AnasayfaBlogKişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

10 Temmuz 2021
Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte ortaya çıkan düzenlemeler neticesinde işletme ve kurumlara birtakım sorumluluklar belirlenerek, alt yapılarında sakladıkları kişisel verilerin yer aldığı sistemlerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını gerektiren kurallar bütünüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileri kaydeden gerçek ve tüzel kişilerin uymakla zorunlu oldukları esaslar düzenlenmiştir.

Kişisel verileri koruma uzmanı; verilerin saklanması ve korunması üzerine çalışmalar yürüten ve görevlerini gerekli mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlü olan kişilere verilen addır. Bu alanda yapılan çalışmalar büyük bir dikkat ve titizlikle yapılmalıdır. Ayrıca uzmanlık yeterlilik sınavına katılarak kendilerinden beklenen başarıyı göstermiş olmaları şartı aranır.

Yazımızda kişisel verileri koruma uzmanı ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıtlar hazırladık. Kişisel verileri koruma uzmanı nedir? Kişisel verileri koruma uzmanı ne iş yapar? Kişisel verileri koruma uzmanı maaşları ne kadar? Birlikte inceleyelim.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yapılan düzenlemeler neticesinde işletme ve kurumlara birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Kurumların muhafaza ettikleri kişisel verilerin bulunduğu sistemlerde güvenlik önlemlerinin alınmasını gerekli kılan kurallar bütününe Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı verilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları esaslar hazırlanmıştır. Kişisel verilerin saklanması ve korunması alanında çalışan ve görevlerini gerekli mevzuat hükümleri kapsamında yapan kişilere ise kişisel verileri koruma uzmanı unvanı verilmiştir.

Kişisel veriler koruma uzmanı olmak isteyen kişilerin ilgili bölümlerden lisans eğitimini tamamlamış olması gerekir. Bunlar; 4 yıllık lisans eğitimi veren sosyal bilimler ya da mühendislik fakültelerinde yer alan ilgili bölümlerdir. Uzman yardımcılığına başvuru yapacaklar için kurum tarafından açılan sözlü ya da yazılı sınavlara katılmak şartı bulunur. Kurumun ihtiyaç duyduğu kadro, KPSS'de belirtilen puan türüne göre asgari puana sahip olmak ve ÖSYM tarafından kabul gören dil yeterliliği açısından uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak bu alanda uzman olmak için aranan başlıca kriterler arasında sıralanabilir. Uzman olmak isteyen adaylarda ilk olarak;

 • Kurumda uzman yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmış olma,

 • Hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul görmesi,

 • Uzmanlık yeterlilik sınavında başarılı olma şartları aranır.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Ne İş Yapar?

Kişisel verileri koruma uzmanı kamu alanıda çalışma imkanına sahiptir. Kişisel verileri koruma uzmanları görev aldıkları birimin işlerini, ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yürütmekten sorumludur. Belirlenmiş mevzuat hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. Kişisel verileri koruma uzmanı ve uzman yardımcılarının temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Bağlı oldukları kurumun politika, strateji ve hedeflerini göz önünde bulundurarak, araştırma ve incelemeler yapmaktan sorumludur.

 • Alınan kurul kararlarının uygulamalarını takip eder, değerlendirilmesi ve buna uygun öneriler geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar bünyesinde yapılacak olan toplantı ve görüşmelere katılmaktan sorumludur.

 • Kişisel verilerin korunması konusunda yeni stratejiler geliştirmek üzere çalışmalar yapar.

 • Kurumun hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar içinde olmalıdır.

 • Kişisel verilerin korunması hususunda ulusal ve uluslararası çalışmaları düzenli olarak takip etmelidir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Maaşları

KVKK hizmetleri için belirli yerlerde danışmanlık şirketleri kurulmuştur ve uzmanlar bu yerlerde görev alır. Bu danışmanlık hizmetleri devlete bağlı olan kurumlardır. Kurulan danışmanlık hizmetlerinin sorumluları şirketlerin üst düzey yönetimlerinde bulunan kişiler olmalıdır. Bu kişiler kanunların uygulanmasını, koordinasyonunu sağlamayı ve gerekli verileri hassas bir şekilde tutmayı görev edinir. Kişisel verileri koruma uzmanları hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, postaneler, bankalar gibi tüm kişisel bilgilerinizi vermiş olduğunuz yerlerdeki bilgilerinizi korumak için kurulmuş bir kuruldur.

Kişisel verileri koruma uzmanları maaşları kişinin tecrübesine göre değişiklik gösterir. Ayrıca bu alanda kendilerini geliştirmeye devam etmeleri oldukça önemlidir. Kendini geliştirmeye ve güncek duruma hakim olan uzmanlar işlerinde daha hızlı yükselir. Peki, Kişisel verileri koruma uzmanları ne kadar maaş kazanır?

 • Yeni mezun olmuş ve iş yaşamına yeni başlamış bir Kişisel verileri koruma uzmanı 4.500 TL maaş alır.

 • Bir süre tecrübe edindikten sonra ortalama 5.400 TL maaş kazandıkları görülür.

 • Uzun yıllar tecrübe edinmiş bir Kişisel verileri koruma uzmanı ise en fazla 6.200 TL maaş kazanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Nasıl Olunur?

Üniversitelerde 4 yıllık eğitim eren sosyal bilimler ya da mühendislik fakültelerinde bulunan bölümlerin herhangi birinden mezun olduktan sonra uzman yardımcılığına başvuru için kurum tarafından açılan sözlü ya da yazılı sınavlara katılma zorunluluğu bulunur. Kurumun ihtiyaç duyduğu çalışan sayısına göre; KPSS'de istenen puan türüne göre asgari puan almak ve ÖSYM tarafından belirlenen dil yeterliliği açısından uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak aranan başlıca kriterlerdir.

Kişisel verileri koruma uzmanı olmak isteyenlerin yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava katılmaları ve başarı göstermeleri gerekir. Kurumun isteğine bağlı olmak üzere sadece sözlü olarak tek aşamalı sınav da uygulanabilir. Yazılı sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE, üniversiteler ya da ÖSYM tarafından düzenlenir. Yazılı sınav; genel kültür ve genel yetenek konularını kapsar. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan uzmanlık alan bilgisi konularını da kapsamaktadır. Genel kültür ve genel yetenek bölümü sınavın %30'luk kısmını meydana getirir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuyla ilgili mevzuat ve uygulamalara hakim olmak sınav başarısı için oldukça önemlidir.

Sosyal bilimler mezunu kişiler; siyasal bilgiler, makro-mikro iktisat, uluslararası ilişkiler gibi hakim oldukları alan derslerinden sınava tabi olurlar. Mühendislik fakültesi mezunu kişiler ise temel bilgi güvenliği, bilgisayar ağları, veri tabanı yönetimi gibi teknik konulardan sınava katılır. Bu alanda başarılı olmak için kriterleri yerine getirmek tek başına yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bu alanda gerekli olan nitelikleri de taşımaları gerekir. Sahip oldukları nitelikler sayesinde alanlarında daha başarılı olabilir ve hızla yükselebilirler.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Kişisel Verileri Koruma Uzmanı nedir Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ne iş yapar Kişisel Verileri Koruma Uzmanı maaşları Kişisel Verileri Koruma Uzmanı nasıl olunur
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Python Eğitimi
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Hanifi ÇetinkayaHanifi Çetinkaya
267150
HTML5 ve CSS3 Eğitimi
4.9
(62)

HTML5 ve CSS3 Eğitimi

35 Konu5 Saat
Beytullah AnıBeytullah Anı
245100