AnasayfaBlogAmerika'da Yüksek Lisans ve Doktora
Yurt Dışında Eğitim

Amerika'da Yüksek Lisans ve Doktora

23 Şubat 2021
Bu resimde, büyük bir şehirle çevrili bir kaidenin üzerinde duran bir Özgürlük Heykeli yer almaktadır. Heykel taştan yapılmıştır ve kollarını gökyüzüne doğru uzatmış bir şekilde durmaktadır. Arka planda mavi bir kulesi ve yeşil çatısı olan büyük bir bina var. Heykelin solunda kapısı olan bir başka bina daha var. Daha arka planda, çok sayıda yüksek binanın bulunduğu bir şehir silüeti görülüyor. Alt köşede, bir yolun yanında bir çit ve daha geride bir grup ağaç var. Genel olarak bu görüntü, hareketli bir şehirle çevrili Özgürlük Heykeli'nin güzel bir manzarasını göstermektedir.
Eğitim TürüSüre ve GerekliliklerNotlar
Yüksek Lisans30-36 kredi, tez ya da bitirme sınavı. Dil yeterlilik sertifikası, lisans mezuniyeti ve iyi bir ortalamaya ihtiyaç vardır.Master of Arts, Master of Science, MBA, Master of Fine Arts dereceleri altında yapılabilir. Bazı okullar bitirme sınavını tercih etmektedir.
DoktoraMinimum 3-4 yıl araştırma ve eğitim. Doktora yeterlilik sınavı gereklidir.Doktor Derecesi (Ph.D.) veya Doctor of Business Administration (D.B.A) olarak adlandırılır.
MBAGenellikle 2 yıl. Çalışılan işyerinden referans mektubu gerekebilir.Dikat çekici bir 'Statement of Purpose' ve finansal durum belgesi gereklidir.
BurslarBaşvuru süreci ve gereklilikler değişken. Üniversitenin web sayfasından kontrol edilmeli.Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan burslar mevcut.
AsistanlıkYüksek lisans veya doktora süresince. İyi bir TOEFL, GRE ya da GMAT skoru ve iyi bir lisans ortalaması gereklidir.Rekabetin yüksek olduğu bir alan. Hem Amerikalı hem de uluslararası öğrencilere açık.
MülakatlarBaşvuru süreci boyunca. Genellikle internet üzerinden görüntülü yapılmaktadır.Bazı durumlarda üniversitenin Türkiye'de bulunan mezunu tarafından da gerçekleştirilebilir.
Dil Yeterlilik SınavlarıTOEFL, GRE ya da GMAT sınavından istenen yüksek skorlar gereklidir.Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir.
Lisans DerecesiYüksek lisans ve doktora için gereklidir.Lisans mezuniyet ortalaması genellikle 4,00 üzerinden 3,00/4,00 arası olmalıdır.
Bütünleşik DoktoraBazı dallarda lisans derecesi ile doktora kabul alınabilir.Genellikle 2 yıl ders, kalan süre tez hazırlama ve araştırma.
Başvuru TarihleriDeğişken. Üniversitenin ilgili web sayfasından kontrol edilmeli.Ek belge talebinde bulunulabilir.

Amerika’da lisansüstü eğitimi yüksek lisans ve doktora eğitimi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Graduate Study olarak da ifade edilen lisansüstü eğitim ilk olarak yüksek lisansla başlar. 30-36 kredilik etkinlik veya ders kredisini tamamlanması ve sonrasında yüksek lisans tezinin hazırlanması ile son bulur. Kimi okullardaki yüksek lisans programları tez hazırlamak yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans eğitimi tamamlanmış sayılır.

Sosyal Bilimler için yüksek lisans derecesi Master of Arts ( M.A.) şeklinde ifade edilirken, Mühendislik ve Fen bilimleri alanları için ise Master of Science (M.S.) olarak gösterilmektedir. Fakat bazı yüksek lisans eğitimleri Master of Business Administration (MBA), bazıları ise Master of Fine Arts olarak görülebilir. Türkiye’de Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik eğitimlerini tamamlayan kişiler lisansüstü uzmanlık eğitimlerini kapsamında Amerika’da eğitim alabilirler.

Amerika’daki üniversitelere yüksek lisans eğitimi için başvuruda bulunmak isteyenler okulun ilgili bölümleri kapsamında yer alan burslara başvuruda bulunabilirler. Bunun dışında bir burs seçeneği şeklinde gidilmesi planlanıyorsa Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan burs imkanlarından yararlanabilirler.

Amerika'da Yüksek Lisans Eğitimi

Amerika’da yüksek lisans eğitimi almak için aşağıda yer alan hususlara göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Üniversitelerin yüksek lisans eğitimlerine başvuruda bulunabilmek için lisans derecesini tamamlamış olmak gerekir.

 • Ağırlıklı olarak lisans mezuniyet ortalaması 4,00 üzerinden 3,00/4,00 arası olmalıdır. Daha düşük lisans puanlarıyla kabul alan üniversiteler vardır fakat sayıca sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor.

 • Başvuruda dil yeterlilik sınavında istenilen seviyenin olması beklenir. Özellikle üniversiteden üniversiteye göre değişiklik göstermesinden dolayı TOEFL, GRE ya da GMAT sınavlarından yüksek skorlar olmak son derece faydalı olabilir.

 • MBA eğitimi amaçlanması halinde ise çalışılan işyerinde referans mektubuna (zorunlu değil) ihtiyaç duyulabilir.

 • Personal Statement diğer bir adı Statement of Pupose olarak ifade edilen bir kompozisyon metnidir. Bu kompozisyon metninde ilgili bölümü neden tercih ettiğinizi, bu alanda eğitime devam etmek için kendinizi nasıl hazırladığınızı, bölüme ve programa yapacağınız katkıları ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır. Çünkü yazacağınız bu çalışma metni sizi beraber çalışacağınız hocanıza tanıtacak en iyi araç olabilir. Bu nedenle özgün ve düzgün bir İngilizce iyi yazılması oldukça önemlidir.

 • Burs kapsamında olunması halinde bile, geçim ücretlerini ve okul masraflarını karşılayacağınıza dair finansal durumunuzu belirten ve İngilizce yazılması gereken bir metin yazılmalıdır. Özellikle güncel ve orijinal olmasına dikkat edilmelidir.

 • Dikkate alınan diğer bir önem husus ise daha önce yapılmış olan akademik çalımalardır. Bu akademik çalışmalar yapılan bir makale, katılım sağlanan bir kongre veya konferans hatta poster sunum dahi olabilir. Başvuru tarihleri genellikle üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Üniversitelerin ilgili web sayfaları takip edilerek bu başvuru tarihleri öğrenilebilir.

 • Yüksek lisans yaparken aynı zamanda asistanlık da yapılabilir. Bu çalışmaların hem Amerikalı öğrencilere hem de uluslararası öğrencilere açık olup, rekabetin oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz. Bunun için iyi bir GMAT, GRE ve TOEFL skoruna ve iyi bir lisans ortalamasına ihtiyaç vardır.

 • Genellikle başvuruda bulunulan okullarla mülakatlar gerçekleştirilir. Bu mülakatlar internet üzerinden görüntülü olabilirken, üniversitenin Türkiye’de bulunan bir mezunu tarafından da gerçekleştirilebilir.

Yukarıda yer alan hususlara dikkat edilerek gerçekleştirilebilecek bir yüksek lisans eğitimi başvurusu olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Üniversiteye sağlanacak belgeler dışında ek belge talebinde de bulunulabilir.

Amerika’da Doktora Eğitimi

Doktora eğitimi lisansüstü eğitimin ikinci aşaması olarak kabul edilmektedir. Ağırlıklı olarak minimum 3 veya 4 yıllık bir araştırma ve eğitim gerektirir. Araştırma yönü daha ağır olduğundan dolayı eğitim süreci biraz daha uzayabilir. Eğitim sonunda Doctor of Philoposhy (Ph.D.) “Doktor Derecesi” unvanı verilir. Fakat alınan eğitim veya araştırmaya göre Doctor of Business Administration (D.B.A) derecelerde bulunmaktadır.

Amerika’da doktora öğrenimi iki aşamalı olarak verilmektedir. Genel olarak okuldan okula göre farklılık gösterse de 2 yıla yakını ders sorumluluğunda ilerlemekte ve daha sonra ise doktora yeterlilik sınavına girerek geride kalan süreyi ise araştırma yaparak tez hazırlamak geçmektedir. Amerika’da psikoloji, mühendislik ve ekonomi alanları gibi bazı eğitim dallarında lisans eğitimi derecesi ile doktora eğitimlerine kabul alınabilir. Buna benzer program türleri bütünleşik doktora olarak da isimlendirilmekte benzer eğitimlerde ülkemizde de bulunmaktadır.

Amerika’daki doktora eğitimleri için yapılacak başvurularda okulların eğitim burslarından yararlanabilirler fakat iyi bir lisans ve yüksek lisans eğitimi derecesine sahip olmaları gerekir. Örneğin en az 3.50/4.00 puana sahip olmaları ve iyi bir dil yeterliliğini gösteren adaylar kabul alma imkanları oldukça yüksektir. Aynı başarı özelliklerini göstererek Milli Eğitim Bakanlığı, Tübitak, Türk Eğitim Vakfı ve Yükseköğretim Kulunun ilgili yurtdışı burs imkanlarından yararlanılabilir.

Amerika’da Doktora Eğitimlerine Nasıl Başvurulur?

Amerika’da doktora eğitimi yapmak isteyen lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan kişilerin aşağıda yer alan konulara dikkat etmeleri gerekir.

 1. Bütünleşik doktora kapsamında kayıt yaptıracak lisans öğrencileri de dahil olmak üzere yüksek lisans derecesini de elde edenlerin ortalamaları 4 üzerinden en az 3 seviyelerinde olmaları gerekir. İlgili transkriptlerin ıslak imzalı olmalı ve İngilizceye tercüme edilmiş olmaları ve apostil mührü yapılmış olmaları gereklidir.

 2. Başvurularda İngilizce akademik yeterlilik sınavı olarak görülen TOEFL başta olmak üzere kimi bölümlerde GMAT veya GRE sınavlarından başarılı olma kriterini yerine getirmek gerekecektir.

 3. Varsa lisans veya yüksek lisans dönemlerinde yapılan bilimsel araştırma , makale, kitap bölümü yazarlığı veya kongrelerde sunulmuş posterler olması halinde göstermeleri faydalı olacaktır. Çünkü bazı okullar başvurularında yapılmış olunan bilimsel çalışmalara ve ödüllere değer vermektedir.

 4. Personal Statement olarak ifade edilen Amerika’da neden eğitim almak istediğinizi anlatan, ilgili alanı neden seçtiğinizi, bugüne kadar bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseden bir kompozisyon yazmanız gerekecektir. Oluşturacağınız bu kompozisyon amaca uygun ve düzgün yazılmalıdır.

 5. Doktora programı kapsamında yapılacak başvurularda ilgili okulların başvuru tarihleri, program süreleri ve dersleri farklılık gösterebilir. Üniversite araştırmalarında bulunurken bu bilgelere web sayfalarından erişebilirsiniz.

 6. Araştırmasını yaptığınız ve başvurmaya karar verdiğiniz bütün okullara başvuruda bulunabilirsiniz elbette. Fakat her başvuru için “Application Fee” olarak ifade edilen bir başvuru ücreti alındığını bilmeniz gerekebilir.

 7. Doktora burs imkanları yüksek lisans seviyelerine göre oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz. Bu açıdan size uygun bir burs programının olması olası bir durumdur.

Yukarıda yer alan kriterlerin dışında her okul sizden fazla bir belge talebinde bulunabilir. Fakat ağırlıklı olarak bu kriterlere göre alımlar gerçekleşmektedir.

Yüksek Lisans, 30-36 kredi, tez ya da bitirme sınavı Dil yeterlilik sertifikası, lisans mezuniyeti ve iyi bir ortalamaya ihtiyaç vardır, Master of Arts, Master of Science, MBA, Master of Fine Arts dereceleri altında yapılabilir Bazı okullar bitirme sınavını tercih etmektedir, Doktora, Minimum 3-4 yıl araştırma ve eğitim Doktora yeterlilik sınavı gereklidir, Doktor Derecesi (PhD) veya Doctor of Business Administration (DBA) olarak adlandırılır, MBA, Genellikle 2 yıl Çalışılan işyerinden referans mektubu gerekebilir, Dikat çekici bir 'Statement of Purpose' ve finansal durum belgesi gereklidir, Burslar, Başvuru süreci ve gereklilikler değişken Üniversitenin web sayfasından kontrol edilmeli, Türk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan burslar mevcut, Asistanlık, Yüksek lisans veya doktora süresince İyi bir TOEFL, GRE ya da GMAT skoru ve iyi bir lisans ortalaması gereklidir, Rekabetin yüksek olduğu bir alan Hem Amerikalı hem de uluslararası öğrencilere açık, Mülakatlar, Başvuru süreci boyunca Genellikle internet üzerinden görüntülü yapılmaktadır, Bazı durumlarda üniversitenin Türkiye'de bulunan mezunu tarafından da gerçekleştirilebilir, Dil Yeterlilik Sınavları, TOEFL, GRE ya da GMAT sınavından istenen yüksek skorlar gereklidir, Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir, Lisans Derecesi, Yüksek lisans ve doktora için gereklidir, Lisans mezuniyet ortalaması genellikle 4,00 üzerinden 3,00/4,00 arası olmalıdır, Bütünleşik Doktora, Bazı dallarda lisans derecesi ile doktora kabul alınabilir, Genellikle 2 yıl ders, kalan süre tez hazırlama ve araştırma, Başvuru Tarihleri, Değişken Üniversitenin ilgili web sayfasından kontrol edilmeli, Ek belge talebinde bulunulabilir
Amerika’da lisansüstü eğitim Amerika’da yüksek lisans Amerika’da doktora Amerika’da yüksek Lisans ve doktora Amerika’da doktora eğitimi nasıldır
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, siyah ve sarı zemin üzerine beyaz metinli bir tabelayı göstermektedir. Metin beyaz renkte yazılmıştır ve resmin üst kısmında yer almaktadır. Resmin ortasında ortalanmıştır ve birkaç kelimeden oluşmaktadır. Metin sarı bir kenarlıkla çevrilidir ve kavisli bir şekle sahiptir. Harfler eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve tek tip bir boyuta sahip olduğundan okunmaları kolay. Arka plan, metinden uzanan birkaç beyaz ve sarı çizgi ile sarı ve siyah bir gradyandır. Tüm görsel beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiştir.
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Basit Diyaloglar

19 Aralık 2019
Bu görüntü, düz beyaz bir arka plana sahip bir bilgisayar ekranını ve üzerinde görüntülenen metni göstermektedir. Metin siyah renkte görünmekte ve çeşitli boyut ve yazı tiplerinden oluşmaktadır. Metin düzgün, düzenli bir şekilde düzenlenmiş ve ekran boyunca organize bir desen oluşturuyor. Metin oldukça net ve keskin görünüyor ve kolayca okunabiliyor. Metin ve beyaz arka plan arasındaki kontrast temiz ve görsel olarak çekici bir görünüm yaratıyor. Metnin genel tasarımı estetik açıdan hoş ve bilgisayar ekranının profesyonel ve modern görünmesini sağlıyor.
5
(3)

Bootstrap Eğitimi

40 Konu10 Saat
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020