AnasayfaBlogYaratıcı Drama Nedir?
Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir?

15 Ağustos 2021
Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı dramanın ne olduğunu anlatabilmem için yaratıcılığın ne olduğunu tanımlamam gerekiyor. Merriam-Webster's Dictionary'e göre yaratıcılık, anlamlı veya özgün bir sanat eseri yaratma yeteneğidir. Yaratıcı kelimesi, insanın yaratıcı becerisinin ve hayal gücünün ifade edilmesinden veya uygulanmasından kaynaklanan bir faaliyet veya ürün olarak tanımlanabilir.

Yaratıcı Drama, bir öğrencinin program tasarımcıları tarafından önceden belirlenmiş karakterlerle rol yapmasıdır. Bu rolü kullanarak güvenli bir ortamda belirli bir temayı keşfetmesine olanak tanır.

Ayrıca oyuncuların eğitim tasarımcıları tarafından belirlenen kurallar dahilinde kendi karakterlerini belirlemelerine olanak tanır. Bu tanıma baktığımızda bir parametreler sistemi olduğunu görebiliyoruz. Bu, çocukların öğrenmesini sağlar. Sanat, insanın yaratıcı becerisinin ve hayal gücünün ifadesi veya uygulanmasından kaynaklanan bir etkinlik veya ürün olarak tanımlanır.

Bu, yaratıcılığın sadece ellerinizle gerçekçi görünümlü ağaç dalları oluşturmak gibi basit bir şey olabileceği anlamına gelir. Cynthia Solomon, Dr. Herbert A. Simon ve Andrea diSessa kitaplarında yaratıcı dramayı, öğrencinin keşfetmesine olanak tanıyan bir parametreler sistemi olarak tanımlar. Güvenli bir ortamda belirli bir tema veya fikir olarak anlatırlar. 

Yaratıcı Drama nedir? ve en önemlisi... Ne değildir? Drama kelimesi bizde ilk önce oyunculukla ilgili çağrışımlar uyandırıyor. Aslında drama Eski Yunancadaki dran kelimesinden türemiştir ve anlamı bir şey yapmak oynamak demektir. Oynamak anlamıyla yola çıktığımızda, tamam işte, oyunculukla ilişkisi var diyeceksiniz.

Oyunculuk bir meslek, oyunculuk becerisiyle yapılan bir iş. Ama oyun ne bir mesleğe ne bir işe ait değil, oyun insana, hatta hayatın kendisine ait. Sözün özü şu; olduğu haliyle herkes oyuncu olamaz, ama olduğu haliyle herkes drama katılımcısı olabilir.

Drama etkinliklerine katılımcı olmak için yeteneğe, eğitime ihtiyacınız yoktur. Sadece kendiniz olmanız ve kendinize izin vermeniz yeterlidir. Yaratıcılık kısmına gelirsek… Yaratıcı drama katılımcısı olmak, biz farkında olmadan yaratıcılık refleksimizi harekete geçirmemize vesile olur. Ki yaratıcılığı bir dizi farkındalığın takip etmesi de cabası.

Yaratıcı Drama Aslında Nedir?

Tanım olarak en bilinen haliyle yaratıcı drama: Bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, bir düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır.

Günümüzde kalıcı öğrenme modelleri araştırılırken bulduğumuz ilk kavram yaratıcı dramadır. Çünkü yaratıcı drama, “yaparak – yaşayarak öğrenme” tanımıyla da karşımıza çıkar. Tanıdık geliyor mu? Gelmesi gerekiyor. Yaratıcı drama rol yapmaktır. Ama sadece rol yapmak değil! Doğaçlama tiyatro yapmak gibi de değil. Doğaçlama tiyatro yapmak için bir sebep olmalı.

Bu sebep hikayeden gelir. Hikayeyi de kendi yaşantınızdan ve başınızdan geçen olaylardan esinlerek anında oluşturabilirsiniz. Fakat bunu yapmak için bazı şeylere ihtiyacınız var. Rol yapmayı ilginç kılan şey budur. Fakat bu hikayenin tamamının önceden planlanması anlamına gelmiyor.

Yaratıcı drama nedir

Yaratıcı drama, doğaçlama tekniklerini kullanan bir tiyatro tarzıdır. Oyuncular, bir tema içinde çeşitli eylemleri yaparlar. Bu ister fiziksel ister duygusal olsun farketmez. Duygularıyla hareket etmeye, karakterlerinin kişiliğine göre seçimler yaparak dürüstçe tepki vermeye teşvik edilirler.

Bu doğaçlama dalının amacı mutlaka komik skeçler yaratmak değildir. Oyuncuların ilişki kurabileceği canlı karakterler yaratmakla daha çok ilgisi var. Genellikle, bir tür olay örgüsü/hikaye anlatı doğaçlamasında olduğu gibi, bir sonuca varmaktan ziyade 'an' için oynamakla ilgilidir. Bu tür bir doğaçlama aynı zamanda oyuncular arasında kişisel sorumluluğu teşvik eder ve 'suçun diğer oyunculara yüklenmesi' durumundan kaçınır.

Yaratıcı drama genellikle eğitim sistemlerinde davranışsal veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için bir terapi biçimi olarak kullanılır. Ancak aynı zamanda ekip oluşturma çalışmaları veya stres yönetimi eğitimleri gibi yetişkinlere yönelik etkinliklerde de uygulanabilir.

Yaratıcı dramayı doğaçlamadan ayırt etmek her zaman kolay değildir. Pek çok teatral olmayan oyun, her iki doğaçlama stilinde ortak olan unsurlara sahip olabilirken, bazı doğaçlamalar geleneksel tiyatro oyunculuğu ile aynı özellikleri paylaşır. Seyirci olmayan oyunlar tiyatro biçimi olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğini sorgulamalarına yol açmıştır.

Yaratıcı drama nedir

Doğaçlama genellikle tiyatroyla karşılaştırılsa da, her birinin hedeflerinde önemli farklılıklar vardır. Doğaçlamacılar, doğaçlama sahnelerinin veya karakterlerinin bir seyirci tarafından gözden geçirilmesini amaçlamazken, tiyatro oyuncuları genellikle bir performans boyunca bu tür geri bildirimler ararlar. 

Yaratıcı Drama, sahip olduğumuz en önemli ve en güçlü öğretim aracıdır. Çocuklar okula pek çok deneyimle gelirler ve hayal güçleri her zaman aktiftir. Yaratıcı Drama, bu hayal gücünü öğrenme etkinliklerinde kullanmanın bir yoludur.

Yaratıcı drama, birinin, örneğin bir hayvan veya nesne gibi bir rolü üstlenmesi ve bu rolü oynamasıdır. Çocuklar bu aktiviteyi yaparken küçük gruplar halinde birlikte çalışmayı öğrenirler, problem çözebilir ve eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri gibi pek çok beceriyi uygulamalı bir şekilde uygulayabilirler! Bu oyun türü, çocukların fikirleriyle risk almalarına ve akranlarıyla en iyi neyin işe yaradığını görmelerine olanak tanır.

Yaratıcı drama nedir

Çocuklar Yaratıcı Drama yaptıktan sonra öğrendikleri kavramları daha iyi anlayacak ve kendi hayatlarına uygulayabileceklerdir. Ayrıca daha sonraki yaşamlarında kendilerine yardımcı olacak sosyal beceriler de öğrenirler! 

Yaratıcı dramada, oyun oynamanın öğrenme becerisini artıran yönüyle tanışarak, canlandırmaların hayata sağladığı katkıları deneyimleriz. Çocuklarda yetişkin dünyasını tanıma ve anlamaya yönelik bir adımken, yetişkinlerde farklı bakış açılarını keşfetmeyi ve kabul etmeyi sağlar.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

Eğitimde yaratıcı dramayı kullanmak elimizin epey güçlü olduğunu gösterir (bana göre). Çünkü yaratıcı dramada belirlediğimiz bir amaca yönelik atölye tasarlarız ve grubun sadece katılım sağlaması, öğrenmeye / dönüşmeye başlaması için yeterlidir. Belirlediğimiz amaç doğrultusunda; Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, biyoloji, kimya gibi derslerin bir ünitesinin atölyesi olabileceği gibi, satranç, seramik, oyunculuk, yazarlık gibi bilgi ve beceri isteyen alanlarda da atölye tasarlayarak öğrenme sürecini daha hızlı ve kalıcı hale getirebiliriz.

Yaratıcı drama nedir

Bu noktada yaratıcı drama nedir sorunun epey bir cevabını vermiş bulunuyoruz. İşte en önemli konuya geldik; Yaratıcı Drama Ne Değildir? Yaratıcı drama, oyun oynamak değildir, tiyatro değildir, tamamen eğlenceye ayrılmış, kazanımsız bir süreç hiç değildir. Eğlenerek, keşfederek kendiliğinden öğrenme ve kazanım elde etme sürecidir.

Yaratıcı Drama Özellikleri

Drama, yüzyıllardır var olan bir sanat biçimidir ve günümüzde birçok kültürde popüler olmaya devam etmektedir. Duyguları, fikirleri ve hikayeleri fiziksel eylemler, kelimeler, müzik ve diğer ifade biçimleriyle ifade etmenin güçlü bir yoludur.

Yaratıcı drama, temaları veya konuları keşfetmek için doğaçlama ve rol yapma gibi dramatik tekniklerin kullanılmasıdır. Katılımcılar arasında yaratıcılığı ve işbirliğini teşvik ederken onlara güvenli bir ortamda kendilerini ifade etme fırsatı sunar.

Yaratıcı drama oturumlarında katılımcılar, günlük yaşamlarında genellikle canlandırmadıkları karakterlere bürünmeye teşvik edilir. Bu süreç sayesinde hem kendi kişiliklerinin hem de çevrelerindeki diğer insanların kişiliklerinin farklı yönlerini keşfedebilirler. Ayrıca, ilgili tüm taraflar arasında işbirliği gerektiren sahneler geliştirerek yaratıcı bir şekilde birlikte nasıl çalışacaklarını öğrenirler.

Yaratıcı drama nedir

Yaratıcı dramanın en önemli özelliklerinden biri ezber ya da mükemmeliyetçilik yerine hayal gücüne odaklanmasıdır. Katılımcıların replikleri doğru alma veya mükemmel performans gösterme konusunda endişelenmeleri gerekmez; bunun yerine kutunun dışında düşünmeye ve keşfedilen materyali yorumlamanın yeni yollarını bulmaya teşvik edilirler. Bu sayede farklı bakış açıları hakkında fikir sahibi olurken aynı zamanda eğlenmeye de devam ederler!

Yaratıcı dramanın bir diğer önemli özelliği de hareket ve ses yoluyla kendini ifade etmeye yaptığı vurgudur. Katılımcılar, karakterlerinin duygularını, düşüncelerini, motivasyonlarını vb. keşfederken alanda istedikleri gibi hareket etmekte özgürdürler ve bu da her oturumda üzerinde çalışılan materyalle etkileşime girerken daha fazla derinlik sağlar.

Ayrıca, şarkı söyleme gibi vokal teknikler de yaratıcı drama oturumlarında daha fazla keşif için bir araç olarak kullanılabilir - bu da bireylerin, bu etkinlikler boyunca yalnızca sözlü diyalog kullanılması durumunda yüzeysel tepkilerin altında gizli kalabilecek daha karmaşık duygulara erişmelerini sağlar!

Son olarak, yaratıcı drama, katılımcıların katılımını daha da artırmak için genellikle müzik veya görsel sanatlar gibi diğer sanat formlarından unsurlar içerir - insanlara her oturumda birlikte yaptıklarının ardındaki daha derin anlamı keşfederken birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri başka bir yol sunar!

Yaratıcı Drama, katılımcılara kendilerini ifade etme fırsatı sunarken, katılanlar arasında yaratıcı düşünmeyi ve işbirliğini teşvik eder - bu da onu hem geleneksel eğitim ortamlarının içinde hem de dışında anlamlı konuşmalar ve deneyimler yaşamak isteyen herkes için paha biçilmez bir araç haline getirir!

Yaratıcılık yaratıcı drama yaratıcı drama nedir drama oyun drama çocuk yaşayarak öğrenme oyunculuk tiyatro Tiyatro Terminolojisi Hayal Gücü Müzik Görsel Sanatlar Yaratıcılık işbirliği kendini ifade etme
Sibel Curciali
Sibel Curciali
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro – Oyunculuk Bölümünden 2013 yılında birincilikle mezun oldu. 2010 yılından beri tiyatro sahnesinde yer alıyor. Eğitmenlik ve oyunculuk deneyiminin yanı sıra çocuk gelişimi eğitimi aldı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.