AnasayfaBlogArapça Tercüman Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Arapça Tercüman Nedir? Ne İş Yapar?

29 Temmuz 2021
Bu resimde takım elbise giyen bir grup insan görülüyor. Resmin ortasında bir kadın, takım elbiseli bir adamın önünde dururken iki eliyle bir pano tutmaktadır. Adam da elinde bir pano tutmaktadır. Resmin sol tarafında takım elbiseli başka bir adam görülüyor. Kadının sağında beyaz gömlekli bir kadın görülüyor ve yüzünde beyaz bir kare ile gülümsüyor. Görüntünün alt kısmında bir logonun yakın çekimi görülüyor. Solda, bir adamın kafasının arkası görülebiliyor. Sağda ise bir kişinin göğsüne yakın çekim yapılmış. Görüntüdeki tüm insanlar birbirleriyle etkileşim halinde görünüyor.
TanımGörev ve YeteneklerMaaş ve İş Olanakları
Arapça TercümanArap dilini anadiline veya başka bir dile çeviren kişi. İyi dil yetenekleri ve kültürel bilgi gerektirir.5000-6000 TL maaş rangeında çalışır. Özel sektör ve kamu kurumlarında iş olanakları bulunmaktadır.
ÇevirmenBir dili yazılı olarak başka bir dile çeviren, yüksek dil yetenekleri ve genel kültür bilgisi gerektirir.Kamu kurumlarında ve özel sektörde iş imkanları vardır. Maaşları da tercümanlarla benzerdir.
Konferans TercümanıKonferans, etkinlik ve toplantılarda tercümanlık yapar. İyi dil yeteneklerine ve hızlı çeviri yeteneğine sahip olmalıdır.Çoğunlukla serbest çalışır, maaş iş yoğunluğuna ve deneyimine bağlıdır.
Turizm Rehberi TercümanÜlkenin tarihini ve turistik yerlerini yabancılara anlatırken tercümanlık yapar. Geniş kültürel bilgi ve iyi dil yetenekleri gereklidir.Turizm firmalarında ve otellerde iş imkanları bulunur. Maaşları deneyim ve mevsime bağlı değişir.
Edebiyat TercümanıBir dili edebi ve kültürel elementlerle birlikte başka bir dile çevirir. İyi dil yetenekleri ve edebi bilgi gereklidir.Serbest çalışma imkanları vardır, maaşları ise alınan proje ve deneyime bağlıdır.
Teknik TercümanTeknik terminolojiyi kullanarak bir dili başka bir dile çevirir. İyi dil yetenekleri ve teknik bilgi gereklidir.Teknik, mühendislik ve teknoloji firmalarında iş olanakları bulunmaktadır. Maaşları ise deneyim ve uzmanlık alanına bağlıdır.
Hukuki TercümanHukuk terimlerini anadiline veya başka bir dile çevirir. İyi dil yetenekleri ve hukuk bilgisi gereklidir.Hukuk bürolarında ve adalet bakanlığında iş imkanları bulunur. Maaşları da iş yükü ve deneyime bağlıdır.
Tıbbi TercümanTıbbi terimleri ve bilgileri anadiline veya başka bir dile çevirir. İyi dil yetenekleri ve tıbbi bilgi gereklidir.Hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında iş olanakları vardır. Maaşları da deneyim ve uzmanlık alanına göre değişir.
Ekonomik TercümanEkonomik terminolojiyi anadiline veya başka bir dile çevirir. İyi dil yetenekleri ve ekonomi bilgisi gereklidir.Finans ve ekonomi sektöründe iş imkanları bulunur. Maaşlar deneyim ve uzmanlık alanına göre değişir.
Siyasi TercümanPolitika ve uluslararası ilişkiler terimlerini anadiline veya başka bir dile çevirir, iyi dil yetenekleri ve siyasi bilgi gereklidir.Devlet kurumlarında ve uluslararası organizasyonlarda iş imkanları vardır, maaşları ise deneyim ve uzmanlık alanına bağlıdır.

Tercüme, Arapça kökenli bir kelimedir. ‘’Terceme’’ fiilinin mastarı ‘’Tercemetün’’ kelimesinin Türkçede kullanılan biçimidir. Tercüme bir kelimeyi başka bir dilde açıklamak, bir kelimeyi söylendiği dilde açıklamak, bir kelimenin manasını diğer bir dilde dengi olan bir kelimeyle aynen ifade etmek demektir. Tercüman, tercüme eden kişidir. Yani bir konuşmayı bir dilden başka bir dile sözlü olarak çeviri yapan kişidir. Tercümanlar özel ve kamu kurumlarında çalışırlar. Tercümanların çalışabildiği yerler şunlardır:

 • Başbakanlık

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı

 • Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 • Elçilikler

 • Müsteşarlıklar

 • Tercüme Büroları

 • Televizyon Kanalları

 • Uluslararası Fuarlar

 • Üniversiteler

 • Ticari Şirketler

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Avrupa Birliği Bakanlığı

 • Adalet Bakanlığı

Çevirmen ile tercüman birbirine karıştırılan iki kavramdır. Farkını hemen belirtelim. Çevirmen, bir dilden başka bir dile yazılı olarak çeviri yapan kişidir. Çevirmen işini yazılı; tercüman işini sözlü olarak yapar. Ayrıca çevirmen mekândan bağımsız olarak çalışabilir. Yazılı edebi metinlerin, bilimsel makalelerin, gazete ve dergilerin çevirisini yazılı olarak yapan kişi çevirmendir. Çevirmen teknik, tıbbi, ekonomik ,hukuki ve siyasi türdeki eserleri önce dikkatle okuyup sonra metnin anlam bütünlüğünü bozmadan cümle cümle çevirir. Çevirmen ile mütercim aynı kişidir. Yani mütercim, çevirmen demektir. 

Arapça Tercüman Nedir?

Arapça tercüman, Arap dilinin sözlü olarak başka bir dile çevirmesini yapan kişidir. Tercüman kelimesi günlük Türkçede hem yazılı hem de sözlü çeviri yapan kişi olarak kullanılır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yazılı olarak çeviren kişiye çevirmen ya da mütercim, sözlü olarak çeviren kişiye tercüman denir. Tercümanlık çok özen ve dikkat gerektiren bir meslektir. Tercüman ilk olarak anadilini çok iyi konuşabilmelidir. İfade yeteneği gelişmiş olmalıdır. Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne sahip olmalıdır. Tercümanın tercüme ettiği dilin yapısına ve kültürüne çok iyi hâkim olması gerekir. Hele ki Arapça tercüman ise. 

Arapça bükümlü dillerdendir. Yani ek ile kök arasında sınır daima kesin değildir. Bir ek, tek kavram yerine pek çok kez birkaç kavramı birden açıklar. Arap kültürü ise çok geniş bir kültürdür. Gelenekleri çok eskilere dayanır. Arapça tercüman olmak isteyen kişi Arap diline hâkim olmak istiyorsa önce Arap kültürünü çok iyi okumalı ve tanımalıdır. Hatta Arap ülkelerine seyahat edip bilgilerini pekiştirmelidir. Dil pratiğini arttırmalıdır. Çünkü yabancı dil öğrenmek o dilin kültürünü öğrenmek ile doğru orantılıdır.

Arapça tercümanın dil öğrenmenin ötesinde Arapçayı çok iyi konuşması gerektiği için Arapçanın ekonomik, hukuki, tıbbi ve siyasi terimlerini de bilmesi gerekir. Tabi bu durum Arapça tercümanın çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir. Uluslararası etkinlik ve fuarlarda çalışan bir Arapça tercüman fuarın çeşidine göre ekonomik dile hâkim olmalıdır. Adalet Bakanlığı’nda çalışan bir Arapça tercüman ise hukuki Arapçayı iyi konuşabilmelidir.

Arapça Tercüman Ne İş Yapar?

Arapça tercüman genel olarak sözlü çeviri yapar. Görevleri çalıştığı kurum veya şirkete göre değişir. Genel olarak Arapça tercümanın vazifeleri şu şekildedir:

 • Arapçanın konuşma diline hâkimiyet sağlar.

 • Yaptığı çeviriye karşıdakinin söylediği dışında başka bir ifade, kelime ve öge eklemez.

 • Tercüme ettiği dilin kültürünü ve geleneklerini bilir.

 • Tercüme ettiği dilin günümüze ait gelişmelerini yakından takip eder. Teknoloji ve tıp günden güne geliştiği için Arap Dili ve Edebiyatına eklenen yeni kelimeleri araştırıp öğrenir.

 • Arapça tercüman, tercümanlık mesleğinin çağımıza ait gelişmelerini çok iyi takip eder. Bu konuda gerekli olan teknolojik cihazları kullanır.

 • Dinlediği konuşmayı, konuşmacının cümlelerinin anlam bütünlüğünü bozmadan çevirir.

 • Konferans, etkinlik, fuarlar ve toplantılarda çeviri yapar.

 • Turizm rehberliği yapan bir Arapça tercüman, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini iyi bilir. Tarihi yerlerin geçmişini doğru öğrenip ülkemize gelen misafirlere doğru anlatır.

 • Arapça tercüman, çeviri yaparken kesinlikle kendi yorumunu katmaz.

Arapça Tercüman Maaşları

Arapça tercüman hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çalışabilir. Arapça tercümanın aldığı maaş çalıştığı kurumlara göre değişiklik gösterir. Ülkemizde kamu kurumlarında çalışan bir Arapça tercüman 5000-6000 TL arası maaş alır. Aldığı maaş hizmet yılına göre artar. Özel sektörde çalışan bir Arapça tercümanın maaşı en düşük asgari ücretle başlar. Özel sektörde çalışan bir Arapça tercüman aylık 4000-4500 TL civarında para kazanır. Herhangi bir şirket ve kamu kurumunda çalışmayan Arapça tercüman özel büro açabilir.

Özel bürosunda çalışan Arapça tercümanın kazandığı para iş yoğunluğuna göre değişir. Ülkemizin son yıllarda Suriye ve Irak’tan yoğun göç alması Türkiye’de Arapça konuşan nüfusu arttırmıştır. Ayrıca Ortadoğu ile yapılan çeşitli ticari faaliyetler Arapça tercüman ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle günümüz şartlarında özel bürosunda çalışan bir Arapça tercüman aylık geçimini rahatça sağlayabilecek derecede para kazanabilir. Özel bürosu olan Arapça tercümanların aylık 5000-6000 TL arası para kazandığı tahmin ediliyor.

Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

Arapça tercüman olmak isteyen kişi, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulları veya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan ‘’Arapça Mütercim ve Tercümanlık’’ bölümünü okumaları gerekir. Bu bölüm üniversite sınavında DİL puanıyla girilen bir bölümdür. Önce TYT sınavına girilir. Bu sınavdaki tüm derslerin soruları puan kazandırdığı için hepsini dikkatlice cevaplamak gerekir. Sonra Yabancı Dil Sınavına(YDS) girilir. Ülkemizde toplam 11 üniversitede Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bulunur. 

Yeminli Arapça tercüman olmak isteyen kişi, Arapça mütercim ve tercümanlık bölümünü bitirince noter huzurunda yemin eder. Noter yemin zaptını verir. Mezuniyet belgesini verip yemin ettikten sonra kişi, Yeminli Arapça Tercüman unvanını alır. Yeminli Arapça tercüman, ettiği tercümeye kanun önünde imzasını atmaya hak kazanmış olur. Önemli resmi evrakları tercüme edip imzasını atar. Yeminli Arapça tercümanın kazancı normal Arapça tercümana göre daha fazladır. Çünkü resmi evrakları tercüme etmesi ve imzalaması onun sorumluluğunun daha çok olduğunu gösterir.

Tercüman Ve Çevirmen Nedir?

Tercüman, tercüme eden kişidir. Yani bir konuşmayı bir dilden başka bir dile sözlü olarak çeviri yapan kişidir. Tercümanlar özel ve kamu kurumlarında çalışırlar. Çevirmen, bir dilden başka bir dile yazılı olarak çeviri yapan kişidir. Çevirmen işini yazılı; tercüman işini sözlü olarak yapar. Ayrıca çevirmen mekândan bağımsız olarak çalışabilir.

Arapça Tercüman Ne İş Yapar?

Yaptığı çeviriye karşıdakinin söylediği dışında başka bir ifade, kelime ve öge eklemez. Tercüme ettiği dilin kültürünü ve geleneklerini bilir. Tercüme ettiği dilin günümüze ait gelişmelerini yakından takip eder. Teknoloji ve tıp günden güne geliştiği için Arap Dili literatürüne eklenen yeni kelimeleri araştırıp öğrenir. Arapça tercüman, tercümanlık mesleğinin çağımıza ait gelişmelerini çok iyi takip eder. Bu konuda gerekli olan teknolojik cihazları kullanır. Dinlediği konuşmayı, konuşmacının cümlelerinin anlam bütünlüğü nü bozmadan çevirir. Konferans, etkinlik, fuarlar ve toplantılarda çeviri yapar. Arapça tercüman, çeviri yaparken kesinlikle kendi yorumunu katmaz.

Yeminli Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli Arapça tercüman olmak isteyen kişi, Arapça mütercim ve tercümanlık bölümünü bitirince noter huzurunda yemin eder. Noter yemin zaptını verir. Mezuniyet belgesini verip yemin ettikten sonra kişi, Yeminli Arapça Tercüman unvanını alır. Yeminli Arapça tercüman, ettiği tercümeye kanun önünde imzasını atmaya hak kazanmış olur.

Arapça Tercüman, Arap dilini anadiline veya başka bir dile çeviren kişi İyi dil yetenekleri ve kültürel bilgi gerektirir, 5000-6000 TL maaş rangeında çalışır Özel sektör ve kamu kurumlarında iş olanakları bulunmaktadır, Çevirmen, Bir dili yazılı olarak başka bir dile çeviren, yüksek dil yetenekleri ve genel kültür bilgisi gerektirir, Kamu kurumlarında ve özel sektörde iş imkanları vardır Maaşları da tercümanlarla benzerdir, Konferans Tercümanı, Konferans, etkinlik ve toplantılarda tercümanlık yapar İyi dil yeteneklerine ve hızlı çeviri yeteneğine sahip olmalıdır, Çoğunlukla serbest çalışır, maaş iş yoğunluğuna ve deneyimine bağlıdır, Turizm Rehberi Tercüman, Ülkenin tarihini ve turistik yerlerini yabancılara anlatırken tercümanlık yapar Geniş kültürel bilgi ve iyi dil yetenekleri gereklidir, Turizm firmalarında ve otellerde iş imkanları bulunur Maaşları deneyim ve mevsime bağlı değişir, Edebiyat Tercümanı, Bir dili edebi ve kültürel elementlerle birlikte başka bir dile çevirir İyi dil yetenekleri ve edebi bilgi gereklidir, Serbest çalışma imkanları vardır, maaşları ise alınan proje ve deneyime bağlıdır, Teknik Tercüman, Teknik terminolojiyi kullanarak bir dili başka bir dile çevirir İyi dil yetenekleri ve teknik bilgi gereklidir, Teknik, mühendislik ve teknoloji firmalarında iş olanakları bulunmaktadır Maaşları ise deneyim ve uzmanlık alanına bağlıdır, Hukuki Tercüman, Hukuk terimlerini anadiline veya başka bir dile çevirir İyi dil yetenekleri ve hukuk bilgisi gereklidir, Hukuk bürolarında ve adalet bakanlığında iş imkanları bulunur Maaşları da iş yükü ve deneyime bağlıdır, Tıbbi Tercüman, Tıbbi terimleri ve bilgileri anadiline veya başka bir dile çevirir İyi dil yetenekleri ve tıbbi bilgi gereklidir, Hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında iş olanakları vardır Maaşları da deneyim ve uzmanlık alanına göre değişir, Ekonomik Tercüman, Ekonomik terminolojiyi anadiline veya başka bir dile çevirir İyi dil yetenekleri ve ekonomi bilgisi gereklidir, Finans ve ekonomi sektöründe iş imkanları bulunur Maaşlar deneyim ve uzmanlık alanına göre değişir, Siyasi Tercüman, Politika ve uluslararası ilişkiler terimlerini anadiline veya başka bir dile çevirir, iyi dil yetenekleri ve siyasi bilgi gereklidir, Devlet kurumlarında ve uluslararası organizasyonlarda iş imkanları vardır, maaşları ise deneyim ve uzmanlık alanına bağlıdır
Arapça Tercüman Arapça Tercüman nedir Arapça Tercüman ne iş yapar Arapça Tercüman maaşları Arapça Tercüman nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.