AnasayfaBlogSürdürülebilirlik ve Marka Deneyimi
Kişisel Markalaşma

Sürdürülebilirlik ve Marka Deneyimi

23 Ocak 2019
Bir grup insan bir masanın etrafında toplanmış, bir faaliyetle uğraşmaktadır. Mavi gömlekli bir adam yaklaşmış, ellerini beyaz bir kâğıt parçasının üzerinde gezdiriyor. Sağında, masanın üzerinde bir fincan duruyor ve başka bir kişi de kâğıda dokunuyor. Arka planda, uzakta mavi bir gökyüzü ve beyaz bulutlarla bulanık bir gün batımı görülebiliyor. Görüntünün odak noktası bir grup insandır ve izleyiciye onların ellerini ve yaptıkları işi yakından göstermektedir. Sahne konsantrasyon ve işbirliği ile doludur.
Konu BaşlıklarıTanımlamalarÖnemli Detaylar
SürdürülebilirlikGünümüz insanının ihtiyaçlarını karşılarken, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürekliliğin sağlanma şeklidir.Ekonomik, sosyal, çevresel koşullar süreklilik için dikkate alınır.
Marka DeneyimiMarkanın, tüketicilere sunduğu değeri ve markanın yaşattığı deneyimdir.Markanın başarısı tüketici ihtiyaçlarını karşılama gücü ile doğru orantılıdır.
Markalaşma ve Marka KonumlandırmaMarkanın tüketicilere sunduğu değerlerin ve vaadlerin belirginleştirilip, markanın farklılaştırılarak öne çıkarılması sürecidir.Başarılı bir markalaşma için markanın tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi gereklidir.
Marka ve Tüketici İlişkisiMarkanın tüketicinin satın alacağı ürünü temsil etmesi ve tüketici üzerinde psikolojik bir etki yaratması sürecini ifade eder.İyi bir marka, tüketicinin sürekli tercih ettiği ve güvendiği markadır.
Sürdürülebilir Marka DeğeriMarkanın çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme yeteneğidir.Bu evrede tüm yükümlülükler detaylıca değerlendirilir ve süreklilik sağlanır.
İşletmenin Sorumluluklarıİşletmenin ekonomik, sosyal ve çevresel konularda paydaşlarına karşı olan yükümlülükleridir.Bu sorumluluklar markanın değerini etkiler ve hem tüketiciler hem de toplum genelinde markanın algısını belirler.
Pazarlama YaratıcılığıMarkaların pazarda sürekli kalabilme ve tüketicilerin dikkatini çekebilme yetenekleridir.Bu yetenek markanın başarısı için önemli bir faktördür.
Markanın Görsel İletişimiMarkanın tüketicilere sunduğu görsel bağlam ve onunla ilişkili duygusal bağlantıları.İyi bir marka, tüketicinin hissiyatını doğru bir şekilde tecrübe etmesini ve bu deneyimi paylaşmasını sağlar.
Tüketici Algısını YönetmeMarkanın tüketicinin zihninde oluşturmayı hedeflediği imaj ve bu imajı sürdürme çabasıdır.Markanın tüketici nezdinde başarıya ulaşabilmesi için tüketicinin algısının doğru yönetilmesi gereklidir.
Sorumluluklar ve VaadlerMarkanın tüketicilere karşı sunduğu taahhüt ve beklentileriMarkaların tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi, markanın başarısı için kritik bir etkendir.

Sürdürülebilirlik; günümüz insanının ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerde de bu ihtiyaçların var olabileceği göz ardı edilmeden, aynı sürekliliğin sağlanma şeklidir. Şirketlerde uzun vadeli değer yaratma amacı ile ekonomik, sosyal, çevresel koşullar göz önünde bulundurularak dikkate alınır.

Bir İşletme Temsil Ettiği Sorumlulukları Markasında Nasıl Sürdürür?

İşletmeler uzun vadede yol alabilmek için belli bir uzmanlığı, paydaşlarına karşı şeffaflığı, oluşturdukları-marka değerini benimsemek durumundadır. Sürdürülebilir marka değeri oluşturan kuruluşlar, yaptıkları çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri değerlendirir. Yükümlülükleri altında belirttikleri sorumlulukları toplum içinde uzun vadede genişleterek tüketici algısı içinde gerçekleştirmeye çalışır. Sürdürülebilirlik bir işletme için asla bir yük değildir!

Her markanın; bir kimliği, kişiliği, değeri vardır. vaadleri bulunur, kendine has iletişim tarzı ile görsel ve deneyimsel pazarlama iletişimleri ile birlikte yönetilir. bir markanın başarısı tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilme gücü ile doğru orantılı ilerler. tüketiciler için en önemli başarı markanın kişiye sağladığı deneyim ve prestijdir. Markalaşma ve marka konumlandırma için çaba gösteren bir şirketin tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi gerekir.

Markanın uzun vadede başarı sağlaması ve tüketiciler katında bir başarıya ulaşması zaman, algı ve bir çok farklı referanslarla oluşur. Yapmaya taahhüt edilen yükümlülükler de bu referanslardan biridir. Kişi ve kurumlar hakkında iyi şeyler duydukları markalara güven duyar ve onun yakınında olmak ister. Yapılan işleri takip eder.

Markaların Tüketici ile İlişkisi Nasıl Gerçekleşir?

Markalar girdikleri pazarda sürekliliklerini sağlamaya çalışırken, tüketiciler de bir markanın başarısını alışveriş veya yorumlarla sürekli etkileşimde bulunarak gösterir. Pazarda süreklilik kazanmak kolay bir iş değildir, pazarlamada yaratıcılık konusuna odaklanmaları gerekir markaların. Marka; tüketicinin satın alacağı ürünü temsil eder, tüketici üstünde psikolojik bir etki yaratır, kişiyi satın almaya doğru harekete geçirir. İyi bir marka sürekli satın aldırır, ürünün sağladığı ün görsel iletişim çatısında korunur. Tüketiciye yansıtılmak istenen marka imajı ile ilerler, müşterinin marka deneyimi ile son bulur.

Tüketici algısı içinde sürdürülebilir bir marka olmak için öncelikle ne, nasıl, niçin sorularına cevap aramak gerekmektedir. Bu sorular verilen veya sunulan bir marka hizmetinin neden yapıldığına açıklar. Belirlenmiş yol haritası ile markaya uzun vadede ekonomik, sosyal, çevresel, başarı sağlar. Yapılacak olan çalışma her ne ise marka ile uyumlu olmalı, günümüz tüketicisi ve yeni nesil için sürdürülebilir bir marka odağı sağlamalıdır.

Sürdürülebilirlik Nedir?Sürdürülebilirlik; günümüz insanının ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerde de bu ihtiyaçların var olabileceği göz ardı edilmeden, aynı sürekliliğin sağlanma şeklidir. Şirketlerde uzun vadeli değer yaratma amacı ile ekonomik, sosyal, çevresel koşullar göz önünde bulundurularak dikkate alınır.

Markaların Tüketici ile İlişkisi Nasıl Gerçekleşir?

Marka; tüketicinin satın alacağı ürünü temsil eder, tüketici üstünde psikolojik bir etki yaratır, kişiyi satın almaya doğru harekete geçirir. İyi bir marka sürekli satın aldırır, ürünün sağladığı ün görsel iletişim çatısında korunur. Tüketiciye yansıtılmak istenen marka imajı ile ilerler, müşterinin marka deneyimi ile son bulur.

Bir İşletme Temsil Ettiği Sorumlulukları Markasında Nasıl Sürdürür?

Bir markanın başarısı tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilme gücü ile doğru orantılı ilerler. Tüketiciler için en önemli başarı markanın kişiye sağladığı deneyim ve prestijdir. Markalaşma ve marka konumlandırma için çaba gösteren bir şirketin tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi gerekir.

Sürdürülebilirlik, Günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılarken, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak sürekliliğin sağlanma şeklidir, Ekonomik, sosyal, çevresel koşullar süreklilik için dikkate alınır, Marka Deneyimi, Markanın, tüketicilere sunduğu değeri ve markanın yaşattığı deneyimdir, Markanın başarısı tüketici ihtiyaçlarını karşılama gücü ile doğru orantılıdır, Markalaşma ve Marka Konumlandırma, Markanın tüketicilere sunduğu değerlerin ve vaadlerin belirginleştirilip, markanın farklılaştırılarak öne çıkarılması sürecidir, Başarılı bir markalaşma için markanın tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi gereklidir, Marka ve Tüketici İlişkisi, Markanın tüketicinin satın alacağı ürünü temsil etmesi ve tüketici üzerinde psikolojik bir etki yaratması sürecini ifade eder, İyi bir marka, tüketicinin sürekli tercih ettiği ve güvendiği markadır, Sürdürülebilir Marka Değeri, Markanın çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme yeteneğidir, Bu evrede tüm yükümlülükler detaylıca değerlendirilir ve süreklilik sağlanır, İşletmenin Sorumlulukları, İşletmenin ekonomik, sosyal ve çevresel konularda paydaşlarına karşı olan yükümlülükleridir, Bu sorumluluklar markanın değerini etkiler ve hem tüketiciler hem de toplum genelinde markanın algısını belirler, Pazarlama Yaratıcılığı, Markaların pazarda sürekli kalabilme ve tüketicilerin dikkatini çekebilme yetenekleridir, Bu yetenek markanın başarısı için önemli bir faktördür, Markanın Görsel İletişimi, Markanın tüketicilere sunduğu görsel bağlam ve onunla ilişkili duygusal bağlantıları, İyi bir marka, tüketicinin hissiyatını doğru bir şekilde tecrübe etmesini ve bu deneyimi paylaşmasını sağlar, Tüketici Algısını Yönetme, Markanın tüketicinin zihninde oluşturmayı hedeflediği imaj ve bu imajı sürdürme çabasıdır, Markanın tüketici nezdinde başarıya ulaşabilmesi için tüketicinin algısının doğru yönetilmesi gereklidir, Sorumluluklar ve Vaadler, Markanın tüketicilere karşı sunduğu taahhüt ve beklentileri, Markaların tüketiciye vaad ettiklerini gerçekleştirmesi, markanın başarısı için kritik bir etkendir
Markalaşma marka marka bilinirliği iienstitü istanbul işletme enstitüsü blog
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.