AnasayfaBlogYağ Endüstrisi Bölümü (MYO)
Bölümler

Yağ Endüstrisi Bölümü (MYO)

28 Ocak 2021
Bu görüntü, yeşil kapaklı bir grup şişenin yakın çekimidir. Şişeler berrak bir sıvıyla doludur ve kapakları yeşil plastikten yapılmıştır. Ön planda beyaz kapaklı büyük bir şişe ve arkasında yeşil kapaklı birkaç küçük şişe var. Arka planda, üzerinde bir yüz olan yeşil bir kap ve bir şişenin yakın çekimi var. Şişelerin ve kapakların renkleri canlı ve içlerindeki sıvı ışığı yansıtıyor. Arka plan bulanık, bu da sığ bir alan derinliği olduğunu gösteriyor. Tüm şişeler ve kaplar düzgün ve düzenli bir şekilde dizilmiş. Genel olarak bu görüntü, yeşil kapaklı şişelerden oluşan düzenli bir koleksiyonun güzel bir temsilidir.
Yağ Endüstrisi HakkındaEğitimİş Olanakları
Ayçiçeği, zeytin gibi bitkilerden yağ üretme sürecini kapsayan bir alandır.Trakya Üniversitesinde okutulur, 2 yıllık eğitim sürecidir.Yağ üretimi faaliyeti gösteren fabrika ve imalathanelerde çalışılmaktadır.
Yağ üretimi yapan kuruluşlarda tekniker yetiştirilir.Biyoloji ve kimya derslerine ilgi ve başarı gerektirir.KPSS'ye kontenjan ayrılma durumu yoktur.
Lisans eğitimine devam etme olanağı vardır.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık bölümlere geçiş yapılır.Özellikle yağ üretiminin yapıldığı illerde iş bulma imkanı daha yüksek.
Yağ teknikeri, fabrikalarda ve laboratuvar ortamında görev alabilir.Çalışma alanlarında malzeme ve makinelerle uğraşılır.Yağ teknikerinin görevleri arasında yağ çıkarılma sürecini analiz etmek ve yönetmek bulunur.
Yağ teknikeri, gıda mühendisi ile teknisyen ve işçilerin arasında çalışmalarını yürütür.Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre işler yürütülür.Yağ, insanların yaşam boyu ihtiyaç duyacağı bir besin maddesi olduğu için bu alanda elemana ihtiyaç sürekli olacaktır.
Bölüm yalnız Trakya Üniversitesinde eğitim verirTYT puan türünde en az 150 puan ve üzeri alarak başvuru yapılabilirKamuda atama hakkı bulunmaz, özel sektörde iş bulma imkanları vardır
Yağ teknikeri, üretim çalışma şartları; kirli ve yağ kokulu olmasına karşın, laboratuvar ortamı steril'dir.Zaman zaman gıda mühendisiyle ya da teknisyen ve işçilerle iletişim halinde olunacaktırVardiya usulü çalışmaları ve nöbet tutmaları gerekebilir
Bölümün Edirne’de açılmasının en büyük sebeplerinden biri bu bölgede ay çiçek yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapılmasıdırYağ sürecinin her aşamasında yer alındığı için dikkatli ve titiz çalışma becerisi gerekmektedirYağ üretim fabrikalarının bu bölgede kurulmuş olması iş imkanlarını arttırmaktadır
Bu alanda uzmanlaşmış kişilere her zaman ihtiyaç duyulacakÖğrencilerin bu alana ilgi göstererek sektöre katkı sağlaması hedeflenmektedirİş imkanları genellikle özel sektörde bulunmaktadır
Bölümde kullanılan araçlar; çeşitli ölçüm aletleri, bitki ve tohumlar, laboratuvarda kullanılan aletler ve yağ çıkarma makineleridir.Biyoloji ve kimya derslerine ilgi ve bu alanlarda başarı gerektirirMesleğin yürütülmesi için laboratuvar ve fabrika ortamında çeşitli makineler ve aletler kullanılır.

Yağ endüstrisi; ayçiçeği, zeytin gibi bitkilerden yağ üretme sürecini kapsayan bir alandır. Bölüm yalnız Trakya Üniversitesinde eğitim verir. Fazla tercih edilmeyen bölüm, genellikle her yıl kendisi için ayrılmış olan kontenjanı dolduramaz. Bunun en önemli sebepleri arasında bölüm mezunlarına KPSS atamalarında hiç kontenjan ayrılmaması olduğu düşünülüyor. Bir diğer sebepte çalışma şartlarının zorluğu ve ortamın da istenen şekilde temiz olmaması olduğu bilinir.

Bölümün görünürdeki en önemli avantajı ise bazı 4 yıllık lisans bölümlerine dikey geçiş yapılabilmesidir. Bölüm sektöre bu alanda uzman bir şekilde çalışacak mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Yağ üretimi faaliyetinde bulunan fabrikalarda görev yapacak teknikerlerin mezun verildiği bir ön lisans bölümüdür. Bu alana ilgi duyan öğrenciler tarafından seçilen bölümün, ilerleyen yıllarda hak ettiği ilgiyi görmesi beklenmektedir.

Yağ Endüstrisi Bölümü Nedir?

Yağ Endüstrisi bölümü ülkemizin yağ piyasasındaki gelişmelerini daha iyi seviyelere taşıyacak, kalifiye ve Türkiye’nin en çok gereksinim duyulan kademelerinden biri olan ara kadro niteliğindeki elemanları yetiştirmeyi hedefler. Yağ üretimi yapan kuruluşlarda görev yapacak teknikerlerin yetiştirildiği bir ön lisans programı olarak düzenlenmiştir.

Meslek yüksekokul kapsamında olan ve ülkemizde tek üniversitede okutulan bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Bölüme yerleşmek isteyen adayların YKS’ye katılmaları gerekir. TYT puan türünde en az 150 puan ve üzeri alarak başvuru yapabilirler. Bölümü çok az öğrencinin tercih etmesi de çok düşük puanlarla bölüme yerleşmeyi sağlıyor.

Yağ endüstrisi bölümün tercih edecek adayların; biyoloji ve kimya derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca çalışma alanlarını göz ardı etmeden kirli bir ortamda çalışacaklarını unutmamalılar. Dikkatli ve titiz çalışma becerileri sergilemeliler. İletişim becerilerinin yüksek olması ve takım çalışması gerektiğinde uyum gösterebilmeleri önemlidir.

Bölümde çalışacak öğrencilerin kullandığı bazı önemli araç ve gereçler bulunmaktadır. Bunlar; çeşitli ölçüm aletleri, bitki ve tohumlar, laboratuvarda kullanılan bazı aletler ve çeşitli yağ çıkarma makineleri olarak sıralanabilir.

Bölümü tamamlayan öğrencilerin büyük bir kısmı lisans eğitimine devam etmeyi seçiyor. YÖK tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş başvurusu yapabilirler. DGS herhangi bir ö lisans bölümünden mezun olan her öğrencinin katılabileceği bir sınavdır. Bölümün baraj puanını aşanlar başvuru yapabilir. Kendilerine hak tanınan 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapma imkanını elde edebilirler. Yağ Endüstrisi mezunlarının dikey geçiş ile lisans eğitimine devam edebilecekleri bölümler şunlardır;

 • Beslenme ve Diyetetik 

 • Gıda Mühendisliği 

 • Gıda Teknolojisi

Yağ Endüstrisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Yağ Endüstrisi bölümünden mezun olanlar kamu alanında bir atama verilmediği için iş imkanları yoktur. Özel sektörde yer alan kurumlar bölüm mezunlarının çalışma alanlarını oluşturur. Yağ üretimi faaliyeti gösteren fabrika ve imalathanelerde çalışmalarını yürütürler.

KPSS’de bölüme kontenjan ayrılması durumunda belediyelerde ya da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı bölümlere atama yapılabilir. Ancak henüz bir kontenjan ayrılmadığı için böyle bir durum gerçekleşmemiştir. Özellikle yağ üretiminin yapıldığı illerde mezunlar için iş bulma imkanı daha yüksek görülmektedir.

Bölümün Edirne’de açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu bölgede ay çiçek yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmasıdır. Bu bölgede yağ üretim fabrikalarının kurulmuş olması da bu durumun sonucudur.

Yağ Endüstrisi bölümünü tamamlayan mezunlar Yağ Endüstrisi Teknikeri unvanı alır. Yağ teknikeri hem üretimin yapıldığı fabrikalarda hem de laboratuvarda görev alabilir. Üretim çalışma şartları; kirli ve yağ kokulu olmasına karşılık laboratuvar ortamı sterildir. Yüksek kapasitede faaliyet gösteren işyerlerinde vardiya usulü çalışmaları ve nöbet tutmaları gerekebilir.

Yağ teknikeri, çalışmaları sırasında daha çok malzeme ve makinelerle uğraşmaları gerekir. Zaman zaman gıda mühendisiyle ya da teknisyen ve işçilerle iletişim halinde olacaktır.

Yağ Endüstrisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yağ Endüstrisi teknikeri; bitkilerden yağ üreten kurum ve kuruluşlarda gıda mühendisi ile teknisyen ve işçilerin arasında çalışmalarını yürüten kişidir. Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre çalışmalarını yürütür. Kendisinden beklenen işleri hatasız bir şekilde tamamlaması gereken zincirin bir parçası olan ara elemanlardır.

Yağ, insanların yaşam boyu ihtiyaç duyacağı bir besin maddesi olduğu için bu alanda görev alacak nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulması beklenir. Yağ Endüstrisi bölümü mezunlarının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Yağı çıkarılması gereken meyve veya zeytin, pamuk, ayçiçeği gibi tohumların niteliklerini analiz etmesi gerekir.

 • Yağın çıkarılma sürecinde gerekli olan işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

 • Çalışmalar sırasında elde edilen yağı laboratuvar ortamında analiz edilmesinden veya ettirilmesinden sorumludur.

 • Yağın belirlenen koşullara uygun olarak paketlenmesinde ya da şişelenmesinde çalışır.

 • Yağın istenilen niteliklere ulaşması için uygulanması planlanan işlemleri yürütmekten sorumludur.

Yağ Endüstrisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm ön lisans bölümlerinin ortak yapısı olan meslek yüksekokulu programıdır. Programı tercih edecekler 2 yıl içinde hangi dersleri göreceklerini inceler. Bölüme her yıl az sayıda öğrenci kayıt yapar. İş imkanlarını kısıtlı olması nedeniyle az tercih edilen bölümler arasındadır. 2 yıllık eğitim süreleri içinde bu alanda faydalı olacak birçok teknik bilginin bir araya geldiği dersler ile karşılaşırlar. Bölüm öğrencilerinin üniversite şartlarından olan staj sürecini tamamlamaları gerekir.

Bölümün şartlarına uygun olarak bölümü başarıyla bitiren öğrenciler, meslekte başarılı tekniker olarak çalışmaya hazırdır. Bölümü tamamlayan öğrenciler isterlerse belirlenen lisans bölümüne devam edebilirler. Yağ Endüstrisi Bölümünü seçen öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca alacağı temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Türkçe, 

 • Yabancı Dil, 

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

 • Yağ Kimyası, 

 • Yağ Teknolojisi,

 • Yağ Kalite Kontrolü, 

 • Hijyen ve Sanitasyon, 

 • Gıda Mikrobiyolojisi, 

 • Zeytinyağı Endüstrisi, 

 • Gıda Mevzuatı ve Standartlar

Ayçiçeği, zeytin gibi bitkilerden yağ üretme sürecini kapsayan bir alandır, Trakya Üniversitesinde okutulur, 2 yıllık eğitim sürecidir, Yağ üretimi faaliyeti gösteren fabrika ve imalathanelerde çalışılmaktadır, Yağ üretimi yapan kuruluşlarda tekniker yetiştirilir, Biyoloji ve kimya derslerine ilgi ve başarı gerektirir, KPSS'ye kontenjan ayrılma durumu yoktur, Lisans eğitimine devam etme olanağı vardır, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık bölümlere geçiş yapılır, Özellikle yağ üretiminin yapıldığı illerde iş bulma imkanı daha yüksek, Yağ teknikeri, fabrikalarda ve laboratuvar ortamında görev alabilir, Çalışma alanlarında malzeme ve makinelerle uğraşılır, Yağ teknikerinin görevleri arasında yağ çıkarılma sürecini analiz etmek ve yönetmek bulunur, Yağ teknikeri, gıda mühendisi ile teknisyen ve işçilerin arasında çalışmalarını yürütür, Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre işler yürütülür, Yağ, insanların yaşam boyu ihtiyaç duyacağı bir besin maddesi olduğu için bu alanda elemana ihtiyaç sürekli olacaktır, Bölüm yalnız Trakya Üniversitesinde eğitim verir, TYT puan türünde en az 150 puan ve üzeri alarak başvuru yapılabilir, Kamuda atama hakkı bulunmaz, özel sektörde iş bulma imkanları vardır, Yağ teknikeri, üretim çalışma şartları; kirli ve yağ kokulu olmasına karşın, laboratuvar ortamı steril'dir, Zaman zaman gıda mühendisiyle ya da teknisyen ve işçilerle iletişim halinde olunacaktır, Vardiya usulü çalışmaları ve nöbet tutmaları gerekebilir, Bölümün Edirne’de açılmasının en büyük sebeplerinden biri bu bölgede ay çiçek yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapılmasıdır, Yağ sürecinin her aşamasında yer alındığı için dikkatli ve titiz çalışma becerisi gerekmektedir, Yağ üretim fabrikalarının bu bölgede kurulmuş olması iş imkanlarını arttırmaktadır, Bu alanda uzmanlaşmış kişilere her zaman ihtiyaç duyulacak, Öğrencilerin bu alana ilgi göstererek sektöre katkı sağlaması hedeflenmektedir, İş imkanları genellikle özel sektörde bulunmaktadır, Bölümde kullanılan araçlar; çeşitli ölçüm aletleri, bitki ve tohumlar, laboratuvarda kullanılan aletler ve yağ çıkarma makineleridir, Biyoloji ve kimya derslerine ilgi ve bu alanlarda başarı gerektirir, Mesleğin yürütülmesi için laboratuvar ve fabrika ortamında çeşitli makineler ve aletler kullanılır
yağ endüstrisi yağ endüstrisi teknikeri yağ üretme yağ endüstrisi bölümü yağ endüstrisi bölümü (MYO)
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.