AnasayfaBlogKVKK Nedir? Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?
Nedir?

KVKK Nedir? Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

02 Mart 2020
Bir kişi, elleri ve parmakları klavyenin üzerinde konumlanmış şekilde dizüstü bilgisayarda yazı yazıyor. Elleri hafifçe birbirinden ayrılmış ve gözleri ekrana odaklanmıştır. Sağ üst köşede kilit simgesi olan bir bulut görülüyor. Dizüstü bilgisayar ekranı hafif bulanık, bu da kişinin bir süredir yazdığını gösteriyor. Görüntü yakın çekim hissi veriyor ve kişinin kolu sağ alt köşede görülebiliyor. Sahne soluk, beyaz bir arka planla çevrilidir. Kişinin vücut dili odaklanmış ve niyetlidir, bu da aktif olarak görevle meşgul olduğunu göstermektedir.
KVKK Nedir?Fonksiyonları Nelerdir?Yürürlüğe Giriş Tarihi
Kişisel Verilerin Koruması KanunuKişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuKişisel veri bilgilerinin güvence altına alınması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuAnayasal hakların korunması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuVeri sahibine uyacağı kuralların düzenlenmesi07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması Kanunuİhlal durumunda cezai yaptırımların sağlanması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuKişisel bilgilerin güvence altına alınması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuGüvenli internet kullanımının teşvik edilmesi07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuÖzel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuVeri toplama işleminin kanuni bir dayanağı olması zorunluluğu07/04/2016
Kişisel Verilerin Koruması KanunuKişisel veriyi toplayıp işleyenler arasındaki dengeyi sağlamak07/04/2016

Hızla gelişen teknoloji çağında insanların neredeyse bütün işlemlerini bilişim ve dijital çağ alternatifleri ile yapmasıyla birlikte güvenlik açıkları da ortaya çıkmıştır. Kötü niyetli kişiler tarafından verilerin elde edilmesi ve kayıt altına alınması oldukça kolaydır. Bu nedenle kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için bir takım tedbirler alınması zorunlu hale gelmiştir. Peki ‘’KVKK Nedir?’’ KVKK’ nın açılımı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’dur. Kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasının kanunlar karşısında belirli kurallara bağlanmasıdır.  Bu şekilde kişilerin bilgileri güvence altına alınır ve Anayasal hakları korunmuş olur.

Kişisel veri; gerçek kişiye ilişkin, kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan bilgiler ve benzerleri kişisel veri bilgileridir.

 • Adı-soyadı

 • Telefon numarası,

 • Adres bilgisi,

 • TC kimlik numarası

 • Doğum tarihi

 • Doğum yeri

 • Nüfusa kayıtlı olduğu yer

 • Nüfus cüzdanı seri numarası

 • Pasaport numarası

 • SGK numarası

 • Kredi kartı bilgileri

 • Banka hesap numaraları

 • Faturalar

 • Özgeçmiş

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kişisel verileri işlemek demek, kişisel verilerin üzerinde yapılan her türlü işlem demektir. Bunlar, verilerin kaydedilmesi, depolanması, başka bir yere aktarılması, kopyalanması, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri içerir. Kamu ehliyetine sahip herkes kanun kapsamında güvence altın alınır.  Bu koruma ile verilerin aktarılma ve işlenme şartları, ihlal durumunda cezai yaptırımlarla sağlanır. Her vatandaş ve kamu kurumları kanun hüküm ve yükümlülüklerine uymak zorundadır. Bu kanunla birlikte kişisel verilerin korunması ve biz güvence altına alınmış oluruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24/03/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde, hem veri sahibinin uyacağı kuralları düzenlemek, hem de kişinin haklarını korumak amacıyla oluşturulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Hızla gelişen teknolojinin birçok olumlu yönünün yanında maalesef ki olumsuzluklarını da yaşamaktayız. Buna teknolojiyi olumsuz yönde kullanan kötü niyetli, insanlarında etkisi çok fazla. Kendimizi geliştirmek adına ve gelebilecek olumsuzlukların bilincinde olmak için dijital pazarlama eğitimi de alabiliriz. Bu şekilde dijital dönüşüm kavramını sorgulayıp başımıza gelebilecekler hakkında bilinçlenebiliriz.  Bizden kişisel verilerimiz istendiğinde oldukça tedirgin ve temkinli davranır hale geldik. Haberlerde, gazetelerde, internet üzerinden dolandırıcılık vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Akıl almaz yöntemler deneyerek teknoloji ilerledikçe dolandırıcılarda kendilerini revize ediyor. Böyle müşkül bir durumda büyük güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Siber saldırılar ve güvenli internet kullanımı içinde kişisel verileri koruma kanunu güvence olmuştur. Güvenlik tedbirleri almak ve özel bilgilerimizin korunması için bu Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ihtiyaç duyuldu. ‘’KVKK nedir?’’  dendiğinde,  kişisel bilgilerin, kanunlara uygun bir şekilde işlenmesinin, güncel kalmasının, sağlanması konusunda,  gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken kuralları, yasal yükümlülükleri düzenlemek olduğunu düşünmeliyiz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Avrupa birliğine uyum süreci kapsamında hazırlanmıştır. 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Anayasanın 20. Maddesinde özel hayatın gizliliği esasına dayanan ve temel hak olarak düzenlenmiş olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıdır. Anayasada belirlenen sınırlar içerisinde diğer hak ve özgürlüklerin lehine sınırlandırılabilir. Kişisel verilerin korunması, aslında verilerin değil kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Kişilere ait verilerin işlenmesi ile doğacak zararlardan korumak için alınan idari, teknik ve hukuki önlemleri içerir. KVKK Anayasa tarafından kişisel verilerin korunması ve güvence altına alınmasına yönelik kanundur. Bu kanuna dayanarak kişiler, kendilerine ait bilgilerin, verilerin korunmasını talep edebilirler.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Amacı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun amacı; özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uymak zorunda olduğu usul, esas ve yükümlülükleri düzenlemektir. Bu kanun ile kişisel bilgilerin korunmasını anayasal hakları olarak her vatandaş talep edebilir. Teknolojinin gelişmesi ile veri toplama işlemi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak KVKK’nın amacı veri sahipleri ve bu veriyi toplayıp işleyenler arasındaki dengeyi sağlamaktır. Kişisel verilerin toplanmasının mutlaka kanuni bir dayanağı olmak zorundadır. Yasal zorunluluk olarak, internet etiği olarak ortamda yer alan ve şahısların kişisel verilerini işleyen işletmelerin web sitelerine bir KVKK uyarısı eklemesi gerekmektedir. Bu şekilde kişisel verileri hangi amaç için aldığını belirtmek ve kullanıcıların onayını almak zorundadır. Bu kanun ile verilerin,  yetkisi olmayan kişilerin kullanımına açılması, amaç dışı kullanılması ve ifşa edilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Kişilerin verilerinin işlenmesinde ortaya çıkacak olumsuzlukların önlenmesi,  kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanmıştır. Bu kanunun amacı:

 • Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almak.

 • Kişilere ait mahremiyeti korumak.

 • Kişisel veri güvenliğini sağlamak.

 • Kişisel verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin uyacakları kuralları ve yasal düzenlemeleri belirlemek.

KVKK Neden Önemlidir?

Kişilere ait veri güvenliğinin sağlanmasını amaçlayıp, kişisel hakların ihlalini önlemek ve ortaya çıkan güvenlik açıklarının önüne geçilmesi için KVKK önemlidir. Gelişen teknoloji ve internet dünyasının hızlanması ile birlikte kişilerin özel hayatlarına ait gizliliğin korunması da zorlaşmıştır.  Bu kanun ile yasal düzenlemeler yapılıp, şahısların kişisel bilgileri korunma altına alınmış olur. Kanun ile birlikte kişisel veriler açık ve kanuna uygun amaçlar için işlenebilir. Kişisel veriler daima güncel ve doğru olmalıdır. Hukuk kurallarına uygun olmalıdır.

xKVKK ile kişiler kendilerini daha güvende hissetmiş olurlar. Kişisel bilgileri istenen kişi kanun güvencesi altında verilerinin kötü amaçla kullanılamayacağının rahatlığını yaşar. Bütün şirketlerin ve özel veya kamu kurumlarının kişilere ait bilgileri dijital ortamda saklarken kurallara uygun şekilde koruması zorunludur. Bu yüzden kanuna uygun gerekli gerekli alt yapıyı hazırlamak zorundadırlar. Kurumlar tarafından muhafaza edilen bilgilerin önemli bir bölümü, müşteri dökümleri, çalışan bilgileri, kişisel kayıtlar kimlik bilgileri gibi birçok detayın korunması önemlidir. Kişilere ait bilgiler her türlü kötü işleme maruz kalabilir. Hukuka aykırı kayıt tutulması durumunda kimlik hırsızlığı, kişisel bilgilerin kopyalanması, sahtecilik ve hatta işlenmiş bir suçu başkasının üzerine yıkma gibi birçok durumla karşılaşılabilir. Bu nedenle KVKK kapsamında bilgilerin korunması ve işlenmesi son derece önemlidir.

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Kişisel veri bilgilerinin güvence altına alınması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Anayasal hakların korunması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Veri sahibine uyacağı kuralların düzenlenmesi, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, İhlal durumunda cezai yaptırımların sağlanması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Kişisel bilgilerin güvence altına alınması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Güvenli internet kullanımının teşvik edilmesi, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Veri toplama işleminin kanuni bir dayanağı olması zorunluluğu, 07/04/2016, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Kişisel veriyi toplayıp işleyenler arasındaki dengeyi sağlamak, 07/04/2016
kvkk nedir ne zaman yürürlüğe girdi kişisel verileri koruma kanunu kişisel verileri koruma kanunu’nun amacı nedir kvkk neden önemlidir kvkk
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.