AnasayfaBlogYeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili Liderlik
Liderlik

Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili Liderlik

26 Haziran 2018
Resimde, ön planda kırmızı ve arka planda birkaç mavi olmak üzere bir grup kağıt tekne tasvir edilmiştir. Kırmızı kayığın sivri bir ucu vardır ve beyaz bir yüzey üzerinde mavi kayıkların yanına yerleştirilmiştir. Kâğıttan kayıkların yakın plan çekimi olup, kırmızı kayık görüntüde en belirgin olanıdır. Kırmızı kayık belirgin bir şekle sahip olan tek kayıktır, mavi kayıklar ise daha genel bir şekle sahiptir. Tüm tekneler su üzerinde yüzüyor gibi görünüyor.
Etkili Liderlik ÖzellikleriTanımÖnem
Nitelikli ve Bilgili İnsanBilgiyi kurumun ihtiyacı doğrultusunda kullanabilen, yaratıcı ve bilgili insan.Örgüt başarısında belirleyici bir role sahiptir. Bilgiyi toplayıp, iş süreçlerinde kullanabiliyor olmak kurumun devamlılığı için önemli.
Yeni Bir Gözle BakmakMevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilen lider.Gelecekteki olası fırsatları kaçırmamak ve kurumu en iyi şekilde yönlendirebilmek için gereklidir.
Geleceği TanımakGünümüzdeki gelişmelerin ardında yatan dinamikleri gözlemleyebilen ve bunları gelecekteki trendlerle birleştirebilen lider.Örgütün gelecekteki pozisyonunu belirlemek ve gelişmeleri öngörmek için gereklidir.
Hızlı Karar VermeGelişen durumlar karşısında hızlı ve doğru kararlar alabilen lider.Örgütün hızla değişen dünyaya uyum sağlamasını ve rekabette öne çıkmasını sağlar.
Verimli KullanımKıt kaynakları en verimli şekilde kullanan lider.Örgütün kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak hedeflerine ulaşması için gereklidir.
Vizyon SahibiBelirgin ve net bir vizyon ile örgütün yolunu çizebilen lider.Örgütün hedefleri ve stratejileri belirlemesi ve sürekli motivasyonu sağlaması için gereklidir.
YaratıcılıkYeni fikirler ortaya çıkarabilen ve değişimi teşvik eden lider.Örgütün sürekli gelişimi ve adapte olabilmesi için gereklidir.
Dürüstlük ve GüvenDoğruluk ilkesi üzerine bir kültür oluşturabilen lider.Örgütün başarılı ve etkili bir çalışma ortamı oluşturması ve çalışanların motivasyonun sağlanması için gereklidir.
Sürekli GelişimKendini sürekli geliştiren ve yeni bilgi ve beceriler edinen lider.Örgütün gelişen dünyaya uyum sağlaması ve yeniliklere açık olması için gereklidir.
Bilimsel Yöntemler kullanmaBireylerin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarabilen lider.Herkesin katılımı ile ortak bileşkede toplamayı sağlar ve dolayısıyla organizasyonun başarısı için gereklidir .

Küreselleşme ve bilgi çağı toplumunda örgüt yapılarının ihtiyaç duyacağı insan tipi nitelikli ve bilgili insanı tarif etmektedir çünkü bu tip insanlar ham bilgiyi kurumun ihtiyaç duyacağı bilgi haline getirmekte ve yaratıcı özelliği sayesinde kurum içi bilgilerden istifade ederek yeni bilgileri gündeme taşımaktadır. 

Örgüt başarısında insan kalitesinin bu özelliği dikkat çekmektedir. Bu yüzden bilgiyi toplayan ve bunu üretim süreçlerine katma değer oluşturacak şekilde aktaran çalışanlardan oluşan bir örgütün yönetimi, örgüt içi bilgi üretimi ve dağılımını devamlı gözden geçirmektedir.

Etkili liderlik nedir, nasıl yapılır?

Örgütlerin günümüz çalışma ekolojisindeki faaliyetlerini sürekli kılmaları, karlarını artırmaları ve rekabetin yoğun olduğu ortamlara uyum sağlamaları üstün nitelikli insanlara bağlıdır. (Demirci, 2002Özelikle bilgiye dayalı örgütlerde insan kaynağı fiziksel sermayeyi güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. (Delong and Lawrence,2001)

Bu tür insanlardan oluşan grubun kurumsal hedeflere ulaşmak için en verimli şekilde yönlendirilmesi yani etkili yönetimi, bir başka konuyu gündem getirmektedir. O da Etkili Liderliktir.

Bilgi çağında hızla globalleşen, farklılaşan, çok kültürlü, çok merkezli dünyada geleceği görebilmek için sahip olunması gereken özelllikler, yeni çağın liderlik becerileri olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilgi çağına geçisin en önemli özelliği arasında, insan kaynakları merkezli politikaların gelişime ve üretime çok önemli katkısı olduğu görülmektedir. Bugün bilgiyi ortaya çıkararak, düşünen, geliştiren en önemli varlık insandır. Liderler bu bilince sahip olmalı ve bu şekilde yetiştirilmelidir. 

Liderlik; bir özellikte çok iyi olmak değil, tüm özelliklerin toplamında çok iyi olmak, karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir.

Bilginin herkes tarafından kolaylıkla temin edebildiği bu çağda liderlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için yönettikleri toplumdan çok daha fazla oranda içselleştirilmiş bilgi seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kendi duygu düşünce ve gereksinimlerinin ötesi ile ilgilenmeyen, kendi dünyasına kapanmış bireyin liderlik yapması mümkün değildir.‘’ Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ’’sözü çağdaş lider ve onun izleyicileri içinde yol gösterici olacaktır.Her organizasyonun bir amacı vardır. Amaç yoksa organizasyonun var olma nedeni de ortadan kalkar. Organizasyonların amacına ulaşmaları için uyguladığı bir yöntemi, liderleri ya da yöneticileri vardır. Bu lider ve yöneticilerin görevi de organizasyonu amacına ulaştırmaktır. Liderlerin başarısı, ait olduğu organizasyonu istenen hedefe ulaştırıp ulaştıramadığı ile ölçülmektedir. Organizasyonda yer alan tüm bireylerin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ve en uygun şekilde ortaya çıkarabilen ve herkesin katılımı ile ortak bileşkede toplayabilen liderler günümüzün ve geleceğin başarılı liderleri olacaklardır.

Yeni çağın dinamik çevre şartlarında görev yapan ve yapacak olan liderlerin etkili olabilmeleri için geçmişteki liderlerden farklı olarak sahip olmaları gereken yeni liderlik becerileri: (James,1997)

Yeni bir gözle bakmak; eskiye ait doğru ve yanlış tüm kabullenmelerini yıkarak mevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilmeyi bir alışkanlık haline getirebilmelidir.

Geleceği Tanımak; günümüzdeki gelişmelerin ardında yatan itici kuvvetlerin etkisini algılayarak geleceğin nasıl şekilleneceğini görebilmelidir.

Olaylara/Durumlara yanıt verme süresini hızlandırmak; günümüz yoğun değişim ve gelişim sürecinde doğru ve hızlı karar verebilmelidir.

Daha fazlasını yada daha azıyla daha fazlasını yapmak; azalan kıt kaynakları daha verimli kullanabilmelidir.

Vizyon sahibi olmak; Sahip olduğu vizyon ile örgütün görünümünü ve geleceğe yönelik çizgisini belirleyebilmelidir.

Yaratıcılık; Lider yaratıcı olmalıdır. Değişimin sağlanması ve gelişmesi ancak yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasıyla sağlanabilir.

Dürüstlük ve Güven: Liderler dürüstlük ilkesini kullanarak doğruluk kültürü oluşturmalıdır. Bu sayede çalışanlar görüşlerini dile getirme cesaretine sahip olacaklardır.

Etkili bir lider olmak için sürekli gelişim halinde olmalı, kendini geliştirmek için birçok yola başvurmalıdır. Liderlik eğitimi size bu konuda yardımcı olacaktır.

Kaynaklar

Demirci M. K., 2002, ‘‘Paradikmik Dönüşümde Örgüt Tasarımı’ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, sayı: 6.

Delong, J.B. and Lawrence, H.S. (2001) ‘The New Economy: Background, Question Speculations Economic policy for the information economy symposium.

James, J.,1997, ‘Gelecek Zamanda Düşünmek’ Boyner Holding Yayımları, İstanbul

Küreselleşme ve bilgi çağı, nitelikli ve bilgili insanları vurgular. Bu tip insanların bilgiyi dönüştürme ve yaratıcı çözümler üretebilme kabiliyeti, örgüt başarısında önemli bir faktördür. Örgütler, rekabetçi bir çevrede faaliyet sürdürebilmek ve karlarını artırabilmek için bilgiye dayalı yeteneklere ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynakları, özellikle bilgi odaklı örgütlerde, fiziksel sermayeyi tamamlar. Liderlik, bu insanları kurumsal hedeflere yönlendirmek ve dünyanın hızla değişen dinamiklerine adapte olabilmek için critical bir unsur olmuştur. Özellikle bilgi çağına geçiş ve insan merkezli politikaların önemli katkısıyla liderlik belirginleşmiştir. Liderlerin bilgiyi içselleştirebilme ve geniş bir perspektif edinebilme yetenekleri, liderliğin etkili olmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Bu bağlamda, sürekli gelişime ve liderlik becerilerinin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu noktada liderlik eğitimi sertifikası büyük önem taşımaktadır ve lider adaylarına bu alanda yardımcı olmaktadır.

Nitelikli ve Bilgili İnsan, Bilgiyi kurumun ihtiyacı doğrultusunda kullanabilen, yaratıcı ve bilgili insan, Örgüt başarısında belirleyici bir role sahiptir Bilgiyi toplayıp, iş süreçlerinde kullanabiliyor olmak kurumun devamlılığı için önemli, Yeni Bir Gözle Bakmak, Mevcut duruma ve geleceğe karşı önyargısız ve koşulsuz bakabilen lider, Gelecekteki olası fırsatları kaçırmamak ve kurumu en iyi şekilde yönlendirebilmek için gereklidir, Geleceği Tanımak, Günümüzdeki gelişmelerin ardında yatan dinamikleri gözlemleyebilen ve bunları gelecekteki trendlerle birleştirebilen lider, Örgütün gelecekteki pozisyonunu belirlemek ve gelişmeleri öngörmek için gereklidir, Hızlı Karar Verme, Gelişen durumlar karşısında hızlı ve doğru kararlar alabilen lider, Örgütün hızla değişen dünyaya uyum sağlamasını ve rekabette öne çıkmasını sağlar, Verimli Kullanım, Kıt kaynakları en verimli şekilde kullanan lider, Örgütün kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak hedeflerine ulaşması için gereklidir, Vizyon Sahibi, Belirgin ve net bir vizyon ile örgütün yolunu çizebilen lider, Örgütün hedefleri ve stratejileri belirlemesi ve sürekli motivasyonu sağlaması için gereklidir, Yaratıcılık, Yeni fikirler ortaya çıkarabilen ve değişimi teşvik eden lider, Örgütün sürekli gelişimi ve adapte olabilmesi için gereklidir, Dürüstlük ve Güven, Doğruluk ilkesi üzerine bir kültür oluşturabilen lider, Örgütün başarılı ve etkili bir çalışma ortamı oluşturması ve çalışanların motivasyonun sağlanması için gereklidir, Sürekli Gelişim, Kendini sürekli geliştiren ve yeni bilgi ve beceriler edinen lider, Örgütün gelişen dünyaya uyum sağlaması ve yeniliklere açık olması için gereklidir, Bilimsel Yöntemler kullanma, Bireylerin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarabilen lider, Herkesin katılımı ile ortak bileşkede toplamayı sağlar ve dolayısıyla organizasyonun başarısı için gereklidir
Yeni Çağın Örgütlerinde İnsan Kaynağı ve Etkili liderlikbilgi liderliksermayevizyonyaratıcılık
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.