AnasayfaBlogKomünizm Devlet Kavramı Nedir?
Nedir?

Komünizm Devlet Kavramı Nedir?

17 Şubat 2021
Bir kişi bir grup insanın ortasında duruyor ve ağzına kırmızı bir megafon tutuyor. Bu kişinin üzerinde mavi bir kıyafet ve uzun bir boyun vardır. Megafon bir koni şeklindedir ve grubun önünde tutulmaktadır. Grubun içindeki farklı mavi figürlerin birden fazla yakın çekimi vardır. Figürlerden bazıları mavi kıyafetler giymiş ve ellerini önlerinde kavuşturmuşlardır. Diğer figürler kollarını havaya kaldırmış ya da ellerinde bir şey tutmaktadır. Gruptaki tüm figürler megafonlu kişiyi dinliyor gibi görünmektedir.
KonseptAçıklamaEk Bilgi
Komünizm Devlet KavramıKomünizmde bir devletin yönetim sistemi, üretim araçlarının tamamının devlet aidiyetinde olmasını gerektirir.Üretim araçları hammadde, toprak, emek ve girişimcilikten oluşur.
MotivasyonKomünizmde motivasyon, toplum ve toplumsal değerler üzerinden bireye verilir.Bireysel motivasyon ve rekabetçilik kısıtlıdır.
ÜretimKomünizmde üretim araçlarının sahibi devlettir ve onları devlet adına çalıştıran kişiler devletin memurlarıdır.Yönetici sınıf üretim artışına bağlı ekstra kazanç elde edemez.
GirişimcilikKomün törende girişimcilik teşvik edilmez ve genellikle yoktur.Memurların girişimcilik yapmaları durumunda hukuki sorunlar çıkabilir.
Devlet İşletmesiKomünizmde özel işletmeler söz konusu olmadığından, çoğunlukla devlet işletmeleri bulunur.Devlet işletmeleri genellikle vatandaşların iş bulabilmeleri için açılır.
Elde Edilen KarElde edilen kar miktarı devletin kontrolündeki işletmelerin finansmanı için kullanılır.Komünizmde elde edilen karın büyük bir kısmı devletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır.
Devlet MemurlarıKomünizmde yönetim sınıfı devlet memurlarıdır.Yönetim için sadece memurluk yapmak gerekir.
TeknolojiKomünizmde teknolojik gelişme genellikle devlet kontrolünde ve yönünde olur.Komünist ekonomilerde teknoloji kullanımı genellikle merkezi yönetim tarafından yapılan, çoğunlukla devlet destekli projeler aracılığıyla gerçekleştirilir.
RekabetKomünist ekonomiler, genellikle dış pazarlarda rekabet gücünü kaybeder.Satılamayan ürünler yerine genellikle hammadde satılır.
Kaynak TüketimiKomünizmde devlet genellikle üretim faaliyetleri için kendi kaynaklarını kullanır.Bu da uzun vadede kaynak tükenmesine yol açabilir.

Bir devletin yönetim sisteminin komünist olması halinde üretim araçlarının tamamı devlet ait olmakla beraber şahıslara ait herhangi bir üretim aracı bulunmamaktadır. Bu yönetim sisteminde üretim araçlarından elde edilen karın her defasından yeniden üretime aktarılması kapsamında üretim araçlarının değerli olması sağlamaktadır. Üretim araçları burada hammadde, toprak, emek ve girişimciliktir. Üretim araçlarından toplanan karın tekrar üretime aktarılabilmesi için motivasyona ihtiyaç vardır.

Motivasyon toplumları, toplumsal değerlerle motive ederken, aslında bireysel yönünün ağır olduğu bilinmektedir. Toplumdaki kişilerin yeterince çalışmadığı veya çalışmadığı bir zamanda diğer kişiler için bunun bir motivasyon kaynağı olarak görüp çalışabilirler mi? Örneğin cumartesi ya da Pazar günü resmi tatil kabul edildiğinden dolayı birçok kişi saat 12:00 a kadar uyurken bazı kişiler görevli olmadıkları halde gidip üretimi yükseltmeye yönelik herhangi bir ücret almadan çalışabilirler mi? Hatta hafta sonu görevli olan kişiler, bahsi geçen kişilerin herhangi bir görevi yok iken işe gelerek üretimi artırmaya yönelik çalışmaları hoş karşılanır mı?

Komünizmde Üretim Nasıl Gerçekleşir?

Komünizmde bütün üretim araçlarının sahibi devlettir. Bahsi geçen üretim araçlarından olan toprak, sermaye, girişimcilik ve emek faktörlerini devlet adına çalıştıran, devlet adına yönetende  kişilerde devletin kadrolu memurlarıdır. Bu devlet kadrosu kapitalist yönetimlerdeki gibi üretim artmasına bağlı daha fazla kazanç elde edemezler. Maaşları hep aynı olarak devam eder ve her ürettikleri varlıkların karını olduğu gibi tekrar üretime aktarırlar.

Yönetici sınıfında yer alan kadro ise memur olduğundan dolayı işletmenin ilgili dönemdeki karını komünizmi tanıtmak ve yaymak için kullanılır. Fizibilite çalışmalarını yapmak karı yatırım aracı olarak kullanmak gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yapacağı yatırımı riskli olarak kabul eder ve bu yatırım fonunun tamamını kaybedeceğini de düşünebilmektedir. Buna karşın ihtiyaç tespitinin net olarak ortaya koyulması ve yapılacak bir pazar araştırması sonucunda ortaya daha çok kapital oluşturulabilir.

Bu riski ilgili üretim araçları arasında alabilecek tek araç girişimci olacaktır. Yönetici kadro olan memur bu riski almak istemeyecektir. Bu sebeple memurun hiçbir zaman yapamayacağı girişimcilik faaliyetinde herhangi bir parasal unsur kaybetmesi halinde hakkında dava açılır. Bu açıdan komünizm üretim araçlarından elde edilen karların büyük bir kısmı devletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır.

Genellikler bu ihtiyaçlar kendi vatandaşlarına iş alanlarını açmak ve  komünizm yaymak olarak gösterilebilir. Komünizm ile yönetilen ülkelerde özel işletmeler söz konusu olmadıklarından dolayı ve girişimcilik faaliyeti beklenemeyeceğinden iş bulmakta zorlanan kişiler için gerek görülmediğine, ihtiyaçlara ve fizibilite durumlarına bakılmadan oldukça fazla devlet işletmesi bulunur.

Komünizmde Elde Edilen Karlar Nasıl Harcanılır?

Toplam elde edilen kar miktarları devletin kontrolünde yer alan işletmelerin finansmanı için kullanılmaktadır. Buna örnek verilebilecek bir kitap ise “Saatleri Ayarlama Enstitüsü" olarak verilebilir. Konunun temeline bakılacak olunduğunda devletin ihtiyaçların önemli bir kısmı yönetici sınıfı olarak yukarıda bahsetmiş olduğumuz memurların ihtiyaçlarıdır. Bu durumda ilgili memur sınıfında yer alan kişilerin devamlılıklarını sürdürebilmeleri adına düzenin devam edebilmesi için komünizm devam etmesi gerekir.

Asıl konu burada komünizm değil devlet memurları olmaktadır. Bu yönetime uygun olabilecek sosyal yapı ve ekonomik çalışma gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu ise elde edilen kârın üretim işletmelerine aktarılırken bir motivasyon aracı olmadığından dolayı tam olarak yönetilemez. Kârın bu şekilde üretime aktarılmasındaki ortaya çıkan motivasyonsuzluğu ya da ilgili karın diğer kaynaklara aktarılmasıyla doğabilecek fonların kaybedilmesi, uzun bir sürenin ardında devletin kendi elinde bulundurmuş olduğu parayı azaltacaktır.

Hangi yönetim sisteminde olursa olsun her türlü üretim sistemi (endüstriyel, tarımsal hizmetsel) ancak ve ancak teknoloji kullanımı sayesinde başlar. Bu üretim teknoloji sayesinde durmaksızın devam ederse hem devletin hem de bireyin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verilmiş olunur.

Komünizm yönetiminde devlet yöneticileri daha fazla elde etme amacında bireysel çıkarları üretimin armasından devam etmediğinden dolayı sağlanan kâr fiyat açısından daha uygun ve daha kaliteli üretme amacında olabileceği için teknoloji çalışmalar yatırımlar yapmaları söz konusu değildir.

Bireysel anlamda girişimcilik komünist ekonomilerde bulunamazken devlet tarafından üretilen ürünler global pazarda satılmaz bir süre sonra liberal denilebilecek ekonomiler karşısında rekabet mücadelelerini kaybederler. Burada bir komünizm ülkesi satamadıkları ürünlerin yerine sadece dışarıya hammadde satarak yıllar için ülkelerinin kendi kaynaklarının tükenmesine neden olur. Bu tür ekonomiler zamanla fakirleşir ve işlevini kaybetme noktasına gelirler.  Buna karşın şayet elde etmiş oldukları kârı, yönetim kısmında yer alan memurlar tarafından bütün risklerine rağmen üretim piyasasına aktarabilselerdi (kârı üretim ekonomisine aktarabilmek için çağın dilini ve bilgisini öğrenmek gerekir) bu riski göze alıp yapabilirlerdi.

Kapitalist ülkenin komünist ülkeden üstün gelmesinden dolayı rekabet üstünlüğü ortadan kalkmasına karşın yapabileceği bu çalışma bir süre daha idare edebilirdi. Fakat komünist ülke kaçınılmaz sondan kurtulamayacaktır. Eğer bir ülkenin kendine ait işletmeleri varsa, burada verilebilecek bir örnek kamu iktisadi kurumları gibi, bunlardan kârı sağlaması ve sağlamış oldukları kârı yatırıma çevirmesi gerekecektir. Kâr sağlayamaması halinde ise devlet vatandaşlarına sağlık ve eğitim konularında hizmet götüremeyecek seviyeye gelmiş olur. Bunun sonucunda ise komünizm yönetim sisteminde eğitim, sağlık ve sağlık hizmetleri verimlilik ilkesine aykırı olur ve bozulur, çağımızı yakalayamamış olur.

Komün, birtakım özelliklerden faydalanarak kendi yasasını kendi yapan, kendilerini yöneten ve aynı kentte yaşayan insanlar-topluluklar olarak açıklanabilir. Komün ilk olarak Fransa’da belediye yönetimleri durumunda ve daha sonraları coğrafi olarak birbirine yakın olan batı Avrupa ülkeleri, İsviçre ve İtalya’da kullanılmaya başlanmıştır. Bu ülkelerde belediye tarafından yönetilen idari yönetimi biçimi anlamında kullanılmıştır. Hatta Fransada yaşanan iki ihtilal olan 1792 ve 1871 ihtilallerinden hemen sonra kurulan hükümetler Paris Komünü olarak isimlendirilmiştir.

Komünist Ülkeler Kimlerle Ticaret Yapar?

Komünist ülkeler sadece komünist denilebilecek ülkelerle ticaret girişiminde bulunurlar. Bu ticaretin eski model radyo ticareti olabileceğini söyleyebiliriz. Yani televizyon ticareti yer almaz. Hem üretilen kârı sürekli devlet memurları otoritesine aktarıldığı bir dönemde komünizm şekliyle yönetilen ülkeler televizyona ayırabilecekleri ne bir zamanı vardır nede sermayeleri vardır.

Komünist ülke alışverişi için en iyi örnek nedir?

Komünist ülkeler kendi aralarında alışveriş yaptıklarından dolayı zamanla paraları ekonomilerine bağlı olarak değer kaybederler. Kolektivisit ülkeleri üretim faktörleri arasında yer alan hammadde, sermaye, girişimcilik ve toprak gibi kaynakların tamamına sahip olmaları gerekir. Bu ülkeler kendi aralarında üretim geliştirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarından dolayı buna verilebilecek en iyi örnek Tomas Mure’un Ütopya adlı kitabıdır. Olmayan bir ülke anlamına gelen bu kitap More böyle bir yaşantı durumunun sadece bir hayal ürünü olduğunu ana hatlarıyla vurgulamıştır.

Komünizm Devlet Kavramı, Komünizmde bir devletin yönetim sistemi, üretim araçlarının tamamının devlet aidiyetinde olmasını gerektirir, Üretim araçları hammadde, toprak, emek ve girişimcilikten oluşur, Motivasyon, Komünizmde motivasyon, toplum ve toplumsal değerler üzerinden bireye verilir, Bireysel motivasyon ve rekabetçilik kısıtlıdır, Üretim, Komünizmde üretim araçlarının sahibi devlettir ve onları devlet adına çalıştıran kişiler devletin memurlarıdır, Yönetici sınıf üretim artışına bağlı ekstra kazanç elde edemez, Girişimcilik, Komün törende girişimcilik teşvik edilmez ve genellikle yoktur, Memurların girişimcilik yapmaları durumunda hukuki sorunlar çıkabilir, Devlet İşletmesi, Komünizmde özel işletmeler söz konusu olmadığından, çoğunlukla devlet işletmeleri bulunur, Devlet işletmeleri genellikle vatandaşların iş bulabilmeleri için açılır, Elde Edilen Kar, Elde edilen kar miktarı devletin kontrolündeki işletmelerin finansmanı için kullanılır, Komünizmde elde edilen karın büyük bir kısmı devletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır, Devlet Memurları, Komünizmde yönetim sınıfı devlet memurlarıdır, Yönetim için sadece memurluk yapmak gerekir, Teknoloji, Komünizmde teknolojik gelişme genellikle devlet kontrolünde ve yönünde olur, Komünist ekonomilerde teknoloji kullanımı genellikle merkezi yönetim tarafından yapılan, çoğunlukla devlet destekli projeler aracılığıyla gerçekleştirilir, Rekabet, Komünist ekonomiler, genellikle dış pazarlarda rekabet gücünü kaybeder, Satılamayan ürünler yerine genellikle hammadde satılır, Kaynak Tüketimi, Komünizmde devlet genellikle üretim faaliyetleri için kendi kaynaklarını kullanır, Bu da uzun vadede kaynak tükenmesine yol açabilir
Komünizm Devlet Kavramı Komünizmde Üretim Nasıl Gerçekleşir Komünizmde Üretim araçları Komünist ülke alışverişi Komünist Ülkeler Kimlerle Ticaret Yapar komünist devlet komünizm üretim araçları
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde bir binanın tepesinde duran kanatlı taştan bir melek heykeli yer almaktadır. Melekler bir kalkan tutuyor ve üstlerindeki binada bir saat var. Meleklerden biri bir işaret, diğeri ise bir kalkan tutuyor gibi görünmektedir. Taşın üzerinde rakamlardan oluşan bir yazı ve binanın üzerinde de bir harfin yakın çekimi görülmektedir. Ayrıca kanatlı bir kadın heykeli ve peruk takan bir kişi de var. Görüntüdeki renkler ağırlıklı olarak gri ve kahverengidir, bej ve beyaz tonları da mevcuttur. Işık doğaldır ve açık bir gökyüzü vardır.
İktisat

Kapitalizm ve Liberalizm Farkı

24 Şubat 2020
İşaret parmaklarını dudaklarına bastırmış bir kadın ve erkek bir kolajda yan yana durmaktadır. Kadın uzun saçlı ve beyaz bir gömlek giymiş, adam ise baş parmağıyla onaylıyor. Arka planda beyaz harflerle yeşil bir tabela var. Ayrıca bir kişinin burnunun yakın çekimi ve biri siyah diğeri yeşil olmak üzere farklı arka planlar üzerinde iki beyaz harf var. Fotoğrafın köşesinde bir kişinin başparmağının bulanık bir görüntüsü var. Çiftin yüz ifadeleri ciddi ve bir sır saklıyor gibi görünüyorlar.
Nasıl Yapılır?

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

26 Ekim 2020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1112464
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1151554
Bu görüntü Sosyal Güvenlik üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor ve cihazın yakın çekimi görülebiliyor. Ekranda, muhtemelen interaktif bir öğrenme modülü olan Sosyal Güvenlik kursuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kurs, Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak yardım almaya uygunluk, yardım başvurusunda bulunma ve Sosyal Güvenlik tarihini anlama gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kurs, kullanıcılarına Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sistemden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu kursa katılarak sistemi daha iyi anlayabilir ve kendi yararlarına nasıl kullanabileceklerini öğrenebilirler. Bu online kurs, Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinmenin kolay bir yolunu sunarak kullanıcıların bu önemli kaynaktan en iyi şekilde yararlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktadır.
5
(11)

Sosyal Güvenlik Eğitimi

7 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1008411
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
975482