AnasayfaBlog360 Performans Değerlendirme Nedir? Yararları ve Etkisi
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Nedir? Yararları ve Etkisi

01 Nisan 2022
Koyu renk takım elbiseli bir grup adam bir masanın etrafında toplanmış, bir yığın kâğıda bakmaktadır. Çizgili gömlekli ve kravatlı bir adam öne doğru eğilmiş, elini çenesine dayamış düşünmektedir. Takım elbiseli ve kravatlı bir başka adam masanın karşı tarafından diğer adama bakmaktadır. Bir adamın kravatının yakın çekiminde, kravatın düğümü odakta olmak üzere desenli bir kumaş görülüyor. Kravatın bir başka yakın çekiminde çizgili ve daireli bir desen görülüyor. Arka planda bir yığın beyaz kağıt görülüyor.
KonuAçıklamaEtkisi
360 Performans Değerlendirme NedirÇalışanların performansının hem üstleri hem asları tarafından değerlendirildiği bir yöntemdir.Geribildirimlerin dikkate alındığı ve çok yönlü bir değerlendirme sağlar.
Performans Değerlendirmenin İşletmelere KatkısıÇalışanların kariyer yönetimleri, ücret sistemleri ve performansa dayalı bireysel kazanımları konusunda önemlidir.Şirketten daha fazla verim alınmasını ve hedeflere ulaşmayı sağlar.
360 Derece Performans Değerlendirmenin DeğeriÇalışanların işyerinde rutin nasıl davrandığının geribildiriminin daha geçerli ve güvenilir sonuçlar sağladığı bir yöntemdir.Çalışanların performansında iyileştirmeler sağlar ve şirket içi verimliliği artırır.
360 Derece Performans Değerlendirmenin Müşteriye Etkisi Çalışanlar hakkında müşterilerden de değerlendirme almaktadır.Müşteri memnuniyetini artırır ve şirketin rekabet gücünü yükseltir.
360 Derece Değerlendirmenin FarkıÇalışanın temas halinde olduğu tüm kişiler yoluyla yapılmaktadır bu yüzden tek kişinin yargısına bırakılmaz.Adil ve güvenilir sonuçlar elde edilir.
360 Derece Performans Değerlendirmenin Kişisel Gelişime Etkisi360° değerlendirme yöntemi kişisel gelişime de katkı sağlayıcı bir yöntemdir.Güçlü ve zayıf yönlerin keşfedilmesini sağlar.
Yöntemin ÖnemiÇalışanların performansları objektif bir şekilde değerlendirilir. Performans yükseltmeye yardımcı olur ve daha etkili çözümler sunar.
Performans Değerlendirmenin Seçilme SebepleriLiderlerin performans ve potansiyelini ölçmek, çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlemek ve geniş bir geri bildirim toplamak için tercih edilir.Şirketlerin performansini ve gelişimini pozitif etkiler
360 Derece Performans Değerlendirmenin EtkileriÇalışanları hem üsleri hem de asları tarafından değerlendirme esnekliği sağlar.Çalışan motivasyonunu artırır ve ADALETİ sağlar.
360 Derece Performans Değerlendirmenin AdaptasyonuBu yöntem Türkiye ve Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlamıştır.Global anlamda kabul görmüş bir performans value yöntemdir.

İşletmelerde çalışanların etkinliğini sağlayabilmek adına performans değerlendirme oldukça önem taşıyan bir husustur. Bu nedenle performans değerlendirmenin kullanımı sürekli gelişerek artmaktadır. En gelişmiş örneği ise 360° performans değerlendirmedir. İlk ABD’de geliştirilen bu yöntem giderek Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Yöntemi klasik performans değerlendirmeden ayıran en önemli farklılık klasik yöntemde çalışanları sadece üsleri değerlendirebilirken, 360° yönteminde çalışanları hem üsleri hem asları değerlendirebilmektedir. Yani kısaca belirtmek gerekirse iki yöntem arasında geribildirim farkı bulunmaktadır. 360° yöntemi geribildirimin esas olduğu bir yöntemdir.

360 Performans Değerlendirme Nedir?

Performans değerlendirme sistemlerinin işletmelerde başarılı şekilde yürütülebilmesi için çalışanlar tarafından kabul görmeleri ve sonuçları hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmamalarıdır. Olumsuz düşünceden bahsedilen, çalışanların sonuçların adil olup olmaması, değerlendiricilerin yanlı tutumlarının varlığı ve değerlendirme türünün doğrululuğudur. Çalışanların kariyer yönetimleri, ücret sistemleri ve diğer performansa dayalı bireysel kazanımlarının performans değerlendirme sonuçlarının sonuçları olacağından oldukça öneme sahiptir.

Bir değerlendirme yönteminin bu sonuçları doğurması değerlendirmenin doğru yöntem olduğu anlamına gelmeyecektir. Çünkü performans değerlendirmenin tümden amacı biraz önce sayılan çalışanlarla ilgili yönetim ve sistemlerin oluşturulması ve yürütülmesidir. Performansın göreceli bir kavram olmadığı sonucuna varıldıktan sonra işletmeler stratejik hedeflerini yakalayabilmek ve çalışanların özlük haklarını adil bir şekilde dağıtabilmek için performans değerlendirme sistemlerine yöneldiler. Günümüzde etkin olan birçok performans değerlendirme sistemi vardır. Uygulama alanlarında; şirketlerin büyüklüğüne – küçüklüğüne ve çalışan sayısına göre yer bulur.

Eğer çalışanlar, mevcut olan performans değerlendirme yönteminden hoşnutsuzluk ve verimsizlik duyuyorlarsa o zaman ne yapılabilir? Bu konuda alternatif model kullanılabilir. Son dönemde popüler olan ve performans değerlendirme konusunda yıldız gibi parlayan alternatif değerlendirme modeli olan 360 derece performans değerlendirme yöntemidir. 360 derece performans değerlendirmenin değeri iyi yönetilen şirketlerde daha fazla bilinmektedir. Buna neden olarak da çalışanın, işyerinde rutin nasıl davrandığının geribildiriminin bu yöntemle daha geçerli ve güvenilir sonuçlar sağladığı gösterilmektedir (Acar 1999).

Sözü edilen kalite performans değerlendirmenin üretim ve hizmet yönündeki etkisidir. Çünkü 360 derece performans değerlendirme çalışanlar hakkında müşterilerden de değerlendirme almaktadır. Müşterilerin değerlendirici rolünde olması çalışanları üzerinde pozitif bir baskı yaratsa da şirketin çıktıları üzerinde fark yaratmaktadır. Şirketin uyguladığı kalite sistemleri ve toplam kalite yönetimi çalışanın performansına göre oluşturulmamıştır. Şirkette hakim olan kalite anlayışı çalışanın performansıyla ilişkilendirilmediğinden, tüm kalite prensipleri ortaya konulsa da çalışan performansındaki hareketler ürün ya da hizmet kalitesini etkileyecektir.

Bu sistem klasik yöntemde olduğu gibi tek bir kişinin yargısına bırakılmadan çalışanın temas halinde olduğu tüm kişiler yoluyla yapılmaktadır. Bu yönden baktığımızda, çalışanın temas kurabileceği herkes bu sisteme dahil edilebilir. Ayrıca şirketlerin yapılarına özgün bir performans değerlendirme sistemi kurabilmeleri de mümkündür. Bir çalışan kimseyle temas halinde olmuyorsa raporlama yaptığı kişiler vasıtasıyla değerlendirme yapılabilir. Bu yönden baktığımızda çalışan hakkında edinilen bilgi birçok kaynaktan elde edildiğinden statik bir değerlendirme metodu kullanılmadığı ve sürdürülebilir bir anlayışın hakim olduğu görülebilir. Daha adil ve güvenilir olmasının dayanağı ise farklı kaynaklardan elde edilmesi ve klasik yönteme göre tek kişinin değerlendirmesine bırakılmamasıdır.

Ayrıca, 360° değerlendirme yöntemi kişisel gelişime de katkı sağlayıcı bir yöntemdir. Çünkü her kesimden geribildirim sağlayarak kişinin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, çalışanların performanslarını daha detaylı ve objektif bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlayarak işletmeye de önemli artılar kazandırmaktadır. Performans değerlendirme gerçekten önemli mi? sorusu geliyorsa aklınıza bu yöntemi denemenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

360° Performans Değerlendirmede Nasıl Etkili Olunur?

Şirketlerin 360 derece performans değerlendirme sistemini seçmesinin üç yaygın sebebi vardır:

 1. Mevcut ve gelecekteki liderlerin performans ve potansiyeline dair bir bakış elde etmek

 2. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarına dair daha geniş bir bakış elde etmek

 3. Özellikle yöneticinin direkt ve elden çalışanlarının performansına dair bilgisinin olmadığı yerde daha geniş bir geri bildirim toplamak ve bildirimin adil olmasını sağlamak

360 derece performans değerlendirme süreciyle geri bildirim alma nedeniniz sizin programınızın dizaynını büyük şekilde etkileyecektir. Uzaktan çalışanlar, yönetici yardımcıları, yöneticilerine göre farklı vardiyalarda çalışan veya proje takımlarında çalışanlara sahip şirketler, genel olarak yöneticilerinin çalışanının performansına dair bir fikir sağlaması için performansların değerlendirme sürecindeki girdileri olarak çoklu kaynaktan sağlanan geri bildirim toplama ihtiyacı duyarlar.

Bir yöneticinin çalışanın performansını direkt olarak gözetleme fırsatına sahip olmadığı her pozisyonda 360 derece performans değerlendirme , performans değerlendirmesinin daha adaletli olmasını ve çalışanlara verilen geri bildirimin daha kapsamlı ve yardımcı olmasını sağlar. Buna karar kılarken organizasyonun ihtiyaçları gibi kültürünü de düşünmek önemlidir. Daha işbirlikçi, kolektif ve destekleyici bir kültüre sahip olan bir şirket performans değerlendirmesi için çok kaynaklı geri bildirim toplamadan yararlanabileceği gibi fazlaca rekabetçi ve bireysel olan bir şirket iş gücüne zarar verebilir ve kutuplaşma yaratabilir. Bu şirketler gelişim odağına başlamayı düşünmek zorundadır. Verimli bir katılım sağlanması ve sonuçlarda bağlantı bulabilmek için amacınızda açık olmak ve dahil olan herkesle iletişim kurmak önemlidir.

360 derece performans değerlendirme sürecinde bilmeniz gerekenler

360 derece performans değerlendirme sürecine kim dahil olmalıdır?

Bu aslında iki parçadan oluşan bir soru: kimin için geri bildirim almalısınız ve kimden geri bildirim almalısınız? Bu cevaplar sizin 360 derece performans değerlendirme geri bildirimlerini yönetme nedeninize ve sizin şirket kültürünüze bağlıdır.

Eğer mevcut ve gelecekteki liderlerinizin performans ve potansiyeline dair bir fikir elde etmek istiyorsanız öncelikle hangi seviye yönetimleri hedeflediğinize karar vermelisiniz. Sadece C seviyesindeki yöneticilerinizi mi geliştirmek ve değerlendirmekle ilgileniyorsunuz yoksa bütün yönetim takımını mı? Liderlik veya yönetim pozisyonları için yüksek potansiyel taşıyan çalışanları tanımlamak ve onların bu sebeple gelişimini değerlendirmek için etkili yöntemleriniz var mı? Bir sonraki adım değerlendirici olarak kimleri dahil edeceksiniz? Önemli olan bir faktör de sizin yöneticinin direkt veya dolaylı raporlarından gelen geri bildirimler dahilinde ‘’üstün’’ bildirim toplayıp toplamak istemediğinizdir. Potansiyel değerlendiriciler aynı statüye sahip olanları, tedarikçileri, müşterileri, yöneticileri ve çalışanları içerir. Eğer çalışanlarınızın gelişim ihtiyaçlarına dair daha geniş bir bakış açısına sahip olmak istiyorsanız o zaman 360 derece performans değerlendirme - çok kaynaklı değerlendirmeyi bütün çalışanlarınız üzerinde yürütmek isteyebilirsiniz. Bazı organizasyonlar sadece seçilmiş bir grup üzerinde geri bildirim toplamayı amaçlarlar; örneğin en iyi performans gösterenler, daha az performans gösterenler ve yüksek etki alanlarında çalışan çalışanlar...

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

İşte bu durumda geri bildirim almak için kimin en uygun olduğuna dair karar vermeniz gerekir.

Kimden geri bildirim alacağınıza karar verirken düşünmeniz gerekenler:

 1. Değerlendiricilerin minimum ve/veya uygulanabilir sayısı kaçtır? Cevap, kurumunuzun büyüklüğüne ve yapısına, değerlendirmelerin amacına ve değerlendirici olarak seçtiklerinize bağlıdır. Bazı çalışmalar gelişim odaklı değerlendirmeler için 8-15 değerlendiriciyi minimum sayı olarak ortaya koydu. Eğer performans değerlendirmelerinde daha geniş geri bildirim elde etmek için 360 derece performans değerlendirme sistemi kullanıyorsanız, muhtemelen daha az değerlendiriciye ihtiyacınız var. Ne kadar çok değerlendirici kullanırsanız o kadar az onların değerlendirilen çalışanla birlikte çalışmış olma ihtimali var.

 2. Gereken değerlendiricilerin minimum sayısını mı istiyorsunuz? Eğer anonimlik önemli ise o zaman değerlendirilen her bir çalışan için beşten fazla değerlendiriciniz olmalı. Aynı zamanda değerlendirici tipi için gerekli olanları da düşünmek isteyebilirsiniz. Örneğin, en az 1 müşteri, bir tedarikçi veya yöneticiden geri bildirim ihtiyacı duyabilirsiniz.

 3. Gerekli değerlendiricilerin maksimum sayısını mi istiyorsunuz? Fazla her zaman iyi değildir. O kadar çok geri bildirim toplarsınız ki; topladığınız bilgi uğraşılması gereken bir yük haline gelir veya anlamını kaybedecek şekilde seyrektir.

 4. Değerlendiricileri kim seçecek? Eğer çalışanlarınızın kendi değerlendiricilerini seçmelerine izin verirseniz geri bildirimleri daha ciddiye almaları muhtemel... Bununla birlikte iyi veya elverişli bir çalışma ilişkisine sahip oldukları değerlendiricileri de seçebilirler. Daha objektif bir seçim yapmak için çalışanın ve yöneticisinin veya İK uzmanının değerlendiriciyi seçmesi ideal olabilir.

 5. Geri bildirim anonim mi tutulacak? Birçok program geri bildirimi anonim tutar, özellikle değerlendirilen çalışanın. Eğer bu pratiği takip ederseniz ayrıca çalışan ile geri bildirimi değerlendiren koç veya yöneticiden de geri bildirimi anonim tutmak önemlidir. Anonim geri bildirim daha dürüst olmaya eğilimdir çünkü değerlendirici geri bildirimden yarar sağlamaz veya onun yüzünden acı çekmez. Ayrıca dikkatli de davranmalısınız çünkü bazı çalışanlar anonim korumasını diğerlerini sabotaj etmek için kullanabilir. İşte burada en iyi yaklaşıma karar vermek için kurum kültürünüzü düşünmelisiniz. Eğer çalışanlarınızdan yöneticileri hakkında yukarıya dönük geri bildirim alacaksanız, doğru geri bildirim toplamak ve çalışanları muhtemel etkilerden korumak için anonimliği sağlamak mecburidir. Aklınızda bulunsun, anonimliği sağlamak nitelikli değerlendirmeler yaptığınızda daha da zor bir hal alacaktır.

Bir kere kimi dahil edeceğinize karar verdiniz mi bütün katılımcıların neden bunun yapıldığını, rollerinin ne olduğunu; bilginin nasıl kullanılacağını bildiğinden emin olmalısınız. Ayrıca geri bildirim sağlayanların o beceriye dair bir eğitime sahip olduklarından emin olmalısınız.

Performans değerlendirmenin hangi açıları değerlendirilmelidir?

Bu sorunun cevabı 360 derece performans değerlendirme sürecini yürütme amacınızda yatmaktadır. Eğer bunu liderlik veya genel gelişim ihtiyaçlarını tanımlamak için kullanıyorsanız normal olarak yeterlilikler üzerinden geri bildirim sağlamalısınız. Normalde performans değerlendirme sürecinizin bir parçası olarak değerlendirilen öz ve/veya liderlik yeteneklerini kullanırsınız. Liderlik gelişimi amaçları için 360 derece performans değerlendirme yürüten bazı kurumlar farklı ya da daha geniş liderlik becerilerini değerlendirmek için seçim yaparlar. Bu yaklaşımdaki risk; değerlendirme yapmak için denerken ve bir kere de birçok beceriyi geliştirmeye çalışırken performans yönetimi çabalarının etkisini azaltabilirsiniz.

Eğer çalışan performansı değerlendirme süreciniz de daha geniş bir geri bildirim toplamak için 360 derece performans değerlendirme kullanıyorsanız iki süreçte de aynı yetenek takımlarını değerlendiriyor olmalısınız. Bazı kurumlar özellikle yöneticinin çalışan ile yakın bir ortamda çalışmadığı ortamlarda performans amaçları üzerinden geri bildirim toplamayı seçerler.

Yetenekler ve/veya amaçlar üzerinden geri bildirim toplarken nitelik mi, miktar mı yoksa ikisi üzerinden mi geri bildirim toplamak istediğinize karar vermelisiniz. Miktara dönük geri bildirim toplamak ancak değerlendiricilerin anonimliğini korumayı kolaylaştırır fakat sayısal oranlamalar için gereken nedeni açıklayan daha zengin sayısal detayları iletme de başarısızlığa yol açabilir. Değerlendirilen çalışanın, veya sadece o çalışanın yöneticisinin veya insan kaynakları uzmanının yorumları/derecelendirmeleri; aynı zamanda bireysel yorumları/derecelendirmeleri veya sadece toplu olanları ayrı şekilde görmelerine izin verilip verilmeyeceğine siz karar verebilirsiniz.

Eğer 360 derece performans değerlendirme sistemini çalışan performans değerlendirmesine dair daha geniş bir bakış açısı toplamak için uyguluyorsanız performans değerlendirme formlarını doldururken aynı derecelendirme ölçeğini kullanmanız önemlidir. Bunu eğer gelişim ihtiyaçlarını veya kariyer gelişimini veya başarı planlama/yetenek değerlendirme amaçlarını tanımlamak için kullanıyorsanız numaralandırılmış bir ölçek seçerek belirsiz derecelendirmeler yapmaktan kaçınıp kaçınmak istemediğinizi düşünmelisiniz (ör. 4-puan). Aynı zamanda Kullanılamaz veya Yetersiz Bilgi seçenekleri eklemek isteyip istemediğinizi de düşünmelisiniz.

360 derece performans değerlendirme sistemini ne zaman uygulamalısınız?

Eğer mevcut veya potansiyel liderlerinizin gelişim ihtiyaçlarını değerlendirmek veya çalışanlarınızın gelişim ihtiyaçlarına karar vermek için 360 derece performans değerlendirme sistemini uyguluyorsanız bu değerlendirmeleri istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte performans değerlendirme sürecinden sonra veya kısa bir dönem önce geri bildirim toplamak isteyebilirsiniz böylece performans değerlendirmenizle ilişkili gelişim planlamanızı eşleştirebilirsiniz.

Gelişim odaklı 360 derece performans değerlendirme sistemi ile birlikte aynı pozisyonda çalışanları ne sıklıkla değerlendirmeniz gerektiğine de karar vermelisiniz. 360 derece performans değerlendirme sürecini yararını ancak sürecin bir parçası olarak beceri boşluklarını belirlemek ve gelişimin gerçekleştiğinden emin olmak için bir takip gelişim planı ve düzenli yapılan değerlendirmeleri dahil ettiğinizde elde edersiniz.

Eğer 360 derece performans değerlendirme sistemini daha geniş bildirim toplamak adına uyguluyorsanız, basit bir şekilde yöneticilerin çalışan performans değerlendirmesinde bu geri bildirimleri kullanabilmesi için katılımcıların değerlendirmelerini tamamlamaları adına yeterli zaman vermelisiniz.

Sonuçlarla nasıl ilgileneceksiniz?

Sonuçlarla nasıl ilgileneceğiniz de düşünmek önemlidir. Bu bakımdan şu konularda karar almalısınız:

 1. 360 derece performans değerlendirme sürecinde geri bildirimi kim alacak?

 2. Geri bildirimi çalışana kim iletecek (eğer geri bildirimi direkt olarak almıyorlarsa)?

 3. Bireysel değerlendiricilerden gelen geri bildirim görülebilir mi olacak ve kim tarafından görülecek?

 4. Geri bildirim bütün halinde mi olacak ve kim tarafından görülecek?

 5. Sonuçları sınıflandırmak ve trendleri analiz etmek için yeteneğe ihtiyacınız var mı?

 6. Sonuçlarla ilgilenmek için hangi takip veya eylemler gerçekleştirilecek?

360 derece performans değerlendirme geri bildirimin değerlendirilen çalışan ile ne zaman, nerede ve nasıl iletişime geçtiği önemli bir değerlendirmedir. Programınızın amacına ve kurum kültürünüze bağlı olarak çalışanın yöneticisinin, koçunun veya insan kaynakları temsilcisinin sonuçları çalışana iletmesini ve onu yorumlamasına yardımcı olmasını daha iyi bir yol olarak düşünebilirsiniz.

Bazı programlar basit bir şekilde geri bildirimi kümeleştirir ve yer alan herhangi bir değerlendirici kimliğini ortadan kaldırır ve bunu rapor halinde çalışana iletir. Eğer 360 derece performans değerlendirme sistemini liderlik gelişimi girişiminin bir parçası olarak yürütüyorsanız tipik olarak aday değerlendirmeyi ister ve insan kaynakları süreci başlatır ve daha sonra sonuçları çalışana iletir. Eğer 360 derece performans değerlendirme sürecini sadece gelişim planlaması için uyguluyorsanız, o zaman sonuçların performans değerlendirmesi sırasında veya öncesinde görülmediğinden emin olmalısınız çünkü bu yönetici bakış açısının çarpıklaşmasına sebep olabilir. İnsan doğası negatif geri bildirimden hoşlanmaz.

Çalışanlar genel olarak onlara verilen geri bildirimi yorumlamada yardıma ihtiyaç duyarlar ve onun içinde pozitif bir ışık görmekte zorlanırlar. Çalışanlar geri bildirimi yorumlarken sıklıkla kişisel tip ve sosyal çeşitleri düşünmede yardıma ihtiyaç duyarlar. Diğerlerini algılayış tarzımız büyük ölçüde kim olduğumuzu gösterir. Değerlendiriciler derecelendirme yaparken kişilikteki ve sosyal stildeki değişikliklere tepki veriyor olabilirler. Bu ihtiyaçlar geri bildirimi düşünürken göz önünde bulundurulmalı ve herhangi bir gelişim planlanmasında esas alınmalıdır.

Son olarak geri bildirime dayalı eylem yaparken süreç hazırlamak ve eylemlerin gerçekleştirildiğinden ve performansı etkilemede etkili olduğundan emin olmak için takipte kalmak hayati önem taşır. Bunlar uygulanmadığı takdirde 360 derece performans değerlendirme geri bildirim toplama süreci anlamını kaybeder.

Süreci nasıl yönetirsiniz?

Almanız gereken hayati bir karar da 360 derece performans değerlendirme sürecinizi nasıl yöneteceğinizdir. Çok değerli bir araç olarak görülse de çoğu kurum bütün geri bildirimi toplama ve derleme sürecinin getirdiği yönetim yükümlülüğü ve evrak işlerinden dolayı 360 derece performans değerlendirmeleri kullanmaktan çekinir.

Süreci otomatikleştirmek dahil olan herkes için güçlükleri ortadan kaldırır, büyük zaman, enerji ve çaba kazandırır ve ayrıca geri bildirimin getirdiği bütün değerden yararlanmanızı sağlar.

Diğerlerinin nasıl başarılı bir şekilde 360 derece performans değerlendirme süreci uyguladığını okuyun.

360 Derece Performans Değerlendirmenin Yararları

Yeni ve en etkili performans değerlendirme yöntemlerinden olan 360° performans değerlendirme hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından birçok yarara sahip olan bir yöntemdir. 360° performans değerlendirmenin yararları maddeleyerek anlatılmak istenirse;

Performans Değerlendirme Yararları

 1. Bu yöntemde birden fazla değerlendirme grubu bulunduğu için performans değerlendirmede oldukça önemli olan geribildirimler daha kapsamlı olmaktadır.

 2. Sözü edilen yöntemde sadece çalışanların değil aynı zamanda yöneticilerin de yetkinliklerinin astları ve iş arkadaşları tarafından değerlendirilmesi yapıldığından yönetici kesiminin de kendini geliştirmesi sağlanmaktadır.

 3. Aynı şekilde bu yöntem sayesinde çalışanların görüşleri alınmakta, güçlü ve zayıf belirlendiği için de daha etkin ve psikolojik açıdan da daha gelişmiş bir çalışan kesimi oluşturulabilmektedir.

 4. Yapılan değerlendirmelerde işletme içindeki eğitim ihtiyaçları da ortaya koyulduğundan iyi bir işletme yönetimi sağlanabilmektedir.

 5. Astlar da üstleri değerlendirebildiğinden bu yöntem iki grup arasındaki iletişimi de güçlendirmektedir.

 6. Yine yapılan çift yönlü değerlendirme sayesinde yöneticiler çalışanların kabiliyetlerinin farkına daha net bir şekilde varmaktadır.

 7. Tüm kesimleri bir araya getirdiği için takım olmayı sağlamakta ve takım olma ruhunu geliştirmektedir.

360° Performans Değerlendirme Dersleri

360 Derece Performans Değerlendirme, adından da anlaşılacağı gibi sistemin tamamının değerlendirmesi anlamına gelir. 360 derece, bütünün tamamı olarak algılanır. 180 derece yarısı, 90 derece çeyreği gibi, 360 derece de tamamıdır. Buradan yola çıkarak bu verimlilik değerlendirme sisteminin adı 360 Derece Performans Değerlendirme olarak belirlenmiştir.

Performans Değerlendirme Dersleri

Tüm dünyada yoğun olarak uygulanan bu yöntem ile işyerinin hammadde tedarikçileri, dağıtım kanalı, bayiler, son satıcılar ve müşteriler de dahil olmak üzere tüm aşamalarının değerlendirilmesi hedeflenir. İşyerinin bir bütün olarak hangi noktada olduğu, hangi kanalın aksadığı, hangi uygulamada revizyona ya da yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu gibi bir çok bilgi bu değerlendirmenin sonunda net olarak ortaya çıkar.

Online Sertifika Programı olan 360° Performans Değerlendirme derslerinde, sistemin tanıtımı ve uygulanma biçimleri, işletmelere sağlayacağı faydalar, geri bildirim katkısı, değerlendirme sistemin nasıl kurulacağı ve uygulanacağı ana konularında eğitim verilir.

360 derece performans değerlendirmesi, tüm dünyada yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile işyerinin tüm elemanları, eklentileri, çözüm ortakları ve muhataplarıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi hedeflenir.

360° Performans Değerlendirme Eğitimi Yararları

Açı değerleri, bir bütünün parçalarıdır. 360 derecelik bir açı ise bu parçaların tamamının toplamıdır. İşyerlerinde, kurumlarda bir çok parça bulunur. Üretim hattı, pazarlama, dağıtım, paketleme, tedarikçiler vb. bu parçaların tamamı 360 derecelik bir bütünü oluşturur. Bu bütünün tamamının performansının değerlendirilmesi de 360 Derece Performans Değerlendirme yöntemidir.

Performans Değerlendirme Yararları

360 derece performans değerlendirmenin yararlarını dört başlık altında açıklayacağız.

Yöneticiler İçin Avantajları

Yöneticiler astlarının düşüncelerini bu değerlendirme metoduyla objektif bir şekilde öğrenebilir. Özellikle verimlilik ve performans düzeyi hakkında yöneticisi olduğu kişilerin ne düşündüğünü öğrenebilir. Hangi konularda eksik olduğunu ya da hangi konularda başarılı olduğunu görebilirler. Geliştirilmesi gereken yönlerin ne olduğuyla ilgili çoklu bir eleştiri alabilir. Bu yapıcı eleştiri yalnızca yönetici için değil, aynı zamanda işletmeye de faydası olacaktır. İyi bir yönetici olmaları için gerekenlere katkı sağlayacaktır.

İletişim

Yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim bu çoklu değerlendirme sayesinde daha da güçlenecektir. İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların aynı hedefi paylaşmaları ve iyi bir iletişim içerisinde olmalıdır. Yöneticiler bu iletişim ağının en başında olan ve iletişimi yöneten-yönlendiren kişilerdir. Yöneticilerin astlarından geribildirim alması onlarla daha iyi iletişim kurmasına olanak sağlar. Çalışanların yönetici hakkında ne düşündükleri objektif şekilde öğrenilebilir.

Ayrıca yöneticiler çalıştıkları kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır. Onları yakından tanıma fırsatı bularak birebir iletişim alanı kurulabilir. Bu sayede çalışanların ve takımın ihtiyaçlarını görebilir ve bu ihtiyaçları giderecek çözümleri, önleme faaliyeti olarak üretebilir. 

Ödüllendirme ve Teşvik

Bir işletmede çalışanlara verilmesi gereken en önemli kavram o işletmede adaletin olduğudur. Çalışanlar tüm zorlu koşullarda çalışabilse de adaletin olmadığı yerde çalışmaları mümkün değildir. İşletmede yapılan işler her gün aynı olsa da mutlaka aralarından daha fazla çalışan ve üstün performans sergileyen çalışanlar vardır. Bu kişileri belirlemenin zorluğu kadar belirlemenin adil olduğu konusunda da çalışanları ikna etme sorunu vardır. Çoklu geribildirim yönteminin adil ve şeffaf olması bu tür sorunları ortadan kaldırır. Ödüllendirme ve teşvik uygulamalarında yöneticilere daha rahat karar verebilirler.

Verimlilik

Yöneticiler astlarından aldıkları geribildirimlerle güçlü ve zayıf yönlerini görebilir ve bu yönlerini geliştirebilir. Bu geliştirme yöneticinin bireysel verimliliğinde de artışa sebep olur.

Bu yöntemde bir bütün olarak işletme içi ve işletme dışı olarak işletme için çalışan, görev yapan tüm birimler performans açısından değerlendirilir. Böylece aksayan birimler, kolaylıkla ortaya çıkar. Bu aksaklıkların giderilmesi, gerekli önlemlerin alınması da sağlanmış olur.

Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen sertifika eğitimi programları içerisinde yer alan 360 Derece Performans Değerlendirme eğitimi, online olarak ve ücretsiz olarak verilmektedir. Siz de bu eğitime katılarak, işyerinizin performansını tüm yönleriyle 360 derece toplamında değerlendirmenin yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

360 Performans Değerlendirme Nedir, Çalışanların performansının hem üstleri hem asları tarafından değerlendirildiği bir yöntemdir, Geribildirimlerin dikkate alındığı ve çok yönlü bir değerlendirme sağlar, Performans Değerlendirmenin İşletmelere Katkısı, Çalışanların kariyer yönetimleri, ücret sistemleri ve performansa dayalı bireysel kazanımları konusunda önemlidir, Şirketten daha fazla verim alınmasını ve hedeflere ulaşmayı sağlar, 360 Derece Performans Değerlendirmenin Değeri, Çalışanların işyerinde rutin nasıl davrandığının geribildiriminin daha geçerli ve güvenilir sonuçlar sağladığı bir yöntemdir, Çalışanların performansında iyileştirmeler sağlar ve şirket içi verimliliği artırır, 360 Derece Performans Değerlendirmenin Müşteriye Etkisi, Çalışanlar hakkında müşterilerden de değerlendirme almaktadır, Müşteri memnuniyetini artırır ve şirketin rekabet gücünü yükseltir, 360 Derece Değerlendirmenin Farkı, Çalışanın temas halinde olduğu tüm kişiler yoluyla yapılmaktadır bu yüzden tek kişinin yargısına bırakılmaz, Adil ve güvenilir sonuçlar elde edilir, 360 Derece Performans Değerlendirmenin Kişisel Gelişime Etkisi, 360° değerlendirme yöntemi kişisel gelişime de katkı sağlayıcı bir yöntemdir, Güçlü ve zayıf yönlerin keşfedilmesini sağlar, Yöntemin Önemi, Çalışanların performansları objektif bir şekilde değerlendirilir , Performans yükseltmeye yardımcı olur ve daha etkili çözümler sunar, Performans Değerlendirmenin Seçilme Sebepleri, Liderlerin performans ve potansiyelini ölçmek, çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlemek ve geniş bir geri bildirim toplamak için tercih edilir, Şirketlerin performansini ve gelişimini pozitif etkiler, 360 Derece Performans Değerlendirmenin Etkileri, Çalışanları hem üsleri hem de asları tarafından değerlendirme esnekliği sağlar, Çalışan motivasyonunu artırır ve ADALETİ sağlar, 360 Derece Performans Değerlendirmenin Adaptasyonu, Bu yöntem Türkiye ve Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlamıştır, Global anlamda kabul görmüş bir performans value yöntemdir
performans 360 derece insan kaynakları
Ellerini dua veya tefekkür için bir araya getirmiş, gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik bir adam. Yüzünde huzurlu ve dingin bir ifade, nazik ve kibar bir tavır var. Teni açık kahverengi, saçları siyah, üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon var. Huzurlu bir atmosferle çevrili düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış, anlamlı bir konu üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu alçakgönüllülük ve saygı hissi uyandırıyor.
Bilal Şentürk
Blog Yazarı

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbise giyen bir adam beyaz bir arka planın önünde durmuş cep telefonuyla konuşuyor. Yüzü biraz bulanık ama gözlükleri görünüyor. Serbest eliyle bir şeyler işaret ediyor. Ön planda, bir kağıt parçası üzerinde bir kalp çizimi ve siyah mürekkeple yazılmış bir sayı var. Arkasında, beyaz yüzey üzerinde siyah bir nesne görülüyor. Adam telefonla konuşurken derin bir konsantrasyon içinde görünüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Yararları ve Zararları

10 Ağustos 2016
Bu görüntü, bir masada dizüstü bilgisayarın etrafında oturan bir grup kadını tasvir ediyor. Kadınlardan biri boyalı yüzüyle gülümsüyor ve uzun bukleleri sırtından aşağı dökülüyor. Dizüstü bilgisayar masanın üzerinde ve klavyenin yakın çekimi de görülebiliyor. Ayrıca masanın üzerinde bir fincan ve başka bir fincanın bulanık bir görüntüsü var. Arka planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Kadınların hepsi önlerindeki dizüstü bilgisayarda yazarak bir tartışmaya katılıyor. Verimli bir sohbete dalmış ve iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlar.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Nedir?

28 Ekim 2019
Beyaz gömlekli ve siyah kravatlı takım elbiseli bir adam ayakta durmaktadır. Yüzünün üst kısmını kaplayan siyah beyaz desenli bir yüz maskesi var. Maske, üzerinde küçük daireler ve kareleri andıran desenler bulunan kumaştan yapılmıştır. Ahşap tabanlı bir ampulün önünde durmaktadır, ampulün tabanı daireseldir ve ampul hafifçe kavislidir. Ampul parlak sarı bir ışık yaymaktadır. Adam elleri cebinde ayakta duruyor ve dümdüz karşıya bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Yöntemleri - 360° Örneği

10 Şubat 2015
Bir grup insan bir daire şeklinde toplanmış, ellerinde çeşitli boyutlarda ve malzemelerde bardaklar tutmaktadır. Grubun ortasında, yüzünde parlak bir gülümseme olan bir adam, üzerinde mutlu bir yüz çizilmiş bir kupa tutuyor. Solunda elinde mavi bir kupa tutan bir kadın, sağında ise üzerinde yüz resmi olan bir bardak tutan bir kişi var. Grubun geri kalanı, her biri kendi bardağıyla merkezin etrafında kümelenmiş. Ön planda bir kadının yüzünün yakın çekimi ve bir kişinin yüzünün yakın çekimi var, her ikisi de görüntünün merkezine doğru bakıyor. Arka planda gülümseyen bir adamın kolajı görülüyor.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme ve Sonuçları

25 Ekim 2018