AnasayfaBlogDeğişim Yönetimi ve Liderlik
Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi ve Liderlik

24 Aralık 2019
Masanın üzerinde plan yazan bir elin yakın çekimi. El mavi bir eldiven giymiştir ve mavi bir kalem tutmaktadır. Kalem, üzerinde siyah harfler olan mavi bir bant parçasının üzerine yazmaktadır. Masa ahşaptır ve üzerinde bir yığın kağıt ve diğer yazı gereçleri vardır. Görüntünün arka planı odak dışı ve hafif bulanık. Plan dikkatli ve düşünceli bir şekilde yazılıyor. Görüntü, eli, masayı ve arka planı gösterecek şekilde orta seviyeden çerçevelenmiştir.
Değişim Yönetimi ÖgeleriAçıklamalarUygulama Önerileri
Değişim Nedir?Çalışanların süreçte ne hissettiği ve bu sürece nasıl adapte olduklarını bilmek, değişimin tanımıdır.Her küçük değerlendirmenin önemli olduğu unutulmamalıdır.
Değişimin Getirdiği SorumluluklarLider, değişimle beraber işletmenin eksikliklerini doğru analiz etme ve stratejik yönlendirme görevine sahip olur.Lider, kurum içi ve kurum dışı sorunlara analitik ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşmalıdır.
Değişim Stratejisinin ÖnemiDeğişim bir fırsattır ve düşüncede başlar.Alınacak yeni kararların test edilebilir olması ve çalışanların yeni sisteme uyumu önemlidir.
Çalışanların Değişime İnandırılmasıÇalışanların alınan kararlara olumsuz tepkileri olduğunda bununla baş edebilecek stratejiler kurgulanmalıdır.Alınan her yeni kararın işin sonucunu ve mevcut düzeni etkileyebileceği bilinmeli, ilgili önlemler planlanmalıdır.
İşletme Değişim Seviyesi ÖlçümüBir işletmenin değerlendirme aşamasında ölçümlemesi gereken bir çok parametre vardır.İşletmenin değişim yönetimine ne kadar istekli olduğunu, nelerin farklı yapılabileceğini belirleyen bir liderinin olup olmadığını düşünebilir.
Liderlerin Değişime HazırlığıLiderler değişimin nasıl başarıyla yürütülebileceğini bilmeli.Net vizyon ve hedefler belirlenmelidir.
Çalışanların Değişim AlgısıÇalışanlar değişmenin olası etkilerinin farkında olmalıdır.Değişim sürecinde bölüm başında atanan kişilerin de değişim liderliği konusunda bilgili olması önemlidir.
Teknolojik DeğişikliklerDeğişim esnasında teknolojik değişikliklerin işleyişi etkileme ihtimali vardır.Yeni teknolojiye uyum sağlama sürecinin zamanlaması ve eğitim destekleri önem arzeder.
Sonuçların ÖlçümüTüm işleyiş hakkında sonuçlar ölçülerek gerekli tedbirler alınmalıdır.Oluşturulan yeni düzen için her başarı aşamasının kutlanması motivasyon artırabilir.
Değişim Yönetimi Planıİşletmelerin değişim yönetimi stratejilerini etkin bir şekilde yürütebilecek bir plana ihtiyaçları vardır.Değişimden elde edilecek her sonucun sadece şirket hedeflerine değil tüm paydaşlara yayılacak şekilde entegre edilip uyumlu hale getirilebilir.

Değişim yönetimi, bir işletmenin olası ve planlanmış tüm hedeflerine ulaşabilmesi için bireysel ve kurumsal yönlü uygulanan işletmeyi yukarıya taşıyacak dönüşüm faaliyetlerini içerir.  Bir grup içerisinde uygulandığında tüm bireylerin ortak harekette başarılı olmalarını sağlar, onları bulundukları organizasyonda toplu olarak bir üst seviyeye taşır.

1990’lı yılların sonunda işletmelerde artarak baş gösteren personel sirkülasyonu, rekabet, hızlı olabilme, ürün ve servis çeşitliliği her işletmeyi kendi alanında değişime zorlamıştır. Bunlara yeni teknolojiler eklenmiş ve bu işletmelerin yeni teknoloji kavramlarına uyum sağlaması işletmeler için en önemli koşullardan biri olmuştur.

Değişim Nedir?

Değişim bir kurum için, kurgulansa dahi başarılı sonuç elde etmek için bireysel olarak çalışanların bu süreçte ne hissettiği ve bu sürece nasıl adapte olduklarının bilinmesidir. Bu süreç içerisinde yapılacak her küçük değerlendirme ilerde çıkabilecek problemleri çözer. Yapılması istenen farklı değişiklikler için neler gerekebileceğinin öngörülmesini sağlar. Adaptasyonu kolaylaştırır. Değişim yönetiminin kilit rolü değişimi üstlenen liderdedir.

Değişimin Getirdiği Sorumluluklar Nedir?

 • Bir işletmeni değişim liderliğini üstlenen kişi işletmenin eksiklikleri konusunda geliştirilmesi gereken yerleri doğru analiz etmeli, kurum içerisinde etkin bir rol üstlenmelidir.

 • Lider kurum içi ve kurum dışı kurumu ilgilendiren tüm sorun ve önerilere bütünleyici ve analitik bir gözle bakmalı, yenilikçi ve objektif şekilde süreci yürütmeye çalışmalıdır.

 • İlerlemelerin sürekli takip edilmesi gerektiğinde yeniden yapılandırması gerekmektedir.

 • Bu süreçte yapılması ön görülen her değişikliğin çalışanın rutin iş hayatında neleri değiştirebileceğini tahmin edebilir olmak, çalışanın bu süreçte elde edeceği yeni yetkinliklerin tanımlamak, onlara eğitimler sunmak bir işletme için en alt seviyeden başlanması gerekli değişim yönetiminin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Değişim Stratejisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Değişim bir fırsattır ve düşüncede başlar. Kurumsal değişimle ilgili her düşünce streslidir ve uyumu içim bir süreç gerektirir. Değişim sürecine girmiş bir kurumda alınacak yeni kararlar vardır ve yeni kararların uygulamaya girmesi istenir. Uygulama öncesi bu kararların test edilebilir olması, çalışanların yeni sisteme uyumu ve iletişimi önem arz eder. Öncelikle kurum içi çalışanları değişime inandırma ve ikna süreçleri vardır. Çalışanların alınan kararlara olumsuz tepkileri olduğunda bununla baş edebilecek farklı formüller kurgulanmalıdır. Alınan her yeni kararın işin sonucunu ve mevcut düzeni etkileyebileceği bilinmeli, ilgili önlemler planlanmalıdır.

Siz de İşletmeniz için Değişimi Konuşturun

Günümüz şartlarına uyum sağlamaya çalışan geleneksel yapıda bir şirketin hayatta kalabilmesi için tasarlanmış ve kurumsallaştırılmış bir değişim yönetiminin önemi oldukça fazladır. Peki sizin işletmenizin değişim seviyesi nerededir hiç düşündünüz mü?

Bir kurum adına,

 • Değişimi yönetme konusunda ne kadar istekli ve etkin olduğunuzu biliyor musunuz? Neleri farklı yapmamız gerektiğini size ileten bir lideriniz var mı?

 • Geçmişte almış olduğunuz ama uygulamaya girmeyen kararlarınız var mı? Bunların neden işe yaramadığını öğrendiniz mi?

 • Geçmişte işe yaramayan fakat şimdi uygulanması gereken kararlarınız olabileceğinin bir listesini çıkarttınız mı?

 • Değişim yönetimi için etkin bir şekilde kurumunuza özel yürütecek bir strateji planınız var mı?

 • Departman arasında değişim yönetimini sorunlarının ne olabileceği konusunda çalışanlarınızla iletişim kurdunuz mu?

 • Değişimin hangi seviyede planlanması ve yönetilebilmesi için duruma uygun kişileri bu değişime organize ettiniz mi?

 • Değişimden elde edilecek her sonucun sadece şirket hedeflerine değil tüm paydaşlara yayılacak şekilde entegre edilip uyumlu hale getirebilecek bir iş planınız var mı?

 • Liderleriniz değişimin nasıl başarıyla yürütülebileceğini biliyor mu? Net vizyon ve hedeflerinizi belirlediniz mi?

Bir kurum içinde;

 • Çalışanlarınız değişmenin olası etkilerini biliyor mu?

 • Bu konuda bölüm başında atanan kişiler asıl değişim lideri dışında da sorumluluk alabiliyor mu? Alt kadrosuna bilgi verebilecek kapasitede harekete geçebiliyor mu?

 • Değişim esnasında kurumun rutin iş girişimlerinin yürütülmesine etki edecek teknolojik bir değişiklikte işin büyüklüğünün yeni sisteme aktarılış zamanlaması biliniyor mu?

 • Tüm işleyiş hakkında sonuçlar ölçülüyor, tedbirler alıyor ve oluşturulmak istenen yeni düzen için her başarıyı birlikte kutluyorsanız değişim sürecini başarı ile tamamladınız demektir.

Değişim Nedir?, Çalışanların süreçte ne hissettiği ve bu sürece nasıl adapte olduklarını bilmek, değişimin tanımıdır, Her küçük değerlendirmenin önemli olduğu unutulmamalıdır, Değişimin Getirdiği Sorumluluklar, Lider, değişimle beraber işletmenin eksikliklerini doğru analiz etme ve stratejik yönlendirme görevine sahip olur, Lider, kurum içi ve kurum dışı sorunlara analitik ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşmalıdır, Değişim Stratejisinin Önemi, Değişim bir fırsattır ve düşüncede başlar, Alınacak yeni kararların test edilebilir olması ve çalışanların yeni sisteme uyumu önemlidir, Çalışanların Değişime İnandırılması, Çalışanların alınan kararlara olumsuz tepkileri olduğunda bununla baş edebilecek stratejiler kurgulanmalıdır, Alınan her yeni kararın işin sonucunu ve mevcut düzeni etkileyebileceği bilinmeli, ilgili önlemler planlanmalıdır, İşletme Değişim Seviyesi Ölçümü, Bir işletmenin değerlendirme aşamasında ölçümlemesi gereken bir çok parametre vardır, İşletmenin değişim yönetimine ne kadar istekli olduğunu, nelerin farklı yapılabileceğini belirleyen bir liderinin olup olmadığını düşünebilir, Liderlerin Değişime Hazırlığı, Liderler değişimin nasıl başarıyla yürütülebileceğini bilmeli, Net vizyon ve hedefler belirlenmelidir, Çalışanların Değişim Algısı, Çalışanlar değişmenin olası etkilerinin farkında olmalıdır, Değişim sürecinde bölüm başında atanan kişilerin de değişim liderliği konusunda bilgili olması önemlidir, Teknolojik Değişiklikler, Değişim esnasında teknolojik değişikliklerin işleyişi etkileme ihtimali vardır, Yeni teknolojiye uyum sağlama sürecinin zamanlaması ve eğitim destekleri önem arzeder, Sonuçların Ölçümü, Tüm işleyiş hakkında sonuçlar ölçülerek gerekli tedbirler alınmalıdır, Oluşturulan yeni düzen için her başarı aşamasının kutlanması motivasyon artırabilir, Değişim Yönetimi Planı, İşletmelerin değişim yönetimi stratejilerini etkin bir şekilde yürütebilecek bir plana ihtiyaçları vardır, Değişimden elde edilecek her sonucun sadece şirket hedeflerine değil tüm paydaşlara yayılacak şekilde entegre edilip uyumlu hale getirilebilir
değişim liderlik yönetimiç iletişim işletme değişim yönetimi
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.