunun ve verimliliğinin sürdürülmesi, Performans Değerlendirmenin Projeye Katkısı, Projeye yön verme, ekip çalışması ve verimliliği artırma yolu, Proje hedeflerine ulaşma ve projenin başarısının artırılması
performans değerlendirme değerlendirme 360 derece performans değerlendirme performans yönetimi online eğitimler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlekli ve siyah kravatlı takım elbiseli bir adam ayakta durmaktadır. Yüzünün üst kısmını kaplayan siyah beyaz desenli bir yüz maskesi var. Maske, üzerinde küçük daireler ve kareleri andıran desenler bulunan kumaştan yapılmıştır. Ahşap tabanlı bir ampulün önünde durmaktadır, ampulün tabanı daireseldir ve ampul hafifçe kavislidir. Ampul parlak sarı bir ışık yaymaktadır. Adam elleri cebinde ayakta duruyor ve dümdüz karşıya bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Yöntemleri - 360° Örneği

10 Şubat 2015
Takım elbise giyen bir adam beyaz bir arka planın önünde durmuş cep telefonuyla konuşuyor. Yüzü biraz bulanık ama gözlükleri görünüyor. Serbest eliyle bir şeyler işaret ediyor. Ön planda, bir kağıt parçası üzerinde bir kalp çizimi ve siyah mürekkeple yazılmış bir sayı var. Arkasında, beyaz yüzey üzerinde siyah bir nesne görülüyor. Adam telefonla konuşurken derin bir konsantrasyon içinde görünüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Yararları ve Zararları

10 Ağustos 2016
Bir kişi önünde bir dizüstü bilgisayar ile masada oturmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında bir araştırma veya analizin sonucu gibi görünen bir grafik vardır. Kişi grafiğe yakından bakarken sağ elinde grafiği işaret eden bir kalem tutmaktadır. Kalem bulanıktır, bu da kişinin grafiğe dikkatle odaklandığını göstermektedir. Dizüstü bilgisayar beyazdır ve grafik maviden sarıya kadar farklı renklerle doludur. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Gerçekten Önemli mi?

09 Ekim 2015