AnasayfaBlogTemel Tasarım İlkeleri
Fotoğrafçılık

Temel Tasarım İlkeleri

07 Mart 2020
Bu görüntü, bir masanın üzerine dizilmiş, bir tablet ve bir miktar kağıt tutan bir grup eli göstermektedir. Tabletin üzerinde beyaz kenarlıklı mavi bir ekran ve arka planda bir klavyenin yakın çekimi yer almaktadır. Klavyenin sağında bir bilgisayar ekranının ekran görüntüsü ve ön planda bir yığın kağıt ve bir klavye var. Ayrıca bir kişinin muz tutan eli de var. Kâğıt üzerindeki renkler çeşitli renk örneklerinden oluşuyor gibi görünüyor. Görüntü, tablet ve kağıt tutan ellerin yakın çekimidir ve masadaki nesnelerin ayrıntılarını ve renklerini göstermektedir.
Temel Tasarım İlkesiAçıklamaUygulama Alanları
DengeBir tasarımın bölümlerinin bir arada harmonik duruşudur.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
BirlikTasarımın bütün elemanlarının birbiriyle uyum içinde oluşudur.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
HiyerarşiTasarım elemanlarının önem sırasına göre düzenlenmesidir.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
Oran-OrantıTasarım elemanlarının birbirine göre boyut ve miktar ilişkisidir.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
UygunlukTasarım elemanlarının birbirine ve bütüne uyumudur.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
KontrastTasarım elemanlarının belirginliği ve birbirlerine karşıt olma durumudur.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
BaskınlıkBelirli tasarım elemanlarının diğerlerine göre ön plana çıkmasıdır.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
TasarımNesnel gerçeklikle bağlantısı olmayan bir kavramdır.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
YaratıcılıkBir fikrin ya da düşüncenin özgün ve yenilikçi yoluyla ifade edilmesidir.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
KompozisyonBir eserin tamamını oluşturan elemanların düzenidir.Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık

Kökeni Latinceden gelen tasarım, nesnel gerçeklikle bağlantısı bulunmayan bir kavramdır. Tasarımın olmazsa olmazı tasarım ilkeleridir. Yapılacak alanın önemi olmaksızın tasarıma ait belli temel tasarım ilkeleri bulunur. Temel tasarım ilkeleri, bir yüzeyde oluşturulan fikirlerin estetik olarak tutarlılığı için ihtiyaç duyulan temel ilkelerdir. Yaşam süreci içinde bilinçli davranarak veya bilinçsiz olarak birçok tasarım ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir tasarım oluşması için tasarım ilkeleri bilinerek, yaratıcılık ile birleştirilip doğru olarak uygulanmalıdır. Bu ilkeler, tasarım içinde bulunan tüm elemanların kendi aralarında ve bütüne yansımalarında düzenleyicidir. İlkeler göz önünde bulundurularak yapılan tasarım, kompozisyonun bütününde, ilkelerden bağımsız bir eser olarak ortaya çıkar. Temel tasarım ilkeleri “denge, birlik, hiyerarşi, oran-orantı, uygunluk, kontrast, baskınlık” olarak bilinmektedir. Temel tasarım elemanları ve ilkeleri, grafik tasarım ve fotoğrafçılık gibi alanlarda kullanılır. 

Temel Tasarım Elemanları ve İlkeleri Nelerdir?

Tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri bir eseri oluştururken kullanılan önemli unsurlardır. Tasarım elemanları, insan zihninde yaratılan bir düşüncenin bir düzen içinde betimleme ile somut hale getirilmesidir. Yüzey üzerine sistemli olarak bir kompozisyon oluşturmak için gereklidir. İnsanın iç dünyası ile dış dünyası arasında etkileşim sağlamada, dış dünyayı anlayabilmede ve bütün olarak yansıtabilmede temel tasarım elemanlarına ihtiyaç duyulur. Temel tasarım elemanları “nokta, çizgi, biçim, doku, değer, renk” olarak bilinmektedir. Temel tasarım ilkeleri doğru uygulandığı sürece, temel tasarım elemanları da başarılı olarak ortaya çıkacaktır.

Temel Tasarım İlkelerinin Özellikleri

 • Denge; kompozisyonu meydana getiren tasarım süreci elemanlarının, uyumunun sağlanmasıdır. Nesnelerin, şekillerin, renklerin ve dokuların ilişki içinde olmaları neticesinde denge ve ahenk oluşur. Geçmişte çok kullanılan temel tasarım ilkesi günümüzde de görsel sanatlarda kullanılan en değerli ilkelerdendir. İki şekilde karşımıza çıkar. Simetrik ve asimetrik. Simetrik olarak adlandırılan ilke, eşit denge olarak bilinir. Asimetrik denge, eşitliği olmayan elemanların bağımsız yerleşimle meydana getirdikleri dengedir.

 • Birlik; tasarım elemanlarının belli varyasyonlarla uyum içinde oranlanmaları ve bir araya gelmeleri ile doğar. Birlik, kompozisyonun doğal bütünlüğünü ifade eder. Kompozisyonu meydana getiren elemanların arasındaki ilişki sonucu temel tasarım ilkeleri içinden birlik ortaya çıkar. Denge, birliğin oluşması sonucu doğar. Birliğin meydana gelmesinde; zıtlık, çeşitlilik, denge ve egemenlik önemli ilkelerdir.

 • Hiyerarşi; tasarım elemanlarının önem derecelerine göre hiyerarşik sırada dizilimidir. Tasarım elemanları arasındaki ilişkide çeşitliliğin meydana gelmesini sağlayan önemli temel tasarım ilkeleri arasındadır. Hiyerarşi, önem sıralamasını sağlamanın yanında zıtlık ilkesini de yanında getirir. Görsel olarak hiyerarşinin uygulanması, izleyici ile iletişim esnasında büyük rahatlık sağlar.

 • Oran-orantı; oran ölçüler arasında bulunan ilişkiyi temsil eder. Oran-orantı, tasarım elemanlarının birbirleri ile olan ölçü ilişkisine verilen addır. Oran- orantı ilkesi kullanıldığında boyutlar, renkler ve ölçüler arasında dengeli bir dağılım ortaya çıkar. Kusursuz bir gerçeklik için doğru oran-orantı kullanılmalıdır.

 • Uygunluk; diğer adı ahenktir. Temel tasarım ilkeleri arasında armoniyi ifade eder ve en temel ilke olarak bilinir. Tasarım elemanlarının uyumudur. Ahenk, kompozisyon parçaları arasındaki eşit dağılımdan kaynaklanır. Genel olarak bölümler içinde tekrarla ortaya çıkar.

 • Zıtlık; karşıtlık olarak da bilinir. Aynı alandaki farklı yapıların bir araya toplanmasından oluşur. Çok sayıda zıtlık bulunur. Bunlar, renk zıtlığı, değer zıtlığı, doku zıtlığı gibidir. Karşıtlık aynı zamanda oluşturulan kompozisyonu hiyerarşik sıralama ile yoğunlaştırmak ve çok sayıda tasarım elemanını vurgulamak amaçlı kullanılır.

 • Baskınlık; temel tasarım ilkeleri arasında farklılıklar vasıtası ile birincil, ikincil odak noktalarının meydana getirilmesi için önemlidir. Yüzeysel kısımlarda dikkati bir alana çekmek için belli ağırlık belli kısımlarda toplanır ve baskınlık meydana gelir. Tasarımın her kısmında baskınlık egemen olursa vurgu anlamını yitirir.

Temel Tasarım Elemanlarını Özellikleri

 • Nokta; boyutu bulunmayan tasarım elemanı anlamını taşır. Nokta, tasarım elemanları arasında en basit olan temel unsur olarak bilinir. Yer belirleyici olan nokta, tek başına kullanılır. Bunun yanı sıra “açık-koyu, büyük-küçük, dağını-planlı, sık-seyrek” şekli ile de kullanılır. Noktaların yan yana dizilmesi çizgiyi oluşturur.

 • Çizgi; geometrik bir kavramı yansıtmakla birlikte önemli ve temel görsel iletişim tasarımı unsurudur. Sınırları olan bir karaktere sahiptir. Döngüsel, düz, yatay kullanılır ve bunların yanı sıra sonsuz oranda çizgi türü meydana getirilebilir. Çizgi sayesinde dinamik, sakin, hareketli ve hareketsiz efektler elde edilir. Çok sayıda tasarımcının vazgeçilmezidir. Biçimdeki öznel ayrımı meydana getiren önemli bir ögedir.

 • Biçim; bir nesnenin fark edilen tüm maddi unsurlarının kendine has örüntü oluşturan bütünüdür. Tasarımlar yüzeye aktarılırken çevre hatları belirlenir. Formları meydana gelir. Biçim ile fon farklı kavramları ifade eder. Form biçimden farklı olarak doku gibi maddesel önemleri içerir.

 • Doku; varlıkların duyularla algılanabilen yüzeysel etkenleri ve dış yapılarını temsil eder. Bu yapılar, nesnelerin iç yapılarının neticesinden çıkan yüzeysel olan yapısal farklılıktır. Nesneler için ayırt edici bir dış yüzey belirleyicidir. Bu sebeple karakteristik özellikleri ortaya koyan önemli bir role sahiptir. Yüzey, farklı olan dokuların bir arada bulunması ile meydana gelir. Pürüzlü-pürüzsüz, parlak-mat olarak görülen farklı şekillerle karşımıza çıkar.

 • Değer; ton olarak bilinir. Plastik olan elemanların bütünlüğünü korumakta rolü fazladır. Üç adet ana değer bulunur. Bunlar; açık, orta ve koyudur. Kompozisyonda temel tasarım elemanları değer olarak adlandırılan ton dereceleri üzerine meydana getirilmektedir. Renklerin ton mesafelerini belirleyen değerler karşıtlık oranlarını azaltıp arttırabilir.

 • Renk; ışığın cisme çarpması sonucu meydana gelen ışınların gözde oluşturduğu duruma renk ismi verilir. Hayatımızın her bölümünde karşımıza çıkar. Temel tasarım ilkeleri oluşurken temel tasarım elemanı olarak en önemli, en çarpıcı ve ilk algılanan unsurdur. Renk karışımından meydana gelmeyen renklere ana renkler denir. Bunlar; kırmızı, sarı ve mavidir. Ana renklerin karışması ile meydana gelen renklere, ara renkler denir. Bunlar; turuncu, mor, yeşildir. Siyah ve beyaz bir renk olmazlar. Siyah en karanlık olması nedeni ile renklerin yokluğu anlamını taşırken, en aydınlık olan beyaz, renklerin çokluğu anlamını taşır.

Denge, Bir tasarımın bölümlerinin bir arada harmonik duruşudur, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Birlik, Tasarımın bütün elemanlarının birbiriyle uyum içinde oluşudur, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Hiyerarşi, Tasarım elemanlarının önem sırasına göre düzenlenmesidir, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Oran-Orantı, Tasarım elemanlarının birbirine göre boyut ve miktar ilişkisidir, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Uygunluk, Tasarım elemanlarının birbirine ve bütüne uyumudur, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Kontrast, Tasarım elemanlarının belirginliği ve birbirlerine karşıt olma durumudur, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Baskınlık, Belirli tasarım elemanlarının diğerlerine göre ön plana çıkmasıdır, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Tasarım, Nesnel gerçeklikle bağlantısı olmayan bir kavramdır, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Yaratıcılık, Bir fikrin ya da düşüncenin özgün ve yenilikçi yoluyla ifade edilmesidir, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Kompozisyon, Bir eserin tamamını oluşturan elemanların düzenidir, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık
temel tasarım ilkeleri temel tasarım elemanları kompozisyon eser uyum
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Sıcak gülümsemeli bir kadın mağazada duruyor. Üzerinde ışıkta parlayan bir kolye ve şık bir bluz var. Gözleri güneş ışığında parlıyor ve ifadesinden neşe duygusu yayılıyor. Doğrudan elindeki tablete bakıyor ve dudakları neşeli bir gülümsemeyle kıvrılıyor. Saçları düz ve sırtından aşağı dökülüyor. Arka plan bulanık ve bir mağazanın önündeymiş gibi görünüyor. Duruşu ve kıyafeti, eğlenceli ve dışa dönük bir kişiliğe sahip, moda bilincine sahip bir birey olduğunu gösteriyor. Işıl ışıl görünüyor ve mutluluğu bulaşıcı.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1321588
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570