AnasayfaBlogEvde Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Evde Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

08 Haziran 2021
Bu resimde yaşlı bir adama mutlulukla gülümseyen bir kadın görülüyor. Kadın önlük giyiyor, bu da muhtemelen bir tıp profesyoneli olduğunu gösteriyor. Görüntünün arka planı bulanık, ancak içinde ikisinin oturduğu bir sandalye gibi görünüyor. Ön planda bir bardak turuncu sıvı, sarı bir içecek ve bir fincan var. Ayrıca arka planda mavi ve mor bir uçurtma var. Resimdeki adam kadına bakıyor gibi görünüyor ve arka planda mavi bir nesne tutan bir kişi de var. Bu görsel yaşlı bir adamla etkileşim halinde olan bir kadının neşesini yansıtıyor ve arka plandaki çeşitli öğeler sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratıyor.
Evde Bakım Hemşiresi TanımıGörevler ve SorumluluklarıNotlar
Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların bakımını sağlama ve danışmanlık hizmeti vermeHasta ile aileyle tanışır, bakım planlarını hazırlar, hizmet verilen evin ortamını değerlendirir, danışmanlık gereksinimlerini karşılarÜniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olması gereklidir
Hastanın evde tedavi sürecini yönetir ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya çalışırHasta ve hasta ailesinin ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için çalışırHemşirelik hizmetleri bütüncül bir yaklaşım gerektirir ve multidisipliner bir ekip anlayışına dayanır
Hasta ve hasta ailesine evde yapılacak bakım hizmetleri hakkında danışmanlık hizmetleri sağlarBakıma ihtiyaç duyan hasta ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun bir bakım planı hazırlayan ve bu planı uygulayan kişiEvde hemşirelik hizmetleri, hasta ve hasta ailesinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar
Evde bakım hizmetini alan hasta açısından, tedavi sürecinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlarBakım uygulamalarının tüm aşamalarını kaydeder, hastanın tetkiklerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar ve narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alırEvde bakım hemşiresi, hasta bakımının her aşamasında hastanın yanında olmalı ve hastayı düzenli olarak kontrol etmelidir

Evde bakım hemşiresi; evde bakım hizmetine gerek duyan hastaların, iyileşme süreçlerine yardımcı olan, hastaların yaşam kalitelerini artıran ve bakımını gerçekleştiren, hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti veren üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olan kişiler olarak tarif edilebilir. Bu yazımızda görev ve sorumluluklarına, bu meslek için girilmesi gereken sınavlara yer verdik.

Evde Bakım Hemşiresi Nedir?

Evde bakım tam olarak hedef kişi veya kişilerin sağlığını geliştirmek, düzeltmek, sürdürmek veya hastalık ya da sakatlığın olduğu durumlarda etkisini olabildiğince en aza indirgemek ve bağımsızlık düzeyini yukarıya çıkarmak, yaşam kalitesini ve süresini artırmak, çocuk yaşta olan kişilerin büyüme ve gelişmesini desteklemek, palyatif bakım evresinde yer alan hastalar için kaliteli bir yaşam sonu bakımını gerçekleştirmek ve olanaklar dahilinde evde ölümün gerçekleşmesini sağlamak adına birey ve ailelere yaşamış oluğu şartlarda verilen geniş kapsamlı sağlık hizmetlerini ifade eder.

Evde bakım hizmetlerinin yapısında multidisipliner ekip anlayışı ve bütüncül bakış açıcı anlayışı yer alır. Evde bakım ekibi kapsamında; hekim, fizyoterapist, hemşire, konuşma terapisti, uğraş terapisti, diyetisyen, aile üyeleri hasta ve gönüllüler gibi kişiler bulunmaktadır. Kişinin evde bakım ihtiyaçlarının, ilgili ekip üyelerinin kimlerden meydan geleceği ve hizmet içeriği kapsamı ile beraber ilgili süresini belirler. Fakat, kamu tarafından destekli olmayan evde bakım sistemlerinin olmadığı durumlarda, bu hizmetlerin içerik kapsamı kişi ve kişinin ailesinin ödeme gücü dahilinde belirleneceği bir gerçektir.

Evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimine bakıldığında, hemşirelik hizmetleriyle başladığı ve yıllarca bu şekilde devam edildiği görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde, 1885 yılında evde hemşirelik bakımını sunmak için gönüllü kuruluşlar kurulmuştur. Sonraki yıllarda ilgili kuruluşlar Ziyaretçi Hemşireler Birliği’ni kurmuşlardır. 1900 yıllının ilk dönemlerinde, endüstrileşme odaklı hızlı göçün meydana getirmiş olduğu sağlıksız yaşam koşulları ve beraberinde gelen enfeksiyon hastalıkları, hemşirelerin evlere yapmış oldukları ziyaretler hız kazanmıştır.

Evde bakım hemşiresi; evde bakım hizmetine gerek duyan hastaların, iyileşme süreçlerine yardımcı olan, hastaların yaşam kalitelerini artıran ve bakımını gerçekleştiren, hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti veren üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olan kişiler olarak tarif edilebilir.

Evde Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar?

Evde bakım hemşirelerin birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

 • Görev yapmış olduğu kurum tarafından belirlemiş olduğu politika, hedef, kurallar ve düzenlemelere uymakla sorumludur.

 • Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişinin kendisi ve ailesiyle tanışır

 • Sorumluluğu kapsamında bulunan hastaların bakım planlarını hazırlar. Bu kapsamda Hemşirelik Süreci Hasta Tanıma Formu kullanılarak hastanın bu konudaki kapsamlı değerlendirmesini gerçekleştirerek veri toplar ve bunları usulüne uygun kaydeder.

 • Hastanın bakım ihtiyaçlarını belirler ve bunları doğru bir şekilde uygular. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirir ve gereksinimlere göre de bakımda farklı düzenlemeler gerçekleştirir.

 • Hemşirelik uygulamalarının bütün aşamalarını eksiksiz ve zamanında kaydeder.

 • Hasta ihtiyaçları doğrultusunda ev ortamını uygunluk açısından değerlendirir. Değerlendirmeye alınacak olan konu ışık, ısı, havalandırma, hijyen, zemin, duvar ve tekstil gibi hususlardır. Havalandırma, gürültü, ışık, ısınma ve havalandırma gibi çevresel uyarıları kontrol altına alması, hastanın dinlenmesini ve uyumasını sağlar.

 • Hastanın ve ailenin danışmanlık gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamaya çalışır. Bu konuda hastanın istek şikayet ve önerilerini dinler ve bunları değerlendirir. Gerek duyulması halinde sorumlu ilgili birimlere yönlendirir.

 • Ev ortamında verilecek bakım hizmetleriyle ilgili araç, gereçlerin sayı, nitelik ve uygunluklarını değerlendirir ve ilgili birimlerle işbirliğini gerçekleştirir. Bu araç gereçlerin çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder.

 • Hemşirelik bakımı sırasında gerekli olan bazı tekniklerin yapılmasını (sterilizasyon, dezenfeksiyon, izolasyon, asepsi vb.) sağlar.

 • Görev alanı kapsamında yer alan hizmetler için araç-gereç ve malzemelerin istemi konusundaki görüşünü bildirir.

 • Hastaya yapılan bakım ve tedaviye yönelik her türlü uygulama ve gözleme ilişkin kayıtların sözel ve yazılı olarak teslimini gerçekleştirir.

 • Narkotik olan ilaçların kullanımını gözlemleyerek kontrol altına alır.

 • Hastada yapılması beklenen tetkikler için kişinin sağlıklı bir şekilde transferini organize eder.

 • Bütün uygulamaları etik kuralları kapsamında gerçekleştirir.

 Evde Bakım Hemşiresi Maaşları

Maaş alımları bakımı gerçekleştirilen hastaya göre, mesleki tecrübe yılına göre ve almış olduğu yeni eğitimlere göre, bireysel veya kurumsal bir çatı altında bu hizmetin verilmesine bağlı olarak değişmektedir. Maaş alımlarında palyatif bakım hizmeti sunan kurumlarda ortalama 4200 TL’dir. En düşük 3800 TL iken en yüksek ise 7200 TL ye kadar çıkmaktadır. Maaşların bu kadar değişken olması elbette görev yapılan kurumun, kurumsal kimliği, nöbete kalınması ve melekte geçirilen hizmet yılı şeklinde gösterilebilir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan evde bakım hemşiresinin kurumsal bir kimliğe sahip olan bir palyatif bakım merkezinde alabileceği maaş 6800 TL’dir. Benzer bir başka kurumda yeni işe başlayan evde bakım hemşiresinin alabileceği maaş ise 3900 TL’dir.

Bir kurumda değil de evde bakım hizmeti veren hemşirenin ise alabileceği maaşlar daha da yüksektir. Fakat tecrübe yılı burada da önemlidir. Ortalama maaş alımları 4500 TL’dir. En düşük maaş alımı 4000 TL seviyesinde olup en yüksek ise 8000 TL kadar çıkmaktadır. Maaşların tamamı 2021 yılı içindir. Maaşların kurumlara göre yüksek olmasının sebebi ise özel bir bakımın yapılıyor olmasıdır. Burada ailenin de ekonomik koşullarının uygun olması sebebiyle maaşların yüksek olması diğer bir neden olarak gösterilebilir. Elbette meslekte geçirilen hizmet yılı unutulmamalıdır.

Evde Bakım Hemşiresi Nasıl Olunur?

Evde bakım hemşiresi olabilmek için iyi bir liseden mezun olmak gerekir. Bu lise kurumsal kimliği olan bir lise olmasında yarar vardır. Lise eğitimini sayısal bölüm olarak tamamlamak gerekiyor. Çünkü üniversitelere sayısal puan türünden almaktadır. Başarılı bir lise eğitiminin akabinde Yüksek Öğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ve sonrasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir. Her iki sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında lise ortalama puanı da eklenerek üniversitelerin hemşirelik bölümleri tercih edilmelidir. TYT ve AYT sınavlarında sayısal ders netlerinin iyi seviyelerde yapılması beklenir.

Lisans eğitimi boyunca hem teori hem de pratik eğitimler olmakta ve ağırlıklı sağlık alanıyla ilgili eğitimlerdir. Lisans eğitim sonrasında bu meslek icra edilebilmektedir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler KPSS/lisans sınavının ilgili puan türüne girmeleri gerekir. Bu sınavdan sonra ise kurum tercihlerini yaparak atabilirler. Evde bakım hemşiresi olabilmek için kurum dışında veya hizmet içi bazı ek eğitimlerin alınmasını gerekebilir. 

Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların bakımını sağlama ve danışmanlık hizmeti verme, Hasta ile aileyle tanışır, bakım planlarını hazırlar, hizmet verilen evin ortamını değerlendirir, danışmanlık gereksinimlerini karşılar, Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olması gereklidir, Hastanın evde tedavi sürecini yönetir ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya çalışır, Hasta ve hasta ailesinin ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak için çalışır, Hemşirelik hizmetleri bütüncül bir yaklaşım gerektirir ve multidisipliner bir ekip anlayışına dayanır, Hasta ve hasta ailesine evde yapılacak bakım hizmetleri hakkında danışmanlık hizmetleri sağlar, Bakıma ihtiyaç duyan hasta ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun bir bakım planı hazırlayan ve bu planı uygulayan kişi, Evde hemşirelik hizmetleri, hasta ve hasta ailesinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar, Evde bakım hizmetini alan hasta açısından, tedavi sürecinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar, Bakım uygulamalarının tüm aşamalarını kaydeder, hastanın tetkiklerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar ve narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, Evde bakım hemşiresi, hasta bakımının her aşamasında hastanın yanında olmalı ve hastayı düzenli olarak kontrol etmelidir
Evde Bakım Hemşiresi Evde Bakım Hemşiresi nedir Evde Bakım Hemşiresi ne iş yapar Evde Bakım Hemşiresi maaşları Evde Bakım Hemşiresi nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.