AnasayfaBlogİş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?
İş Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

02 Aralık 2019
Bir kadın sarı bir baret ve gri çizgili sarı bir yelek giyiyor. Elinde bir kağıt parçası tutarken telefonla konuşmaktadır. Arka planda mavi bir pantolonun yakın çekimi ve bir ayakkabının yakın çekimi görülüyor. Ayakkabı, üzerinde mavi bir kitap bulunan kahverengi bir çizme gibi görünüyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği GörevleriFaydalarıAlınan Eğitimler
Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirme ve önlem almaÇalışma sürelerinin daha verimli değerlendirilmesi ve üretimde hızın artmasıİş sağlığı ve güvenliği tekniker ve uzmanlarına yönelik eğitimler
İşletmenin tüm ortamlarında olumsuz koşullara karşı tedbirler almakGereksiz zaman kayıplarının önlenmesi ve olumlu bir işletme imajı oluşturmaTıp, kimya, psikoloji, ergonomi, fizik, istatistik gibi birçok alandan eğitimler almak
Riskli alanlardaki uyarı levhalarının konulması ve koruyucu ekipmanların teminiİş kazalarının ve hastalıklarının en aza indirilmesi, ekipman kaybının önlenmesiİş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesiDaha az stresli ve daha mutlu bir çalışma ortamı, iş kazalarının ve işsizliğin en aza indirilmesiÇalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi
Tehlikeli maddelerin depolanma koşullarını kontrol etmek ve iyileştirmeleri sağlamakÇalışma hayatındaki memnuniyetin artması, daha kaliteli ve hızlı üretim sağlanmasıTehlikeli maddelerin depolanması ve kontrolü konusunda eğitimler
Meydana gelen kazalarda objektif olarak raporlar hazırlamakİşgücündeki kayıpların önlenmesi, ekonomiye ve toplum refahına katkıKaza raporlama teknikleri üzerine eğitimler
Çalışan temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, aksaklıkları tespit etmekİşletmelerin mali yükünün azalmasıEtkili iletişim ve problem çözme konusunda eğitimler
Ağır çalışma koşullarını düzeltmek, havasız ortam ve yetersiz ışıklandırma gibi durumları düzeltmekÇalışanlar tarafından işletmenin olumlu ve güven veren bir imaj oluşturmasıİşyeri denetimleri ve tehlike analizi konusundaki eğitimler
Güvenlik standartlarının uygunluğunun denetlenmesi, gerekli düzenlemelerin yapılmasıİşletmelerin mali olarak tasarruf sağlaması ve verimliliklerinin artmasıGüvenlik standartları ve önleyici tedbirler konusunda eğitimler
Sağlığı tehlikeye atabilecek her türlü faaliyetin durdurulması ve uygun koşulların sağlanmasıÇalışanların mağduriyet durumlarının en aza inmesi, haklarının alınabilmesiAcil durum ve kurtarma prosedürleri üzerine eğitimler

İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamında insanı korumaya yönelik bir anlayışını esas alır. İnsan sağlığını ve güvenliğini riske atabilecek her türlü koşulu inceleyen ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalı olarak tanımlanır ve iş hayatının olmazsa olmazları arasındadır. İnsanı merkez alan iş sağlığı ve güvenliğinin yaptığı çalışmaları genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Çalışanları iş kazaları ve oluşabilecek meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek, kazalar ve hastalıklara karşı önlem almak ve olası riskleri en aza indirmek için düzenli çalışmalar yapmak.

 • Çalışan odaklı olarak üretimde güvenliği ve verimliliği sağlamak için, bölümlerde kullanılan tüm ekipmanları denetlemek, koşullarını iyileştirmek gerekirse yeni sistemler kurulmasını sağlamak.

 • İşletmenin her ortamında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirler alınmasını sağlamak sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak

 • Sadece düzenli çalışanlar için değil ziyaretçiler, müşteriler, geçici çalışanlar kısaca insan faktörünün bulunduğu her ortam için işletme içi ve çevresini güvenli hale getirmek

 • İşveren açısından da işletmenin işleyişinde verimliliği ve üretimi arttıracak tedbirler almak.

 • Ayrıca çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması ve kadın işçilerin haklarıyla da ilgilenir.

Genel hatlarıyla bile iş sağlığı ve güvenliğinin çok yönlü bir çalışma sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği için bir takım çalışmasını da beraberinde getirir. İşletmenin bulunduğu sektöre göre de farklı uzmanlık alanlarında isimlerin bir araya geldiği ekiplerden oluşur. Tıp, kimya, psikoloji, ergonomi, fizik, istatistik gibi pek çok farklı bilimden faydalanır. İş sağlığı ve güvenliği tekniker ve uzmanları işletme içerisinde iyileştirme yapılacak her birimin üst düzey yönetici ve mühendisleriyle ortak çalışmalar yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanlarının Görev ve Yetkileri

İş sağlığı ve güvenliğinin bir takım işi olduğundan bahsetmiştik. Bu takım içerisinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, teknikeri, iş yeri hekimi ve işyerinin mühendis ve yönetim kadroları işbirliği içerisinde çalışırlar.

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları sadece gerekli iyileştirmelerin yapılmasından değil, aynı zamanda düzenli olarak denetlenmesinden de sorumludur.

 • İşyerinde risklerin azaltılması ile ilgili gerekli yerlere uyarı levhalarının konulması, çalışanların güvenli çalışabilmesi için koruyucu kıyafet ve ekipmanların tespit ve temin edilmesi

 • İş yeri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi

 • Yasalar gereğince belirlenen güvenlik standartlarının çalışma ortamlarına uygunluğunun denetlenmesi, gerekli düzenlemelerinin yapılması

 • Çalışanların sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü faaliyetin durdurulması ve uygun koşulların sağlanması

 • Düzenli olarak küf, toz, gaz gibi tehlikeli olabilecek materyallerini toplamak, analiz etmek.

 • İş yeri hekimiyle ve bölüm mühendisleriyle yıllık çalışma planları hazırlamak

 • Raporları ve planları işverene ve ilgili bakanlığa iletmek

 • Tehlikeli maddelerin depolanma koşullarını kontrol etmek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak

 • Meydana gelen kazalarda objektif olarak raporlar hazırlamak

 • Çalışan temsilcileriyle belirli zamanlarda toplantılar düzenleyerek aksaklıkları tespit etmek ve gerekli düzeltmeler için işverene bilgi vermek

 • İşçi sağlığını olumsuz etkileyebilecek ağır çalışma koşulları, havasız ortam, yetersiz ışıklandırma gibi durumların düzeltilmesini sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliğinin sağladığı faydaları işletmeler, çalışanlar ve toplumsal açıdan ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. İşletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliği daha sağlıklı koşullarda çalışma ortamına bağlı olarak çalışma sürelerinin daha verimli değerlendirilmesi, üretimde hızın artmasıyla gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca hem müşteriler hem çalışanlar açısından işletme için olumlu ve güven veren bir imaj oluşturur. İş kazalarının ve hastalıklarının en aza indirilmesi ile hem insan sağlığı korunmuş olur hem de ekipman kaybının da önüne geçilmiş olur.

İşletmelerin mali anlamda da yüklerinin azalması aynı zamanda verimdeki artışla kazançlarında da yükselme görülür. Çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde daha az stres ve daha fazla mutlu bir çalışma ortamına bağlı olarak verimli çalışma, iş kazalarına ve hastalıklara bağlı olarak işsiz kalma ve mağdur olma durumunun en aza inmesi, oluşabilecek kazalara bağlı olarak haklarının alınabilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi konularında avantajlar sağlar. Toplum açısından baktığımızda ise işgücündeki kayıpların önlenmesi nitelikli çalışanlar, çalışma hayatındaki memnuniyete bağlı olarak verimli çalışma ve düzenli işleyen üretim sistemlerinde daha kaliteli, daha hızlı üretim ile ekonomiye ve toplum refahına katkı sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kimler İçin Uygundur?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sadece bu birimde çalışacak kişilerin alması gereken mesleki bir eğitim değildir. Her çalışanın kendi çalışma koşullarının ne kadar iyi olup olmadığını değerlendirebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği nedir iyi bilmesi gerekir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece birim değil çalışanlarda sorumludur. Ayrıca üniversitelerin belirli bölümlerinde özellikle laboratuvar ortamında ders gören öğrenciler için de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim alınması kanunen zorunluluk olarak getirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği için sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi yeterli değildir. Çalışanların da bu konuda eğitimli ve bilinçli olması gerekir. Her birim işletme içerisinde çalışacağı makine, teçhizat ve ortam hakkında güvenli çalışma koşullarıyla ilgili eğitimlerden geçirilir. Ancak bunun dışında temel iş sağlığı ve güvenliği hakkında da eğitim almak, iş güvenliğinin ne olduğunu, oluşabilecek tehlikeli durumları ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğini bilmelidir.

Bunun yanı sıra çalışanlar hem kendi üzerine düşen sorumlulukları öğrenmek hem de oluşabilecek sorunlarda haklarının neler olduğu ve hukuki olarak izlemeleri gereken prosedürler hakkında da bilgi sahibi olurlar. Böylelikle işletme ve çalışanların da sağlayacağı katkıyla işbirliği içerisinde çok daha hızlı bir şekilde iyileştirme sağlanabilir bu durum üretimde de kalite ve verimi arttırır. Ayrıca üst kademelerde görevli mimarlar, mühendisler, endüstriyel tasarımcılar, teknik eğitim fakültesi öğrenci ve mezunları, biyoloji, fiziki kimya öğrenci ve mezunları, iş yeri hekimi adayları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalıdır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Enstitü’nün ücretsiz online sertifika programlarından biri olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bu konuda size kapsamlı bilgi vermek ve verimli çalışmalar yapabilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Toplam 1 haftalık eğitim süresince iş sağlığı ve güvenliği ne demektir, amaçları ve çalışma alanları hakkında temel bilgilerin yanı sıra, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliğinin bulunduğu nokta, bu konudaki yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olursunuz.  Acil durumlarda yapılması gerekenler, oluşabilecek iş kazaları ve bunların nasıl önlenmesi gerektiği, meslek hastalıkları ve nedenleri, tehlikeli durumlar ve davranışlar ile ilgili öğreneceğiniz bilgilerle iş yerinde risk yaratabilecek faktörleri daha kolay tespit edebilecek bir öngörü kazanırsınız.

Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmasının işletmenizde daha verimli çalışma koşulları oluşturacağı bilinciyle, çalışanlarınızın eğitim almasını sağlayabilirsiniz. İnternet bağlantısı üzerinden telefon, tablet ya da bilgisayarınız aracılığıyla dilediğiniz yerden kendi çalışma programınıza göre ayarlayabileceğiniz bir zaman diliminde kolaylıkla temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alabilirsiniz.

Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirme ve önlem alma, Çalışma sürelerinin daha verimli değerlendirilmesi ve üretimde hızın artması, İş sağlığı ve güvenliği tekniker ve uzmanlarına yönelik eğitimler, İşletmenin tüm ortamlarında olumsuz koşullara karşı tedbirler almak, Gereksiz zaman kayıplarının önlenmesi ve olumlu bir işletme imajı oluşturma, Tıp, kimya, psikoloji, ergonomi, fizik, istatistik gibi birçok alandan eğitimler almak, Riskli alanlardaki uyarı levhalarının konulması ve koruyucu ekipmanların temini, İş kazalarının ve hastalıklarının en aza indirilmesi, ekipman kaybının önlenmesi, İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, Daha az stresli ve daha mutlu bir çalışma ortamı, iş kazalarının ve işsizliğin en aza indirilmesi, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi, Tehlikeli maddelerin depolanma koşullarını kontrol etmek ve iyileştirmeleri sağlamak, Çalışma hayatındaki memnuniyetin artması, daha kaliteli ve hızlı üretim sağlanması, Tehlikeli maddelerin depolanması ve kontrolü konusunda eğitimler, Meydana gelen kazalarda objektif olarak raporlar hazırlamak, İşgücündeki kayıpların önlenmesi, ekonomiye ve toplum refahına katkı, Kaza raporlama teknikleri üzerine eğitimler, Çalışan temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, aksaklıkları tespit etmek, İşletmelerin mali yükünün azalması, Etkili iletişim ve problem çözme konusunda eğitimler, Ağır çalışma koşullarını düzeltmek, havasız ortam ve yetersiz ışıklandırma gibi durumları düzeltmek, Çalışanlar tarafından işletmenin olumlu ve güven veren bir imaj oluşturması, İşyeri denetimleri ve tehlike analizi konusundaki eğitimler, Güvenlik standartlarının uygunluğunun denetlenmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, İşletmelerin mali olarak tasarruf sağlaması ve verimliliklerinin artması, Güvenlik standartları ve önleyici tedbirler konusunda eğitimler, Sağlığı tehlikeye atabilecek her türlü faaliyetin durdurulması ve uygun koşulların sağlanması, Çalışanların mağduriyet durumlarının en aza inmesi, haklarının alınabilmesi, Acil durum ve kurtarma prosedürleri üzerine eğitimler
iş güvenliği iş sağlığı ve güvenliği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş sağlığı
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.