AnasayfaBlogFotoğrafta Enstantane Nedir?
Fotoğrafçılık

Fotoğrafta Enstantane Nedir?

26 Ocak 2020
Elinde siyah bir kamera olan bir kişi çerçevenin ortasında durmaktadır. Sol elini kameranın üst kısmına dayamış, sağ eliyle de kameranın yan tarafını tutmaktadır. Kişi gri bir gömlek ve kot pantolon giymektedir. Saçları kahverengidir ve siyah ayakkabı giymektedir. Yüzünde ciddi bir ifade var ve dümdüz karşıya bakıyor. Arka plan ağaçlarla ve masmavi bir gökyüzüyle doludur. Kişinin etrafı yemyeşil yapraklarla çevrili ve güneş pırıl pırıl parlıyor.
TerimAçıklamaFotoğrafça Kullanımı
EnstantaneFotoğraf makinesinin sensörüne düşecek olan ışık miktarını kontrol eden süre için kullanılan isim.Deslenen efektleri elde etmek ve doğru pozlamayı yakalamak için ayarlanır.
DiyaframFotoğraftaki ışık miktarını kontrol eden mekanizma.Işık miktarının kontrolünde enstantaneye yardımcı olur ve kompozisyonu etkileyebilir.
ISOFotoğraf makinesinin ışığa hassasiyetini ifade eden bir sayı.Doğru pozlama değerini elde etmek için enstantane ve diyafram ayarlarıyla birlikte kullanılır.
Uzun PozlamaUzun süreli pozlama teknikleri için kullanılan terim.Hareketli konuların hareket efektini yakalamak ve az ışıkta aydınlık fotoğraflar elde etmek için kullanılır.
NetlikFotoğrafta belirli bir bölgenin veya tümünün ayrıntılarını çözme yeteneği.Enstantane ayarı ve diyafram açıklığı değerlerinin birleşimi, fotoğrafın ne kadar net olacağını belirler.
DeklanşörFotoğraf makinesinin çekim düğmesi.Deklanşöre basıldıkça enstantane süresi başlar ve perde açılır
PozlamaSensöre düşen ışık miktarı.Fotoğraf makinesinin pozlama parametrelerini (ISO, enstantane hızı ve diyafram) doğru ayarlamak gerekir.
KompozisyonFotoğrafta belirli bir konunun ne şekilde yerleştirildiğini belirler.Doğru ve etkili bir fotoğraf çekmek için belirleyicidir.
Hızlı HareketHızlı hareket eden unsurların fotoğrafıdır.Net bir şekilde çekebilmek için enstantane hızı arttırılmalıdır.
Hareketi DondurmakHızlı hareket eden bir cismin fotoğrafta sabit gibi görünmesidir.Hareketi donduran fotoğraflar çekmek için enstantane hızı yüksek tutulur.

Enstantane, Fransızcada an, anlık anlamına gelir. Fotoğraf, hayatın içinde bulunan ilginç ve güzel anları belgeler. Fotoğrafçı ise etrafında gerçekleşen bu anları kendi bakış açısını katarak ölümsüzleştirir. Fotoğrafı çekerken yapacağı ayarlamalar ile bir olayı veya estetik görüntüyü kendi sanatı haline getirir. Fotoğrafta ise enstantane bir süreyi ifade eder. Bu süre içerisinde fotoğraf makinesinin sensörüne düşecek olan ışık miktarı kontrol edilir. Süre arttıkça sensöre giren ışık miktarı artar. Tam tersi durumda da sensöre giren ışık azalır.

Enstantane hızı sensöre düşen ışığı kesen perdenin açılıp kapanma süresini ifade eder. Fotoğrafçının elde etmek istediği etkiye göre diğer fotoğraf ögelerini de kullanarak bu hızı ayarlaması gerekir. Enstantane hızının fotoğrafın diyafram, iso, objektif uzunluğu gibi diğer ögeleriyle uyumlu şekilde kullanılması gerekir. Bunun nedeni doğru pozlama değerlerini yakalayabilmektir. Bir fotoğrafın ona bakanlar tarafından iyi algılanabilmesi ve doğru bir fotoğraf olarak kabul görebilmesi için yansıttığı an kadar görsel olarak da ilgi çekiciliği önemlidir. Bunun için bir fotoğrafın, çekildiği yer ve o yerin koşullarının ve fotoğrafta yaratılmak istenen etkinin, konuya uygun olarak tespit edilip doğru ayarlarda çekilmesi gerekir.

Enstantane ve Fotoğrafa Etkisi

Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıldığı zaman makine içerisindeki perdenin açılıp kapanma süresini belirlemek için enstantane hızı kullanılır. Bu süre, bazen fotoğraf üzerinde farklı etkiler elde edebilmek için bazen de fotoğrafı çekildiği koşullar içinde daha doğru bir şekilde çekebilmek için ayarlanır. Fotoğraf demek ışık demektir. Fotoğrafçılar ışığı kontrol ederek fotoğraflarını çekerler. Işığın kontrolü ise enstantane gibi ögelerle sağlanır. Bu ögeye yardımcı olan bir de diyafram vardır.

Enstantane insanın göz kapağına benzetilebilir. Göz kapağı kapatıldığında nasıl ışığı engelliyor ve görüntüyü kesiyorsa fotoğraf makinesinin sensörü önünde bulunan perde de bu görevi görür. Düşük ışıklı bir ortamda çekilecek fotoğraf için enstantane hızı düşürülerek perdenin daha fazla süre açık kalması sağlanmalıdır. Böylece sensöre düşen ışık miktarı arttırılarak fotoğrafın daha aydınlık çıkması sağlanır. Bu durum akılda kalıcılık açısından bir insanın loş veya karanlık ortamda görebilmek için gözlerini daha çok açmasına benzetilebilir. İstenmediği kadar ışık alan aydınlık ortamlarda fotoğraf çekileceği zaman, enstantane hızı düşürülerek perdenin daha hızlı bir şekilde açılıp kapanması sağlanmalıdır. Bu sayede ortamda bulunan fazla ışığın sensöre düşmesi önlenir ve doğru pozlama kontrol edilir. Bu durum da gözüne fazla ışık gelen bir insanın etrafına gözlerini kısarak bakmasına benzetilebilir.

Aslında ışığın kontrolü için öncelikle diyafram ayarının yapılması daha doğrudur. Diyafram ayarının ışığın kontrolünü gerektiren fotoğraflarda tek başına yeterli gelmemesi halinde devreye enstantane girer. Perdenin açılıp kapanma hızı sayesinde ışık miktarı değiştirilerek diyaframın eksik kaldığı yere çözüm getirilir. Diyaframın öncelikli olarak ayarlanması ile fotoğrafa farklı etkiler katılarak kompozisyon güçlendirilebilir. Doğru ve etkili bir fotoğraf yakalamak için fotoğrafta kompozisyon tekniği her zaman önemlidir.

Enstantane kullanımının fotoğrafa bir diğer etkisi de fotoğrafı çekilen konunun hareketini kontrol etmektir. Hızlı hareket eden ögelerin fotoğrafını net bir şekilde çekebilmek için enstantane hızı arttırılmalıdır. Böylece çekilen öge anlık olarak yakalanarak dondurulur ve fotoğrafta hareket izi oluşması önlenir. Eğer fotoğrafta estetik oluşturma yöntemi olarak iz elde edilmek isteniyorsa enstantane hızı düşürülerek öge hareketinin sensör üzerinde işlenmesi sağlanır. Böyle bir çekimin sonucunda fotoğraf üzerinde hareket yansıtılabilir. Bunun için kullanılan en önemli yöntem uzun pozlama olarak söylenebilir. Hem yetersiz ışığın sorun olmaktan çıkarılması hem de farklı etkiler yaratmak için etkili bir yöntemdir.

Enstantane Değerlerlerinin Fotoğraflarda Kullanımı

Fotoğraf makinelerinde enstantane hızlarını belirlemek için kullanılan değerler saniyelerle ifade edilmektedir. Hatta bu değerler saniyenin bile altında değerler alarak sıralanır. Standart olarak 30 saniye ile başlayarak 1/8000 yani saniyenin sekiz binde biri kadar küçülebilir. 1 saniyenin altındaki değerler ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 gibi değerlerle ifade edilerek oranlanır. 1 saniye üzerindeki değerler ise 2, 4, 8, 15, 30 şeklinde ifade edilir. Bu değerlerdeki her atlayış diyafram ve ISO değerlerindeki atlayış oranlarıyla aynıdır. Bir kademe yukarı çıkıldığında bu iki kat ışığın pozlanması demektir. Tersi durumda ise bir kademe aşağı inildiğinde ışığın iki kat az pozlanması anlamına gelir.

Hareket halinde olan bir ögenin fotoğrafta net bir şekilde çıkması isteniyorsa, fotoğraf makinesi üzerinde ögenin hareketinin hızına uygun olacak şekilde enstantane değeri seçilmelidir. Bu değerler genellikle 1/250, 1/500, 1/800 gibi seçilmektedir. Eğer fotoğraflanan öge daha hızlı ise bu değer arttırılabilir. Spor müsabakaları, uçan kuşların fotoğraflanması, koşucular, bisiklet kullanan insanlar ve benzeri konular çekilirken sıklıkla tercih edilir.

Fotoğraflarda uzun pozlama ile daha fazla ışığın sensör üzerine düşürülebilmesi ve hareketli olan ögelerin fotoğrafa hareketleriyle birlikte yansıtılabilmesi için daha uzun süreli enstantane değerleri ayarlanmalıdır. Bunun için uygun olan 2, 4, 8, 15, 30 gibi değerler seçilebilir. Böylece makine içindeki perde daha uzun süreli açık bırakılarak ışığın sensöre daha fazla teması sağlanır. Gün batımı ve doğumu, alacakaranlık ve gece fotoğrafları, yıldız pozlama fotoğraflar için kullanılması uygundur. 30 saniye değerinin seçilmesi Bulb modu olarak ifade edilir. Bu modda sınırsızlık söz konusudur. Süreyi fotoğrafçı kendisi belirler. Deklanşöre basıldığında perde açılır, ne zaman bırakılırsa perde o zaman kapanır.

Enstantane Hakkında Faydalı Bilgiler

Hareketli ögelerin fotoğrafları çekilirken fotoğraf makinesi otomatik modda kullanılmamalıdır. Fotoğraf makineleri ögenin hızını tahmin edemeyeceği için doğru enstantane değerini ayarlayamaz. Bu nedenle fotoğrafçının tahminde bulunması ve ayarlama yapması gerekir. Yalnızca süreyi belirlemek fotoğraflar için yeterli olmaz. Fotoğrafın pozlanması için diğer önemli bir etken olan diyafram da doğru şekilde ayarlanmalıdır. Böylece fotoğrafta ışık patlamaları ya da karaltılar önlenerek estetik fotoğraflar çekilebilir. Uzun pozlama yapılırken enstantane değeri uygun olarak belirlenmelidir. Ancak fotoğrafın çekiminde mutlaka tripod kullanılmalıdır. Uzun pozlama süresinde fotoğrafta titreme etkisi olmaması için bu önemlidir. Aksi halde fotoğraf istenilen netlikte çekilemez.

Doğru enstantane değerlerinin kullanımı öğrenildikçe göze hoş gelen oldukça başarılı fotoğraflar çekilebilir. Fakat fotoğrafın meydana gelmesinde tüm aşamaların bir bütün olarak değerli olduğu unutulmamalıdır. Bu aşamaların öncelikli olarak öğrenilmesi gerekir, çünkü kullanılan ögeler birbirini etkilemektedir. Temel olarak kullanılan her bir değerin ne işe yaradığı, hangi fotoğraf makinelerinin tercih edilmesi gerektiği gibi konular, Enstitü tarafından verilen online eğitimler içerisindeki temel fotoğrafçılık kursunda anlatılmaktadır. Bu kursa katılarak fotoğrafçılık ile ilgili temel bilgileri edinebilirsiniz.

İlgili eğitim: Fotoğrafçılık Eğitimi

Fotoğrafçılık sadece deklanşöre basılarak fotoğraf çekme işi değildir. Işığı kontrol etme, doğru bakış açısını yakalama ve bunu sanatsal bir yaklaşımla gerçekleştirebilme işidir. Bu beceriye sahip olmak için temel bilgileri öğrenilen fotoğrafçılığı ileri seviyeye taşımak gerekir. Böylece ne işe yaradığı öğrenilen ögeler, doğru pozlama ile doğru kompozisyonları oluşturmak için kullanılabilir. Fotoğrafçının fotoğrafı üzerindeki etkisi bu sayede arttırılabilir. Bunun için de yine Enstitü tarafından online eğitim olarak verilen ileri seviye fotoğrafçılık eğitimine katılabilirsiniz. Bu kurs sayesinde fotoğrafçılığınızı ilerletmek için gerekli olan tüm bilgileri edinebilirsiniz.

İlgili eğitim: Fotoğrafçılık Eğitimi (İleri Seviye)

Enstantane, Fotoğraf makinesinin sensörüne düşecek olan ışık miktarını kontrol eden süre için kullanılan isim, Deslenen efektleri elde etmek ve doğru pozlamayı yakalamak için ayarlanır, Diyafram, Fotoğraftaki ışık miktarını kontrol eden mekanizma, Işık miktarının kontrolünde enstantaneye yardımcı olur ve kompozisyonu etkileyebilir, ISO, Fotoğraf makinesinin ışığa hassasiyetini ifade eden bir sayı, Doğru pozlama değerini elde etmek için enstantane ve diyafram ayarlarıyla birlikte kullanılır, Uzun Pozlama, Uzun süreli pozlama teknikleri için kullanılan terim, Hareketli konuların hareket efektini yakalamak ve az ışıkta aydınlık fotoğraflar elde etmek için kullanılır, Netlik, Fotoğrafta belirli bir bölgenin veya tümünün ayrıntılarını çözme yeteneği, Enstantane ayarı ve diyafram açıklığı değerlerinin birleşimi, fotoğrafın ne kadar net olacağını belirler, Deklanşör, Fotoğraf makinesinin çekim düğmesi, Deklanşöre basıldıkça enstantane süresi başlar ve perde açılır, Pozlama, Sensöre düşen ışık miktarı, Fotoğraf makinesinin pozlama parametrelerini (ISO, enstantane hızı ve diyafram) doğru ayarlamak gerekir, Kompozisyon, Fotoğrafta belirli bir konunun ne şekilde yerleştirildiğini belirler, Doğru ve etkili bir fotoğraf çekmek için belirleyicidir, Hızlı Hareket, Hızlı hareket eden unsurların fotoğrafıdır, Net bir şekilde çekebilmek için enstantane hızı arttırılmalıdır, Hareketi Dondurmak, Hızlı hareket eden bir cismin fotoğrafta sabit gibi görünmesidir, Hareketi donduran fotoğraflar çekmek için enstantane hızı yüksek tutulur
enstantane enstantane nedir fotoğrafta enstantane enstantane etkisi enstantane değerleri pozlama
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Görüntünün ortasında elinde bir fotoğraf makinesi tutan bir adam silueti görülüyor. Adamın başında bir şapka var ve kameraya bakıyor gibi görünüyor. Yüzü gölgede ve vücudu parlak arka plana karşı yalnızca koyu bir çerçeve olarak görülebiliyor. Kamera yukarı kaldırılmış ve adam uzaktaki bir şeye odaklanıyor gibi görünüyor. Kameranın uzun bir merceği vardır ve şekli siyah bir leke olarak görülebilir. Adamın kolları havaya kalkmış ve bir fotoğraf çekmek üzere olduğu izlenimini veriyor. Görüntü parlak bir gökyüzüne karşı çerçevelenmiş ve arka planda güneş batıyor. Işık, sahneye hoş bir dokunuş katan sıcak bir renk tonu oluşturuyor.
Fotoğrafçılık

Uzun Pozlama Nedir? Nasıl Yapılır?

17 Aralık 2019
Elinde siyah bir kamera olan bir kişi çerçevenin ortasında durmaktadır. Sol elini kameranın üst kısmına dayamış, sağ eliyle de kameranın yan tarafını tutmaktadır. Kişi gri bir gömlek ve kot pantolon giymektedir. Saçları kahverengidir ve siyah ayakkabı giymektedir. Yüzünde ciddi bir ifade var ve dümdüz karşıya bakıyor. Arka plan ağaçlarla ve masmavi bir gökyüzüyle doludur. Kişinin etrafı yemyeşil yapraklarla çevrili ve güneş pırıl pırıl parlıyor.
Fotoğrafçılık

Fotoğrafta Enstantane Nedir?

26 Ocak 2020
Bir kişi, sağ eliyle gövdesini sıkıca kavradığı siyah bir fotoğraf makinesi tutarak ayakta durmaktadır. Sağ elin işaret parmağı deklanşöre dokunmaktadır. Fotoğraf makinesinin ön tarafına siyah bir objektif takılıdır ve objektifin yan tarafında beyaz bir top görünür. Kişi yüzünde kararlı bir ifadeyle objektife bakmaktadır. Fotoğrafın kompozisyonu öyle ki, kişinin eli ve fotoğraf makinesi çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve arka plandaki birkaç ayrıntı görülebiliyor.
Fotoğrafçılık

Fotoğrafta Diyafram Nedir?

17 Aralık 2019