AnasayfaBlogYeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili Liderlik
Liderlik

Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili Liderlik

26 Haziran 2018
Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili Liderlik

Küreselleşme ve bilgi çağı toplumunda örgüt yapılarının ihtiyaç duyacağı insan tipi nitelikli ve bilgili insanı tarif etmektedir çünkü bu tip insanlar ham bilgiyi kurumun ihtiyaç duyacağı bilgi haline getirmekte ve yaratıcı özelliği sayesinde kurum içi bilgilerden istifade ederek yeni bilgileri gündeme taşımaktadır. 

Örgüt başarısında insan kalitesinin bu özelliği dikkat çekmektedir. Bu yüzden bilgiyi toplayan ve bunu üretim süreçlerine katma değer oluşturacak şekilde aktaran çalışanlardan oluşan bir örgütün yönetimi, örgüt içi bilgi üretimi ve dağılımını devamlı gözden geçirmektedir.

Etkili liderlik nedir, nasıl yapılır?

Örgütlerin günümüz çalışma ekolojisindeki faaliyetlerini sürekli kılmaları, karlarını artırmaları ve rekabetin yoğun olduğu ortamlara uyum sağlamaları üstün nitelikli insanlara bağlıdır. (Demirci, 2002Özelikle bilgiye dayalı örgütlerde insan kaynağı fiziksel sermayeyi güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. (Delong and Lawrence,2001)

Bu tür insanlardan oluşan grubun kurumsal hedeflere ulaşmak için en verimli şekilde yönlendirilmesi yani etkili yönetimi, bir başka konuyu gündem getirmektedir. O da Etkili Liderliktir.

Bilgi çağında hızla globalleşen, farklılaşan, çok kültürlü, çok merkezli dünyada geleceği görebilmek için sahip olunması gereken özelllikler, yeni çağın liderlik becerileri olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilgi çağına geçisin en önemli özelliği arasında, insan kaynakları merkezli politikaların gelişime ve üretime çok önemli katkısı olduğu görülmektedir. Bugün bilgiyi ortaya çıkararak, düşünen, geliştiren en önemli varlık insandır. Liderler bu bilince sahip olmalı ve bu şekilde yetiştirilmelidir. 

Liderlik; bir özellikte çok iyi olmak değil, tüm özelliklerin toplamında çok iyi olmak, karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir.

Bilginin herkes tarafından kolaylıkla temin edebildiği bu çağda liderlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için yönettikleri toplumdan çok daha fazla oranda içselleştirilmiş bilgi seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kendi duygu düşünce ve gereksinimlerinin ötesi ile ilgilenmeyen, kendi dünyasına kapanmış bireyin liderlik yapması mümkün değildir.‘’ Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ’’sözü çağdaş lider ve onun izleyicileri içinde yol gösterici olacaktır.

Her organizasyonun bir amacı vardır. Amaç yoksa organizasyonun var olma nedeni de ortadan kalkar. Organizasyonların amacına ulaşmaları için uyguladığı bir yöntemi, liderleri ya da yöneticileri vardır. Bu lider ve yöneticilerin görevi de organizasyonu amacına ulaştırmaktır. Liderlerin başarısı, ait olduğu organizasyonu istenen hedefe ulaştırıp ulaştıramadığı ile ölçülmektedir. Organizasyonda yer alan tüm bireylerin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ve en uygun şekilde ortaya çıkarabilen ve herkesin katılımı ile ortak bileşkede toplayabilen liderler günümüzün ve geleceğin başarılı liderleri olacaklardır.

Yeni çağın dinamik çevre şartlarında görev yapan ve yapacak olan liderlerin etkili olabilmeleri için geçmişteki liderlerden farklı olarak sahip olmaları gereken yeni liderlik becerileri: (James,1997)

Yeni bir gözle bakmak; eskiye ait doğru ve yanlış tüm kabullenmelerini yıkarak mevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilmeyi bir alışkanlık haline getirebilmelidir.

Geleceği Tanımak; günümüzdeki gelişmelerin ardında yatan itici kuvvetlerin etkisini algılayarak geleceğin nasıl şekilleneceğini görebilmelidir.

Olaylara/Durumlara yanıt verme süresini hızlandırmak; günümüz yoğun değişim ve gelişim sürecinde doğru ve hızlı karar verebilmelidir.

Daha fazlasını yada daha azıyla daha fazlasını yapmak; azalan kıt kaynakları daha verimli kullanabilmelidir.

Vizyon sahibi olmak; Sahip olduğu vizyon ile örgütün görünümünü ve geleceğe yönelik çizgisini belirleyebilmelidir.

Yaratıcılık; Lider yaratıcı olmalıdır. Değişimin sağlanması ve gelişmesi ancak yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasıyla sağlanabilir.

Dürüstlük ve Güven: Liderler dürüstlük ilkesini kullanarak doğruluk kültürü oluşturmalıdır. Bu sayede çalışanlar görüşlerini dile getirme cesaretine sahip olacaklardır.

Etkili bir lider olmak için sürekli gelişim halinde olmalı, kendini geliştirmek için birçok yola başvurmalıdır. Liderlik eğitimi size bu konuda yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

Demirci M. K., 2002, ‘‘Paradikmik Dönüşümde Örgüt Tasarımı’ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, sayı: 6.

Delong, J.B. and Lawrence, H.S. (2001) ‘The New Economy: Background, Question Speculations Economic policy for the information economy symposium.

James, J.,1997, ‘Gelecek Zamanda Düşünmek’ Boyner Holding Yayımları, İstanbul

Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili liderlikbilgi liderliksermayevizyonyaratıcılık
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.