AnasayfaBlogİletişim Bilimleri Bölümü
Bölümler

İletişim Bilimleri Bölümü

21 Ağustos 2020
Bu resim, üzerinde bir saat bulunan bir kitap yığınını göstermektedir. Kitaplar düzgün, dikey bir yığın halinde istiflenmiş. Yığının üstünde siyah ibreli sarı bir çalar saat var. Sanki kasıtlı olarak yerleştirilmiş gibi, kitapların biraz dışına yerleştirilmiştir. Arka planda, beyaz ve kırmızı bir kutu hafifçe odak dışında kalıyor. Kutunun köşeleri ve kenarından dikey olarak aşağıya doğru uzanan birkaç çizgi görülebiliyor. Ön planda, bir kişinin eli bulanık ve hafifçe odak dışı. Parmaklar görülebiliyor ve aşağıya, saate doğru bakıyor. Sağda, pembe beyaz bir kare de hafifçe odak dışıdır. Görüntünün merkezinde, odak kitap yığını ve sarı çalar saat üzerindedir. Siyah bantlı sarı şapka kitap yığınının dibine yerleştirilerek sahneyi tamamlıyor.
İletişim Bilimleri BölümüBölümün İçeriğiDiğer Bilgiler
Üniversitelerin İletişim Fakülteleri çatısı altında eğitim veren dört yıllık bir lisans programı.Halkla ilişkiler, reklam, gazetecilik ve televizyon gibi medya alanlarıyla, dijital platformlar hakkında eğitimSözel puan türüyle öğrenci alımı yapılmaktadır.
Son iki senede verilen uzmanlık eğitimleriÖğrenci ilgi ve yeteneklerine göre belirlenen uzmanlık dallarında eğitim.Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimleri yapmalarını sağlar.
İletişim biliminin teorik bilgisi ve sosyal hayattaki uygulamalarını öğrenmeBilimsel kuramların yanında, sosyal hayatta iletişim deneyimlerini gözlemleme ve analiz etmeÖğrenciler teori ve pratiği bir arada uygulayabilme yetisi kazanırlar.
İletişim Bilimleri bölümü Bulunan ÜniversitelerHacettepe Üniversitesi ve Doğuş ÜniversitesiÖğrenciler, burslu, %75 indirimli ve %50 indirimli seçeneklerle bu üniversitelere girebilirler.
Çift Anadal ve Yandal Seçenekleriİlgili bir lisans programıyla çift ana dal, yan dal yapma seçeneğiÖğrenciler için kariyerlerinde avantaj sağlamaktadır.
Yüksek Lisans Seçeneğiİlgili bir alanda yüksek lisans yapma seçeneğiKariyerlerinde başarı için önemli bir faktördür.
Öğrenci Değişim ProgramlarıErasmus gibi öğrenci değişim programlarıYurtdışı deneyimi elde ederek, mezunlardan bir adım öne geçme fırsatı
Yurtdışında Proje ve ÇalışmalarYurtdışında gerçekleştirilen projeler, çalışmalar ve dil eğitimleriMezun olduktan sonra iş bulmada büyük avantaj sağlar.
Lisansüstü Eğitim FırsatlarıÇeşitli dallarda lisansüstü eğitim yapma fırsatıKariyerlerini akademik alanda geliştirme ve derinleştirme fırsatı
Yüksek Lisans Ve Doktora FırsatlarıYüksek lisans ve doktora yapma fırsatıAkademik kariyer yapmayı hedefleyenler için mükemmel bir seçenek

Sosyal hayatta iletişimin rolü büyüktür. İnsanlar arasındaki bütün ilişkiler, hem iletişim biliminin hem de sosyolojinin alanı içinde inceleniyor. Hukuk ve psikoloji bilimlerinin alanında da var olmasına rağmen, iletişime en çok sosyolojik açıdan bakılıyor. Bilim olarak iletişim; insanların birbirleriyle ilişkilerini, kurumlar arası ilişkileri, hem bilimsel metotlarla hem de gözlem yoluyla inceleyen bir akademik disiplindir. Bilimsel araştırma ve analiz yöntemleriyle yapılan çalışmalar sonucunda, eğitim programları düzenleniyor.

İletişimin; sosyolojiden hukuka, psikolojiden siyasete kadar bütün sosyal bilimlerle ortak etkileşimleri vardır. Ayrıca, farklı bilim dallarıyla birlikte çalışmalar yapıldığında, daha kapsamlı sonuçlar elde edilebiliyor. Bu nedenle iletişim bilimi, mutlaka diğer sosyal bilimlerle ortaklaşa projeler yapmalıdır.

İletişim Bilimleri Bölümü Nedir?

İletişim Bilimleri bölümü; üniversitelerin İletişim Fakülteleri çatısı altında eğitim veren, dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüme merkezî yerleştirme sınavının Sözel puanıyla öğrenci alınıyor. Bölümde; halkla ilişkiler, reklam, gazetecilik ve televizyon gibi medya alanlarıyla ilgili temel bilgi kuramları ve teknolojik eğitimler veriliyor. Medyanın dijital platformları konusunda da eğitim verilen bu bölümde öğrenciler, dijital çağa uygun teknikleri öğrenirler. Ayrıca temel eğitimlerin dışında, son iki senede verilen uzmanlık eğitimlerini de belirtmeden geçmemeliyiz. Çünkü bu uzmanlık eğitimleri, öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Programın hedeflerinden birisi; iletişimin teorik bilgisi ve sosyal hayat içindeki gözlemlenen iletişim deneyimlerini açıklamaktır. Bu sayede öğrenciler hem bilimsel kuramları, hem de sosyal hayat içinde bunları nasıl kullanacaklarını öğrenirler. İletişim Bilimleri bölümü, 2020 yılı itibariyle şu üç üniversitede bulunuyor: Hacettepe Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi. Öğrenciler bu üniversitelerden Doğuş Üniversitesi’ne üç farklı seçenekle girebiliyorlar. Bunlar; burslu, %75 indirimli ve %50 indirimli olan seçeneklerdir. 

Eğitim hayatları süresince ilgili bir lisans programıyla çift ana dal, yan dal gibi seçenekleri de değerlendirmeleri, öğrenciler için faydalı bir adım olur. Ayrıca, yine ilgili bir alanda yüksek lisans yapmak da kariyerlerinde başarı için önemli bir faktördür. Bu akademik adımlar, günümüzde artık “olmazsa olmaz” özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl giderek artan üniversite mezunu sayısı, bize bir tek lisans mezuniyetinin yetmediğini gösteriyor. Mezun sayısıyla orantılı olarak artan işsiz sayısı da, çift ana dal ve yüksek lisans gibi seçenekleri artık zorunlu kılıyor.

Öğrenci değişim programlarından Erasmus seçeneğini değerlendiren öğrenciler, yurtdışı deneyimler elde ederek, diğer mezunlardan bir adım öne geçebiliyor. Ayrıca yurtdışında yaptıkları projeler, çalışmalar ve dil eğitimleri, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmasında büyük avantaj sağlıyor.  
İletişim Bilimi mezunları için, hatta bütün iletişimciler için yabancı dil eğitimi ayrıca önemlidir. Bunun sebebi, iletişim biliminin farklı bilimlerle ilişkileri olduğu gibi, farklı toplumların kültürleriyle de ilişki kurma zorunluluğudur.

Televizyon, radyo, dijital medya kanalları veya reklamcılık sektörlerinde; yabancı şirketlerle veya yabancı kişilerle çalışma gibi durumlar mutlaka olacaktır. Bu zorunluluktan dolayı, hem öğrenim hayatı boyunca alınan meslekî yabancı dil dersleri veya diğer yabancı dil alternatifleriyle, hem de Erasmus veya yabancı dil kurslarıyla bu konu desteklenmelidir.

İletişim Bilimleri Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

İletişim Bilimleri mezunlarının çalışabileceği sektörlerin başında; gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklam, radyo-televizyon ve sinema geliyor. Mezunlar kurum olarak; kamu veya özel medya kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları, reklam ajansları gibi çalışma ortamlarında çalışabilirler. Öğrencilerin aldıkları “Dijital Medya” zorunlu dersi sayesinde, yeni bir çalışma alanı olan “yeni medya” platformlarında, yani dijital ve sosyal medya gibi ortamlarda da iş imkânları bulunuyor. Bu ortamlarda ‘içerik üreticisi’, ‘iletişim uzmanı’, ‘içerik yöneticisi’ gibi unvanlarla çalışılabiliyor.  

bu bölümün iş imkânları arasında, akademik kariyer imkânı da bulunuyor. akademik kariyer için ALES'ten yeterli bir puan almak ve üniversitelerin akademik giriş sınavlarında başarılı olmak gerekiyor. bu şartları sağlayan mezunlar, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilirler.

İletişim Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İletişim Bilimleri mezunlarının yapabileceği işler arasında aşağıdakileri sayabiliriz; 

 • Kamu veya özel medya kuruluşlarında “iletişim uzmanı, danışman, medya yöneticisi” olarak kuruluşun ilgili işlerini plânlamak ve yürütmek,

 • Akademik ortamlarda “araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi” olarak, üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve ders vermek,

 • Reklam ajanslarında “iletişim uzmanı, danışman” olarak reklam projelerini yürütmek, iletişim konusunda iş plânlaması yapmak ve yürütülmesinde destek olmak,

 • Film yapım ajanslarında “iletişim uzmanı, danışman” olarak sinema projelerini incelemek, düzenlemek ve yapım aşamasında destek olmak.

İletişim Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

İletişim Bilimleri bölümünde birkaç bilim dalına ait dersler bulunuyor. Farklı bilim dallarına ait temel dersler sayesinde iletişimin her konusuna hâkim olabilmek mümkün. Ders programında zorunlu dersler oldukça fazladır. Seçmeli dersler ise daha zengin bir listedir, her dönemde en az on seçmeli ders bulunuyor. Ayrıca zorunlu dersler arasında ‘Staj’ ve ‘Atölye Çalışmaları’ derslerinin bulunması, teorik dersler kadar uygulamalı derslere de önem verildiğini gösteriyor.  

Bölümde işlenen zorunlu dersler şunlardır:

 • İletişime Giriş

 • Temel Fotoğrafçılık

 • Bilişim Teknolojileri

 • Sosyolojiye Giriş

 • Dilbilime Giriş

 • Sözlü ve Yazılı İletişim Becerileri I, II

 • Siyaset Bilimine Giriş

 • İletişim Tarihi

 • Gazeteciliğe Giriş

 • Halkla İlişkilere Giriş

 • Psikolojiye Giriş

 • Felsefeye Giriş

 • Hukukun Temel Kavramları

 • Ekonomiye Giriş

 • Kitle İletişim Kuramları I, II

 • Medya Okuryazarlığı

 • sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri i, ii

 • Mesleki İngilizce I, II

 • Radyo Televizyon ve Sinemanın Temel Kavramları

 • Reklamcılığa Giriş

 • Medya için Bilgisayar Uygulamaları

 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji

 • İletişim ve Etik

 • Dijital Medya

 • İletişim Hukuku

 • İletişim Sosyolojisi

 • Kültürlerarası İletişim

 • Türkiye'de Siyasal Hayat

 • Atölye Çalışmaları I, II

 • Uluslararası İletişim

 • Staj Değerlendirme ve İş Güvenliği

İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında İletişim Bilimleri bölümünün en yüksek taban puanı, 70 kişilik kontenjanı bulunan Hacettepe Üniversitesi’ne ait 370,628 puandır ve başarı sıralaması da 44160 olarak açıklanmıştır. Bölümün en düşük taban puanı ise 28 kişi kontenjanlı Doğuş Üniversitesi’nin %75 indirimli seçeneğine ait olan 238,382’dir ve başarı sıralaması da 706267 olarak açıklanmıştır. Doğuş Üniversitesi’nin %50 indirimli seçeneğinin ise kontenjanı dolmadığı için taban puanı ve başarı sıralaması açıklanamamıştır. 

Üniversitelerin İletişim Fakülteleri çatısı altında eğitim veren dört yıllık bir lisans programı, Halkla ilişkiler, reklam, gazetecilik ve televizyon gibi medya alanlarıyla, dijital platformlar hakkında eğitim, Sözel puan türüyle öğrenci alımı yapılmaktadır, Son iki senede verilen uzmanlık eğitimleri, Öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre belirlenen uzmanlık dallarında eğitim, Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimleri yapmalarını sağlar, İletişim biliminin teorik bilgisi ve sosyal hayattaki uygulamalarını öğrenme, Bilimsel kuramların yanında, sosyal hayatta iletişim deneyimlerini gözlemleme ve analiz etme, Öğrenciler teori ve pratiği bir arada uygulayabilme yetisi kazanırlar, İletişim Bilimleri bölümü Bulunan Üniversiteler, Hacettepe Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi, Öğrenciler, burslu, %75 indirimli ve %50 indirimli seçeneklerle bu üniversitelere girebilirler, Çift Anadal ve Yandal Seçenekleri, İlgili bir lisans programıyla çift ana dal, yan dal yapma seçeneği, Öğrenciler için kariyerlerinde avantaj sağlamaktadır, Yüksek Lisans Seçeneği, İlgili bir alanda yüksek lisans yapma seçeneği, Kariyerlerinde başarı için önemli bir faktördür, Öğrenci Değişim Programları, Erasmus gibi öğrenci değişim programları, Yurtdışı deneyimi elde ederek, mezunlardan bir adım öne geçme fırsatı, Yurtdışında Proje ve Çalışmalar, Yurtdışında gerçekleştirilen projeler, çalışmalar ve dil eğitimleri, Mezun olduktan sonra iş bulmada büyük avantaj sağlar, Lisansüstü Eğitim Fırsatları, Çeşitli dallarda lisansüstü eğitim yapma fırsatı, Kariyerlerini akademik alanda geliştirme ve derinleştirme fırsatı, Yüksek Lisans Ve Doktora Fırsatları, Yüksek lisans ve doktora yapma fırsatı, Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için mükemmel bir seçenek
iletişim medya iletişim bilimleri iletişim bilimleri bölümü iletişim uzmanı dijital medya internet haberciliği veri gazeteciliği
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.