AnasayfaBlogEKG Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

EKG Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

04 Haziran 2021
Üzerinde beyaz bir metin bulunan kalp şeklindeki nabız çizgisinin yakın çekimi. Metin kalın bir yazı tipiyle basılmış ve Kalp Atışı yazıyor. Çizginin kendisi sürekli dalga benzeri bir desenden oluşuyor ve parlak kırmızı bir tonda çizilmiş. Resmin arka planı düzdür ve kırmızı çizgi arka planda göze çarpmaktadır. Metin net ve görünürdür ve görüntüye ek bir önem katmanı ekler. Genel olarak, bu görsel bir önem ve aciliyet duygusunun yanı sıra kalple bir bağlantı da iletiyor.
EKG Teknisyeni KonularıAçıklamalarÖrnekler
EKG Teknisyeninin GöreviHekimlerin ya da görev yapılan kurumun istemleri doğrultusunda, elektrokardiyografi (EKG) cihazının kullanımını gerçekleştirmek, hastaların elektrokardiyogram kayıtlarını çıkarmak ve bu dökümleri kayıt altına almak.Hastanın kol, bacak ve göğüs bölgelerinin açılmasını sağlamak, elektrotları doğru yerlere yerleştirmek, EKG cihazını çalıştırılmasını sağlamak vb.
EKG Teknisyeninin SorumluluklarıEKG cihazını doğru kullanmak, hastanın durumu hakkında doğru ve net veri toplamak, EKG cihazının bakım ve onarımına yardım etmek.EKG cihazına hasta bilgilerini girmek, elektrokardiyogram kayıtlarını alarak hastaya vermek, cihazın tamiri konusunda ilgili birimlere bilgi vermek vb.
EKG Teknisyeninin MaaşlarıEKG teknisyenlerinin maaşları kamu ve özel hastanelere göre farklılık gösterir. Maaş miktarı tecrübe, coğrafi bölge, nöbete kalınan zaman miktarı gibi kriterlere göre değişir.2021 yılı ortalama maaş miktarı 4100 TL; yeni başlamış bir teknisyenin maaşı 3900 TL; 5 yıllık deneyime sahip bir teknisyenin maaşı 4500 TL civarında.
EKG Teknisyeninin İş YerleriEKG teknisyenleri hastaneler, klinikler, tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışır.Özel hastaneler, devlet hastaneleri, özel klinikler vb.
EKG Teknisyeninin EğitimiEKG teknisyenliği meslek programları genellikle iki yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında yer alır.EKG Teknisyenliği ön lisans programı
EKG Teknisyenliği Meslek GelişimiEKG teknisyenleri meslek içi eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirebilirler, kariyer ilerlemesi sağlayabilirler.Uzman EKG Teknisyenliği poziyonlarına ilerleme imkanı
EKG Teknisyeninin HizmetleriEKG teknisyeni hasta takibi, EKG çekme, sonuçları doktora iletmek gibi hizmetleri gerçekleştirir.Hastaların EKG sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
EKG Teknisyeninin Alması Gereken SertifikalarEKG teknisyenleri, işlerini daha etkili bir şekilde yapabilmek için çeşitli sertifikalar alabilirler.Cardiographic Technician Certification
EKG Teknisyeninin Hizmetin İlgilendiği HastalıklarEKG teknisyenleri genellikle kalp damar hastalıkları konusunda çalışır ve buna bağlı olarak çeşitli hastalıklarla ilgilenir.İletim ve ritim bozuklukları, hipertrofi vb.
EKG Teknisyeninin Mesleki BeklentileriSağlık sektöründeki genel eğilimlere paralel olarak, EKG teknisyenlerine olan talebin gelecekte artması beklenmektedir.EKG teknisyeni istihdamındaki artış oranları

EKG teknisyeni ise hekimlerin ya da görev yapmış olduğu kurumun istemleri doğrultusunda, elektrokardiyografi (EKG) cihazının kullanımını gerçekleştiren, hastaneye başvuran hastaların elektrokardiyogram kayıtlarını en iyi bir şekilde çıkaran ve bu dökümleri kayıt altına alan sağlık personeli olarak tarif edilebilir. EKG kalp damar hastalıkları için kullanılan, kalbin kasılması durumunda ortaya çıkan elektriksel aktivitelerinin grafiksel yöntemlerle kayıt altına alınmasını sağlayan cihaz olarak tarif edilmektedir. Bu Makale çalışmamız da EKG teknisyenlerinin görev ve sorumluluklarına, nasıl bu mesleğin elde edilebileceklerine ve maaş alımlarına yer verdik.

EKG Teknisyeni Nedir?

EKG teknisyenin ne olduğuna geçmeden önce EKG işleminin ne olabileceği üzerinde durmamız gerekmektedir. EKG kalp damar hastalıkları için kullanılan, kalbin kasılması durumunda ortaya çıkan elektriksel aktivitelerinin grafiksel yöntemlerle kayıt altına alınmasını sağlayan cihaz olarak tarif edilmektedir. Sağlık çalışanları tarafından kalp atımı olarak da bilinen atriyum ve ventriküllerinin tam olarak kasılması ve aynı zamanda gevşemesi sırasında zayıf denilebilecek bir elektriksel aktivite meydana gelir. İlgili aktivite, frekans ve yayılım, kalp ritmi hakkında birçok bilgiyi verir.

Elektriksel aktivitenin ölçülmesi kapsamında elektrokardiyografi veya diğer bir ifadeyle EKG cihazı kullanılmaktadır. Bacak, kol ve göğüs bölgelerinde, cilt üzerine doğrudan yapıştırılan elektrotlar yardımıyla, kalbin oluşturmuş olduğu elektriksel faaliyetin ölçülmesine yardımcı olur. Elektrotların bağlı olmuş olduğu cihaz, ilgili faaliyeti grafiksel şemalara veya şekillere dönüştürerek bu iş için yapılmış özel bir kağıda basımını gerçekleştirir. Sonuç olarak doktor, hastanın kalp ile ilgili herhangi bir şikayetinin olması olması durumunda kolaylıkla değerlendirir. Özellikle iletim ve ritim bozukluklarında, kalbin kanlanması durumlarında, hipertrofi veya başka bir deyişle kalp kasının büyümesi gibi anormal olabilecek durumların ortaya çıkarılmasında kullanılan bir muayene yöntemi olarak bilinmektedir.

EKG teknisyeni ise hekimlerin ya da görev yapmış olduğu kurumun istemleri doğrultusunda, elektrokardiyografi (EKG) cihazının kullanımını gerçekleştiren, hastaneye başvuran hastaların elektrokardiyogram kayıtlarını en iyi bir şekilde çıkaran ve bu dökümleri kayıt altına alan sağlık personeli olarak tarif edilebilir.

EKG Teknisyeni Ne İş Yapar?

EKG teknisyenlerin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Her şeyden insan sağlığını ilgilendiren bir mesleği icra ettiklerinden dolayı işlerinin vermiş olduğu özveriyi yerine getirmelidirler. Bununla beraber diğer görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda elektrokardiyografi (EKG) Teknisyeni araç , gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak en başta işçi sağlığı ve sonrasında iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ilkeleri ışığında görevini yerine getirir.

 • İşlem yapmak üzere EKG cihazını hazırlamakla sorumludur.

 • Hastanın kol, bacak ve göğüs bölgelerinin açılmasını, sedye üzerine olabilecek en iyi pozisyonda yatırılması sağlar.

 • Elektrot olarak ifade edilen oval disklerin yapıştırılacağı bölgelere jel sürümünü gerçekleştirmek.

 • EKG cihazına hasta bilgilerini (tarih, saat, ad ve soyad vb.) girmek.

 • Bacak ve kol elektrotlarını uygun olabilecek en iyi yere yapıştırmak.

 • Göğüs elektrotlarını doğru bir şekilde göğüsün ilgili noktalarına yapıştırmak.

 • EKG cihazını doğru bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak.

 • Ayrıca EKG cihazlarından çıkan elektrokardiyogram kayıtlarını alarak hastaya vermek.

 • Elektrokardiyografi cihazlarının tamiri ve bakımı konularında ilgili birimlere bilgi vererek vaktinde yapılmasını sağlamak.

 • Mesleki alanda meydana gelen gelişmeleri takip etmek.

 • Hastalara yapılacak işlemin her aşamasında bilgilendirmek.

 • Hastanın mevcut kan basıncını izlemek.

 • Hekimin istemi doğrultusunda analizi kapsamında kardiyovasküler veri toplanma

 • Hekim ve doktorla beraber koordineli bir şekilde çalışmak

 • Doğru okumalar kapsamında EKG izlemlerinin bulunduğu EKG bileşenleri doğru bir şekilde ayırma

 • Hastane mevcut güvenlik standartlarını korumak ve sağlamak

EKG Teknisyeni Maaşları

EKG teknisyenlerinin maaş alımları kamu ve özel hastaneler olmak üzere iki başlık şeklinde değerlendirilmelidir. Kamu hastanelerinde maaş alımları özel hastanelere göre yüksektir. İster kamu ister özel hastaneler olsun maaş değişkenlikleri mesleki tecrübe yılı, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bir ay içinde nöbete kalınan zaman miktarı, ek alınan eğitimlerle değişkenlik göstermektedir. Ortalama maaş alımları 2021 yılı için 4100 TL’dir. Örneğin kamu hastanesinde yeni göreve başlamış olan bir EKG teknisyeni maaşı 3900 TL seviyesindedir. Kamu hastanesinde 5 yıllık bir deneyime sahip olan ve bir ay içinde 3 defa nöbete kalınması, hastanenin 3. coğrafi bölgede bulunması durumunda bir EKG teknisyeninin alabileceği maaş 4500 TL civarındadır.

Benzer mesleki yıla sahip olan ve ayda 3 defa nöbete kalan özel hastane EKG teknisyeninin alabileceği maaş 4200 TL’dir. Özel hastanelerde mesleki yılın artmasına bağlı olarak teknisyenin alabileceği maaş ise 4900 TL kadar yükselmektedir. Örneğin kurumsal kimliğe sahip olan bir hastane de 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan ve ayda 2 defa nöbete kalan bir teknisyenin alabileceği maaş 4800 TL civarındadır. Benzer hususlar kapsamında bir kamu hastanesinde çalışan bir başka EKG teknisyenin alabildiği maaş ise 5100 TL’dir. Kamu hastaneleri özel hastanelere göre daha fazla maaş verdikleri görülmektedir.

EKG Teknisyeni Nasıl Olunur?

EKG teknisyeni olabilmek için sağlık meslek lisesi ve dengi olabilecek liselerinden mezun olmak gerekir. Sağlık melek lisesinden eğitim alabilmek için iyi bir orta öğretim programına dahil olmak gerekir. orta öğretimden sonra liselere geçiş sınavı (lgs) ortanın üzerinden iyi bir puan aldıktan sonra sağlık meslek lisesi tercihinde bulunulabilir. lise eğitimi boyunca hiçbir dersten kalmamak ve başarılı olmak gerekir. bu eğitimin akabinde onaylı ekg teknisyeni eğitimlerine katılarak sertifika alınmalıdır. Bu sertifika hem teori hem de uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sertifika sonrasında EKG teknisyeni olunabilmektedir.

Şayet kamu hastanelerinde çalışmak isteniyorsa KPSS/lise sınavına girerek iyi bir puan alındıktan sonra kamu hastanelerinde çalışılabilir. Özel hastaneler için herhangi bir ek sınav bulunmamaktadır. Meslekin getirmiş olduğu yeniliklerden haberdar olunması pozitif bir katkı sunacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden her yıl farklı şehirlerde ve ülkelerde yapılan alan çalışmalarında ve yeni uygulamalardan haberdar olunmalıdır. Bu sayede hastaya ait EKG cihazından güvenilir ve iyi bir analiz çıktısı alınabilir.

EKG Teknisyeninin Görevi, Hekimlerin ya da görev yapılan kurumun istemleri doğrultusunda, elektrokardiyografi (EKG) cihazının kullanımını gerçekleştirmek, hastaların elektrokardiyogram kayıtlarını çıkarmak ve bu dökümleri kayıt altına almak, Hastanın kol, bacak ve göğüs bölgelerinin açılmasını sağlamak, elektrotları doğru yerlere yerleştirmek, EKG cihazını çalıştırılmasını sağlamak vb, EKG Teknisyeninin Sorumlulukları, EKG cihazını doğru kullanmak, hastanın durumu hakkında doğru ve net veri toplamak, EKG cihazının bakım ve onarımına yardım etmek, EKG cihazına hasta bilgilerini girmek, elektrokardiyogram kayıtlarını alarak hastaya vermek, cihazın tamiri konusunda ilgili birimlere bilgi vermek vb, EKG Teknisyeninin Maaşları, EKG teknisyenlerinin maaşları kamu ve özel hastanelere göre farklılık gösterir Maaş miktarı tecrübe, coğrafi bölge, nöbete kalınan zaman miktarı gibi kriterlere göre değişir, 2021 yılı ortalama maaş miktarı 4100 TL; yeni başlamış bir teknisyenin maaşı 3900 TL; 5 yıllık deneyime sahip bir teknisyenin maaşı 4500 TL civarında, EKG Teknisyeninin İş Yerleri, EKG teknisyenleri hastaneler, klinikler, tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışır, Özel hastaneler, devlet hastaneleri, özel klinikler vb, EKG Teknisyeninin Eğitimi, EKG teknisyenliği meslek programları genellikle iki yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında yer alır, EKG Teknisyenliği ön lisans programı, EKG Teknisyenliği Meslek Gelişimi, EKG teknisyenleri meslek içi eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirebilirler, kariyer ilerlemesi sağlayabilirler, Uzman EKG Teknisyenliği poziyonlarına ilerleme imkanı, EKG Teknisyeninin Hizmetleri, EKG teknisyeni hasta takibi, EKG çekme, sonuçları doktora iletmek gibi hizmetleri gerçekleştirir, Hastaların EKG sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, EKG Teknisyeninin Alması Gereken Sertifikalar, EKG teknisyenleri, işlerini daha etkili bir şekilde yapabilmek için çeşitli sertifikalar alabilirler, Cardiographic Technician Certification, EKG Teknisyeninin Hizmetin İlgilendiği Hastalıklar, EKG teknisyenleri genellikle kalp damar hastalıkları konusunda çalışır ve buna bağlı olarak çeşitli hastalıklarla ilgilenir, İletim ve ritim bozuklukları, hipertrofi vb, EKG Teknisyeninin Mesleki Beklentileri, Sağlık sektöründeki genel eğilimlere paralel olarak, EKG teknisyenlerine olan talebin gelecekte artması beklenmektedir, EKG teknisyeni istihdamındaki artış oranları
EKG Teknisyeni EKG Teknisyeni nedir EKG Teknisyeni ne iş yapar EKG Teknisyeni maaşları EKG Teknisyeni nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.