AnasayfaBlogPerformans Değerlendirme Kavramları ve Tanımlar
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Kavramları ve Tanımlar

21 Şubat 2023
Görüntüde beyaz bir hap tutan bir elin yakın çekimi yer alıyor. El siyah bir eldiven giymiş ve bir kara tahta üzerine yazı yazıyor gibi görünüyor. Tahta koyu yeşil ve yazılar beyaz renkte. Elin kısa kahverengi saçları var ve hap da aynı beyaz renkte. Arka planda, yeşil bir yüzey üzerinde üç sarı yıldız var. İlk yıldız resmin sol üst köşesine yakın, ikinci yıldız resmin ortasına yakın ve üçüncü yıldız resmin sağ üst köşesine yakın. Yıldızların boyutları değişmekte ve yüzeyden hafifçe yükselmiş gibi görünmektedirler.
Performans Değerlendirme KavramlarıTanımlarÖrnekler
Performans YönetimiÇalışanların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerini kapsayan bir yönetim süreci.Yıllık performans gözden geçirmeleri, hedef belirleme toplantıları
Performans DeğerlendirmeÇalışanların performanslarının belirli bir dönemde ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir süreç.360 derece değerlendirmeler, birebir değerlendirme toplantıları
Performans HedefleriÇalışanların belirli bir dönemde ulaşması gereken hedeflerin belirlenmesi.Çeyreklik satış hedefleri, yıllık bilgi teknolojisi hedefleri
Performans GöstergeleriÇalışanların performanslarının ölçüldüğü kriterler ve bunların ölçüm yolları.Müşteri memnuniyet oranları, ürün teslim süreleri
Geri BildirimÇalışanların performansları hakkında yapılan değerlendirmelerin iletilmesi.1:1 görüşmeler, performans değerlendirme toplantıları
Performans PlanlamaÇalışanların performanslarını geliştirmeleri için belirli hedefler ve eylemler belirlenmesi.Eğitim ve gelişim planları, performans iyileştirme planları
BaşarılarÇalışanların işlerindeki başarıları ve özel yetenekleri.Proje başarıları, ödüller ve birincilikler
Geliştirme AlanlarıÇalışanların geliştirmesi gereken becerileri veya davranışları.Ekip çalışması becerileri, zaman yönetimi
Kritik Başarı FaktörleriÇalışanların işlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli olan faktörler.Önemli iş becerileri, güncel sektör bilgisi
Davranışsal YetkinliklerÇalışanların işlerinde göstermeleri gereken davranışlar.Profesyonellik, etik kurallarına uygunluk

Performans değerlendirme, her işletme için hayati bir öneme sahiptir. İşletmeler, çalışanların iş performansını ölçmek ve geliştirmek için performans değerlendirme süreçlerini kullanır. Bu süreçte kullanılan kavramlar ve tanımlar, performans yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde ve işletmenin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bu yazıda, performans değerlendirme sürecinde kullanılan 86 kavram ve tanım hakkında ayrıntılı bir açıklama yapacağız. Bu yazı, performans değerlendirme sürecinde daha etkili bir strateji oluşturmak isteyen herkes için yararlı olacaktır.

360 Derece Performans Değerlendirmeyi Detaylarıyla Öğrenin
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.

Performans Değerlendirme Kavramları ve Tanımları Nelerdir?

Performans değerlendirmeleri, yöneticilerin geri bildirim sağlamaları ve çalışanların hedeflerini belirlemelerine ve bunlara ulaşmalarına yardımcı olmaları için de harika bir yoldur. Ancak, sürecin ilgili herkes için adil ve etkili olduğundan emin olmak için performans değerlendirmesiyle ilgili kavramları ve tanımları anlamak önemlidir. Performans değerlendirmelerinin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmeniz için bu temel kavram ve tanımlardan 86 tanesini ele alalım.

 1. Performans Yönetimi: Çalışanların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerini kapsayan bir yönetim süreci.

 2. Performans Değerlendirme: Çalışanların performanslarının belirli bir dönemde ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir süreç.

 3. Performans Hedefleri: Çalışanların belirli bir dönemde ulaşması gereken hedeflerin belirlenmesi.

 4. Performans Göstergeleri: Çalışanların performanslarının ölçüldüğü kriterler ve bunların ölçüm yolları.

 5. Geri Bildirim: Çalışanların performansları hakkında yapılan değerlendirmelerin iletilmesi.

 6. Performans Planlama: Çalışanların performanslarını geliştirmeleri için belirli hedefler ve eylemler belirlenmesi.

 7. Başarılar: Çalışanların işlerindeki başarıları ve özel yetenekleri.

 8. Geliştirme Alanları: Çalışanların geliştirmesi gereken becerileri veya davranışları.

 9. Kritik Başarı Faktörleri: Çalışanların işlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli olan faktörler.

 10. Davranışsal Yetkinlikler: Çalışanların işlerinde göstermeleri gereken davranışlar.

 11. Teknik Yetkinlikler: Çalışanların işlerinde gereken teknik beceriler ve bilgi alanları.

 12. KPI: Anahtar performans göstergesi olarak adlandırılan işletme performansını ölçmek için kullanılan bir kavram.

 13. Hedef Belirleme: İşletmenin belirli bir dönemde ulaşması gereken hedeflerin belirlenmesi.

 14. İzleme: Çalışanların performanslarının sürekli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi.

 15. 360 Derece Değerlendirme: Çalışanların, üstleri, astları, eşleri ve müşterileri tarafından değerlendirilmesi.

 16. Not Verme: Çalışanların performanslarına not vererek ölçülmeleri.

 17. Performans Raporu: Çalışanların performans değerlendirmesi sonrasında verilen geri bildirimin kaydedildiği belge.

 18. Performans Takip Sistemi: Çalışanların performanslarının takip edilmesi için kullanılan yazılım sistemi.

 19. Performans Yönetimi Eğitimi: Yöneticilere ve çalışanlara performans değerlendirme süreci hakkında eğitim verilmesi.

 20. Performans Geri Bildirim Toplantısı: Yöneticilerin çalışanlarla performans değerlendirme sonuçlarını paylaştığı toplantı.

 21. Yetenek Yönetimi: İşletmenin çalışanların yeteneklerini yönetmek için kullandığı süreçler ve stratejiler.

 22. Performans İyileştirme: Çalışanların iş performansının geliştirilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme süreci.

 23. İş Sonuçları: İşletmenin hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda çalışanların elde ettikleri sonuçlar.

 24. Performans Benchmark: İşletmenin performansının, benzer işletmelerin performanslarıyla karşılaştırılması.

 25. Kalite Kontrol: Ürün ve hizmetlerin kalitesinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek için kullanılan bir süreç.

 26. Verimlilik: İşletmenin kaynakları kullanarak ne kadar iş üretebildiğini ölçen bir performans göstergesi.

 27. Motivasyon: Çalışanların işe bağlılıklarını artırmak için kullanılan bir dizi strateji ve süreç.

 28. Ödüllendirme: Başarılı çalışanların performanslarının tanınması ve ödüllendirilmesi.

 29. Disiplin: Çalışanların işletme kurallarına uymalarını sağlamak için kullanılan bir süreç.

 30. İş Tatmini: Çalışanların işlerinden memnuniyet düzeyi.

 31. Gelişim Fırsatları: Çalışanların yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi için sunulan eğitim ve fırsatlar.

 32. Çalışan Bağlılığı: Çalışanların işletmeye olan bağlılıklarının düzeyi.

 33. çalışan motivasyonu: Çalışanların işe bağlılıklarını artırmak için kullanılan bir dizi strateji ve süreç.

 34. Personel Devir Hızı: İşletmede çalışanların işten ayrılma oranı.

 35. Yenilik: İşletmenin yeni fikirler ve uygulamalar geliştirme yeteneği.

 36. Etkili Liderlik: Yöneticilerin çalışanları yönetmek için kullandığı stratejiler ve süreçler.

 37. İletişim: İşletmenin iç ve dış paydaşlarıyla etkileşim kurma süreci.

 38. Değerler: İşletmenin sahip olduğu prensipler, etik değerler ve kültür.

 39. İş Yükü: Çalışanların işlerindeki sorumluluk ve görevlerinin sayısı ve yoğunluğu.

 40. Eğitim: Çalışanların işteki becerilerinin ve bilgilerinin artırılması için kullanılan bir süreç.

 41. İş Verimliliği: İşletmenin kaynakları kullanarak ne kadar iş üretebildiğini ölçen bir performans göstergesi.

 42. İş Zekası: İşletmenin verilerini kullanarak stratejik kararlar alabilme yeteneği.

 43. Rekabetçilik: İşletmenin rakiplerine karşı avantaj sağlayabilme yeteneği.

 44. Değerlendirme Kriterleri: Çalışanların performanslarının ölçüldüğü kriterler.

 45. Çalışan Katılımı: Çalışanların işletme kararlarına aktif olarak katılmaları.

 46. Etkinlik: İşletmenin kaynakları en etkin şekilde kullanarak ne kadar iş üretebildiğini ölçen bir performans göstergesi.

 47. Kişisel Gelişim: Çalışanların kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak süreç ve fırsatlar.

 48. İşletme Performansı: İşletmenin stratejik hedeflerini ne kadar başardığını ölçen bir performans göstergesi.

 49. Bölgesel Performans: İşletmenin farklı bölgelerindeki performansını ölçen bir performans göstergesi.

 50. Sürdürülebilirlik: İşletmenin çevresel ve sosyal etkilerini minimize etme yeteneği.

 51. Takım Performansı: İşletme içindeki takımların performansını ölçen bir performans göstergesi.

 52. İşletme Kültürü: İşletmenin çalışma ortamı, prensipleri, etik değerleri ve kültürü.

 53. İşletme Stratejisi: İşletmenin hedefleri, planları ve stratejik yaklaşımları.

 54. Yetenek Havuzu: İşletmenin yeteneklerini yönetmek için kullanılan bir stratejik yaklaşım.

 55. İş Gücü Planlaması: İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü tahmin etmek ve yönetmek için kullanılan bir süreç.

 56. İnsan Kaynakları Stratejisi: İnsan kaynakları yönetimi hedeflerini işletme stratejisiyle uyumlu hale getirme süreci.

 57. Çalışan Verimliliği: Çalışanların işletmenin hedeflerine ulaşmak için ne kadar üretken olduklarını ölçen bir performans göstergesi.

 58. İşletme Yönetimi: İşletmenin tüm süreçlerini yöneten disiplin.

 59. İşletme Operasyonları: İşletmenin tüm operasyonlarını kapsayan süreçler ve işlemler.

 60. Yetenek Edinme: İşletmenin ihtiyaç duyduğu yetenekleri işe alma süreci.

 61. İşletme Büyüme: İşletmenin büyüme potansiyeli ve süreci.

 62. Yönetici Gelişimi: Yöneticilerin liderlik becerilerini ve işletme yönetimini geliştirmeleri için kullanılan süreçler.

 63. Çalışan Geliştirme: Çalışanların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri için sunulan süreçler.

 64. Yönetim Becerileri: Yöneticilerin liderlik, iletişim, planlama ve organizasyon gibi becerileri.

 65. İnsan Kaynakları Yönetimi: İşletmenin insan kaynaklarının yönetilmesi için kullanılan süreçler.

 66. Personel Yönetimi: İşletmenin personel yönetimi süreçleri.

 67. İş Gücü Yönetimi: İşletmenin iş gücü planlaması ve yönetim süreçleri.

 68. Personel Politikaları: İşletmenin personel yönetimi için kullandığı politikalar.

 69. Personel Memnuniyeti: Çalışanların işletmedeki memnuniyeti.

 70. İşletme Kültürü: İşletmenin sahip olduğu prensipler, etik değerler ve çalışma ortamı.

 71. İşletme Etiği: İşletmenin etik değerleri ve uygulamaları.

 72. İşletme Sosyal Sorumluluğu: İşletmenin toplumsal sorumluluğunu yerine getirme süreci.

 73. İşletme Çıktısı: İşletmenin ürettiği ürünler ve hizmetler.

 74. İşletme Girdisi: İşletmenin üretim sürecinde kullandığı kaynaklar.

 75. Çalışan Bağlılığı: Çalışanların işletmeye olan bağlılıkları.

 76. İşletme Yenilikleri: İşletmenin yeni fikirler ve uygulamalar geliştirme yeteneği.

 77. Personel Yeterlilikleri: Çalışanların işlerindeki yeterlilikleri ve yetenekleri.

 78. İşletme Müşteri Memnuniyeti: İşletmenin müşterilerinin memnuniyeti.

 79. Çalışan Dinamikleri: Çalışanların birbirleriyle olan etkileşimleri ve işbirlikleri.

 80. İşletme Sahipliği: İşletmenin sahip olduğu sermaye ve paydaşlar.

 81. İşletme Yararı: İşletmenin faydaları ve kazançları.

 82. İşletme Zararı: İşletmenin zararları ve kayıpları.

 83. İşletme Performans Göstergeleri: İşletmenin performansını ölçmek için kullanılan göstergeler.

 84. Çalışan Farkındalığı: Çalışanların işletmenin hedefleri ve süreçleri hakkında bilinçlenmeleri.

 85. İşletme Operasyonları Yürütme: İşletmenin operasyonlarını yönetme ve yürütme süreci.

 86. İşletme Performans Ölçümü: İşletmenin performansının ölçüldüğü süreç.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Performans Değerlendirme Temel Kavramları ve Tanımlarını Bilmek Neden Önemli?

Performans değerlendirme süreci, işletmenin başarısı için kritik önem taşır. İşletmeler, performans değerlendirme sürecinde doğru kavramları ve tanımları kullanarak çalışanlarının performansını ölçebilir ve geliştirebilir. Bu yazıda, performans değerlendirme sürecinde kullanılan 86 kavram ve tanımı ele aldık.

İşletmeler, bu kavramları ve tanımları kullanarak performans değerlendirme stratejilerini belirleyebilir ve işletmelerinin hedeflerine daha hızlı ulaşabilirler. Performans değerlendirme sürecinde daha etkili bir strateji oluşturmak isteyen herkes, performans değerlendirme eğitimimize katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Bu eğitim, katılımcılara performans değerlendirme sürecinde kullanılan kavramları ve tanımları daha iyi anlamalarına ve işletmelerinin başarısına katkı sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Performans Yönetimi, Çalışanların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi süreçlerini kapsayan bir yönetim süreci, Yıllık performans gözden geçirmeleri, hedef belirleme toplantıları, Performans Değerlendirme, Çalışanların performanslarının belirli bir dönemde ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir süreç, 360 derece değerlendirmeler, birebir değerlendirme toplantıları, Performans Hedefleri, Çalışanların belirli bir dönemde ulaşması gereken hedeflerin belirlenmesi, Çeyreklik satış hedefleri, yıllık bilgi teknolojisi hedefleri, Performans Göstergeleri, Çalışanların performanslarının ölçüldüğü kriterler ve bunların ölçüm yolları, Müşteri memnuniyet oranları, ürün teslim süreleri, Geri Bildirim, Çalışanların performansları hakkında yapılan değerlendirmelerin iletilmesi, 1:1 görüşmeler, performans değerlendirme toplantıları, Performans Planlama, Çalışanların performanslarını geliştirmeleri için belirli hedefler ve eylemler belirlenmesi, Eğitim ve gelişim planları, performans iyileştirme planları, Başarılar, Çalışanların işlerindeki başarıları ve özel yetenekleri, Proje başarıları, ödüller ve birincilikler, Geliştirme Alanları, Çalışanların geliştirmesi gereken becerileri veya davranışları, Ekip çalışması becerileri, zaman yönetimi, Kritik Başarı Faktörleri, Çalışanların işlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli olan faktörler, Önemli iş becerileri, güncel sektör bilgisi, Davranışsal Yetkinlikler, Çalışanların işlerinde göstermeleri gereken davranışlar, Profesyonellik, etik kurallarına uygunluk
performans performans yönetimi performans değerlendirme performans değerlendirme eğitimi performans değerleme personel performans değerlendirme işletme performans değerlendirme performans değerlendirme kavramları
Bu, temiz traşlı bir yüze ve kararlı bir ifadeye sahip bir adamın yakın çekim görüntüsüdür. Parlak mavi gözleri, kısa siyah saçları ve güçlü bir çenesi vardır. Üst iki düğmesi açık beyaz bir gömlek ve sol tarafında bir cebi olan siyah bir ceket giymektedir. Kollarını önünde kavuşturmuş ve doğrudan kameraya bakıyor. Kendinden emin bir havası var ve duruşu güç ve otorite yayıyor. Bakışları sabit, düşünceli ve sakin görünüyor. Işıklandırma ona sıcak, davetkâr ve güven hissi veren bir hava veriyor. İzleyiciyi içine çeken sakin ve amaçlı bir havası var.
Osman Şimşek
İnsan Kaynakları Uzmanı

Osman Şimşek, hayatını başkalarının hayallerindeki işleri bulmalarına yardımcı olmaya adamış bir insan kaynakları uzmanıdır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir elin yakın çekimi, yukarı doğru bakan mavi bir ok gösteren bir grafiğe dokunmaktadır. Ok gri bir arka planla çevrili ve sağ alt köşede bulanık bir araba görüntüsü var. El, veri noktaları arasındaki korelasyonu gösterecek şekilde grafiğin farklı alanlarını işaret ediyor gibi görünmektedir. Grafikteki noktalar, aralarındaki ilişkiyi gösteren bir çizgiyle birbirine bağlanmış gibi görünmektedir. Grafik beyaz bir kenarlıkla çerçevelenmiş ve el bir ışık kaynağıyla aydınlatılmıştır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Hakkında Her Şey

17 Haziran 2019
Takım elbiseli bir adam koşu pistinde durmaktadır. Beyaz bir gömlek, siyah bir kravat ve bir çift siyah pantolon giymektedir. Ayakkabıları beyazdır ve sağ elinde beyaz bir kâğıt tutmaktadır. Yüzünde odaklanmış bir ifade vardır ve gözleri kapalıdır. Bacaklarını hafifçe ayırmış ve ayaklarına bir çift beyaz çorap giymiş. Arka planda sarı bir koni hafif bulanık olarak görülebiliyor. Sağ elini yanındaki pistin üzerine koymuştur ve kravatının yakın çekimi görülebilmektedir. Pistte koşma mücadelesini üstlenmeye hazır görünüyor.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirmenin Önemi

28 Eylül 2018
Bu görüntü, bir masada dizüstü bilgisayarın etrafında oturan bir grup kadını tasvir ediyor. Kadınlardan biri boyalı yüzüyle gülümsüyor ve uzun bukleleri sırtından aşağı dökülüyor. Dizüstü bilgisayar masanın üzerinde ve klavyenin yakın çekimi de görülebiliyor. Ayrıca masanın üzerinde bir fincan ve başka bir fincanın bulanık bir görüntüsü var. Arka planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Kadınların hepsi önlerindeki dizüstü bilgisayarda yazarak bir tartışmaya katılıyor. Verimli bir sohbete dalmış ve iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlar.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Nedir?

28 Ekim 2019
Beyaz gömlekli ve siyah kravatlı takım elbiseli bir adam ayakta durmaktadır. Yüzünün üst kısmını kaplayan siyah beyaz desenli bir yüz maskesi var. Maske, üzerinde küçük daireler ve kareleri andıran desenler bulunan kumaştan yapılmıştır. Ahşap tabanlı bir ampulün önünde durmaktadır, ampulün tabanı daireseldir ve ampul hafifçe kavislidir. Ampul parlak sarı bir ışık yaymaktadır. Adam elleri cebinde ayakta duruyor ve dümdüz karşıya bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Yöntemleri - 360° Örneği

10 Şubat 2015
Koyu renk takım elbiseli bir grup adam bir masanın etrafında toplanmış, bir yığın kâğıda bakmaktadır. Çizgili gömlekli ve kravatlı bir adam öne doğru eğilmiş, elini çenesine dayamış düşünmektedir. Takım elbiseli ve kravatlı bir başka adam masanın karşı tarafından diğer adama bakmaktadır. Bir adamın kravatının yakın çekiminde, kravatın düğümü odakta olmak üzere desenli bir kumaş görülüyor. Kravatın bir başka yakın çekiminde çizgili ve daireli bir desen görülüyor. Arka planda bir yığın beyaz kağıt görülüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Nedir? Yararları ve Etkisi

01 Nisan 2022
Bir kişi önünde bir dizüstü bilgisayar ile masada oturmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında bir araştırma veya analizin sonucu gibi görünen bir grafik vardır. Kişi grafiğe yakından bakarken sağ elinde grafiği işaret eden bir kalem tutmaktadır. Kalem bulanıktır, bu da kişinin grafiğe dikkatle odaklandığını göstermektedir. Dizüstü bilgisayar beyazdır ve grafik maviden sarıya kadar farklı renklerle doludur. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Gerçekten Önemli mi?

09 Ekim 2015