AnasayfaBlogEvde Eğitim Devrimi (Homeschooling)
Eğitim

Evde Eğitim Devrimi (Homeschooling)

21 Ağustos 2021
Evde Eğitim Devrimi (Homeschooling)

Evde eğitim, eğitimde şimdiye kadar görülen en büyük eğitim devrimlerinden biridir. Uzun zamandır çocukların, ebeveynlerin ve ailelerin hayatlarını değiştirdi. Ancak geleceği belirsiz. Çok sayıda ülke evde eğitimi kısıtlamaya başladı. Amerika'da evde eğitimin tamamen sınırlandırılmasına veya yasaklanmasına ilişkin düzenlemeleri gündemine aldı. Bu yazıda, eğitimde özgürlüğe doğru büyüyen bu hareket için mevcut zorlukları, eğilimleri ve olası çözümlere yer verilecek.

Milton Friedman'ın 1983'teki ilk evde eğitim konferansındaki konuşmasından alıntı cümle ile başlayalım: “Bu ülkedeki son 50 yıllık deneyimden öğrendiklerimizi özetleyecek olursak sınıfta harcanan zamanın çok önemli olmadığı ortaya çıktı ve müfredat veya öğretim yöntemleri de önemli değildi.”

Evde Eğitim Eğitimde Özgürlük Mü?

Eğitimde özgürlük, özellikle devlet okullarına alternatif arayan aileler arasında büyüyen bir trend. Amerika, Kanada, Almanya, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelerde yaygın. Türkiye'de ise çok fazla bilinmiyor ve yasal düzenlemesi yok. Yasal düzenleme ve örnekleri olmaması nedeniyle de örnekleri Amerika ve Avrupa ülkeleri üzerinden vereceğim. Örneğin: 1,5 milyon Amerikalı çocuk şu anda evde eğitim görüyor. Doktor Brian Ray tarafından 2005 yılında yapılan anket, ebeveynlerin %70'inin devlet okullarının başarısız olduğuna inandığını ve seçenekleri olsaydı evde okulu seçeceklerini ortaya koydu. Şu anda çocuklarına evde eğitim veren ebeveynlerin %75'inin "bu düzenlemeyi sürdürmeyi planladığını" belirttiklerini ve ankete katılanların yaklaşık yarısının (%47) kendi bölgelerinde özel veya dini okullar daha kolay erişilebilir olsa bile evde eğitim göreceklerini belirtti.

Yapılan bir ankete göre evde eğitimin en büyük nedeni “dini veya ahlaki eğitim vermek” - %94'ü bunun çok önemli veya gerekli olduğunu söylüyor. Üçte biri çocuklarının ne öğrendiğiyle ilgili endişelerini dile getirdi; %28'i diğer okullardaki akademik eğitimden memnun olmadığını bildirdi; %16'sı belirli bir ahlaki/dini ortam sağlamak istedi ve diğer %16'sı “diğer öğrencilerle olumsuz sosyal etkileşimler”den bahsetti.

Daha bireyselleştirilmiş bir eğitim arzusu, bir başka popüler neden. Ray araştırmasına göre, evde eğitim gören ebeveynlerin %75'i yerel okullarının tek cinsiyetli sınıflar veya okullar sunmasını, %66'sı daha küçük sınıflar ve %55'i yerel okullarının üstün zekalılar ve yetenekliler için hızlandırılmış öğrenme fırsatları sunmasını dilediklerini belirtti. Hem Hristiyan (%87) hem de laik ev okulu öğrencilerinin (%71) çoğunluğu, diğer yöntemlere kıyasla evde eğitimi seçmede birincil faktör olarak eğitim özgürlüğünü belirtmektedir. Yine de en yaygın nedenler, dini veya ahlaki eğitim vermek (%94), diğer okullarda akademik eğitimden memnuniyetsizlik (%28), belirli bir ahlaki/dini ortam sağlamayı istemek (%16) ve diğer öğrencilerle olumsuz sosyal etkileşimler idi. (%16)

Evde Eğitimle İlgili Görüşler

Amerikan eğitiminin en etkili düşünürlerden biri Milton Friedman için evde eğitimin talep görmesi şaşırtıcı değil. 1983'te düzenlenen ilk Ulusal Evde Eğitim Ağı Konferansı'na hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eğitim nasıl geliştirilir sorusuna bakan meslektaşlarım ve ben, okulları daha iyi hale getirmenin yolları hakkında hiçbir sonuca varamadık. Yıllardır okullara daha fazla para harcamak ile daha iyi sonuçlar almak arasında çok az ilişki olduğunu tartışıyoruz. Bu ülkenin dört bir yanındaki eğitimde özgürlük girişimleriyle ilgili 50 yıllık deneyimden öğrendiklerimizi özetleyecek olursam, benim zamanımdan bile önce başladı… Sınıfta geçirilen zamanın çok önemli olmadığı ortaya çıktı ve müfredat veya öğretim yöntemleri de önemli değildi."

Serbest piyasa ekonomisinin savunucusu olan Friedman; eğitim konusundaki görüşleri, okul seçimini diğer alternatiflerin üstünde tuttuğu için bazıları tarafından seçkinci olarak görülür. Ona göre, herhangi bir rekabet devlet okullarının kalitesini artırmaya yardımcı olabilir; ancak, zorunlu eğitim yasalarının bozulmadan kalacağından şüphe duyuyor ve “kar amacı güden işletmenin sağladığı kalite” konusunda o kadar endişeleniyor ki, ebeveynlerin “eğitimin kalitesini anlayabilmesi ve izleyebilmesi” için rekabetin minimumda tutulması gerektiğine inanıyor.

Friedman, “Eğitim, toplum için belki de en önemli görevdir, çünkü eğitimli bir halk olmadan… demokratik bir hükümet işleyemez… ve ekonomik istikrar imkansızdır.” diyor. Nerede eğitim aldığınızın önemi yok diyerek devam ediyor.

Friedman dışındaki yazarlar da son yıllarda bu konuyu ele aldı. Bazı yazarlar; yoksul ailelerden gelen çocukların daha düşük kaliteli devlet okullarıyla sınırlı oldukları için özel veya evde eğitimden daha fazla yararlandığını iddia ediyor. 

Bir başka deyişle, evde eğitim almaya gücü yetenler bunu mutlaka “eğitim almak” için değil, çocuklarını başarısız bir kamu sisteminden korumak için yapıyor olabilirler.

Ekonomist Eric Hanushek ve araştırmacı Paul E. Peterson, lise kaynaklarının çeşitli ülkelerdeki öğrencilerin sınav puanları üzerindeki etkisini analiz etti. Çalışmalarında şu sonuca vardı: “Aile geçmişi, öğretmen kalitesi ve akran yeteneği dikkate alındığında, okul kaynaklarının öğrenci başarısı üzerinde çok az bağımsız etkisi vardır veya hiç yoktur… Birçok çalışma, genç yaşlarda harcama ve öğrenci performansı arasında olumlu bir ilişki bulmaktadır. Burada harcamanın herhangi bir yönünün öğrenciler için ortaokula veya liseye girdikten sonra alınan puanları etkilediğine dair çok az kanıt var.” Ne anlama geliyor? Ebeveynler çocukları için ne kadar daha iyisini isteseler de kaynaklar önemli değil. Asıl önemli olan, kendi çocuklarının eğitimi için doğru kararlar verebilmek amacıyla ebeveynlerin eğitim hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğudur.

Evde Eğitimle İlgili Araştırmalar

Ulusal Evde Eğitim Araştırma Enstitüsü'nden (NHERI) Brian Ray tarafından hazırlanan 2003 tarihli bir makalede; araştırmacılar, evde eğitim gören öğrencilerin, sosyoekonomik arka plandan bağımsız olarak, standart başarı testlerinde devlet okulu öğrencilerinden ortalama yüzde 28-38 puan fazla aldıkları sonucuna vardı.

1998 yılında araştırmacılar, evde eğitim görenlerin "ortalama alma olasılığının [devlet] okulu mezunlarının iki katı" olduğunu ve standart başarı testlerinde ortalama yüzde 75'lik bir puan aldıklarını belirtmişti. Jason Lisle, Moore, Oklahoma'daki Moore Lisesi'nden onur derecesiyle mezun olan böyle bir öğrencidir. Ulusal Başarı Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül ve dereceyle övünerek, son döneminde genel not ortalaması 3.8 ve 4.0 ile mezun oldu. Jason, "1997'de liseden 15 yaşında mezun olduğunu" ve 19 yaşında Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nden lisans derecesini aldığını söyledikten sonra evde eğitime karar verdi. 

Eleştirmenler, ebeveynler eğitim hakkında olabildiğince bilgili olsalar bile, bazılarının çocukları için yine de kötü okulları seçeceğini, çünkü daha zengin ailelerin daha iyi şeyleri karşılayabileceğini savunuyorlar. Ancak Friedman; “Kamuoyunun bana sunduğu hiçbir istatistik tarafından doğrulanmayan yaygın algının aksine, ortalama bir insanın bu kadar içinde bulunduğu başka bir insan faaliyeti alanı bulmanın zor olacağına inanıyorum.” dedi. Ayrıca, “Eğitimin düzenlenmesi ve verilmesine daha fazla insan dahil olursa, bunun hakkında ne kadar az şey bildiklerini keşfedeceklerinden şüpheleniyorum.” ifadelerini kullandı ve bu keşfin faydalı bir keşif olacağını söyledi.

Evde Eğitim Mi? Devlet Okulu Mu?

Son yıllarda yapılan anketlerin çoğunda çıkan sonuçlar; ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun çocuklarının devlet okullarına gitmesini istediğini göstermiştir. Özellikle de yoksul mahallelerdeki okulların kalitesine ilişkin artan endişelerle birlikte, "The Washington Post" ve ABC News tarafından yürütülen yakın tarihli bir ankete göre, giderek özel kurumlara veya evde eğitime yöneldiği de bir başka gerçek. 

Anketler evde eğitime talebin açıkça büyüdüğünü ortaya koyuyor: 1968'den beri, evde eğitim alan öğrenci sayısı 70.000'den 300.000'in üzerine çıkarak neredeyse dört kat büyüdü.

Yalnızca Kaliforniya'nın ilk ve orta öğretime yılda 23 milyar dolardan fazla harcadığı gerçeği göz önüne alındığında; bu harcamaların önemli bir kısmı, ailelere fiilen daha verimli bir şekilde hizmet etmek için kuponlar veya vergi kredileri gibi finansman mekanizmaları kullanılarak evde eğitime yönlendirilebilir. Bir kupon sistemi; idari bürokrasiyi ve ailelerin yararına olmayan okulların işletme maliyetlerini azaltırken, kamu, özel ve evde eğitim kurumları arasında seçim ve rekabeti sürdürecektir.

Son olarak; evde eğitim süreci, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusunda eğitim almaları için ek bir teşvik yaratır: Bu nedenle Friedman, “Ortalama bir insanın kendi eğitiminde olduğu kadar bilgili olduğu başka bir insan faaliyeti alanı bulmak zordur.” derken haklıdır.

Milton Friedman gibi ekonomistler devlet okullarını, rekabetçi bir pazarda verimli bir şekilde çalışamadıkları için yıllarca eleştirildiler. Buradaki “rekabet”, hem kamu hem de özel okullar arasındaki rekabet anlamına gelir; günümüzde olmayan bir şeydir: Ebeveynler, çocuklarını nereye göndereceklerine karar verirken birkaç farklı eğitim seçeneği arasından seçim yapamazlar. Bu seçim eksikliği, birçok çocuğu eğitmekte başarısız olurken, yönetim ve diğer bürokratik işlevlere çok fazla para harcayan verimsiz bir sisteme katkıda bulunur. Evde eğitim, daha fazla aileye çocuklarının eğitimi konusunda geleneksel devlet okulları aracılığıyla şu anda mevcut olmayan bir seçenek vererek bu sorunu çözme potansiyeline sahiptir.

Amerika’da Evde Eğitim Öğrenci Sayısı

Amerika'da tam olarak kaç tane evde eğitim öğrencisi olduğuna dair net bilgilere ulaşmak mümkün değil; zira çünkü hiçbir kurum eyalet seviyesinin ötesinde öğrenci kayıtlarını takip etmez. Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi tarafından 2011 yılında yürütülen bir araştırma, 2007 yılında 3.4 milyon okul çağındaki çocuğun evde eğitim gördüğünü ortaya koydu. Bu sayı son otuz yılda arttı: 1980'de okul çağındaki çocukların yalnızca %1.7'si evde eğitim alıyordu. Evde eğitim, tüm aileler tarafından eşit olarak kullanılan bir seçenek değil: Daha yüksek gelire ve daha fazla eğitime sahip olanların evde eğitim alma olasılığı, yoksul veya daha az eğitimli ailelere göre neredeyse iki kat daha fazla. 

Evde Eğitim Devrimi (Homeschooling) Evde Eğitim Devrimi Evde Eğitim Evde Eğitim Nedir Evde Eğitim görüşleri Evde Eğitim araştırmaları
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi'nde Aile ve Tüketici Bilimleri bölümünden mezun oldum. Blog Yazarlığı ve İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarım bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Diksiyon Kursları ile Konuşma Becerilerinizi Geliştirin!
4.7
(247)

Diksiyon Eğitimi

7 Konu5 Saat
Sibel CurcialiSibel Curciali
855259
Almanca Kursu (A1-A2)
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750299