Bütünsel Gelişim Eğitimi


$2.23$9.23

5,0
3 Ratings
0 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 5 Live Class
 • 1 Document
 • 1 Quiz
 • 1 Homework
 • 1 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions

Upcoming Events

 • Canlı Ders - 2 (2. Dönem)
  25-01-2022 21:00
 • Canlı Ders - 3 (2. Dönem)
  26-01-2022 21:00
 • Canlı Ders - 4 (2. Dönem)
  27-01-2022 21:00
 • Ödev - 1 son teslim tarihi
  28-01-2022 14:00
 • Ödev - 2 son teslim tarihi
  28-01-2022 14:00
 • Canlı Ders - 5 (2. Dönem)
  28-01-2022 21:00
 • Sertifika Sınavı başlama tarihi
  29-01-2022 12:00
 • Sertifika Sınavı bitiş tarihi
  30-01-2022 23:59
Türçe
Education Period: . Period
Subscription Duration: 120 Days

Bütünsel Gelişim Eğitimi

Hayatınızda kendinizi geliştirmenin yollarını mı arıyorsunuz?

Enstitü’de Bütünsel Gelişim Eğitimine katılabilirsiniz. Kişisel farkındalığın ve kişisel gelişimin gücüne inanıyoruz. Bu yüzden sizin de bu farkındalığı kazanmanız için yardımcı olacak bu kursu sizlere sunuyoruz. Sizi neyin motive ettiğini, neyin mutlu ettiğini, güçlü yönlerinizi nerelerde kullanabileceğinizi anlamanızı sağlayacak bu eğitimle hayatınızda daha iyi yerlere gelebilme hedefinize büyük bir adım atacaksınız. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız hayatınızdaki değişikliklere karar vermeniz de o kadar kolaylaşır.

Bütünsel gelişim kursu tamamen bütünsel bir bakış açısı ile tasarlanmıştır. Bu eğitim kendinizi keşfederek yaşamınızdaki amaçları bulmanıza yardımcı olacak. Bir şeyin sizin için doğru olup olmadığını gösteren işaretleri tanıyacak, öğrenecek, değerlerinizi ve hedeflerinizi belirlerken vaktinizi boşa harcamayacaksınız. Sevdiğiniz şeyleri yapmak için daha fazla zaman harcayacak ve hayallerini gerçekleştirmek için hedeflerinize daha da yakınlaşacaksınız. Bu yolda size rehberlik edecek Bütünsel Gelişim eğitimine kesinlikle katılın.

Yapmanız gereken tek şey bu sayfadan kayıt olmak ve hemen başlamak.

Bir insan genellikle 0-14 yaş arasında bir birey haline gelir. Bu yaştaki kişiler maruz kaldıkları dış etkenlere karşı savunmasızdır. O zamanki gelişimlerinin özel doğası nedeniyle bu faktörler zihinsel ve fiziksel sağlıklarında ve gelişim süreçlerinde de geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir.

Bütünsel gelişim, kendini gerçekleştirmek isteyen herkesin alması gereken bir eğitim. Artan bilgi ve beceri seviyesi ile farklı olgunluk düzeyine gelerek yaşam boyu bir öğrenme sürecini kapsar. İnsanlar kendini gerçekleştirebilmek için çeşitli evrelerden geçerler. Bu aşamalar davranış kalıpları ve karar süreçlerini de etkiler. Zamanla değişen entelektüel kapasite ile farklı yönlerle karakterize edilirler. Sosyal davranış ve dil becerileri de sürekli gelişir.

Bütünsel gelişimin her evresinde kendi özelliklerinizi ve öğrenme yeteneklerini keşfedecek hem de geliştireceksiniz. Bu öğrenme süreci bilişsel süreçlerinizde ve psikomotor süreçlerinizde etkili olacaktır. Eğer öz farkındalık kazanmak ve hayatınızda olumlu ve rasyonel değişimler gerçekleştirmek istiyorsanız bütünsel gelişim eğitimine katılın.

Bütünsel Gelişim Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • Kendini geliştirmek isteyenler,
 • Kendini gerçekleştirmeyi hedefleyenler,
 • Kısa sürede bütünsel gelişimi hedefleyenler,
 • Hedeflerine ulaşmak isteyenler,
 • Bütünsel gelişim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.

What you will learn?

Bütünsel gelişim eğitiminin sonunda, durumsal bağlamları anlamayı ve kendinizi bu bağlam içerisinde yönlendirmeyi öğreneceksiniz. Bir birey olarak kendi rolünüzü hem de toplumdaki yerinizi anlayacaksınız. Bireysel güçlerinizin farkında olacak ve karar mekanizmasında etkili olan duygusal düşüncelerinizin farkında olacaksınız.

Yaratıcılığınız ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirecek ve değişen durumlarda  etkin bir şekilde uyum sağlayabilme yetkinliğini edineceksiniz. Sorun çözümü ve karar verme aşamalarında kendinizden emin bir şekilde hareket edebileceksiniz. Bir başkası tarafından akıl almaya gerek kalmadan ne istediğinizi çok iyi öğreneceksiniz. Kendinizi geliştirme sürecinde, mümkün olduğunda bütünsel gelişimi elde etmiş olmanız gerekir. Bütünsel gelişim asla sona ermez ve hayatınızın bundan sonraki evrelerinde artık tamamen yaşamınız boyunca gelişim ve başarı yoluna gireceksiniz.

Topics of Education

 • Bütünsel Gelişim Nedir?
 • Öz Farkındalıkla Potansiyelini Farket
 • Değişim Yolculuğu
 • Değişim Sabotajcıları
 • Maslow İhtiyaçlar Piramidi
 • Yaşam Çarkı Uygulama
 • Gelişim İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Mevcut Ben İdeal Ben
 • Farkındalık - Değişim - Dönüşüm
 • "Hayatının Merkezinde Ne Var?"
 • Bakış Açısı Değişimi
 • Kişi Onaylama
 • Kazan / Kazan Yaklaşımı Nedir?
 • Değer Farkındalığı Uygulaması
 • Değerler Listesi
 • Swot Analizi Uygulama
 • Hayat Amacı Belirleme
 • Smart Hedef
 • Bütünsel Gelişimi Değerlendirme Teknikleri

FAQs About Education

Bütünsel Gelişim Nedir?

Bütünsel gelişim 3 ilkeye dayanmaktadır. Disiplinlerarası, hümanizm ve bölünmezlik. Toplumun ana aktörü olarak insanların sınırsız ihtiyaçları arasında kişisel gelişimi en önemli yere sahiptir. Hayat herkese eşit şartlar sunmamaktadır. Gerek tecrübe gerekse de yaşam kalitesi açısından bütünsel gelişim en önemli ihtiyaçtır. Farklılıkların kabul edilmesi konusunda sosyal bilincin gelişmesi çok önemlidir. Kişi kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.

Kişisel gelişim ihtiyacı insanların kazandığı yeteneklerin gelişmesini sağlar. Gelişen yeteneklere bağlı olarak bireyin beklentileri ve hedefleri de değişiklik gösterir. Bütünsel gelişim bireyin her bir gelişim evresinde kendini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilerin farkındalığını sağlar. Etkileşim kurma, duygusal tatmin ve problem çözümü gibi tüm aşamalarda bütünsel bir gelişim insanın hayat kalitesini önemli derecede arttırır.

Her bireyin kendine has özellikleri vardır. Bu sebeple herkes bu özelliklerinin getirdiği koşulları gerçekleştirmek için uğraşır. Bütünsel gelişimin en önemli amacı bir kişinin fırsatlarını kendinin yaratmasına olanak sağlar. Yapamadıklarına odaklanmak yerine yapabileceklerinin farkında olarak kararlar almasını sağlar.

Daha önce yaşadıklarınızdan bir an bile pişmanlık duyduysanız buna gerçekten üzüleceksiniz. Çünkü yaşadığınız her şey sizi asıl amacınıza götürür. Gelişiminiz yaşadıklarınızdan ayrı olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda bundan sonra yaşayacaklarınız da bütünsel gelişimin bir parçası. Tüm bunların bilincinde olarak kendinizi gerçekleştirme yolunda daha emin adımlar atmalısınız. Bütünsel gelişim size tüm farkındalık bakış açısını kazandıracak.

Bütünsel gelişim eğitimine katıldıktan sonra önemli kararlar alırken hayatınızın geri kalanını daha iyi sürdürebilmeniz için üstünde durmanız gereken tüm deneyimlerinizi bir bütün olarak değerlendirebileceksiniz. Sürekli gelişimi bir hayat felsefesi haline getirmek için bu eğitime katılın.

Bütünsel Gelişim Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bütünsel gelişim kursunda gelişimsel yöndeki çalışmalar ve etkinlikler sayesinde psikolojik, öğrenme yetenekleri ve çevreniz bakımından büyük bir değişim sağlayacaksınız.
Gelişimin genetik olduğu kadar geliştirilebilir yönleri de mevcuttur. Genler veya hücreler yoluyla aktarılan genetik miraslarla birlikte bir kişinin yaşamı boyunca edindiği özellikler, yetenekler ve bunların neleri ifade ettikleri konusu da bütünsel gelişimde en önemli etkiye sahiptir.

İnsanlar kendileri için mümkün olan bütüncül gelişimi gerçekleştirebilmek için çeşitli aşamalardan geçerler:

İlk aşamada insanlar ödevler, zamanında kalkma gibi günlük stres faktörleriyle nasıl başa çıkmaları gerektiğini öğrenirler. Bu aşamada yeni zorluklar ve deneyimler elde ederler. Bu deneyimler daha tahammül edilebilir düzeydedir. Ancak kişinin yaşı ve tecrübesi arttıkça da daha farklı deneyimler ve duygular yaşarlar. Her bir deneyim ve tecrübe insanın gelişmesi ve davranışsal süreçlerinde belirleyici rol oynar. Bütünsel gelişim bireyin her bir gelişim evresinde değerlerini bilerek hareket etmesini sağlar.

Bütünsel Gelişim Neden Önemlidir?

Bütünsel gelişim, insanların hayattaki amaçlarını belirlemesi konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüm insanlar bir amaç için yaşarlar. Vücudun sistemi bile bu şekilde çalışır. Belli bir amaç için sürekli devinim halindedir. İşte hayatta tüm yaşanılan şeyler de bir devinim halindedir. İnsanlar tercihte bulunur, yaşar, tecrübe edinir ve gelişir. Olumlu olduğu kadar olumsuz bir gelişme de gösterebilir. Bu noktada bütünsel gelişim, bireyin olumlu gelişimi ve amaçlarına tutarlı bir şekilde yol alması için önemlidir.

Bütünsel Gelişim ve Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Bütünsel gelişim, bireyi bir bütün olarak gören bir felsefedir. Doğada fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm etkenler bulunur. Diğer bir değişle insan kişiliğinin duygu, düşünce, akıl ve ruh gibi unsurlarının birbirinden izole olması düşünülemez. Kişilik ve bireysel gelişim denince akla tek bir bütün oluşturduğu gelmelidir. Bütünsel gelişim ve Maslow’a göre, kişi tam zihisel sağlıkta kendini geliştirme süreci yoluyla kapsamlı bir benlik ve öz farkındalık bilgisine sahip olmalıdır. Burada, holizm yani bütünsel gelişimde, Maslow’un ihtiyaçlar analizi ve öz farkındalığın bir arada oluşu ön plana çıkıyor. Kendi hedeflerinize ulaşmanız için bütünsel gelişim anlayışına sahip olmanız gerekir.

Bütünsel gelişim eğitimi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki son basamağa kadar size eşlik eder. Bu eğitimi aldığınızda en üst düzeyde, bir insan olarak potansiyellerinizin tam olarak gerçekleştiğini göreceksiniz. Kendinizi gerçekleştirmek için bütünsel gelişim bakış açısını öğrenecek, içsel olgunluk ve kişilik gelişimini sağlamak için tüm bilgileri edinmiş olacaksınız. Bütünsel gelişim eğitiminin sonunda ihtiyaçlarınızı karşılamak için motivasyonunuzu arttıracak bilgiler edineceksiniz. İçsel motivasyonunuz arttığında hedeflerinize ilerleme süreciniz daha da hızlanacak. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ilkel ihtiyaçlar en temel basamakta yer alır. İlkel ihtiyaçlardan öte bir bireyi düşünceleriyle ve anlayışıyla birlikte tam bir birey yapan şey kendini gerçekleştirmesidir. Bütünsel gelişim eğitimi kendinizi gerçekleştirmeniz için bir yol haritası sunar.

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments(3)
Course Rating 5,0
Halit Menekşe
17 Aralık 2021
5.0

Enstitünün birbirinden güzel kişisel gelişim eğitimlerinden biri. Eğitmenin sevecen ve güzel anlatımı sayesinde dersin ne zaman bittiğini anlamıyorsunuz.Emoji unutmayalım :)

Hasret Karamış
16 Aralık 2021
5.0

Keyifli ve dolu dolu bir eğitimdi. "Hayatının Merkezinde Ne Var?" sorusunan cevabını alıp bu yönde kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bahar Akpolat
16 Aralık 2021
5.0

Enstitü tarafından sunulan kişisel gelişim eğitimlerinin birçoğunu aldım. Gerçekten bu alanda harika eğitimler kaliteli eğitmenler tarafından sunuluyor. Bütünsel Gelişim Eğitimi de gerçekten dolu dolu geçti.