AnasayfaBlogFransız Yeni Dalga Akımı
Nedir?

Fransız Yeni Dalga Akımı

27 Mart 2021
Kırmızı, beyaz ve mavi işaretli bir film klaketi gösterilmektedir. Tahtadan yapılmış olan el çırpma tahtasının her iki yanında iki el çırpma çubuğu bulunmaktadır. Tahtanın üzerinde kalın siyah harflerle yazılmış Aksiyon! kelimesi yer almaktadır. Kırmızı, beyaz ve mavi işaret tahtanın ortasına yerleştirilir ve renkler üç farklı bölüme ayrılır. En üst bölüm kırmızı ve beyaz harflerle Take One yazmaktadır. Orta bölüm beyaz ve mavi harflerle Sahne 15 yazmaktadır. Alt bölüm mavi ve beyaz harflerle Roll 5 yazmaktadır. Tabela siyah bir kenarlıkla çerçevelenmiş ve pano beyaz bir arka plana yerleştirilmiştir.
ÖzellikAçıklamaÖrnek
Ortaya Çıkış Dönemi1950'li yılların sonu, 1958-1962 yılları en verimli dönem-
Yeni Dalga Akımının ÖzellikleriMikro ölçekte ekonomik yapı, düşük bütçe, amatör oyuncular ve doğal ışık kullanımıGodard'ın filmleri
Anlatı YapısıÖykü bütünlüğü ve doğrusal zaman yerine izleyeni aktif kılan anlatı tarzıTruffaut'un filmleri
KarakterlerMarjinal/asi/politik/bohem özellikler-
Estetik YapıDevamlılığın önemsenmemesi, sıçramalı kurgu, tripotsuz çekimlerRohmer'in filmleri
Gerçeklik AnlayışıYönetmenlerin kendi gerçekliklerini anlatan senaryolar-
KonularSevgiye olan gereksinim ve burjuvazinin yetersizliği-
Kamera KullanımıYönetmenin bireysel ve deneysel tercihleriGodard'ın hızlı ve aktüel kamera kullanımı
PolitikaPolitik ve siyasi göndermelerle anlatılarGodard'ın filmleri
Edebi UyarlamalarDoğrusal olmayan bir anlatı, doğaçlama ve kendine has kurgu teknikleri-

Fransız Sineması; dünya sineması içinde önemli bir yere sahiptir. Fransız Sineması’nın dünya sinemasında önemli bir yere sahip olmasında ve hep bir ekol olarak görülmesinde hiç kuşkusuz 1950’li yılların sonuna doğru Fransa’da ortaya çıkan, "La Nouvelle Vague", Yeni Dalga sinema akımının önemi büyüktür. Sadece ortaya çıktığı Fransız Sineması’nda değil tüm dünya sinemasında önemli bir yapıya dönüşen Yeni Dalga akımı; sinemaya teorik, estetik ve teknik anlamda birçok yenilik kazandırmıştır.

Godard, Truffaut, Rohmer, Resnais gibi pek çok yetenek ile parlak bir dönem yaşayan Fransız Sineması, birçok ülkedeki sinema sektörüne yön veren bir akım haline gelmiştir. Bu süreçte yönetmenlerin bakış açıları ile şekillenen filmlerle Fransız Sineması’nın politik yüzünün de ortaya çıktığı görülür. Politik yüzünün de açığa çıktığı bu oluşumun içinde farklı, isyankar, yaratıcı, zorlayıcı, devrimci tarzı ve tavrı ile ortaya çıkan bir isim olan Jean Luc Godard akımın en önemli isimlerinden biri olmuştur.

fransız yeni dalga akımı, 1950’li yılların sonuna doğru ortaya çıkan ve 1958-1962 yılları arasında en verimli ve etkin olduğu dönemi yaşayan; sinemanın klasik/geleneksel anlatı yapısına karşı tepkili olan bir grup sinemacının belirlediği birtakım unsurların şekillendirdiği manifesto ile film üretmeye başlayan yönetmenlerin ağırlıklarını koydukları ayrıca modern fransız sineması’nın başlangıcı olarak kabul edilen yeni bir sinema akımıdır.

Fransız Yeni Dalga Akımının Özellikleri

 1. Ekonomik anlamda bakıldığında mikro ölçekte bir yapılanmaya vurgu yapılır. Düşük bütçe, yıldız sistemine karşı amatör oyuncular ile küçük ve ergonomik kameralarla pahalı dekorlar ya da süslü kostümlerden ziyade doğal ışık olan yerlerde çekimler tercih edilmeye başlanmıştır. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımında olduğu gibi filmlerde doğal ışık kullanılmıştır ve filmler çoğunlukla Paris sokaklarında çekilmiştir.

 2. Akımın en önemli özelliklerinden biri, filmin en önemli unsuru olarak yaptığı yönetmen vurgusudur. Bu vurgu Auteur Yönetmen anlayışını da gündeme taşımıştır.

 3. Filmlerde tercih edilen anlatı yapısı; öykü bütünlüğüne önem vermeyen ve doğrusal zamanı kullanmayan bir tarzdadır. Böylelikle izleyenler daha aktif konumda kurgulanmıştır.

 4. Yeni Dalga akımı bünyesinde çekilen filmlere bakıldığında, karakterler ile yaşadıkları toplum arasında çok az bir etkileşim ve iletişimin olduğu görülür. Oyuncuların bir çoğu bu noktada bir yabancılaşma içerisindedirler. Çünkü dahil oldukları toplum her türlü toplumsal adalet ve düzenden yoksundur. Bu sebepten dolayı da, ana karakterler genellikle marjinal/asi/politik/bohem özelliklere sahiptir.

 5. Anlatı içindeki dramatik yapı, yeni bir estetik bakış ile şekillendirilmiştir. Devamlılığın önemsenmemesi, sıçramalı kurgu, tripotsuz çekimler ve görüntüdeki deformasyonlar olduğu gibi kayda alınmıştır. Klasik yapıda yanlış/hatalı olarak görülen bu bakış açısı Yeni Dalga akımında normal olarak görülmüştür.

 6. Yeni Dalga akımı içinde film üreten yönetmenler gerçekliğe müdahale ederek kendi gerçekliklerini anlattıkları senaryo ile filmi farklı bir gerçeklik inşasında etkili olarak konumlarlar.

 7. Sosyolojik ve toplumsal yapılanmada burjuvazinin sevgi yönünden yetersiz olması ile kişilerin sevgiye olan mutlak ve sonsuz gereksinimi filmlerin öne çıkan konularını oluşturur.

 8. Yeni Dalga akımının yönetmenleri film eleştirisinden geldikleri için, her filme yeni bir roman gözüyle bakarak yorumlayarak kayda alırlar.

 9. Yeni Dalga akımına dahil olan filmlerdeki kamera kullanımı ve çekim teknikleri tamamen yönetmenin bireysel ve deneysel tercihleriyle şekillenmiştir. Godard, kamerayı çok daha hızlı ve aktüel kullanırken, Truffaut ve Varda ise daha minimal kamera kullanımlarını tercih etmiştir. Genel olarak bakıldığında ise, anaakım Hollywood filmleri ile kıyaslandığında, yeni dalga filmlerindeki özgün kamera kullanımı Avrupa sanat sinemasının bugünkü teknik ve anlatı tercihlerine etki etmiştir.

 10. Yani Dalga akımına dahil olan filmler; politik tavırlarıyla bezeli anlatı yapısı ile de dikkat çekmektedir. Özellikle Godard, ulusal ve uluslararası sorunları anlatısı içinde kullanmıştır. Akım içinde yer alan yönetmenler, politik ve siyasi göndermelerle anlatılarını farklı bir şekilde kurgulamışlardır.

 11. Yeni Dalga akımında yer alan yönetmenler, karşı çıktıkları edebi uyarlamalara da yer vermişlerdir ama edebi eseri filme aktarırken bunu geleneksel anlatı yoluyla değil; doğrusal olmayan bir anlatı metodunu kullanarak, doğaçlamalara sıkça yer vererek ve kendilerine has kurgu teknikleriyle birlikte yapmışlardır.

Fransız Yeni Dalga Akımının Öncü Yönetmenleri

François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais ve Jacques Rivette gibi isimler ilk olarak Fransa'nın ünlü sinema dergisi Cahiers du cinéma'ya film eleştirileri yazarak sinemaya başlamışlardır. Eleştiri yazılarında başvurdukları temel referans kaynağı Andre Bazin’dir. 

Alain Resnais / Hiroshima Mon Amour (1959)

Film her ne kadar isminden dolayı bir aşk filmi olarak görülse de, toplumsal sorunlara değinmesi ve savaş sonrasını resmetmesi açısından politik bir film olarak kabul edilebilir.

François Truffaut / 400 Darbe (1959)

Baskıcı ve kuralcı eğitim sistemine kafa tutan bir öğrencinin bakış açısıyla eğitim sistemini sorgulayan filmde yönetmen, izleyenlerin isyankar öğrenci ile bütünleşmesini sağlamak için gerekli teknik ve anlatı kodlarını ustalıkla kullanıyor.

Jean-Luc Godard / Serseri Aşıklar (1959)

Sinemada yerleşik kuralları kabul etmeyen ve Yeni Dalga akımının öncü filmlerinden biridir. Film, polisler tarafından aranan bir suçlu ile gazetede çalışan bir genç kızın giderek yakınlaşmasını anlatır. Akımının ilk örneklerinden biri olan filmde aşk, suç, tutku, kaçış suç, kaçış konuları doğal ışık kullanılarak çoğunlukla da Paris sokaklarında anlatılmıştır.

Eric Rohmer / Claire’nin Dizi (1970)

Eric Rohmer’in ‘Altı Ahlak Hikayesi’ serisinin beşinci filmi olan ‘Claire’nin Dizi’, cinsellik vurgusu taşıyan bir filmdir. Orta yaşlı bir diplomatın fetiş tutkusunu felsefi söylemler eşliğinde sunan Rohmer; filmin fonunda yine çoğunlukla dış mekanı tercih etmiştir.

Agnes Varda / Cleo 5 a 7 (1962)

Yeni Dalga akımının tek kadın temsilcisi olan Varda, bu filmde Cezayir Savaşı’na göndermede bulunmuştur. Yeni Dalga filmlerinin anlatısında bulunan politik tavrın öne çıktığı filmlerden birisidir.

Claude Chabrol / Les Bonnes Femmes (1960)

Chabrol’un kadın cinselliği ve tutkusunu merkeze alan film, 4 kadının aşka ve cinselliğe farklı bakışları resmedilir. Tutkuların gizemli hali bir nevi sınır tanımayan tarzda anlatılmıştır.

Dr. Özgür Yılmazkol

Ortaya Çıkış Dönemi, 1950'li yılların sonu, 1958-1962 yılları en verimli dönem, -, Yeni Dalga Akımının Özellikleri, Mikro ölçekte ekonomik yapı, düşük bütçe, amatör oyuncular ve doğal ışık kullanımı, Godard'ın filmleri, Anlatı Yapısı, Öykü bütünlüğü ve doğrusal zaman yerine izleyeni aktif kılan anlatı tarzı, Truffaut'un filmleri, Karakterler, Marjinal/asi/politik/bohem özellikler, -, Estetik Yapı, Devamlılığın önemsenmemesi, sıçramalı kurgu, tripotsuz çekimler, Rohmer'in filmleri, Gerçeklik Anlayışı, Yönetmenlerin kendi gerçekliklerini anlatan senaryolar, -, Konular, Sevgiye olan gereksinim ve burjuvazinin yetersizliği, -, Kamera Kullanımı, Yönetmenin bireysel ve deneysel tercihleri, Godard'ın hızlı ve aktüel kamera kullanımı, Politika, Politik ve siyasi göndermelerle anlatılar, Godard'ın filmleri, Edebi Uyarlamalar, Doğrusal olmayan bir anlatı, doğaçlama ve kendine has kurgu teknikleri, -
Fransız yeni dalga akımı Fransız sineması Alain Resnais François Truffaut Jean-Luc Godard Eric Rohmer Agnes Varda Claude Chabrol
Kısa, siyah saçlı bir adam resmi siyah bir takım elbise giymiş ve mavi kravat takmış. İyi aydınlatılmış bir odada ayakta duruyor ve ciddi bir ifadeyle önüne bakıyor. Ellerini önünde kavuşturmuş ve belinde kahverengi deri bir kemer var. Duruşu kendinden emin ve bakışları odaklanmış. Otuzlu yaşlarının ortalarında görünüyor ve kıyafetleri düzgün ve şık. Kare bir çene çizgisi ve temiz traşlı bir yüzü var. Gözleri kahverengi ve kaşları belirgin. Güçlü ve kararlı bir görünümü var.
Dr. Özgür Yılmazkol
Blog Yazarı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-tv ve Sinema bölümü mezunu. Aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. Editörlüğünü yaptığı medya/sinema kitapları ve senaryosunu yazdığı belgesel, kısa film ve dizi senaryoları bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Omuz hizasında, siyah saçlı genç bir kadın kameraya genişçe gülümsüyor. Gözleri parlak ve ağzı geniş bir gülümseme şeklinde kıvrılmış. Yüzünde arkadaş canlısı ve davetkâr bir ifade var. Siyah, uzun kollu bir gömlek ve bir kot pantolon giyiyor. Rahat ve mutlu görünüyor. Arka plan bulanık ve odak dışı, bu da ona ilgi odağı olduğu hissini veriyor. Genel tavrı sıcaklık ve neşe dolu. Hayattan keyif alan ve anı yaşayan birinin mükemmel bir örneği.Jenya İçliyürek
1175464
Bu görsel, fotoğrafçılıkla ilgili bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Siyah elbiseli bir kadın, siyah metinli beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Sahne, öğrenme ve profesyonel eğitim duygusunu yansıtmaktadır. Bu kurs sayesinde öğrenciler, yetkin fotoğrafçılar olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Kompozisyon, ışıklandırma, pozlama ve daha fazlası gibi konularla fotoğrafçılığın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu kursa katılarak fotoğrafçılığın yaratıcı potansiyelini keşfedebilir ve çarpıcı görüntüler üretme tekniklerini keşfedebilirler. Doğru rehberlik ve doğru araçlarla herkes fotoğrafçılık sanatını öğrenebilir ve bunu harika fotoğraflar çekmek için kullanabilir.
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah, kolsuz bir elbise giyen genç bir kadının fotoğrafı. Kollarını iki yana açmış, ayakta duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Saçları kısa küt kesilmiş ve çenesinin hemen altına kadar uzanıyor. Yüzü oval şekilli, küçük bir burnu ve dolgun dudakları var. Gözleri koyu renk ve badem şeklindedir ve kendinden emin bir bakışa sahiptir. Cildi pürüzsüz ve hafif bronzlaşmış. Yüksek yakalı ve düz, dar kesim siyah bir elbise giymektedir. Elbise hafif bir kumaştan yapılmıştır ve belinde ince gümüş bir kemerle tamamlanmaktadır. Düşük topuklu ve ayak bileğinde küçük bir tokası olan siyah ayakkabılar giyiyor. Genel görünümü modern ve şık.Evren Yılbaşı
1245464
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020