AnasayfaBlogZiraat Mühendisliği Programları Bölümü
Bölümler

Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü

20 Ocak 2021
Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü

“Toprak üzerinde yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmalara ziraat denir." Çalışmalar yöresel, kültürel ya da yöntemsel olabilir. Anadolu toprakları tarımın beşiğidir. Buğday, zeytin ve bir çok ürün ilk olarak bu kadim topraklarda yetiştirilmiştir. Tarih boyunca ülkeler bitki zenginlikleriyle önem kazanmıştır.

Her ne kadar teknoloji çağında yaşasak da tarım ve çiftçilik ülkelerin vazgeçilmezi olmaya devam etmektedir. Sadece geçim kaynağı olduğu için değil yaşamsal sigorta sunduğu için vazgeçilmezdir. İnsanların beslenme ihtiyaçları var olduğu sürece de tarım önemini yitirmeyecektir.

Hızlı nüfus artışının ihtiyaçlarını karşılamak için ziraat elzemdir. Bu konuda şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Neden mi? Çünkü ülkemiz iklim ve toprak çeşitliliği açısından oldukça zengin. Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, sebzeler, meyveler, turinçgiller, zeytin ve çay ziraatinin birlikte yapılabildiği nadir ülkeler arasındayız.

Hal böyleyken ülkemizde kırsal nüfusun genel nüfus içindeki payının gittikçe azalması endişe vericidir. İşlenebilir arazi miktarımızda da eksilme gözlenmektedir. Yine de arazi bakımından zenginliğimiz yadsınamaz. Fikir vermesi adına arazilerimizde yetişen bitkileri yetiştirildikleri alanın büyüklüğüne göre sıralamak isterim:

 • Hububat

 • Endüstri Bitkileri

 • Yağlı Tohumlar

 • Yumrulu Bitkiler

 • Sebzeler

 • Yem Bitkileri

 • Bağlar

 • Meyve Ağaçları

 • Zeytin Ağaçları

 • Çay

Ülkemizin Güney ve Batı Anadolu Bölgesi’nde seracılık ve turfanda sebze yetiştiriciliği hızla gelişmektedir. Seralarda yetiştirilen turfanda ürünlerin, fındık, pamuk, tütün, narenciye, kuru üzüm ve incirle birlikte ihracatı yapılmaktadır. Öte yandan, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlar ziraat alanında yeni çözümler üretmeyi zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda beslenme konusunda bilinçlenen insanlar organik tarıma yönelmiştir.

Ziraat Mühendisliği Programları bu alanda hissedilen açığı bilimsel olarak doldurmak adına nitelikli iş gücü yetiştirmek için açılmıştır. Program kapsamında, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojisi ve peyzaj alanlarında uğraş veren mühendisler yetiştirilir.

Ziraat Mühendisliği Programları Nedir?

Ziraat mühendisliği, mekanik, inşaat, elektrik, gıda mühendisliği ve kimya bilimi prensiplerini tarım bilgisi ve prensipleriyle birleştiren mühendislik dalıdır. Bu alanda tarımsal alt yapılar tasarlanır ve inşa edilir. (Sulama kanalları, barajlar su depoları vb.) Ziraat Mühendisliği Programları AYT sınavı ile sayısal puan türünde öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans bölümüdür.

Bu programa 2020 yılında ilk 9 tercihinde yerleşen öğrencilere ilk yıl “YÖK destek bursu” verilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencinin bu bursu almaya devam edebilmeleri için yıllık ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden 65 puan ya da 4 kredi üzerinden 2.5 kredi üzerinde kalması gerekir. Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilere ziraat mühendisi ünvanı verilir. 

Bu bölümü seçmeyi düşünüyorsanız, toprağı, doğayı, bitkileri ve hayvanları sevmeniz gerekir. Sayılarla da aranız iyi olmalıdır. Ayrıca tarla koşullarını, sera içinde çalışmayı ve laboratuvar ortamında uzun süre kalmayı göze almanız gerekir. Şayet, “Şık giyimden ödün veremem!” diyor iseniz tercihinizi gözden geçirmenizi öneririm. Bu meslek alanında grand tuvalet çalışmak pek de mümkün değildir. Aksine çamurlu çizmeler, toz toprak ve çimen lekelerine alışmanız gerekeceğini bilmelisiniz.

Ziraat Fakültelerinde bulunan tüm Bölümler Ziraat Mühendisliği Programları adı altında toplanır. İlk yıl ortak dersler alındıktan sonra öğrenciler tercih ettikleri bölümde eğitimlerine devam ederler. Bu bölümleri sizin için listeliyorum:

Ziraat Mühendisliği Programlarında eğitim gören öğrencilere Socrates, Erasmus gibi Avrupa Birliği Projelerine katılmalarını öneririm. Öğrenciler bu projelerle tarımsal teknolojinin geliştiği ülkelerde deneyim kazanabilirler. Bu tecrübe ve deneyimler iş bulma süreçlerinde avantaj sağlayacaktır. 

Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Ziraat mühendisliği Programlarından mezun olanlar ziraat mühendisi ünvanını alırlar. Mezunların çalışma alanları oldukça geniştir. KPSS puanı ile kamuya atanabilirler. Başvurular iki şekilde olabilir: 4001 nitelik kodu ile ki herhangi bir lisans mezunu bu kodla başvuru yapabilir. Ziraat mühendislerine özel 4825 nitelik kodu ki bu kod ziraat mühendislerine özeldir, başvuru hakları vardır. Bu noktada 2020/2 atamasında her iki kodla toplam 96 atama yapıldığı bilgisini paylaşmak isterim. Atamalar 87,260/ 98,200 puan aralığında yapılmıştır. Özelde çalışmayı düşünenleri için iş bulmayı kolaylaştıracak tavsiyeleri dikkate almalarını öneririm. Sizler için ziraat mühendislerinin kamu ve özel sektörde iş alanlarını listeliyorum.
Kamuda:

 • Tarım Bakanlığı

 • DİAKT (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi)

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı

 • Ziraat Bankası

 • Dünya Bankası

 • Devlet İstatistik Enstitüsü

 • TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

 • TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • GAP İdaresi

 • Gümrük Müsteşarlığı

 • İhracatı Geliştirme Merkezi

 • Meteoroloji Müdürlüğü

 • Belediyelere Ait Park Bahçeler Müdürlükleri

 • Üniversiteler

Özel Sektörde:

 • Üretim Bahçeleri

 • Özel Üretme Çiftlikleri

 • Fide ve Fidancılık İşletmeleri

 • Özel Tohumculuk Firmaları

 • Konserve ve Meyve Suyu Fabrikaları

 • Tatil Köyü, Otel vb. Tesislerin Bahçe Düzenleme Birimleri

 • Meyvecilik, Tohumculuk, Seracılık Sektörü

 • Tarım İlaçları

 • Tarım Makinaları Üreten Firmalar

 • Arıcılık

 • Mantarcılık

Ziraat mühendisleri özel sektörde mesleki tecrübeye bağlı olarak asgari ücret ile 6000TL arasında değişen ücretlendirmeler söz konusudur. Ortalama ücretin 4000TL civarında olduğunu söylemek mümkündür. 2020.2.yarı SGK verilerine göre 8/1 kadrosunda yeni işe başlayan bekar yada eşi çalışan-çocuksuz ziraat mühendisi 6563- 6461TL aralığında maaş almaktadır. Çalışılan bölge ve çalışılan kuruma göre küçük miktarlarda farklılıklar olabilmektedir.

Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ziraat mühendislerinin iş tanımları oldukça geniştir. Kamu ya da özel sektör fark etmek sizin yoğun bir tempoda görev yaparlar. Aşağıda bazı temel işleri listeliyorum.

 • Tarım makinaları ve ekipmanlarını test etmek

 • Bitki zararlılarıyla mücadele planı oluşturmak

 • Fide üretimi ve sertifikalandırılması

 • Hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetlemek

 • Yeraltı ve yüzeydeki su kaynaklarını incelemek

 • Eğitim programları düzenlemek

 • Gıda işleme üretim tesislerini denetlemek

 • Elektrik güç dağıtım sistemlerini planlamak-inşa etmek

 • Sulama, drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini oluşturmak.

 • Toprağın hazırlanması ve verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Dersleri Nelerdir? 

Ziraat Mühendisliği Programlarında öğrenciler 1.yılda ortak temel dersleri alırlar. İkinci yıldan sonra seçtikleri alana göre mesleki ve seçmeli dersler farklılık gösterir. Üniversiteye göre ders başlıkları değişebilse de mesleki dersleri sizin için listeliyorum.

 • Botanik

 • Zooloji

 • Temel Bilgi Teknolojileri

 • Meteoroloji

 • Genel Ekonomi

 • Ekoloji

 • Toprak Bilgisi

 • Teknik Resim

 • Tarım Tarihi ve Deontoloji

 • Bitki Fizyolojisi

 • Mühendislik Bilgisi

 • Malzeme Bitkisi

 • Genel Mikrobiyoloji

 • Genetik

 • Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

 • Kültürteknik

 • Hayvan Yetiştirme Teknikleri

 • Tarımsal Mekanizasyon

 • Gıda Bilim ve Teknolojisi

 • Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları

 • İstatistik

 • Bahçe Bitkileri

 • Tarla Bitkileri

 • Genel Sebzecilik

 • Genel Meyvecilik

 • Genel Bağcılık

 • Peyzaj Tasarımı

 • Mantar Üretim Tekniği

 • Organik Tarım

 • Süs Bitkileri

Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Ziraat mühendisliği programları alanında faaliyet gösteren iki üniversitenin kontenjan, taban puan ve başarı sıralamalarını YÖK Atlas 2020 verilerine göre aşağıda listeliyorum.

Üniversite  Bölüm  Kont.  Taban Puan  SıralamaAdıyaman Üniversitesi  Ziraat Mühendisliği Programları  30+1 236,33515 411,289Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Ziraat Mühendisliği Programları 40+1 235,94968 413,381

Ziraat ziraat mühendisliği tarım ziraat mühendisliği programları ziraat mühendisi ziraat mühendisliği programları bölümü
İlknur Işık
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.