AnasayfaBlogEsnek Üretim Sistemleri
Üretim Yönetimi

Esnek Üretim Sistemleri

08 Ekim 2021
Siyah beyaz gömlek giymiş bir kadın arka planın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve kıyafetini beyaz ve siyah çiçek desenli bir gömlek tamamlıyor. Saçları arkadan bağlanmış ve dümdüz karşıya bakıyor. Ön planda bir tabelanın üzerinde mavi ve siyah bir logo var. Kadının etrafı ağaçlar, çalılar ve çimenlerden oluşan doğal bir manzarayla çevrili. Gökyüzü parlak mavi ve güneş parlıyor. Kadın kendinden emin ve bulunduğu ortamdan memnun görünüyor. Kadın görüntünün odak noktası ve varlığı hissediliyor.
Esnek Üretim SistemleriTanımÖzellikler
Esneklik KavramıStandart çalışma koşulları altında değişimlerin veya belirsizliklerin aşılması durumunu ifade eder.Maliyetlerin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, müşteri isteklerine hızlı yanıt.
İç ve Dış Çevreİşletme veya üretim sistemlerinin karşılaştığı sorunlar. İç çevre; işlem tekrarları, donanım arızaları. Dış çevre; talep değişimi, belirsiz ürün fiyatları.Esneklik, çevresel belirsizliklere karşı işletmenin dayanıklılığını sağlar.
Esnek ÜretimÜretilecek olan ürünü kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli üretme işlemi.Pazar koşulları ve çevreden gelen isteklere hızlı yanıt, üründen diğerine geçişte zaman kaybı yaşamaz.
Esnek Üretim SistemiEnvanter ve maliyetlerin azaltılması, ürün çeşitliliği, kalite kontrolü gibi avantajlar sunan üretim sistemleri.Ürün dönüşüm hızı, kalite artışı, belirli ürünleri uygun maliyetle ve çok çeşitli olarak üretebilme.
Esnek TezgahlarBirden çok farklı parçada kullanılan, otomatik değişiklik yapabilen tezgahlar.Farklı parçaların üretimi, otomasyona dayalı üretim, işçi müdahalesi minimal.
Esnek Üretim Elemanları Üretim anındaki işlemlerin otomasyona dayalı olması, işçi müdahalesi en az seviyede.Üretimin hızlı ve hata oranının düşürülmesi, üretim verimliliğinin artışı.
Teknoloji AltyapısıEsnek üretim sistemlerinin diğer sistemlere göre daha karmaşık bir teknolojik yapıya sahip olması.Yüksek yatırım maliyeti, kalifiye eleman ihtiyacı, gelişmiş teknoloji gereksinimi.
Kullanım AlanlarıEsnek üretim sistemlerinin uygulama alanları.Metal işleme ve şekillendirme, otomotiv, mekanik, elektronik, montaj ve kaynak, ilaç, tekstil ve kumaş, havacılık, makine ve robotik alanlarında kullanılır.
Esnek Üretim AvantajlarıEsnek üretim sistemlerinin işletmeye sağladığı genel avantajlar.Rekabet üstünlüğü, hızlı üretim, çeşitli üretim seçenekleri, maliyet avantajı.
Esnek Üretim SistemleriEsnek üretim sistemlerinin genel anlamı ve önemi.Müşteri odaklı yaklaşım, çeşitlilik, hızlı yanıt, maliyet azaltma.

Esneklik standart çalışma koşulları altında değişimlerin veya belirsizliklerin aşılması durumunu ifade eden bir kavramdır. Bir diğer ifade ile esneklik durum değişikliği ya da ortamdan kaynaklanan dengesizlik ve belirsizlikle ile mücadele edebilme yeteneğini ifade eder. Bir işletme veya üretim sisteminin esnek olabilmesi maliyetlerin azaltılması ve kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasına neden olur. Aynı zamanda müşterilerinin isteklerine daha duyarlı olma avantajı sunduğu için diğer işletme ya da sistemlere göre rekabet açısından üstünlük sağlamaktadır.

Bir işletme ya da üretim sistemi için çevre kavramı iç ve dış çevre olmak üzere ikiye ayrılır. İç çevre; işlem tekrarları, kuyrukta beklemeler, donanım bozukları vb. olarak sayılabilir. Dış çevre; talep değişimi, belirsiz ürün fiyatları, rakip firmanın sergilediği davranışlar vb. olarak sayılabilir. Esneklik ise iç ve dış çevre içerisinde belirtilen tüm bu sorunlara karşı işletme veya üretim sistemlerini ayakta tutabilmektir. Esneklik kavramı herhangi bir üretim sisteminin amaçlarından biri olmalıdır. Aynı zamanda toplam üretim performansının da önemli bir ölçüsü olarak kabul edilmelidir.

Esnek üretim sistemleri ya da bir diğer ifadeyle Flexible Manufactiring System, değişen olaylara karşı kolay uyum sağlama durumunu ifade etmektedir. Esnek üretim sistemleri önceden var olan üretim sistemlerinin sorunlarına çözüm oluşturma amacı ile oluşturulmuştur. Esnek üretim sistemleri envanter hacmi ve maliyetlerde azalmayı da sağlamaktadır. Bunun yanında mevcut var olan üretim sistemleri ile kıyaslandığında esnek üretim sistemleri ürün dönüşüm hızı, kalite gelişme ve kalite artışı sağlamak için oluşturulmuş bir sistemdir.

Esneklik ve esnek üretim sistemleri ile ilgili yazıya giriş yaptıktan sonra üretim yönetimi alanının bu konusunu derinlemesine incelemeye ne dersiniz? Ben başlıyorum, beni takip edin!

Esnek Üretim Nedir?

Esnek üretim üretilecek olan ürünü kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli ortaya çıkarma işlemine denir. Esnek üretim özellikle 21. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde başta otomotiv ve mekanik sektörleri olmak üzere çoğu sektör tarafından tercih edilmektedir. Esnek üretim ilk ortaya çıktığında çağın ihtiyaçlarına cevap verme özelliği ile çıkmıştır. Farklı ürünlerin üretilmesinde ve üretimi yapacak olan tezgâhlarda çok fazla değişime gerek duymadan üretimin yapılmasını kapsamaktadır. Aslında esnek üretim yaşanan teknolojik gelişmelerin üretim sistemlerine yansımasıdır.

Esnek üretim anlayışı müşteri isteklerine hızlı cevap vermeyi sağladığından dolayı rekabet piyasası için oldukça önemli görülmektedir. Esnek üretim başta pazar koşulları ve çevreden gelen isteklere hızlı cevap verme yeteneğine sahip olması ile ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda esnek üretim sistemleri önceden tanımlanmış olan isteklere yanıt verebilme özelliği de gösterebilmektedir. Esnek üretim sistemleri bir üründen diğerine geçişte zaman kaybı yaşamadan diğer ürünü üretebilme yeteneği sergileyen sistemlerdir. Bu tanımdan yola çıkarak müşterilerden gelen taleplerdeki ani değişikliklere yanıt vermek için sistemin programlanması vb. işlemlerin yapılmasına gerek yoktur. Bu da kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır.

Esnek üretim pazardan gelen esnek taleplere esneklik ile yanıt verebilme amacı ile geliştirilmiş bir sistemdir. Bir işletme veya üretim sisteminin müşterilerine belirli ürünleri çok çeşitte uygun maliyetle üretebilmesini sağlayan sistemdir. Esnek üretim sistemleri konusunda detaylı bilgi almak için esnek üretim sistemlerinin özellikleri başlığını okuyarak devam edelim.

Esnek Üretim Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

 • Esnek üretim sisteminin özellikleri arasında ilk sırada bu sistemin sadece ürün çeşidinin çok fazla olduğu işletmelerde kullanılır olması yer alır.

 • Aynı gruptan olan ancak farklılık gösteren parçaları üretme amacı taşıması esnek üretim sistemlerinin özellikleri arasında yer alır.

 • Farklı parçaların üretilmesi, tezgahlar üzerinde otomatik olarak yapılan değişikliklerle mümkün kılınması ensek üretim sistemlerinin özellikleri arasında yer almasını sağlar.

 • Üretim anında işçilerin müdahale etme payı en az seviyeye indirilmiş olması ve belirli bir süre işçi müdahalesine gerek kalmadan çalışma faaliyeti göstermesi esnek üretim sistemlerinin özellikleri arasında yer alır.

 • Birden fazla farklı parçada kullanılabilecek esnek tezgahlara sahip olması esnek üretim sistemlerinin özellikleri olarak bilinir.

 • Üretim esnasındaki işlemlerin otomasyona dayalı olması esnek üretim sistemlerinin özellikleri arasında yer alır.

 • Bu sistemin özellikleri arasında diğer sistemlere göre teknolojik olarak daha karmaşık yapıya sahip olması yer alır. Bu özelliğinden dolayı yatırım olarak maliyetli ve kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

 • Metal işleme ve şekillendirme, otomotiv, mekanik, elektronik, montaj ve kaynak, ilaç, tekstil ve kumaş, havacılık, makine ve robotik alanları başta olmak üzere birçok sektörde kullanılabilmesi en büyük özelliklerinden birisidir.

 • Çalışanların verimliliğinde artış sağlaması bu sistemin bir diğer özelliğidir. İş istasyonlarında ve makine tasarımında ergonomik ilkeler doğrultusunda hareket edildiği için çalışanların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sistemdir. Bu da çalışanların verimliliğinde artışa neden olmaktadır.

Esnek Üretim Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

 • Esnek üretim sistemlerinin faydaları arasında ilk sırada iş envanterlerini azaltması yer alır.

 • Makine kullanımının artması da esnek üretim sistemlerinin faydaları arasında yer alır. Esnek üretim sistemleri etkili kullanıldığında yüzde seksen kullanım oranına ulaşmıştır. Makine kullanım oranının artması, parçaların önceden paletler ile yerleştirilmesi işleminin hazırlık süresini kısaltmıştır. Bu da sistemin sağladığı büyük bir avantajdır.

 • Üretim zamanını kısaltması esnek üretim sistemlerinin faydaları arasında yer almasını sağlar. Esnek üretim sistemleri kullanılmadan önce, üretilen ürünler birden fazla üretim merkezinden geçmek zorunda kalırdı. Ürünlerin birden fazla istasyon arasında dolaşması sırasından akan zaman, üretim süresini uzatmaktaydı. Bu sistemin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte üretim için kullanılan zamanın kısaldığı görülmüştür.

 • Kalite artışı sağlaması esnek üretim sistemlerinin faydaları arasında yer almasını sağlar. Bu sistem ile üretilen ürünler çok fazla kontrolden geçtiği ve hassas makineler ile üretiminin yapıldığı için üretilen ürünlerin kalite oranı ciddi oranda yüksek olur.

 • Çok fazla ürünü çok az maliyetle üretmeyi sağlamak esnek üretim sistemlerinin faydaları arasında yer alır. Bu sistemler aracılığıyla daha çok ürünü daha çok verimle düşük maliyetle üretmek mümkündür.

 • Yer kullanımında tasarruf sağlaması esnek üretim sistemlerinin faydaları arasına girmesini sağlar. Bu sistemin kullanılmaya başlanması ile %45 ile %85 arasında değişen oranda yer tasarrufu sağlanmaktadır. Belirtilen oranlar aralığındaki yer tasarrufu da ana kapital oranının %5 ile %10 düşmesini sağlamaktadır.

 • Rekabet avantajını arttırması esnek üretim sistemlerinin faydaları arasına girmesini sağlar. Üretilen parçaların yüksek hızla üretilmesi ve yüksek sayılarda üretilmesi teslim süresini en az %50 oranında düşürür. Bu durum rekabet avantajını arttıran önemli bir faydadır.

 • Üretim güvenirliğini arttırması esnek üretim sistemlerinin faydaları arasına girmesini sağlar. Yapılan işlemlerin bilgisayarla kontrol edilmesi, kendi kendini kontrol edebilen sistemlerin kullanılması ve geri bildirim yapma özellikleri üretim güvenirliğini arttırmaktadır.

 • Esneklik özelliğinin çok fazla artması da sistemin sağladığı diğer bir fayda olarak kabul edilir.

 • Müşteri isteklerini karşılama konusunda üstün performans sağlatması da sağladığı bir diğer fayda olarak bilinir. Kullanılan bu sistem sayesinde müşteriler çok fazla seçenek ile karşı karşıya gelecektir. Müşteri kendi kararı ile istediği ürünü elde etme olanağına kavuşacaktır.

Esneklik Kavramı, Standart çalışma koşulları altında değişimlerin veya belirsizliklerin aşılması durumunu ifade eder, Maliyetlerin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, müşteri isteklerine hızlı yanıt, İç ve Dış Çevre, İşletme veya üretim sistemlerinin karşılaştığı sorunlar İç çevre; işlem tekrarları, donanım arızaları Dış çevre; talep değişimi, belirsiz ürün fiyatları, Esneklik, çevresel belirsizliklere karşı işletmenin dayanıklılığını sağlar, Esnek Üretim, Üretilecek olan ürünü kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli üretme işlemi, Pazar koşulları ve çevreden gelen isteklere hızlı yanıt, üründen diğerine geçişte zaman kaybı yaşamaz, Esnek Üretim Sistemi, Envanter ve maliyetlerin azaltılması, ürün çeşitliliği, kalite kontrolü gibi avantajlar sunan üretim sistemleri, Ürün dönüşüm hızı, kalite artışı, belirli ürünleri uygun maliyetle ve çok çeşitli olarak üretebilme, Esnek Tezgahlar, Birden çok farklı parçada kullanılan, otomatik değişiklik yapabilen tezgahlar, Farklı parçaların üretimi, otomasyona dayalı üretim, işçi müdahalesi minimal, Esnek Üretim Elemanları , Üretim anındaki işlemlerin otomasyona dayalı olması, işçi müdahalesi en az seviyede, Üretimin hızlı ve hata oranının düşürülmesi, üretim verimliliğinin artışı, Teknoloji Altyapısı, Esnek üretim sistemlerinin diğer sistemlere göre daha karmaşık bir teknolojik yapıya sahip olması, Yüksek yatırım maliyeti, kalifiye eleman ihtiyacı, gelişmiş teknoloji gereksinimi, Kullanım Alanları, Esnek üretim sistemlerinin uygulama alanları, Metal işleme ve şekillendirme, otomotiv, mekanik, elektronik, montaj ve kaynak, ilaç, tekstil ve kumaş, havacılık, makine ve robotik alanlarında kullanılır, Esnek Üretim Avantajları, Esnek üretim sistemlerinin işletmeye sağladığı genel avantajlar, Rekabet üstünlüğü, hızlı üretim, çeşitli üretim seçenekleri, maliyet avantajı, Esnek Üretim Sistemleri, Esnek üretim sistemlerinin genel anlamı ve önemi, Müşteri odaklı yaklaşım, çeşitlilik, hızlı yanıt, maliyet azaltma
üretim yönetimi üretim yönetimi eğitimi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Parlak kırmızı bir nesneyi kavrayan bir robot el görülüyor. Robot elin dört metal parmağı ve kırmızı nesnenin etrafında kıvrılmış iki başparmağı var. Nesne yuvarlak ve pürüzsüz, parlak bir yüzeye sahip. Kırmızının koyu bir tonudur ve içine birkaç turuncu ve sarı renk karışmıştır. Robot el metalik gümüş rengindedir ve parmakları hafif bir dokuya sahiptir. Arka plan bulanık ve gri bir renge sahip. Robotun elindeki nesne görüntünün tek odak noktasıdır.
Bölümler

Mekatronik Bölümü (MYO)

22 Ocak 2021
Koruyucu gözlük ve yüz maskesi takan bir adam metal bir nesneyi kesmek için açılı taşlama makinesi kullanıyor. Çeşitli sprey kutularının bulunduğu bir raf da dahil olmak üzere çeşitli alet ve malzemelerin bulunduğu bir tezgahın önünde duruyor. Görüntünün sağ üst köşesinde beyaz bir nesne görülüyor, ancak odak dışında ve seçilmesi zor. Adam işine odaklanmış, çalışırken kıvılcımlar uçuşuyor. Sahne öğütücünün parlak ışığıyla aydınlanıyor.
Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?

29 Ekim 2019
Şapka ve gözlük takan bir adam atölyede çeşitli aletlerle çalışıyor. Küçük siyah bir nesne üzerinde çalışmak için bir pense kullanıyor. Arka planda bir bina ve eski alet koleksiyonunun bulunduğu bir pencere görülüyor. Adam büyük bir konsantrasyonla işine odaklanmış ve niyetlidir. Etrafı testereler, çekiçler ve tornavidalar gibi çeşitli aletlerle çevrilidir. Atölye, yaptığı işin sesleri, metal ve ahşap kokusuyla doludur. Yüzü pencereden giren güneşle aydınlanıyor. Bu adam kendini zanaatına adamış ve yaptığı işten büyük gurur duyduğu çok açık.
Üretim Yönetimi

Üreten İnsan Olmanın Mutluluğu

15 Haziran 2018
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570