AnasayfaBlogFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Meslekler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

09 Haziran 2021
Fizik tedavi ve rehabilitasyon; bireyin yaşamını ve yaşam kalitesini etkileyen engellilik halinin iyileştirilmesi ve ortadan kaldırılması kapsamında multidisipliner yaklaşımlarla beraber diğer bir ifadeyle tıp branşlarıyla birlikte çalışan, hastanın sosyal hayatına etkin bir şekilde geri bu doğrultuda çalışan tıp bilimidir.

Kırık, sinir keşişi ve benzeri sorunlar için gerçekleştirilen el cerrahileri akabinde rehabilitasyonla yanıklara bağlı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarının rehabilitasyonu da fizik tedavi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı; üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerini tamamladıktan sonra dört yıl boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlığını elde eden tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanabilir. Görevlerine, maaş alımlarına ve bu mesleki yeterliliğin nasıl elde edilebileceğine yer verdik.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon; bireyin yaşamını ve yaşam kalitesini etkileyen engellilik halinin iyileştirilmesi ve ortadan kaldırılması kapsamında multidisipliner yaklaşımlarla beraber diğer bir ifadeyle tıp branşlarıyla birlikte çalışan, hastanın sosyal hayatına etkin bir şekilde geri bu doğrultuda çalışan tıp bilimidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne ayakta gelen veya yatan hastalara, özel durumları da göz önünde bulundurularak olabilecek en uygun tedavi seçeneğini uygular. Devamlı ve hareket kısıtlılığı oluşturan hasarlara bağlı olarak meydana gelen fonksiyon kapasitesinin ortaya çıkarılması ve bunun giderilmesi maçıyla termoterapi olarak ifade edilen ısı uygulamaları, su ile tedavi, kriyoterapi uygulamaları, fototerapi, elektrik akımlarıyla tedavi ve ilaçla tedavi gibi birçok yöntem ve teknolojik araç ve gereçler kullanılır.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarıyla beraber ortopedik girişimler sonrasında yapılan ortopedik rehabilitasyon, inme sonrasında meydana gelen hareket bozuklukları, yüz felci, sinir zedelenmeleri sonrasında sağlanabilecek nörolojik rehabilitasyon, doğum esnasında ortaya çıkan rahatsızlıklar kapsamında pediatrik rehabilitasyon yapılır.

İlgili yazı: Pediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kırık, sinir keşişi ve benzeri sorunlar için gerçekleştirilen el cerrahileri akabinde rehabilitasyonla yanıklara bağlı olarak ortaya çıkan hareket bozukluklarının rehabilitasyonu da fizik tedavi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı; üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerini tamamladıktan sonra dört yıl boyunca fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlığını elde eden tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Fizik Tedavi Uzmanı Nedir?

Fizik tedavi uzmanı, kas- iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını ve bunların tedavilerini gerçekleştirir. Hastanın ağrısını azaltır, kas gücü kaybını, eklem hareketi kısıtlılığını, yürüyüş bozukluğunu, denge bozukluğu gibi sorunları düzelterek ve performansını iyileştirir. Hastalık ve yaralanmaları halinde ise gelişen engelliği tedavi eden ve üniversitelerin tıp fakültesi eğitimini başarıyla tamamlayan ve sonrasında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimini elde etmiş hekimlerdir.

Rehabilitasyon, kişilerin hastalık veya sakatlıklarının olması halinde azalmış veya kaybolmuş değerlerinin tekrar yeniden kazandırılması, gündelik hayat etkinliklerini herhangi bir kişiye ihtiyaç duymaksızın yapılmasının sağlanması kapsamında uygulanan tüm tıbbi, sosyal ve çevresel çalışmaları ifade etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan elektronik ve manyetik akımları, elektrik akımları, el veya makinaları, özel ses ve ışık dalgalarıyla yapılan uygulamalar fizik tedavi olarak açıklanmaktadır.

Konuşma terapisi, kognitif terapi, pulmoner terapi, psikoterapi, pediatrik fizyoterapi, spor terapisi, asistif teknoloji, rehabilitasyon hemşireliği çalışmaları, ortez protez çalışmalarıda dahil olmak üzere fizik tedavi uzmanı hekimin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 1970 yılından itibaren önleyici ve tedavi edici hekimlikteki gelişmeler ve çalışmalar sonucunda elde edilen başarılar Türkiye’de beklenen insan ömrünü 80 yıla kadar çıkarmıştır. Yaşlı insan nüfusunun giderek artmasına bağlı olarak “rehabilitasyon tıp” hizmetine olan talebi büyütmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ne İş Yapar?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının bir çok görevi bulunmaktadır. Bunlar; hastalarda meydana gelen ağrıların ve inflamasyonun tam olarak giderilmesi, kan dolaşımının sağlanması, hasta tarafından kullanan ilaç ihtiyacının azaltılması, duruş sorunlarıyla ilgili ortaya çıkan problemlerin azaltılmasıyla ilgilenir. Bölümün uzman hekimleri tarafından hastalığa ve hastaya özel programlar yapar, tedavileri düzenler ve bunları doğru bir şekilde uygular. Kartal tünel, kübital tünel, kemik erimesi, boyun ve bel fıtığı, tetik parmak, meme kanserine bağlı olarak matektomi yapılan hastalar, SMA hastalarıyla beraber lenfödem olarak tanınan lenf nodülleri alınan hastalara Fizik tedavi uzmanı hekimler tarafından destekler sağlanır. PRP uygulamaları, nöroterapi, eklem içi ve yumuşak doku enjeksiyonları, mezoterapi ve kuru iğne ile tedavilerine benzer birçok yöntem ile hareket kısıtlılığına yol açan sorun ve sorunların ortadan kaldırılması ve kişinin daha önceki normal hayatına dönmesi amaçlanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimin diğer görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kısmı veya tam felçli hastaların hareketlerinin artırılması, kas gruplarının ve koordinasyonun sağlanması kapsamında çalışmalarda bulunur.

 • Omurilik yaralanmaları olan ve serebral palsi hastalarının hayat standartlarının yükseltilmesine yardımcı olur.

 • Sportif etkinliklere bağlı olarak ortaya çıkan ve gelişen menisküs, kas zedelenmeleri, kırık ve benzeri türdeki yaralanmaların rehabilitasyonunu yapar veya yaptırılmasını sağlar

 • ankilozan spondilit ve romatoid artrit benzeri romatizmal rahatsızlıkların tanı ve tadavisi akabinde özel diyebileceğimiz fizik tedavi yöntemleri ile hastanın sık sık hareket etmesini sağlar

 • Dejeneratif ve Osteoporoz eklem hastalığı olan hastaların rehabilitasyonunu yapar veya yaptırır.

 • İdare tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 • Acil bir vaka durumunda hastaneye çağrılması halinde vakit kaybetmeksizin hastaneye gider

 • Görev yapmış olduğu hastanenin veya kurumun politikaları doğrultusunda hareket eder

 • Diğer diplinlerden gelen konsültasyonlara cevap verir. Gibi birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.

Fizik Tedavi Uzmanı Ne İş Yapar?

Fizik tedavi uzmanının görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Ortaya çıkan hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanılarını gerçekleştirmek. Bu kapsamda hastanın ihtiyaçlarına göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon benzeri tedavi yöntemlerini yapar.

 • Farklı sistemlere ait doğumsal veya edinilmiş hastalıklara bağlı anatomik ya da fizyolojik yetersizliği olan kişilerde, var olan kapasitelerini yükseltmek ve bağımlılık seviyelerini indirgeyerek yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla nörolojik, romatizmal, ortopedik/ travmatolojik, kardiyopulmoner, pediyatrik ve algolojik hastalıkların rehabilitasyon programlarının ayakta veya yatarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. Kapsamlı bir şekilde almış olduğu eğitimden dolayı bu programları kendisi bizzat yapabilir ya da gözetiminde, denetiminde yaptırabilir.

 • Fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, rehabilitasyon, sosyal hizmet uzmanı ve diğer sağlık çalışanlarıyla ve teknikerlerden meydana gelen rehabilitasyon ekibinin lideri konumundadır.

 • Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda diğer hekimlerle işbirliğini yapar.

 • Fizyoterapi programında amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için hastanın bu konudaki rol ve görevlerini belirler.

 • İyileşme süreci ve fizyoterapi programı ile ilgili bütün bilgileri kaydeder.

 • Kas iskelet sistemini tutan her türlü, dejeneratif, enflamatuvar, travmatik, nontravmatik ve metabolik romatizmal gibi hastalıkların ya da ağrılı durumların ayırıcı tanısı yaparak tanısını koyarken gerektiğinde uzmanlık eğitimi programı kapsamında ortaya koyulan tanısal yöntemlerini kullanır. Bu tanısal yöntemler EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, kemik yoğunluk ölçümü şeklindedir.

 • Sorumluluğu altında bulunan tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, yapılması veya yaptırılmasından sorumludur.

 • Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve engelli olan kişilerin yaşam ömrünü ve kalitesinin yükseltilmesi için toplumun bu konuda bilgilendirilmesinden ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonunda yer aldığı toplum odaklı rehabilitasyon hizmetlerinden sorumlu olmaktadır.

 • Kaplıca ve diğer hiproterapi tedavileri yöntemlerinin yapılması, planlaması ve yürütülmesinden sorumludur.

 • Akut ve kronik ağrı durumlarında, hem ağrıya neden olan faktörlerin dikkate alınmasını ve ayırıcı tanısı gerçekleştirir; hem de ağrı tedavisinde medikal ve grişimsel tedavilerle beraber fiziksel tıp modalitelerini yöntemlerini ve ağrı rehabilitasyonunun kullanımını gerçekleştirir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Maaşları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman maaşlarını iki başlık halinde değerlendirebiliriz. İlki Özel ve ikincisi ise kamu hastaneleri şeklindedir. 2021 yılı için özel hastanelerdeki ortalama Fizik Tedavi Uzman hekimlerin maaşı 13.000 TL’dir. En düşük 10.000 TL iken en yüksek ise 23.000 TL kadar çıkmaktadır. Özel hastanelerdeki maaş alımları hastanenin kurumsal kimliğine göre daha da yüksek olabilmektedir. Örneğin İstanbul Nişantaşı'nda 20 yıllık kurumsal geçmişi olan bir hastanede FTR uzman hekiminin aldığı maaş 25.000 TL dir. Kamu kurumlarında maaş alımları, bakılan hasta sayısına, hastanenin bulunduğu coğrafi bölgeye, meslekte geçirilen hizmet yılına göre değişken olabilmektedir. Kamu hastanesinde 2021 yılı için en düşük 9800 TL iken en yüksek ise 24.000 TL kadar çıkmaktadır. Ortalama maaş alımları 11.000 TL’dir.

Bu bilgiler ışında özel kurumsal kimliği olan hastanelerindeki maaş alımları daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun en temel nedeni ise hastanenin kurumsal kimliği, mesleki tecrübe yılı yatmaktadır. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi ve 30 yıllık kurumsal geçmişi olan bir hastanede görev yapan bir uzman FTR doktorunun alabileceği maaş 23.000 TL bulmaktadır. Benzer mesleki kıdem yılana sahip olan bir FTR uzman doktorun kamuya ait bir hastanede alabileceği maaş ise 18.000 TL kadar çıkmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nasıl Olunur?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman hekimi olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Temeli lise eğitimine kadar dayanan bu eğitimin ise sonu Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek tamamlanmaktadır. Bunun için lise öğretimi için Fen Lisesi, Köklü Anadolu Liseleri, Robert Koleji dengi olabilecek okulların sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekir. 2021 yılı için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı ve sonrasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarından sayısal puan türünden iyi bir puan almak gerekir. Çünkü tıp eğitimi için bunun şart olabileceğini belirtmemiz gerekiyor.

2020 yılı için taban puanların en yüksek 554 en düşük ise 455 seviyelerinde olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Alınan puan sonrasında üniversitelerin tıp fakülteleri tercih edilmeli ve 6 yıl boyunca örgün eğitime devam etmeleri gerekir. Bu eğitim hem teori hem de uygulamaya yöneliktir. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra pratisyen hekim olarak mesleğe başlanılabilir. Fakat daha sonra Tıpta Uzmanlık Sınavına girmeleri ve yeterli puanı almaları halinde ise 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi sonrasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman doktoru mesleği elde edilmiş olunur.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı nedir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ne iş yapar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı maaşları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı nasıl olunur Fizik Tedavi Uzmanı
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.