AnasayfaBlogNefroloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Nefroloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

19 Haziran 2021
Bu resim, çerçevenin ortasında, her ikisi de kırmızı ve beyaz tonlarında olan iki insan akciğerinin yakın plan görüntüsünü tasvir etmektedir. Arka plan parlak sarı renktedir ve görüntünün tamamı canlılık ve hayat hissiyle doludur. Sol akciğer ön plandadır ve şekli hafif yuvarlak ve konturludur. Sağ akciğer biraz daha geride konumlandırılmış ve daha belirgin bir yapıya sahip. Her iki akciğer de sağlıklı ve hayat dolu görünmektedir. Sarı arka plana karşı akciğerlerin kırmızı ve beyaz renkleri arasındaki kontrast, görüntüye benzersiz bir görünüm kazandırıyor ve oldukça dikkat çekici hale getiriyor. Daha detaylı incelendiğinde, akciğerlerdeki karmaşık damarlar ve hava yolları gibi bazı küçük ayrıntıların yanı sıra dokunun ince dokusu da gözlemlenebilir. Bu görüntü, insan akciğerlerinin ve insan vücudunun inanılmaz karmaşıklığının büyüleyici bir görsel temsilidir.
Nefroloji UzmanıGörevleriMaaş Bilgisi
Böbrek Hastalıkları UzmanıBöbrek hastası veya şüphesi olan kişinin muayenesini ve tedavisini gerçekleştirir.Kamu hastanelerinde maaşları en düşük 12.000 TL, ortalama 20.000 TL, en yüksek ise 32.000 TL'dir.
NefrologBöbrek biyopsisi, anjiyoplasti ve anjiyografi gibi işlemleri gerçekleştirir.Özel sektörde maaşları genellikle kamu sektörüne göre daha yüksektir.
İç Hastalıkları ve Böbrek Hastalıkları UzmanıHastaların tedavi süreçlerini takip eder, tedavi değişikliklerine karar verir.Meslekteki tecrübe yılı ve bakılan hasta sayısına göre maaşı değişkenlik gösterir.
Diyaliz UygulayıcıDiyaliz tedavisi yapılması gereken hastalarda diyaliz işlemini planlar ve uygular.Çalışılan kurum ve tecrübe yılına göre maaşı değişir.
Böbrek Nakli UzmanıBöbrek nakli yapılmasını gerektirecek durumları değerlendirir, uygun donörün bulunmasına yardımcı olur.Diğer nefroloji uzmanlarına göre daha yüksek maaş alabilirler.
Böbrek Taşları UzmanıBöbrek taşı sorunu olan hastaların tanı ve tedavisini gerçekleştirir.Maaşları diğer uzmanlık alanlarına göre daha standarttır.
Kronik Böbrek Hastalıkları UzmanıKronik böbrek hastalığı olan hastaların tedavisini ve takibini üstlenir.Maaşlarında diğer nefroloji uzmanlarına göre farklılık gözlenmeyebilir.
Hipertansiyon UzmanıBöbrek rahatsızlıkları nedeniyle oluşan hipertansiyon hastalarını takip eder.Maaşı, üstlendiği görevlere ve tecrübeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Diyabetik Nefropati UzmanıDiyabet hastalarının böbrek komplikasyonlarını yönetir ve tedavi eder.Maaşları genellikle diğer nefroloji uzmanlarına göre daha yüksek olabilir.
Toplum Nefrolojisi UzmanıToplumu böbrek hastalıkları konusunda bilinçlendirir ve farkındalık oluşturur.Kamu ve özel sektörde görev yaptıklarına göre maaşları değişkenlik gösterebilir.

Türkiye’de kronik böbrek hastalarının prevalans oranı %15,7 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre Türkiye’de 7,5 milyon kronik böbrek hastası var, netice olarak her 7 kişiden birinde böbrek hastalığı bulunuyor. Börek hastalığının toplum içindeki farkındalığı ise 1.6 seviyelerindedir.

İç hastalıkları alanında uzmanlığından sonra beraber böbrek üzerine de uzmanlığını elde eden hekime nefroloji uzmanı denilmektedir. Nefroloji uzmanı, böbrek hastalıkları uzmanı veya nefrolog gibi isimler de kullanılmaktadır. Bu yazımızda Nefroloji Uzmanına yer verdik.

Nefroloji Uzmanı Nedir?

Böbrek hastalıkları, bütün dünyada neredeyse salgın halini almış çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde erişkin durumunda olanların yaklaşık yüzde 10’unda bir tür böbrek sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Böbrek hastası olan kişilerde morbidite ve mortalite hızları nüfusun geneli itibariyle 15-30 kat daha fazla yüksek olduğu bilinmektedir. Yüksek morbidite hızları ilgili hastaların sosyal yaşantılarını ve ailelerini olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de kronik böbrek hastalarının prevalans oranı %15,7 olarak ortaya çıkmıştır.

Görülme sıklığının günümüzde hızla yükselmesi, morbidite ve mortalitesinin yüksek olması, yaşam ömrü kalitesinin ciddi oranda etkilemesi, bu konudaki farkındalığın az olması ve renal replasman tedavilerinin yüksek maliyetleri sebebiyle toplumsal ağrılık oldukça fazla olabilmektedir. Ortaya çıkan böbrek hastalıkları erken tanı yapılabildiğinde önlenebilen ya da geciktirilebilen hastalıklar arasında gösterilebilir. Bu hastalığın tedavi edilmesinde görevli doktora Nefroloji uzmanı, böbrek hastalıkları uzmanı veya nefrolog gibi isimler de kullanılmaktadır. İç hastalıkları alanında uzmanlığıyla beraber böbrek üzerine de uzmanlığını elde eden hekime Nefroloji Uzmanı denilmektedir.

 Böbrek hastalıkları kapsamında da önemli risk faktörleri arasında görülen diyabet, obezite ve hipertansiyon ile mücadele kapsamında farklı programlar yürütülmektedir. Yapılan bu programlar kapsamında farkındalık oluşturarak birey ve topluma olan olumsuzlukları en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

Nefroloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Nefroloji Uzamnı, çalışmış olduğu sağlık kurumunun genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin ve faydalı bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine göre mesleğin kalite ve verimlilik ilkesi kapsamında uygun davranarak;

 • Böbrek hastası veya şüphesi olan kişinin kendisine başvurması durumunda şikayetlerini, soy geçmişini, özgeçmişi gibi konularını almak, hastanın fiziki muayenesini gerçekleştirme,

 • Hastalığın tam teşhisi koyabilmek adına kreatin, üre testlerini, idrar analizlerini, son 24 saatlik kan basıncının izlenmesini, hastanın kan tahlilinin ve gerek görülmesi halinde böbrek biyopsisi, anjiyoplastini ve anjiyografisi gerçekleştirmek.

 • Hastanın en başta şikayetlerini, muayene bulgularını, biyopsi gibi benzeri sonuçlarına göre tanı koymak,

 • akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, kronik böbrek hastalıkları, Hipertansiyon, son dönemde böbrek yetmezliği ve böbrek taşları kapsamında uygun olabilecek tedavi yöntemlerini belirlemek ve bunları uygulamak

 • Hastada yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında takibini gerçekleştirerek gerekli kontrol ve testlerini yapmak

 • Gerek duyulması halinde hastanın tedavisi için multidisipliner bir yaklaşım uygulayarak diğer doktorlardan konsültasyonda bulunmak.

 • Diyaliz tedavisi yapılması beklenen hastalarda diyaliz işlemini planlamak ve gerçekleştirmek

 • Böbrek nakli yapılması beklenen durumlarda hastanın tam olarak nakle uygun olup olmadığını bilimsel veriler ışığında değerlendirerek, uygun olabilecek vericinin bulunmasına yardımcı olmak ve bu konudaki nakil işlemine onay vermek.

 • Böbrek nakli gerçekleştirilen hastanın sağlık durumunda meydana gelebilecek takip ve kontrolleri gerçekleştirmek, hasta yakınına ve hastaya, hastalık konusunda ve tedavi yöntemleri, ilaç ve risk durumları hakkında bilgilendirmede bulunarak uygun önerilerde bulunmak.

 • Tedavisi devam eden hastaların gerek duyulması halinde tedavi değişikliğine gitmek.

 • Hastane dışında ya da içinde gerek duyulması halinde ilk yardım müdahalesinde bulunmak.

 • Çok sık görülen böbrek hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirerek farkındalık oluşturmak

 • Mesleği ile ilgili yeni güncel olabilecek çalışmaları takip etmek. Bununla ilgili kongre, sempozyum ve seminerlere katılmak.

Nefroloji Uzmanı Maaşları

Nefroloji Uzmanı maaşlarını kamu ve özel sektör olarak iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Kamu hastanelerindeki maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, meslekteki tecrübe yılı, bakılan hasta sayısı, yapılan operasyona göre değişmektedir. En düşük 12.000 TL ortalama 20.000 TL en yüksek ise 32.000 TL kadar değişmektedir. Örneğin bir Nefroloji Uzmanı doktorunun, 3. Bir bölgede, 5 yıllık bir tecrübeyle, ayda 2 nöbete gelmesi halinde alabileceği maaş 25.000 civarındadır.

Özel sektördeki maaş alımları daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok performansa dayalı olan Nefroloji Uzmanlarının alabileceği maaş ortalama 23.000 seviyelerindedir. En düşük maaş alımı ise 17.00 TL en yüksek ise 35.000 civarındadır. Örneğin ayda 3 operasyona giren ve 5 yıllık bir deneyime sahip olan Nefroloji Uzmanının alabileceği maaş 27.000 TL’dir. Maaşların bu kadar yüksek olmasının sebebi uzman talebinin yüksek olması ve bu alanda çalışacak hekim sayısının az olması nedeniyle maaşların yüksek olduğunu belirtebiliriz. Özel sektördeki uzman doktorların operasyonel anlamda gerçekleştirmiş oldukları başarılar nedeniyle kendilerinden söz ettirmeleri maaş alımlarını yükselten bir diğer neden olarak gösterilebilir.

Nefroloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Nefroloji Uzmanı olabilmek için iyi bir liseden mezun olunmalıdır. Bu lise Fen lisesi, Anadolu veya dengi olabilecek bir özel lise olabilir. Lise eğitiminde sayısal bölüm okunmalıdır. Çünkü üniversite eğitiminde Tıp eğitimi almak gerekiyor ve bunun için iyi bir sayısal eğitimi alınması beklenmekte. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2021 yılı için her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında ise aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek ve iyi birer puan almak gerekiyor. Her iki sınavdan alınacak iyi bir puanla lise orta öğretim puanı da eklenerek üniversitelerin Tıp bölümlerini tercih edilmesi beklenmektedir. Tıp eğitimi toplamda 6 yıl boyunca sürmekte olup hem teorik hem de pratik zorlu bir eğitim süreci olduğunu belirtebiliriz.

Lisans eğitimi sonrasında Nefroloji Uzmanı olabilmek için Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yılda nefroloji uzmanı alarak görev yaptıktan sonra bu alanda uzmanlık unvanı elde edilmiş olunur. Daha sonra dileyen kamudaki görevine devam eder dileyen kişi ise zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra özel hastanelerde göreve başlayabilirler.

Böbrek Hastalıkları Uzmanı, Böbrek hastası veya şüphesi olan kişinin muayenesini ve tedavisini gerçekleştirir, Kamu hastanelerinde maaşları en düşük 12000 TL, ortalama 20000 TL, en yüksek ise 32000 TL'dir, Nefrolog, Böbrek biyopsisi, anjiyoplasti ve anjiyografi gibi işlemleri gerçekleştirir, Özel sektörde maaşları genellikle kamu sektörüne göre daha yüksektir, İç Hastalıkları ve Böbrek Hastalıkları Uzmanı, Hastaların tedavi süreçlerini takip eder, tedavi değişikliklerine karar verir, Meslekteki tecrübe yılı ve bakılan hasta sayısına göre maaşı değişkenlik gösterir, Diyaliz Uygulayıcı, Diyaliz tedavisi yapılması gereken hastalarda diyaliz işlemini planlar ve uygular, Çalışılan kurum ve tecrübe yılına göre maaşı değişir, Böbrek Nakli Uzmanı, Böbrek nakli yapılmasını gerektirecek durumları değerlendirir, uygun donörün bulunmasına yardımcı olur, Diğer nefroloji uzmanlarına göre daha yüksek maaş alabilirler, Böbrek Taşları Uzmanı, Böbrek taşı sorunu olan hastaların tanı ve tedavisini gerçekleştirir, Maaşları diğer uzmanlık alanlarına göre daha standarttır, Kronik Böbrek Hastalıkları Uzmanı, Kronik böbrek hastalığı olan hastaların tedavisini ve takibini üstlenir, Maaşlarında diğer nefroloji uzmanlarına göre farklılık gözlenmeyebilir, Hipertansiyon Uzmanı, Böbrek rahatsızlıkları nedeniyle oluşan hipertansiyon hastalarını takip eder, Maaşı, üstlendiği görevlere ve tecrübeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, Diyabetik Nefropati Uzmanı, Diyabet hastalarının böbrek komplikasyonlarını yönetir ve tedavi eder, Maaşları genellikle diğer nefroloji uzmanlarına göre daha yüksek olabilir, Toplum Nefrolojisi Uzmanı, Toplumu böbrek hastalıkları konusunda bilinçlendirir ve farkındalık oluşturur, Kamu ve özel sektörde görev yaptıklarına göre maaşları değişkenlik gösterebilir
Nefroloji Uzmanı Nefroloji Uzmanı nedir Nefroloji Uzmanı ne iş yapar Nefroloji Uzmanı maaşları Nefroloji Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.