AnasayfaBlogBilişim Eğitimleri Ve Teknoloji
Bilişim

Bilişim Eğitimleri Ve Teknoloji

29 Ağustos 2019
Beyaz bir arka plan üzerinde metin içeren bir bilgisayar ekranı görüntüleniyor. Ekrandaki metin bulanık ve odak dışıdır. Ekran dikdörtgen şeklindedir ve üst kenarı görüntünün genişliği boyunca uzanmaktadır. Alt kenar, üst kenarın yaklaşık yarısı genişliğindedir. Ekranda, içinde beyaz bir metin bulunan siyah bir metin kutusu vardır. Metin, harf ve rakamların bir kombinasyonu gibi görünmektedir. Metin, ne yazdığını anlamak için yeterince belirgin değil. Görüntünün arka planı çoğunlukla beyazdır ve gölgelerde birkaç başka renk ipucu vardır.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Teknoloji SerüveniTeknoloji, insanların işlerini kolaylaştırma ve az çaba ile fazla iş yapma kaygısıyla evrimleşmiştir.Tekerleğin icadıyla başlamış ve kümülatif olarak gelişimini her yüz yılda arttırmıştır.
Endüstri 4.0Nesnelerin interneti, internet hizmetleri, siber ve fiziksel sistemler endüstri 4.0'ın temelini oluşturmaktadır.Endüstri 1.0 su ve buhar gücünden, endüstri 2.0 elektrik gücünden, endüstri 3.0 elektronikten faydalanmıştır.
Bilişim EğitimleriEğitimler, bireyleri teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve global gelişmeleri yönlendirebilecek bir konuma getirir.Bilişim eğitimlerinin temel konuları arasında; kodlama, donanım ve yazılım konuları yer almaktadır.
Bilişim Eğitimlerinin Türkiye'deki DurumuÜlkemizde her yıl 70 bin yazılımcıya, sistem ve ağ uzmanlığı alanında ise 100 bin uzmana ihtiyaç duyulmaktadır.Bilişim eğitimi ile bu açığı kapatacak yetişmiş kişilerin sayısını artırmak mümkün.
STEM Eğitim ModeliSTEM, eğitimi ezberden ayırıp öğrenciyi uygulamaya, problem çözmeye ve ürün üretmeye teşvik eden bir modeldir.ABD’de 2011 yılından itibaren popüler hale gelen bu model, Türkiye'de son 5 yıl içerisinde uygulanmaya başlandı.
3 Boyutlu TasarımlarÖğrenciler, problem çözme ve uygulamalı matematik ve fizik becerileri kullanarak 3 boyutlu tasarımlar yapma becerisi kazanırlar.Bu tasarımlar, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla fiziksel ürünler haline getirilir.
Bilişim TeknolojileriBilişim teknolojileri alanında eğitim veren okullar, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirebilmektedir.Bu tür okulların mezunları, bilişim dünyası ve teknoloji alanlarında öncü duruma gelebilirler.
Bilişim Eğitimi Alınabilecek Yerlerİstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumlar, online olarak bilişim eğitimi vermektedir.Bu tür eğitimler genellikle ücretsiz olup, herkesin ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır.
Eğitimde Kullanılan AraçlarBilişim eğitiminde çeşitli web siteleri ve programlar kullanılır.Cihazsız kodlama, code.org, algo digital, kahoot, scratch, arduino gibi araçlar kullanılır.
Ürün ÜretmeSTEM modeli ve Bilişim eğitimi öğrencilere, farklı disiplinler kullanarak bir ürün tasarlama ve üretme yeteneği kazandırmaktadır.Bu süreç öğrenciyi aktif hale getirerek, bilimin ve teknolojinin ön planda olduğu Endüstri 4.0 döneminin gerekliliklerini anlamalarını sağlar.

Teknolojinin gelişim evreleri incelendiğinde insanoğlunun yaradılışından itibaren işlerini kolaylaştırma ve az çaba sarf ederek fazla iş yapma kaygısıyla teknoloji ve bilime yön verdiğini açık bir şekilde görebiliriz. Bu düşünceden yola çıkarsak tekerleğin icadıyla başlayan teknoloji serüveni geçen her yüz yılda kümülatif olarak gelişimini arttırdı. 

Teknoloji Serüveni

Yığılarak artan bir süreçle ilerlemek teknolojiyi uç noktalara çıkardı ve artık sonu olmayan bir teknoloji istilası altındayız. Bu istila da insanoğlunun hayal gücüyle doğru orantılı olarak artan bir seyirde ilerliyor.

Sanayi devrimi yani endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 1.0 su ve buhar gücünden, endüstri 2.0 elektrik gücünden, endüstri 3.0 elektronikten faydalanarak günümüzde endüstri 4.0 ya da diğer ismiyle 4. sanayi devrimi olarak adlandırılan dönemin temelini oluşturdular. Endüstri 4.0 temelini nesnelerin interneti (internet of things) internet hizmetleri, siber ve fiziksel sistemler oluşturmaktadır

Bilişim Eğitimlerinin Önemi

Bu kapsamda bilişim eğitimleri bireyleri bu akıma yön veren ve öncü olan kişiler haline getiriyor. Teknolojik gelişmeleri yakalamak ve global gelişmeleri takip etmek amacıyla bilişim eğitimi büyük önem arz ediyor. Günümüzde çağın gereklilikleriyle beraber bilişim eğitimleri bir ihtiyaçtan çok zorunluluk haline geliyor. Kodlama, donanım ve yazılım eğitimleri veren ülkeler bilişim dünyası ve teknoloji başta olmak üzere sanayide de öncü durumdalar. 

Ülkemizde her yıl 70 bin yazılımcıya, sistem ve ağ uzmanlığı alanında ise 100 bin uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim eğitimi ile bu açığı kapamak mümkün hale gelmektedir. Öğrencilere eğitim kurumlarında temel bilgisayar becerileri, algoritma ve problem çözme stratejilerini kazandırmak ve bilişim eğitimi açısından temel arz eden konuları benimsetmek büyük önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda en büyük iş eğitim sisteminde kodlama ve bilişim eğitimi derslerine yer vermektir. 

Bilişim eğitimleri nereden alabilirim?

İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz verdiği online eğitimler ile bu konuya oldukça destek veriyor. Bilişim dünyası hakkında iç içe olmak isterseniz Yazılım ve Bilişim Eğitimleri de almanız mümkün.

Bilişim Teknolojileri

küçük yaştan itibaren verilen bu dersler aracılığıyla bilişim teknolojileri alanında yetişmiş birey sayımız artacaktır. okul öncesinde cihazsız kodlama, code.org, algo digital, kahoot gibi web siteleri aracılığıyla problem çözme ve blok tabanlı programlama, basit 3 boyutlu tasarımlar, ilkokulda blok tabanlı programlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun tasarımı, ortaokulda scratch ile programlama ve arduino. lise çağında iste pyhton ile gelişmiş programlama alanlarında verilecek bilişim eğitimi sayesinde bu hedeflere ulaşmak daha kolay hale gelecektir. 

STEM eğitim modeli nedir?

Science, technology, engineering, math kelimelerinin kısaltması olan STEM 2011 yılından itibaren ABD’de popüler hale geldikten sonra diğer ülkelere yayılan bir eğitim modelidir. Bu model, eğitimi ezberden kurtarıp öğrenciyi uygulamaya, problem çözmeye ve ürün üretmeye teşvik eder. 

Ülkemizde de son 5 yıldır uygulanan bu eğitim modeli bilişim eğitimi açısından destek niteliği taşımakta ve öğretmenleri pasif öğrencileri aktif hale getirmektedir.

3 Boyutlu Tasarımlar

Örneğin, öğretmen öğrencilerden bir bardak üretmelerini ister. Öğrenciler bu süreçte bardağın kullanım alanları, çeşitlerini kavrayarak inovatif çözümler üretir. Bu aşamadan sonra öğrenciler seviyelerine göre tinkercad, fusion 360, sketchup gibi programlar aracılığıyla bardağın 3 boyutlu tasarımını yapar. Bu 3 boyutlu tasarımları gerçekleştirirken bardağın çapı, derinliği, kullanım amaçlarını göz önünde bulundurarak matematik ve fizik gibi ders konularından faydalanıp ölçümlerde bulunurlar. 3 boyutlu tasarımı tamamladıktan sonra 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla yaptıkları tasarımı demo bir ürün halinde üretirler. 

Ürettikleri bu ürünü global anlamda kullanılan yapı malzemelerini araştırdıktan sonra üretim aşamalarını tamamlarlar ve sonuç olarak birçok disiplini kullanarak bir ürün elde etmiş olurlar. Bu bağlamda öğrenciler hem aktif olarak üretim içinde rol alır hem de kullandıkları disiplinleri somutlaştırarak bilişim eğitimi kapsamında bu konuları hayatları boyunca silinmeyecek şekilde öğrenirler. Yazımızın da girişinde belirttiğimiz gibi teknoloji ve bilimin ön planda olduğu Endüstri 4.0 döneminin gereklilikleri bu eğitimlerin planlı ve sürekliliğiyle mümkün olur.

Yazar: Tahsin Canpolat

Teknoloji Serüveni, Teknoloji, insanların işlerini kolaylaştırma ve az çaba ile fazla iş yapma kaygısıyla evrimleşmiştir, Tekerleğin icadıyla başlamış ve kümülatif olarak gelişimini her yüz yılda arttırmıştır, Endüstri 40, Nesnelerin interneti, internet hizmetleri, siber ve fiziksel sistemler endüstri 40'ın temelini oluşturmaktadır, Endüstri 10 su ve buhar gücünden, endüstri 20 elektrik gücünden, endüstri 30 elektronikten faydalanmıştır, Bilişim Eğitimleri, Eğitimler, bireyleri teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve global gelişmeleri yönlendirebilecek bir konuma getirir, Bilişim eğitimlerinin temel konuları arasında; kodlama, donanım ve yazılım konuları yer almaktadır, Bilişim Eğitimlerinin Türkiye'deki Durumu, Ülkemizde her yıl 70 bin yazılımcıya, sistem ve ağ uzmanlığı alanında ise 100 bin uzmana ihtiyaç duyulmaktadır, Bilişim eğitimi ile bu açığı kapatacak yetişmiş kişilerin sayısını artırmak mümkün, STEM Eğitim Modeli, STEM, eğitimi ezberden ayırıp öğrenciyi uygulamaya, problem çözmeye ve ürün üretmeye teşvik eden bir modeldir, ABD’de 2011 yılından itibaren popüler hale gelen bu model, Türkiye'de son 5 yıl içerisinde uygulanmaya başlandı, 3 Boyutlu Tasarımlar, Öğrenciler, problem çözme ve uygulamalı matematik ve fizik becerileri kullanarak 3 boyutlu tasarımlar yapma becerisi kazanırlar, Bu tasarımlar, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla fiziksel ürünler haline getirilir, Bilişim Teknolojileri, Bilişim teknolojileri alanında eğitim veren okullar, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirebilmektedir, Bu tür okulların mezunları, bilişim dünyası ve teknoloji alanlarında öncü duruma gelebilirler, Bilişim Eğitimi Alınabilecek Yerler, İstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumlar, online olarak bilişim eğitimi vermektedir, Bu tür eğitimler genellikle ücretsiz olup, herkesin ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır, Eğitimde Kullanılan Araçlar, Bilişim eğitiminde çeşitli web siteleri ve programlar kullanılır, Cihazsız kodlama, codeorg, algo digital, kahoot, scratch, arduino gibi araçlar kullanılır, Ürün Üretme, STEM modeli ve Bilişim eğitimi öğrencilere, farklı disiplinler kullanarak bir ürün tasarlama ve üretme yeteneği kazandırmaktadır, Bu süreç öğrenciyi aktif hale getirerek, bilimin ve teknolojinin ön planda olduğu Endüstri 40 döneminin gerekliliklerini anlamalarını sağlar
bilişim eğitimleri bilişim eğitim teknoloji stem eğitim modeli bilişim teknolojileri
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.