AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur?
Meslekler

İnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur?

11 Ağustos 2021
Bir kişi, üzerinde çeşitli simgeler bulunan küçük mavi bir küpü yerleştirirken yandan görülmektedir. Küp iki elle tutulmakta ve kişinin yüzü görülmemektedir. Küpün üzeri bir insan resmi, kravat ve diğer sembollerle kaplıdır. Kişi bir gömlek ve kravat takmaktadır ve giysinin kumaşı ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Küp küçük ve kare şeklindedir ve plastikten yapılmış gibi görünmektedir. Arka plan bulanık, ancak odak küp ve kişinin elleri üzerinde. Eylemde bir konsantrasyon hissi var ve kişi küpü dikkatlice bir yüzeye yerleştiriyor.
Eğitim TürleriAçıklamaNe Sağlar?
Üniversite eğitimiİnsan Kaynakları Müdürü olabilmek için öncelikle lisans seviyesinde bir üniversite eğitimi almış olmanız gerekir.Bilgi ve uzmanlık alanı sağlar, temel eğitim gereksinimini karşılar.
İnsan Kaynakları Yönetimi SertifikasıBu sertifikalar, çeşitli üniversiteler ve kuruluşlar tarafından düzenlenir ve genellikle belirli bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olmanızı gerektirir.Özelleşmiş bilgi ve yetenekler sağlar, kullanıcıların belirli bir alandaki yeteneklerini belgelendirir.
Yüksek Lisans ProgramlarıBunlar, genellikle bir öğrencinin belirli bir işlev ya da disiplinin belirli bir alanında daha derin bilgi ve beceri geliştirmesine olanak sağlar.İleri düzeyde bilgi ve beceri geliştirme imkanı sağlar, bireyin pozisyonu için gereksinim duyduğu daha karmaşık ve uzmanlaşmış bilgiyi kazandırır.
Uzaktan Eğitim İmkanlarıBazı programlar, öğrencilere mevcut işlerini sürdürürken veya coğrafi olarak okuldan uzakta olurken eğitim alma olanağı sağlar.Esneklik, konfor ve sürekli öğrenme imkanı sağlar.
Teorik BilgiBireylerin iş yaşamında uygulanabilir, entelektüel birikimler geliştirebilmesi için güçlü bir teorik temel gereklidir.Bilgisel temel ve özgün düşünce yeteneği sağlar.
Pratik Bilgiİnsan kaynakları yönetimi eğitimi aynı zamanda uygulama bilgilerini de gerektirir. Teorik bilginin yanı sıra, çalışmaların ve araştırmaların sonucunda elde edilen entelektüel birikimin iş yaşamında uygulanabilmesi için pratik bakış açısına ve tecrübeye sahip olmak gerekir.Pratik becerileri ve deneyimleri geliştirir, teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Bordro ve Özlük İşleri EğitimiBordro ve özlük işleri ile ilgili bilgi ve beceriyi öğrendiğiniz bir eğitimdir.İşyerinde maaş, bordro ve özlük işleri üzerinde hassasiyet ve uzmanlık sağlar.
İş Analizi Eğitimiİş analizi, bir işin temel görevlerini, yeteneklerini ve bilgilerini incelemek için kullanılan bir süreçtir.İş analizinde bilgi ve uzmanlık sağlar, işe alımda ve iş teşviki ve yerleştirme kararlarında daha bilinçli olunmasına yardımcı olur.
Performans Değerlendirme Eğitimiİnsan kaynakları profesyonellerinin, bireylerin iş performansını değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur.Performans değerlendirme ve yönetim yeteneklerini geliştirir, işyeri kararlarında daha bilinçli ve bilgiye dayalı olmaya yardımcı olur.
İşe Alım Süreçleri EğitimiEğitim, işe alım süreçlerini değerlendirme, stratejiler oluşturma ve işe alım kararları vermeye yardımcı olur.İşe alım ve yetenek edinme stratejilerini geliştirir, daha yetenekli adayları seçmek için daha bilinçli kararlar almayı sağlar.

İnsan kaynakları kavramı ilk olarak 1960’’lı yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Örgütsel davranış, yetkili personel seçimi yapma ve değerlendirme gibi önemli unsurlar bu dönemde şekil aldı. Zaman içinde de bugünkü haline ulaştı. Geçmişten bugüne şirket ya da kurum için çalışan kişiler ve çalışanlarla ilgili kaynakların yönetiminden sorumlu bölümler oluşturuldu. Bu departmanları tanımlamak üzere de insan kaynakları kavramı kullanıldı.

Günümüzde bu kavram iş dünyasının vazgeçilmezi halini aldı. Artık orta ve küçük ölçekli işletmelerde de insan kaynaklarının önemi göz ardı edilemez bir duruma ulaştı. Böylece insan kaynakları müdürü ihtiyacı adeta zirve yapmaya başladı. İnsan kaynakları müdürü olarak çalışmalarını yürütmek isteyen kişilerde, üniversite eğitimini lisans derecesi ile tamamlamış olma şartı aranır. Bu alanda faaliyet gösterebilmek için çeşitli üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası ya da yüksek lisans programlarına katılmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınır?

İnsan kaynakları alanında yönetici olarak çalışmak için öncelikle üniversitelerde yer alan ilgili eğitimler tamamlanması gerekir. Ayrıca insan kaynakları uzmanları ve yardımcıları, işe alım uzmanları, performans değerlendirme uzmanları, insan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmaya çabalayanlar ve yeni mezunlar uzaktan eğitim imkanlarından faydalanabilir. Enstitü tarafından sunulan insan kaynakları yönetimi eğitimi ile bu alandaki mevcut çalışmalarınıza hız katabilirsiniz. İnsan kaynakları müdürü olarak çalışabilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi alarak, bu alanda uzman ve aranan kişi olma şansı elde edebilirsiniz.

Personel seçiminde önemli bir role sahip olan insan kaynakları departmanları, günümüzde kurumsal firmaların olmazsa olmazıdır. Bu durum da bu alana olan ilgi ve ihtiyacın canlı kalmasına yol açar. Büyük, orta ya da küçük ölçekli bir kurum için insan kaynakları yönetimi işin önemli bir parçası halini aldı. İnsan kaynakları yönetimi sayesinde daha esnek bir anlayış geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında katkısı da oldukça büyüktür. İnsan kaynakları departmanı kurum içi herhangi bir organizasyonun çok önemli bir parçası olarak görülür.

İnsan kaynakları müdürü; insan kaynakları hizmetleri, yönetme, işgücü planlaması, performans yönetim sistemleri, işçi işveren diyalogları, işe alma ve seçim süreci, ücret, iş sözleşmelerinin iptali konularında bilgi sahibi olan ve bu süreçleri yöneten kişidir. İnsan kaynakları birimi sadece kurum içi uygulamaları denetlemekle kalmamalıdır. Rekabet koşulları içinde yer aldığı diğer firmaların yönetiminde ki uygulamaları takip etmeli ve bunları tanımlayabilecek beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır. Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli donanımın sağlanmasını hedefler. Eğitim, "İnsan kaynakları yönetiminde sistematik ve stratejik olarak nasıl düşünmek gerekir? İnsan kaynakları yönetimi politikalarını uygulama aşamasında ve sektörde rekabet avantajı sağlamak için hangi çalışmalar yapılmalıdır?" gibi sorulara yanıt almanızı sağlar.

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim özellikle insan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler için uygundur. Hem uzmanlaşmak hem insan kaynakları yönetimi alt bilim dalları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için organize edilmiş bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde içinde bulunduğumuz yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl gerçekleştiği ve gelinen nokta ayrıntıları ile aktarılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer planı yapmak ve insan kaynakları müdürü olmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler, bu eğitimden faydalanabilir.

İnsan kaynakları eğitimi güçlü bir teorik temel bilgi gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama bilgilerini de gerektirmektedir. Yapılan çalışmalar, araştırmalar neticesinde elde edilen entelektüel birikimlerin iş yaşamında uygulanabilmesi için kişiler akademik ve pratik bakış açısına sahip olması gerekir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimini tamamlayan kişiler, oldukça kapsamlı olan bu yönetim görevini gerçekleştirebilecek donanımı elde etmiş olur. Bu eğitimden faydalanan kişiler, herhangi bir organizasyonda insan kaynakları politikasını uygulayarak, organizasyonun başarısına büyük bir katkı sağlayabilirler.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi sayesinde bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım sürçlerinde uzman bakış açısına ve bilgisine sahip olurlar. Öğrenciye göre değişiklik göstermekle birlikte günlük 2, 3 saat kadar bir çalışmayla 1 haftada tamamlanabilir. Bu çalışma süresine videolar ve canlı derslerde eklenmelidir. Böyle bir eğitime katılmak için bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon bunun yanında aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız yeterlidir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve uluslararası kurumlarda dahil olmak özel ve resmi kurumlarda geçerli olan başarı sertifikasını kazanan kişiler aşağıdaki alanlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

 • İnsan kaynakları departmanlarında çalışabilir.

 • Bordrolama ve özlük işleri bölümlerinde iş imkanı bulabilir.

 • İşe alım departmanlarında yer alabilir.

 • İK Danışmanlık şirketlerinde iş imkanı olur.

 • Özel istihdam bürolarında çalışabilir.

 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümlerinde yer alabilir.

İnsan Kaynakları Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler, kamu ve özel sektörde faaliyet gösterme imkanına sahip olur. Kurumlara göre görevleri değişiklik gösterse de bir insan kaynakları müdürünün sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Genel iş planına uyumlu olacak şekilde insan kaynakları stratejileri ve girişimleri geliştirmesi gerekir.

 • İş yeri kurallarına hakim olmak ve düzeni sağlamak için politika ve prosedürleri oluşturur.

 • Personelin talep ve şikayetlerine geri dönüş yapar ve pozitif bir çalışma ortamı sağlar.

 • Şirketin maaş bütçesini geliştirmek üzere analiz ve güncelleme yapar.

 • Şirket hedefinin geliştirilmesinde üst yönetimle birlikte hareket eder.

 • İş tanımları ve sınıflandırma gibi kadrolaşma çalışmalarını yürütür.

 • Ödeme sistemini analiz eder, geliştirir ve bütçeyi oluşturur.

 • İşe alım süreçlerini yönetir.

 • Personel bulma kaynaklarını tespit eder ve seçme yöntemlerini belirler.

 • İşe alınan personelin oryantasyonunu yapar ve eğitim süreçlerini yönetir.

 • Çalışanların performans denetimini sağlar.

 • Mesleki eğitim programlarını uygular ve gelişimlerini denetler.

 • İşten ayrılan personelin işlemlerini tamamlar.

 • İş tanımı ve sorumluluğuna uygun olmayan çalışmaların tespit edilmesi halinde, ilgili personelin ihtar ya da işten çıkarma işlemlerini yürütür.

 • Departman kayıt ve raporlarını korur.

İnsan Kaynakları Müdürü Nerelerde Çalışma İmkanına Sahiptir?

Günümüzde oldukça çeşitli hale gelen iş olanakları ve sektörel büyümeler beraberinde insan gücüne olan ihtiyacı da gözler görülür bir şekilde arttırdı. İş kanunu yeni düzenlemeleri çalışanların giriş ve çıkışlarının belirli bir düzende takip edilmesini gerekli hale getirdi. Her geçen gün nitelikli çalışana olan ihtiyaç ve bu çalışanların verimliliğini düzenlemek üzere insan kaynaklarına düşen rolde çoğaltmıştır. Bu sebeple insan kaynakları alanında kendini geliştiren kişiler özel sektörde ve kamu alanında hemen hemen her sektörde iş imkânına sahip olmaya başladı. İnsan kaynakları alanında gerekli eğitimleri tamamlayan ve kendini geliştiren kişiler, aşağıdaki alanlarda iş imkanına sahiptir.

 • Kurum ve kuruluşların insan kaynakları bölümünde çalışmalarını sürdürebilirler. Zamanla gerekli tecrübeye sahip olan kişiler insan kaynakları müdürü olarak çalışabilir.

 • Eğitim kurumlarında insan kaynakları çalışanı olabilirler.

 • Kurumsallaşmış firmalarda insan kaynakları alanında belli kademelerde çalışabilirler.

 • Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları bölümünde çalışabilirler.

 • Devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilirler.

 • Büyükelçilik ve konsolosluklarda çalışma imkanına sahipler.

Üniversite eğitimi, İnsan Kaynakları Müdürü olabilmek için öncelikle lisans seviyesinde bir üniversite eğitimi almış olmanız gerekir, Bilgi ve uzmanlık alanı sağlar, temel eğitim gereksinimini karşılar, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası, Bu sertifikalar, çeşitli üniversiteler ve kuruluşlar tarafından düzenlenir ve genellikle belirli bir alanda derinlemesine bilgi sahibi olmanızı gerektirir, Özelleşmiş bilgi ve yetenekler sağlar, kullanıcıların belirli bir alandaki yeteneklerini belgelendirir, Yüksek Lisans Programları, Bunlar, genellikle bir öğrencinin belirli bir işlev ya da disiplinin belirli bir alanında daha derin bilgi ve beceri geliştirmesine olanak sağlar, İleri düzeyde bilgi ve beceri geliştirme imkanı sağlar, bireyin pozisyonu için gereksinim duyduğu daha karmaşık ve uzmanlaşmış bilgiyi kazandırır, Uzaktan Eğitim İmkanları, Bazı programlar, öğrencilere mevcut işlerini sürdürürken veya coğrafi olarak okuldan uzakta olurken eğitim alma olanağı sağlar, Esneklik, konfor ve sürekli öğrenme imkanı sağlar, Teorik Bilgi, Bireylerin iş yaşamında uygulanabilir, entelektüel birikimler geliştirebilmesi için güçlü bir teorik temel gereklidir, Bilgisel temel ve özgün düşünce yeteneği sağlar, Pratik Bilgi, İnsan kaynakları yönetimi eğitimi aynı zamanda uygulama bilgilerini de gerektirir Teorik bilginin yanı sıra, çalışmaların ve araştırmaların sonucunda elde edilen entelektüel birikimin iş yaşamında uygulanabilmesi için pratik bakış açısına ve tecrübeye sahip olmak gerekir, Pratik becerileri ve deneyimleri geliştirir, teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir, Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Bordro ve özlük işleri ile ilgili bilgi ve beceriyi öğrendiğiniz bir eğitimdir, İşyerinde maaş, bordro ve özlük işleri üzerinde hassasiyet ve uzmanlık sağlar, İş Analizi Eğitimi, İş analizi, bir işin temel görevlerini, yeteneklerini ve bilgilerini incelemek için kullanılan bir süreçtir, İş analizinde bilgi ve uzmanlık sağlar, işe alımda ve iş teşviki ve yerleştirme kararlarında daha bilinçli olunmasına yardımcı olur, Performans Değerlendirme Eğitimi, İnsan kaynakları profesyonellerinin, bireylerin iş performansını değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur, Performans değerlendirme ve yönetim yeteneklerini geliştirir, işyeri kararlarında daha bilinçli ve bilgiye dayalı olmaya yardımcı olur, İşe Alım Süreçleri Eğitimi, Eğitim, işe alım süreçlerini değerlendirme, stratejiler oluşturma ve işe alım kararları vermeye yardımcı olur, İşe alım ve yetenek edinme stratejilerini geliştirir, daha yetenekli adayları seçmek için daha bilinçli kararlar almayı sağlar
İnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur İnsan Kaynakları Müdürü Nedir İnsan Kaynakları Müdürü ik yönetimi eğitimi ik yönetimi önemi
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.