AnasayfaBlogSpor Yönetiminde Liderlik Niteliği
Liderlik

Spor Yönetiminde Liderlik Niteliği

23 Kasım 2018
Spor Yönetiminde Liderlik Niteliği

Endüstri içinde sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. “Bugünkü dünyanın spor organizasyonlarında meydana gelen gelişmeler, teknoloji alanındaki atılımlar ve içinde yaşadığımız bilgi çağı, simetriğin yanında asimetrik değişkenleri de dikkate almamızı zorunlu hale getirmiştir” çünkü rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.

Sportif Organizasyonlar

Sportif organizasyon liderlerini bekleyen en önemli işlev “karar verme” olacaktır. Belirtilen koşullar çerçevesinde görev yapacak liderlerin, “karar verme” fonksiyonu sonucunda en etkin hasılaya ulaşması için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir. Spor endüstrisi içinde spor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi, belirsizlikler ve beklenmedik durumlarda süratle reaksiyon göstermeyi gerektiren niteliğiyle, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyacaktır.

Sportif organizasyonların bütün fonksiyon sahalarında ve her kademede görev alan/alacak lider personelinin muhakeme yeteneğini kullanarak kurumsal problemlere çözüm bulabilmek için sahip olunması gereken liderlik nitelikleri ile muhakeme teknik ve yöntemleri önemini artırmıştır.

Bilgi Çağı Örgütleri, sürekli yeni bilgi yaratan, bu bilgileri işleyerek örgütün bilgisi haline getiren, bilgiyi paylaşım yoluyla örgütsel süreçlerde kullanan, çevreye uyum gösteren, kolayca karar alan, şartlara göre hızla değişen ve gelişebilen, belirsizliklere, karmaşıklığa ve değişime olumlu tepkiler veren, oldukça esnek ve bir o kadar da atik yapıya sahip örgütler haline gelmektedir. (Atak, 2003)

Bilgi Çağı spor örgütlerinden biri olan kulüplerin yönetimsel olarak fonksiyonel alanlarında, rekabeti artırmak ve kaliteyi geliştirmek için, o organizasyonu oluşturan insanları, sistemleri, süreçleri ve yapıyı bütüncül bir yaklaşım ile ele almaları gerekir. İnsanları yeniden biçimlendirmeye, yeteneklerini ve güven duygularını geliştirmeye yönelik, uygulanabilir plan ve programlar yapılması ile süreç yönetimi bütün çalışmaların esasını oluşturmaktadır.

Teknoloji ve Spor

Teknolojik gelişmelerin şekillendireceği geleceğin spor alanlarında rakiplerini iyi canlandırabilen, kendi dışındaki faktörlerin kendi grubu üzerinde yarattığı etkileri değerlendirebilen, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderler başarılı olacaklardır.

Bir organizasyon ne kadar kurumsallaşmış olursa olsun, kritik anlarda nihai kararın yükü çoğu kez birkaç kişinin üstündedir. Mevcut şartlarda verilerin gerçek ağırlığını tartabilen, doğruluklarını ölçebilen ve muhakeme yeteneğini iyi kullanabilen kişiler doğru kararları alabilirler. Bu yüzden etkili liderlik bir organizasyonda en önemli kuvvet çarpanıdır ve sanatsal bakış açısına ihtiyaç duyar. Muhakeme yeteneği gelişmiş liderler kendi faaliyet alanlarında yeterli bilgi sahibidir ve yeni karşılaştığı durumu tüm boyutlarıyla inceler, keşfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur, düşüncelerini gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaşır, ulaştığı sonucu açıklayabilir ve savunabilir. Söz konusu "liderlerin muhakeme" yeteneği ise insana özgü, düşüncenin ileri basamaklarında ortaya çıkan bir yetenektir. (Umay,2007) Kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebildiği bilimsel olarak kabul edilmektedir.

Spor Yönetiminde Liderlik Niteliğibilgi çağıkarar vermelidermuhakeme spor yönetim
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Spor Yönetimi Bölümü (MYO)
Bölümler

Spor Yönetimi Bölümü (MYO)

23 Ocak 2020
Spor Yöneticiliği Bölümü
Bölümler

Spor Yöneticiliği Bölümü

09 Ekim 2020
Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimi
Kriz Yönetimi

Spor Kulüplerinde Kriz Yönetimi

06 Kasım 2018
Stres Yönetimi Eğitimi
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
500209
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399