AnasayfaBlogArapça Tercüman Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Arapça Tercüman Nedir? Ne İş Yapar?

29 Temmuz 2021
Arapça Tercüman Nedir? Ne İş Yapar?

Tercüme, Arapça kökenli bir kelimedir. ‘’Terceme’’ fiilinin mastarı ‘’Tercemetün’’ kelimesinin Türkçede kullanılan biçimidir. Tercüme bir kelimeyi başka bir dilde açıklamak, bir kelimeyi söylendiği dilde açıklamak, bir kelimenin manasını diğer bir dilde dengi olan bir kelimeyle aynen ifade etmek demektir. Tercüman, tercüme eden kişidir. Yani bir konuşmayı bir dilden başka bir dile sözlü olarak çeviri yapan kişidir. Tercümanlar özel ve kamu kurumlarında çalışırlar. Tercümanların çalışabildiği yerler şunlardır:

 • Başbakanlık

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı

 • Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 • Elçilikler

 • Müsteşarlıklar

 • Tercüme Büroları

 • Televizyon Kanalları

 • Uluslararası Fuarlar

 • Üniversiteler

 • Ticari Şirketler

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Avrupa Birliği Bakanlığı

 • Adalet Bakanlığı

Çevirmen ile tercüman birbirine karıştırılan iki kavramdır. Farkını hemen belirtelim. Çevirmen, bir dilden başka bir dile yazılı olarak çeviri yapan kişidir. Çevirmen işini yazılı; tercüman işini sözlü olarak yapar. Ayrıca çevirmen mekândan bağımsız olarak çalışabilir. Yazılı edebi metinlerin, bilimsel makalelerin, gazete ve dergilerin çevirisini yazılı olarak yapan kişi çevirmendir. Çevirmen teknik, tıbbi, ekonomik ,hukuki ve siyasi türdeki eserleri önce dikkatle okuyup sonra metnin anlam bütünlüğünü bozmadan cümle cümle çevirir. Çevirmen ile mütercim aynı kişidir. Yani mütercim, çevirmen demektir. 

Arapça Tercüman Nedir?

Arapça tercüman, Arap dilinin sözlü olarak başka bir dile çevirmesini yapan kişidir. Tercüman kelimesi günlük Türkçede hem yazılı hem de sözlü çeviri yapan kişi olarak kullanılır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yazılı olarak çeviren kişiye çevirmen ya da mütercim, sözlü olarak çeviren kişiye tercüman denir. Tercümanlık çok özen ve dikkat gerektiren bir meslektir. Tercüman ilk olarak anadilini çok iyi konuşabilmelidir. İfade yeteneği gelişmiş olmalıdır. Üst düzeyde okuduğunu anlama gücüne sahip olmalıdır. Tercümanın tercüme ettiği dilin yapısına ve kültürüne çok iyi hâkim olması gerekir. Hele ki Arapça tercüman ise. 

Arapça bükümlü dillerdendir. Yani ek ile kök arasında sınır daima kesin değildir. Bir ek, tek kavram yerine pek çok kez birkaç kavramı birden açıklar. Arap kültürü ise çok geniş bir kültürdür. Gelenekleri çok eskilere dayanır. Arapça tercüman olmak isteyen kişi Arap diline hâkim olmak istiyorsa önce Arap kültürünü çok iyi okumalı ve tanımalıdır. Hatta Arap ülkelerine seyahat edip bilgilerini pekiştirmelidir. Dil pratiğini arttırmalıdır. Çünkü yabancı dil öğrenmek o dilin kültürünü öğrenmek ile doğru orantılıdır.

Arapça tercümanın dil öğrenmenin ötesinde Arapçayı çok iyi konuşması gerektiği için Arapçanın ekonomik, hukuki, tıbbi ve siyasi terimlerini de bilmesi gerekir. Tabi bu durum Arapça tercümanın çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir. Uluslararası etkinlik ve fuarlarda çalışan bir Arapça tercüman fuarın çeşidine göre ekonomik dile hâkim olmalıdır. Adalet Bakanlığı’nda çalışan bir Arapça tercüman ise hukuki Arapçayı iyi konuşabilmelidir.

Arapça Tercüman Ne İş Yapar?

Arapça tercüman genel olarak sözlü çeviri yapar. Görevleri çalıştığı kurum veya şirkete göre değişir. Genel olarak Arapça tercümanın vazifeleri şu şekildedir:

 • Arapçanın konuşma diline hâkimiyet sağlar.

 • Yaptığı çeviriye karşıdakinin söylediği dışında başka bir ifade, kelime ve öge eklemez.

 • Tercüme ettiği dilin kültürünü ve geleneklerini bilir.

 • Tercüme ettiği dilin günümüze ait gelişmelerini yakından takip eder. Teknoloji ve tıp günden güne geliştiği için Arap Dili ve Edebiyatına eklenen yeni kelimeleri araştırıp öğrenir.

 • Arapça tercüman, tercümanlık mesleğinin çağımıza ait gelişmelerini çok iyi takip eder. Bu konuda gerekli olan teknolojik cihazları kullanır.

 • Dinlediği konuşmayı, konuşmacının cümlelerinin anlam bütünlüğünü bozmadan çevirir.

 • Konferans, etkinlik, fuarlar ve toplantılarda çeviri yapar.

 • Turizm rehberliği yapan bir Arapça tercüman, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini iyi bilir. Tarihi yerlerin geçmişini doğru öğrenip ülkemize gelen misafirlere doğru anlatır.

 • Arapça tercüman, çeviri yaparken kesinlikle kendi yorumunu katmaz.

Arapça Tercüman Maaşları

Arapça tercüman hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çalışabilir. Arapça tercümanın aldığı maaş çalıştığı kurumlara göre değişiklik gösterir. Ülkemizde kamu kurumlarında çalışan bir Arapça tercüman 5000-6000 TL arası maaş alır. Aldığı maaş hizmet yılına göre artar. Özel sektörde çalışan bir Arapça tercümanın maaşı en düşük asgari ücretle başlar. Özel sektörde çalışan bir Arapça tercüman aylık 4000-4500 TL civarında para kazanır. Herhangi bir şirket ve kamu kurumunda çalışmayan Arapça tercüman özel büro açabilir.

Özel bürosunda çalışan Arapça tercümanın kazandığı para iş yoğunluğuna göre değişir. Ülkemizin son yıllarda Suriye ve Irak’tan yoğun göç alması Türkiye’de Arapça konuşan nüfusu arttırmıştır. Ayrıca Ortadoğu ile yapılan çeşitli ticari faaliyetler Arapça tercüman ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle günümüz şartlarında özel bürosunda çalışan bir Arapça tercüman aylık geçimini rahatça sağlayabilecek derecede para kazanabilir. Özel bürosu olan Arapça tercümanların aylık 5000-6000 TL arası para kazandığı tahmin ediliyor.

Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

Arapça tercüman olmak isteyen kişi, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulları veya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan ‘’Arapça Mütercim ve Tercümanlık’’ bölümünü okumaları gerekir. Bu bölüm üniversite sınavında DİL puanıyla girilen bir bölümdür. Önce TYT sınavına girilir. Bu sınavdaki tüm derslerin soruları puan kazandırdığı için hepsini dikkatlice cevaplamak gerekir. Sonra Yabancı Dil Sınavına(YDS) girilir. Ülkemizde toplam 11 üniversitede Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bulunur. 

Yeminli Arapça tercüman olmak isteyen kişi, Arapça mütercim ve tercümanlık bölümünü bitirince noter huzurunda yemin eder. Noter yemin zaptını verir. Mezuniyet belgesini verip yemin ettikten sonra kişi, Yeminli Arapça Tercüman unvanını alır. Yeminli Arapça tercüman, ettiği tercümeye kanun önünde imzasını atmaya hak kazanmış olur. Önemli resmi evrakları tercüme edip imzasını atar. Yeminli Arapça tercümanın kazancı normal Arapça tercümana göre daha fazladır. Çünkü resmi evrakları tercüme etmesi ve imzalaması onun sorumluluğunun daha çok olduğunu gösterir.

Tercüman Ve Çevirmen Nedir?

Tercüman, tercüme eden kişidir. Yani bir konuşmayı bir dilden başka bir dile sözlü olarak çeviri yapan kişidir. Tercümanlar özel ve kamu kurumlarında çalışırlar. Çevirmen, bir dilden başka bir dile yazılı olarak çeviri yapan kişidir. Çevirmen işini yazılı; tercüman işini sözlü olarak yapar. Ayrıca çevirmen mekândan bağımsız olarak çalışabilir.

Arapça Tercüman Ne İş Yapar?

Yaptığı çeviriye karşıdakinin söylediği dışında başka bir ifade, kelime ve öge eklemez. Tercüme ettiği dilin kültürünü ve geleneklerini bilir. Tercüme ettiği dilin günümüze ait gelişmelerini yakından takip eder. Teknoloji ve tıp günden güne geliştiği için Arap Dili literatürüne eklenen yeni kelimeleri araştırıp öğrenir. Arapça tercüman, tercümanlık mesleğinin çağımıza ait gelişmelerini çok iyi takip eder. Bu konuda gerekli olan teknolojik cihazları kullanır. Dinlediği konuşmayı, konuşmacının cümlelerinin anlam bütünlüğü nü bozmadan çevirir. Konferans, etkinlik, fuarlar ve toplantılarda çeviri yapar. Arapça tercüman, çeviri yaparken kesinlikle kendi yorumunu katmaz.

Yeminli Arapça Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli Arapça tercüman olmak isteyen kişi, Arapça mütercim ve tercümanlık bölümünü bitirince noter huzurunda yemin eder. Noter yemin zaptını verir. Mezuniyet belgesini verip yemin ettikten sonra kişi, Yeminli Arapça Tercüman unvanını alır. Yeminli Arapça tercüman, ettiği tercümeye kanun önünde imzasını atmaya hak kazanmış olur.

Arapça Tercüman Arapça Tercüman nedir Arapça Tercüman ne iş yapar Arapça Tercüman maaşları Arapça Tercüman nasıl olunur
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yetenek Yönetimi Eğitimi
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Selin TezelSelin Tezel
855209
Fransızca Kursu (A1)
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Jenya İçliyürekJenya İçliyürek
800229