AnasayfaBlogTürkiye'nin En İyi 5 Üniversitesi
Eğitim

Türkiye'nin En İyi 5 Üniversitesi

27 Aralık 2019
Bu, bir tabelanın yakın plan görüntüsüne sahip, çok sayıda penceresi olan büyük beyaz bir binanın resmidir. Bir grup insan binanın dışında durmakta, yanında ise bir ağaç bulunmaktadır. Binanın arka tarafında pencereli bir köprü vardır ve arka planda ağaçlarla çevrilidir. Binanın önünde yürüyen bir grup insan da var. Bina, çok sayıda penceresi ve canlı, beyaz rengiyle etkileyici, modern bir tasarıma sahip.
ÜniversiteEk BilgiBaşarı Kriterleri
Hacettepe ÜniversitesiTürkiye'de en yüksek performans gösteren üniversite olarak sıralanmıştır.Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiTürkiye'nin en prestijli teknik üniversitelerinden biridir.Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği
İstanbul ÜniversitesiTürkiye’nin en eski üniversitelerinden biridir.Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği
İstanbul Teknik ÜniversitesiTürkiye'nin mühendislik ve mimarlık alanlarında öncü üniversitesidir.Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği
Ankara ÜniversitesiTürkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede tanınan hukuk, bilim, tıp, iletişim ve sosyal bilimler alanlarında önde gelen üniversitelerinden biridir.Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği
Academic Ranking of World UniversitiesDünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur. Nobel Ödülü kazanan mezun sayısı, en çok atıf alan akademisyen sayısı, makale sayısı
Quacquarelli SymondsDünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur.Akademisyenlerin görüşü, işveren görüşü, kişi başına ayrılan atıf sayısı
Times Higher EducationDünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur.Yabancı öğretim üyesi sayısı, yabancı öğrenci sayısı, bütçe
_blank EnstitüOnline eğitim programları sunan bir üniversitedir.Online eğitim kalitesi, erişilebilirlik
URAPTürkiye’de üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur.Bilimsel performans, akademik kadro, mezunları ve sundukları imkanlar

Üniversiteler ülkemizde ve dünyada bilimin, teknolojinin, araştırmanın ilk geliştiği yerlerdir. Yeni bilgilerin üretildiği, bakış açılarının geliştiği, farklı eğitim kurumlarından eğitim almış ve farklı uzmanlık alanları kazanmış bireylerin ortak projeler geliştirdikleri yerdir. Ülkemizde uzun yıllardır, birçok değerli aydının yetişmesini sağlayan üniversiteler bulunmaktadır.

Üniversite eğitiminin, yalnız kişiye kazandırdıkları değil ülkeye de kazandırdıkları düşünüldüğünde bir bireyin aldığı eğitimden çok daha fazla anlam ifade ettiği görülüyor.  Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2018-2019 yıllarına ait performanslar değerlendirilip, çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde Türkiye’nin en iyi 5 üniversitesi belirlendi. Üniversitelerin ekibi ve sunduğu imkanlar bakımından ilk verilere bakılırken "kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği" olmak üzere üç başlıkla pek çok veriye göre sıralanarak değerlendirilmeye alındı.

Hazırlanan raporun sonucuna göre performansı en yüksek görülen 5 üniversite

 • Hacettepe Üniversitesi,

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • İstanbul Üniversitesi,

 • İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Ankara Üniversitesi

olarak belirlendi.

İyi Bir Üniversite Nasıl Olmalı?

Güçlü bir akademik kadro bir üniversitenin olmazsa olmazıdır. Dünya vatandaşı olma hedefinin ilk temeli üniversitede atılır. Üniversitenin bireyin kişisel gelişimdeki önemi büyüktür. Öğrencilerinin değişim programları ile yurt dışına gitmesini sağlayan üniversiteler aynı zamanda farklı ülkeden gelen öğrencilere de eğitim vererek, bilgi ve kültür paylaşımında bulunurlar. İş hayatına donanımlı olarak başlama hedefine yönelik, kapsamlı ve uygulamalı eğitim anlayışı olmalıdır. Üniversitede ki hemen hemen her bölümün kendine has uygulama alanları olmalıdır.

Dünyadaki hızlı değişim ve teknolojik gelişmeler tüm sektörleri etkileyen bir durum oldu. Bu durum üniversitelerin de akademik programlarını bu değişim ve gelişime paralel olarak yenilemelerini, çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim anlayışı uygulamaları çok önemli bir yer aldı. Modern uygulama laboratuvarları olan ve teknolojik alt yapısını oluşturmuş üniversiteler, öğrencilerini geleceğe hazırlarken başarı anahtarını teslim ediyor.

Kendi bünyesinde geliştirdiği herkesin ulaşabileceği eğitim anlayışı ile online eğitim programları sunmaları bir adım öne geçmelerini sağlıyor. Online eğitimler, zaman sorunu yaşayan eğitim alanına ulaşma imkanı olmayan kişiler için çok değerlidir. Enstitü sunduğu online eğitimler ile bu soruna büyük oranda çözüm üretmeye yönelik destek sağlamaktadır.

Üniversiteleri Başarılarına Göre Kimler Sıralıyor?

Türkiye’de içinde olmak üzere çeşitli kuruluşlar üniversiteleri bilimsel olarak, akademik kadroya göre, mezunları ve sundukları imkanlara göre değerlendirmeye alıyor. Türkiye’de 2010 yılından itibaren URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut raporu ile üniversiteler sıralamaya alınıyor. İlk üniversite sıralama çalışmaları 1900’lü yıllarda İngiltere’ de başladı. Kriterlerin birinde mezunlar başarılı kabul edilirken diğer kriterde dahi mezunları ölçü olarak aldılar. Her yıl tekrar edilmediği için sıralamalar etkili olmadı. İlk kurumsal sıralama 1983 yılında ABD üniversitelerini sıralamayı seçe,  US News and World Report adlı dergi tarafından yapıldı.

Her sene üniversitelere anket yollayarak bilgi toplayan dergi, sıralamaları yapıyor ve üniversite tercihi yapacak adaylara, tercih aşamasında yardımcı oluyordu. Bu sıralama zaman geçtikçe diğer ülkelere de örnek teşkil etti. Bugünkü sıralamaya göre dünya üniversitelerini 2003 yılında ilk defa Çin yaptı. Bugün dünya üniversitelerini 8 kuruluş sıralıyor. Bunlardan biri de Türkiye’de yer alıyor.

Üniversiteler Başarılarına Göre Nasıl Sıralanıyor?

 1. Academic Ranking of World Üniversities (ARWU) - Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması; ilk dünya üniversite sıralaması Çin’ de yapıldı. Her yıl dünyadaki ilk 500 üniversite Field Madalyası ve Nobel Ödülü kazanan mezun sayısı, en çok atıf alan akademisyen sayısı, Nature veya Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, SCI VE SSCI endeksleri tarafından taranan makale sayısı ve kişi başına ayrılan makale sayısına göre sıralamaya alınıyor.

 2. Quacquarelli Symonds (QS); 2004-2009 yılları arasında İngiltere’de iki yayın kuruluşu tarafından sıralama yapıldı. Sıralama, farklı üniversitelere mensup akademisyenlerin görüşleri, işveren görüşleri, kişi başına ayrılan atıf sayısı, öğretim üyesi başına ayrılan öğrenci sayısı, yabancı öğretim üyesi sayısı ve yabancı öğrenci oranına göre yapılır. Her sene 800 üniversite için sıralama yapılıyor.

 3. Times Higher Education (THE) THE 2010 yılından beri anket neticeleri ve Thomson Reuters’ in verileri ile dünya sıralamalarını tek başına sürdürmeye devam ediyor. Kriterleri, yabancı öğretim üyesi sayısın oranı, yabancı öğrenci sayısı oranı, farklı üniversitelerdeki öğretim üyelerinin görüşleri, araştırma bütçesi, kişi başına ayrılan makale sayısı, yayın başına ayrılan atıf sayısı, endüstriden gelen araştırma bütçesi, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve doktora öğrencisi oranı olarak belirleniyor.

 4. Webometrics; İspanyol Ulusal Araştırma Kurumu içinden bir grup 2004 yılında dünya üniversitelerini, üniversitelerin internet sayfasına bakarak sıralamaya başladı. Kriterleri, internet sitesine başka kurumların verdiği link sayısı, internet sitesinin zenginliği yani sayfa sayısı, internet sitesindeki bilimsel doküman sayısı ve en fazla atıf alan makalelerin yüzde 10’luk dilimine giren makale oranı olarak belirleniyor.

 5. Heeact (NTU); 2007 yılında Tayvan’ da dünyadaki ilk 500 üniversitye sıralamaya alındı. Kriterleri, 11 yıllık ve son yıla ait makale sayıları, 11 yıllık ve son iki yıllık atıf sayıları, yayın başına düşen atıf sayısı, h-indeks, en fazla atıf alan makaleler listesindeki makale sayısı ve etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayısı olarak belirleniyor.

 6. Leiden; 2008 yılında Hollanda’ da dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralamaya alındı. Kriterleri, toplam makale sayısı, en fazla atıf alan makalelerin ilk yüzde 10’luk diliminde yer alan makalelerin oranı, alanlara göre normalize edilmiş yayın başına atıf sayısı olarak belirlendi. 2014 yılından itibaren 750 üniversiteyi sıralamaya almaya başladı.

 7. Scimago, 2009 yılında İspanya’ da sıralama yapmaya başladı. Kriterler, toplam doküman sayısı, yabancı ülke üniversiteleriyle yapılan ortak yayınların oranı, etki değeri yüksek dergilerde çıkan makalelerin oranı, normalize edilmiş yayın başına atıf sayısının dünya ortalamasına oranı, alana odaklılık değeri, en fazla atıf alan yüzde 10’luk dilime giren makalelerin oranı olarak belirlendi.

 8. University Ranking by Academic Performance (URAP); ODTÜ Enformatik Enstitü içinde kurulan URAP Türkiye üniversitelerini 2009 yılında dünyadaki ilk 2000 üniversiteyi de 2010 yılında sıralamaya başladı. Türkiye sıralamasında, YÖK ve ÖSYM kaynaklarından alınan veriler kullanılıyor 9 kriterden oluşuyor. Dünya sıralamasında ise Web of Science ve InCites veri tabanlarından alınan veriler ile 6 kriterden oluşuyor.

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'de en yüksek performans gösteren üniversite olarak sıralanmıştır, Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli teknik üniversitelerinden biridir, Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği, İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biridir, Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin mühendislik ve mimarlık alanlarında öncü üniversitesidir, Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği, Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede tanınan hukuk, bilim, tıp, iletişim ve sosyal bilimler alanlarında önde gelen üniversitelerinden biridir, Kapasite, kalite, etkileşim ve işbirliği, Academic Ranking of World Universities, Dünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur , Nobel Ödülü kazanan mezun sayısı, en çok atıf alan akademisyen sayısı, makale sayısı, Quacquarelli Symonds, Dünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur, Akademisyenlerin görüşü, işveren görüşü, kişi başına ayrılan atıf sayısı, Times Higher Education, Dünya genelinde üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur, Yabancı öğretim üyesi sayısı, yabancı öğrenci sayısı, bütçe, _blank Enstitü, Online eğitim programları sunan bir üniversitedir, Online eğitim kalitesi, erişilebilirlik, URAP, Türkiye’de üniversiteleri sıralayan bir kuruluştur, Bilimsel performans, akademik kadro, mezunları ve sundukları imkanlar
üniversite başarı bilim akademik kadro kuruluşlar online eğitimler
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.