AnasayfaBlogSpor Yönetiminde Liderlik Niteliği
Liderlik

Spor Yönetiminde Liderlik Niteliği

23 Kasım 2018
Bir dağın üzerinde yardım isteyen bir adam silueti görülüyor. Sanki bir şey arıyormuş gibi kollarını gökyüzüne doğru uzatmıştır. Yana doğru uzanıyor, vücudu dik durmaya çalıştığını gösterecek şekilde bükülmüş. Yanında başka bir figür görülüyor, muhtemelen birlikte dağa tırmanırken ona yardım ediyor. Gökyüzü karanlıktır ve etraf pürüzlü, kayalık araziyle doludur. Bu sahne tırmanışın zorluğunu ve bu zorluğa birlikte göğüs gerenlerin gücünü ve cesaretini tasvir etmektedir.
KonularDetaylarÖnem
Spor YönetimiSpor organizasyonları ve endüstrisi alanları çok boyutlu bir düşünce sistemini gerektirir.Rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.
Karar VermeSportif organizasyon liderlerinin en önemli işlevi 'Karar verme' olacaktır. Bu, en etkin hasılaya ulaşabilmek için yoğun bir muhakeme sürecini gerektirir.Kararlarının sonuçları, organizasyonun başarısını ve geleceğini doğrudan etkiler.
Bilgi Çağı ÖrgütleriBilgi çağı örgütleri, sürekli yeni bilgi yaratan ve bu bilgileri işleyerek örgütün bilgisi haline getiren yapıdadır. Bunlar belirsizliklere, karmaşıklığa ve değişime olumlu tepkiler veren esnek yapıya sahip örgütlerdir.Bu özellikler, sportif organizasyonlarda başarı için kritik öneme sahiptir.
Süreç YönetimiSüreç yönetimi, bütün çalışmaların esasını oluşturarak insanları yeniden biçimlendirmeye, yeteneklerini ve güven duygularını geliştirmeye yönelik plan ve programlar yapılmasını içerir.Süreç yönetimi, rekabetçilik ve kaliteyi artırmada kritik bir rol oynar.
Teknoloji ve SporTeknolojik gelişmeler, spor alanlarının geleceğini şekillendirecek ve etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyulacak.Teknoloji, sporun ve spor yönetiminin geleceğini etkileyen bir değişken olmuştur.
KurumsallaşmaBir organizasyon ne kadar kurumsallaşmış olursa olsun, kritik anlarda nihai kararın yükü çoğu kez birkaç kişi üzerindedir.Kurumsallaşma, etkili liderlik ve önemli kararlar alma süreçlerinde belirleyici bir role sahiptir.
Liderlerin Muhakeme YeteneğiLiderlerin muhakeme yeteneği, düşüncenin ileri basamaklarında ortaya çıkan ve kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebilen bir yetenektir.Liderlerin muhakeme yeteneği, doğru kararlar alma ve organizasyonun başarısı için kritik öneme sahiptir.
Liderlik KurslarıLiderlik kursları, liderlerin yeteneklerini artırmak ve gerekli bilgileri öğrenmelerine yardımcı olabilir.Liderlik kursları, liderlerin etkinliğini artırma ve organizasyonlarının başarısını büyük oranda etkileyebilir.
Bilimsel KabulMuhakeme yeteneğinin kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebileceği bilimsel olarak kabul edilmiştir.Bu, eğitimle ve pratikle liderlerin muhakeme yeteneklerini geliştirebilecekleri anlamına gelir.
Örgütlerin AdaptasyonuBilgi çağına uyum sağlamış ve teknolojik gelişmelere adapte olan organizasyonlar, rekabet ve kaliteyi artırmak için bütüncül bir yaklaşım sergilemelidir.Adaptasyon yeteneği olan örgütler, değişen koşullara ve beklenmedik durumlara daha iyi yanıt vererek başarıyı sürdürebilir.

Endüstri içinde sportif fonksiyon alanları çok boyutlu bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. “Bugünkü dünyanın spor organizasyonlarında meydana gelen gelişmeler, teknoloji alanındaki atılımlar ve içinde yaşadığımız bilgi çağı, simetriğin yanında asimetrik değişkenleri de dikkate almamızı zorunlu hale getirmiştir” çünkü rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir.

Sportif Organizasyonlar

Sportif organizasyon liderlerini bekleyen en önemli işlev “karar verme” olacaktır. Belirtilen koşullar çerçevesinde görev yapacak liderlerin, “karar verme” fonksiyonu sonucunda en etkin hasılaya ulaşması için yoğun bir muhakeme süreci yaşaması beklenmektedir. Spor endüstrisi içinde spor yöneticiliği, çok boyutlu düşünmeyi, belirsizlikler ve beklenmedik durumlarda süratle reaksiyon göstermeyi gerektiren niteliğiyle, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyacaktır.

Sportif organizasyonların bütün fonksiyon sahalarında ve her kademede görev alan/alacak lider personelinin muhakeme yeteneğini kullanarak kurumsal problemlere çözüm bulabilmek için sahip olunması gereken liderlik nitelikleri ile muhakeme teknik ve yöntemleri önemini artırmıştır.

Bilgi Çağı Örgütleri, sürekli yeni bilgi yaratan, bu bilgileri işleyerek örgütün bilgisi haline getiren, bilgiyi paylaşım yoluyla örgütsel süreçlerde kullanan, çevreye uyum gösteren, kolayca karar alan, şartlara göre hızla değişen ve gelişebilen, belirsizliklere, karmaşıklığa ve değişime olumlu tepkiler veren, oldukça esnek ve bir o kadar da atik yapıya sahip örgütler haline gelmektedir. (Atak, 2003)

Bilgi Çağı spor örgütlerinden biri olan kulüplerin yönetimsel olarak fonksiyonel alanlarında, rekabeti artırmak ve kaliteyi geliştirmek için, o organizasyonu oluşturan insanları, sistemleri, süreçleri ve yapıyı bütüncül bir yaklaşım ile ele almaları gerekir. İnsanları yeniden biçimlendirmeye, yeteneklerini ve güven duygularını geliştirmeye yönelik, uygulanabilir plan ve programlar yapılması ile süreç yönetimi bütün çalışmaların esasını oluşturmaktadır.

Teknoloji ve Spor

Teknolojik gelişmelerin şekillendireceği geleceğin spor alanlarında rakiplerini iyi canlandırabilen, kendi dışındaki faktörlerin kendi grubu üzerinde yarattığı etkileri değerlendirebilen, etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderler başarılı olacaklardır.

Bir organizasyon ne kadar kurumsallaşmış olursa olsun, kritik anlarda nihai kararın yükü çoğu kez birkaç kişinin üstündedir. Mevcut şartlarda verilerin gerçek ağırlığını tartabilen, doğruluklarını ölçebilen ve muhakeme yeteneğini iyi kullanabilen kişiler doğru kararları alabilirler. Bu yüzden etkili liderlik bir organizasyonda en önemli kuvvet çarpanıdır ve sanatsal bakış açısına ihtiyaç duyar. Muhakeme yeteneği gelişmiş liderler kendi faaliyet alanlarında yeterli bilgi sahibidir ve yeni karşılaştığı durumu tüm boyutlarıyla inceler, keşfeder, mantıklı tahminlerde, varsayımlarda bulunur, düşüncelerini gerekçelendirir, bazı sonuçlara ulaşır, ulaştığı sonucu açıklayabilir ve savunabilir. Söz konusu "liderlerin muhakeme" yeteneği ise insana özgü, düşüncenin ileri basamaklarında ortaya çıkan bir yetenektir. (Umay,2007) Kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebildiği bilimsel olarak kabul edilmektedir.Endüstrinin spor alanları, teknoloji ve bilgi çağı kullanılarak analiz edildiği bu metinde, spor liderlerinin ve organizasyonların karar verme süreçlerinin önemi vurgulanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve bilgi çağına adapte olan organizasyonların, rekabet ve kaliteyi artırmak için bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, liderlerin muhakeme yeteneklerinin ve çok boyutlu düşünme becerilerinin organizasyonun başarısı için kritik olduğu ifade edilmiştir. Bu süreçte liderlerin, sistemleri, süreçleri ve yapıyı ele alarak, doğru kararları verebilen, belirsizliklere ve beklenmedik durumlara hızla reaksiyon gösterebilen niteliklere ihtiyaç duyduğu aktarılmıştır. Bu niteliklerin geliştirilmesi ve liderlerin yeteneklerinin artırılması için liderlik kursu önemli bir rol oynayabilir. Muhakeme yeteneğinin kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebileceğinin bilimsel olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

Spor Yönetimi, Spor organizasyonları ve endüstrisi alanları çok boyutlu bir düşünce sistemini gerektirir, Rakip ve mücadelenin alacağı şekil, tek boyutlu bir düşünce sistematiğinin mutlak mağlubiyeti anlamına gelecektir, Karar Verme, Sportif organizasyon liderlerinin en önemli işlevi 'Karar verme' olacaktır Bu, en etkin hasılaya ulaşabilmek için yoğun bir muhakeme sürecini gerektirir, Kararlarının sonuçları, organizasyonun başarısını ve geleceğini doğrudan etkiler, Bilgi Çağı Örgütleri, Bilgi çağı örgütleri, sürekli yeni bilgi yaratan ve bu bilgileri işleyerek örgütün bilgisi haline getiren yapıdadır Bunlar belirsizliklere, karmaşıklığa ve değişime olumlu tepkiler veren esnek yapıya sahip örgütlerdir, Bu özellikler, sportif organizasyonlarda başarı için kritik öneme sahiptir, Süreç Yönetimi, Süreç yönetimi, bütün çalışmaların esasını oluşturarak insanları yeniden biçimlendirmeye, yeteneklerini ve güven duygularını geliştirmeye yönelik plan ve programlar yapılmasını içerir, Süreç yönetimi, rekabetçilik ve kaliteyi artırmada kritik bir rol oynar, Teknoloji ve Spor, Teknolojik gelişmeler, spor alanlarının geleceğini şekillendirecek ve etkili bir muhakeme sürecinden geçirilmiş doğru kararlar alabilen liderlere ihtiyaç duyulacak, Teknoloji, sporun ve spor yönetiminin geleceğini etkileyen bir değişken olmuştur, Kurumsallaşma, Bir organizasyon ne kadar kurumsallaşmış olursa olsun, kritik anlarda nihai kararın yükü çoğu kez birkaç kişi üzerindedir, Kurumsallaşma, etkili liderlik ve önemli kararlar alma süreçlerinde belirleyici bir role sahiptir, Liderlerin Muhakeme Yeteneği, Liderlerin muhakeme yeteneği, düşüncenin ileri basamaklarında ortaya çıkan ve kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebilen bir yetenektir, Liderlerin muhakeme yeteneği, doğru kararlar alma ve organizasyonun başarısı için kritik öneme sahiptir, Liderlik Kursları, Liderlik kursları, liderlerin yeteneklerini artırmak ve gerekli bilgileri öğrenmelerine yardımcı olabilir, Liderlik kursları, liderlerin etkinliğini artırma ve organizasyonlarının başarısını büyük oranda etkileyebilir, Bilimsel Kabul, Muhakeme yeteneğinin kişisel farklılıklar gösterse de öğrenilebileceği bilimsel olarak kabul edilmiştir, Bu, eğitimle ve pratikle liderlerin muhakeme yeteneklerini geliştirebilecekleri anlamına gelir, Örgütlerin Adaptasyonu, Bilgi çağına uyum sağlamış ve teknolojik gelişmelere adapte olan organizasyonlar, rekabet ve kaliteyi artırmak için bütüncül bir yaklaşım sergilemelidir, Adaptasyon yeteneği olan örgütler, değişen koşullara ve beklenmedik durumlara daha iyi yanıt vererek başarıyı sürdürebilir
Spor Yönetiminde Liderlik Niteliğibilgi çağıkarar vermelidermuhakeme spor yönetim
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah ceketli ve mayolu bir kadının önderlik ettiği bir grup insan sahil boyunca koşuyor. Ön planda, koşuculardan birinin yakın çekimi bacaklarını hareket halinde gösteriyor. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve okyanusun suyu arka planda ışıldıyor. Grup kararlılıkla koşuyor, ayakları kumları tekmeliyor ve saçları rüzgârda uçuşuyor. Görüntü, her bir koşucu hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket ederken, o anın neşesini ve heyecanını yakalıyor.
Bölümler

Spor Bilimleri Bölümü

22 Kasım 2020
Bir adam, üzerinde bir grafik görüntülenen dokunmatik bir ekranın önünde oturuyor. İşaret parmağıyla ekrana dokunuyor. Grafik, veri noktaları içeren çok sayıda mavi ve beyaz çubuktan oluşmaktadır. Arka planda mavi ve beyaz bir hız göstergesi ve mavi ve beyaz bir dijital ekran var. Adam siyah bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır ve alçak bir çömelme pozisyonundadır. Bacakları ön planda görünür ve açık gri bir kumaşla kaplıdır. Yüzü görünmemektedir.
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Bu görüntü, bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir çift siyah yüksek topuklu ayakkabının yakın çekimidir. Ayakkabılar kameraya yakın ve derinin karmaşık detayları görülebiliyor. Ayakkabının burnu sivri ve topuk kısmı parlak siyah bir malzemeden yapılmış. Ayakkabının ön tarafında ince bir kayış ve yan tarafında bir bilek tokası var. Ayakkabının topuğunda gümüş bir toka vardır. Arka plan bulanık, ancak ahşap masa tablası görülebiliyor. Masa beyaz bir masa örtüsüyle kaplıdır ve ayakkabılar çerçevedeki tek nesnedir. Görüntü, ayakkabıların ayrıntılarını takdir etmemizi sağlayacak şekilde odaklanmıştır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Spor İlişkisi

19 Ağustos 2018