AnasayfaBlogRus Dili Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020
Bu yakın çekim görüntü, kırmızı renkli arka planı ve beyaz ve mavi şeritleri olan bir bayrağı gösteriyor. Bayrak diyagonal bir konumda tutulmakta ve sol üst köşeden parlak bir ışıkla aydınlatılmaktadır. Bayrağın sağ üst köşesinde içinde beyaz noktalar bulunan siyah bir daire vardır. Sağ alt köşede ise mavi zemin üzerinde siyah bir harf görülmektedir. Bayrağın renkleri canlıdır ve şeritler eşit aralıklı ve net bir şekilde görülebilir. Bayrağın kenarları hafifçe yıpranmış ve görüntüye doku katıyor. Resmin genel atmosferi vatanseverlik ve gurur dolu.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Rus Dili Öğretmenliği BölümüRus grameri ve kültürü hakkında eğitim veren bir bölüm. Bu bölümün amacı uzmanlaşmış Rusça öğretmenler yetiştirmektir.Türkiye'de sunulan bir bölüm değil, yurtdışında sadece Azerbaycan’da Nahcivan Devlet Üniversitesi'nde bulunmaktadır.
Rusça'nın ÖnemiRusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birisidir ve en çok konuşulan 7. dildir.Özellikle politik ve ticari alanda oldukça önemlidir.
Rusça'nın ÖzellikleriRusça, Latin alfabesi yerine Kiril alfabesini kullanır.Vurguları ifade etme konusunda Latin alfabesi yetersiz kalmaktadır.
Rusça Konuşulan ÜlkelerRusça, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da yaygın bir dildir.Bu dili bilmek uluslararası ticarette avantaj sağlar.
Rusça EğitimiTürkiye'deki üniversitelerde İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Bölümü veya Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Rusça eğitimi alınabilir.Azerbaycan'ın Nahcivan Devlet Üniversitesi'ndeki Rus Dili Öğretmenliği Bölümü'nde alınan eğitim hem Rusça, hem İngilizce, hem de Azerî dili öğretilir.
Erasmus FırsatlarıRus Dili Öğretmenliği bölümü öğrencileri farklı üliversitelerde çalışma ve kültürleri inceleme fırsatı bulabilir.Özellikle Rusya ve Ukrayna'daki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılım sağlanabilir.
Kariyer FırsatlarıRusca öğrenmek siyasi ve ticari ilişkiler alanında çalışmayı düşünenler için önemli bir avantajdır.Aranan bir kişi olmak için Rusça bilmek önemli bir yoldur.
Türkiye'deki Eğitim SeçenekleriTürkiye'deki üniversitelerde Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dili Edebiyatları adları altında Rusça eğitimi verilir.Bu bölümlere alternatif olarak yurtdışında Rus Dili Öğretmenliği Bölümü de seçilebilir.
Alfabe FarklılıklarıLatin alfabesinden tamamen farklı bir yapıya sahip olan Kiril Alfabesi, Rusça'nın öğrenilmesini biraz daha zorlaştırır.Kiril Alfabesi, Slav dillerini etkileyen bir alfabe olan Glagolitik Alfabesinden türetilmiştir.
Ticarette RusçaRusça, hem siyası hem de ticari ilişkiler konusunda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir dil.Rusya, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından birisidir.

Rus dili öğretmenliği bölümü, ülkemiz üniversitelerinde bulunmayan bir akademik program olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölüm adı altında, yurtdışında sadece bir üniversite eğitim veriyor. Bölümle ilgili bilgilere geçmeden önce, Rus dilinin dünya çapındaki önemiyle ilgili konulara değinmek yerinde olur.

Rusça, Slav dilleri ailesinin Doğu Slav kısmında yer alan bir dildir. Rusçanın en önemli yanı, Birleşmiş Milletler resmî dillerinden birisi olmasından kaynaklanıyor. Bu dilin politik açıdan da öneminin bulunduğunu söyleyebiliriz. Dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralamasına bakıldığında, Rus dilinin yedinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu da Rusçanın, dünya çapında yaygınlık açısından önemini gösteriyor. 

Çok konuşulan dillerden farklı olarak Rusça, Latin alfabesini kullanmayan bir dildir. Rus dili, Kiril alfabesiyle ifade edilebilen bir özellik taşıyor. Latin alfabesinin kullanılmama nedeni ise, Rus dilinde bulunan vurguları ifade etmek için yetersiz kalmasıdır. Rusça konuşulan ülkelere baktığımızda; Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da yaygın olduğunu görüyoruz. Bu dilin bir başka öneminin, uluslararası ticaret alanında da olduğu ortadadır. Hem siyasî hem de ticarî ilişkiler konusunda çalışmak isteyen adaylar için, Rusça öğrenmenin önemi büyüktür.

Rusçayı ülkemiz üniversitelerinde öğrenmek isteyenler; İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü tercih edebilirler. Bu bölümlerle ilgili yazıları da okuyabilir ve ülkemizdeki Rus dili bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şimdi tanıyacağımız bölüm, yurtdışında bu alanda eğitim veren Rus Dili Öğretmenliği Bölümü’dür. Hadi gelin bu bölümü yakından tanıyalım ve avantajlarını biraz daha anlayalım. 

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü Nedir? 

Rus Dili Öğretmenliği bölümü, Rus grameri ve kültürü konusunda eğitim veren bir lisans programıdır. Bölüm, ülkemizdeki üniversitelerde bulunmuyor. 2020 yılı itibarıyla sadece Azerbaycan’daki Nahcivan Devlet Üniversitesi’nde mevcut olan bölüm, Dil puanıyla öğrenci alıyor.

Bölümün amacı; Rus dilinde uzmanlaşmış öğretmenler yetiştirmektir. Rusçanın, dünya çapında ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, bu dile hâkim uzmanların da önemini anlayabiliriz. Rusça, hem bizim ülkemiz genelinde hem de dünya çapında çok rağbet görmeye başlayan bir dildir. Diğer Latin dillerine göre öğrenmesi biraz daha zor olan bu dili bilmek, “aranan kişi” olmak için bir yoldur.

Ülkemizde Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dili Edebiyatları adları altında da eğitimi verilen bu dilin eğitimini yurtdışında almak çok yararlı olacaktır. Bu eğitimi Azerbaycan’da almak; hem Rusçayı hem İngilizceyi hem de Azerî dilini de bir arada öğrenmek demektir. Ayrıca, Türk devletlerinden birisi olan Azerbaycan’daki kültürü ve yaşamı da yakından tanıma olanağı, bu bölümü okumakla bulunacaktır.

Rus Dili Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, üniversite olanaklarına göre; Erasmus uygulamasını değerlendirmeleri çok yerinde bir karar olacaktır. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere; buralardaki üniversitelerde onların çalışmalarını ve kültürlerini incelemek önemli bir fırsattır. Bu nedenle, öğrencilerin Erasmus uygulamasını değerlendirmeleri; kariyer gelecekleri için hayatî bir rol niteliğindedir.
Öğrencilerin değerlendirebileceği diğer uygulamalar da, çift ana dal ve yan dal gibi akademik imkânlardır. İkinci bir diploma sahibi olmak, kariyer hayatında öğrencilere başarının kapısını açacaktır. 

Rus Dili Öğretmenliği İş İmkânları Nelerdir?

Rus Dili Öğretmenliği bölümü mezunlarının iş imkânları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde bulunuyor. Genellikle eğitim, diplomasi ve dış ticaret gibi alanlarda çalışma imkânları yoğunluktadır. 

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerini şu şekilde sayabiliriz:

 • Ortaöğretim kurumları (kamu ve özel)

 • Üniversiteler (kamu ve özel)

 • Yabancı dil eğitim kurumları

 • Diplomatik kurum ve kuruluşlar

 • Çeviri ve tercüme büroları

 • İthalat ve ihracat yapan şirketler

 • Turizm işletmeleri (turist rehberliği)

 • Film yapım şirketleri

 • Basın ve Yayıncılık

kamudaki eğitim kurumlarında çalışmak isteyen mezunların, kpss puanıyla tercih yapmaları gerekiyor. özel üniversitelerde çalışabilmeleri için de, yüksek lisans yapmaları ve ales puanıyla üniversitelere başvurmaları gerekiyor. akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalışabiliyorlar.

Ayrıca mezunların, Azerbaycan’da veya dünya genelindeki diğer ülkelerde çalışma imkânları da bulunuyor. Hem Rusça hem İngilizce bilmeleri, mezunlar için dünyanın her yerinde kariyer kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Diplomatik kurumlardan ticarî kurumlara kadar, Rusça kullanılan her kurumda, mezunlar iş bulabilecektir. 

Rus Dili Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Rus Dili Öğretmenliği bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler çoğunlukla; öğretmenlik, çevirmenlik ve tercümanlık işleridir. 

Mezunların çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler şunlardır:

 • Rusça eğitim yapan orta dereceli okullarda ve Rusça dil dersi bulunan okullarda öğretmenlik yapmak,

 • Akademisyen olan mezunlar için, Rus dili konusunda araştırmalar yapmak.

 • Devlete bağlı diplomatik ve ticarî kurumlarda, çevirmenlik ve tercümanlık yapmak,

 • Yabancı dil eğitim platformlarında Rusça dilinin eğitimini vermek,

 • Özel sektördeki ticaret kuruluşlarında metin çevirileri ve tercümanlık işlerini yapmak,

 • Film yapım şirketlerinde, Rusça seslendirmesi olan filmlerin altyazılarını çevirmek,

 • Basın ve yayın sektöründe, Rusça haberleri ve yazılı metinleri çevirmek veya tercümanlık yapmaktır.

Rus Dili Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?

Rus Dili Öğretmenliği bölümündeki dersler; Rusçanın gramer yapısından Rusça okuma ve yazma çalışmalarına kadar uzanıyor. Türkçe ve Rusça dilleri arasındaki çeviri çalışmaları da, bölümdeki diğer uygulama derslerindendir.

Rus Dili Öğretmenliği bölümünde verilen derslerden bazıları şunlardır: 

 • Fonetik

 • Gramer

 • Yazma

 • Okuma

 • Dinleme ve Anlatma

 • Rusça-Türkçe Çeviri

 • Rusça Kompozisyon

 • Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri

 • Morfoloji

 • Sentaks

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü, Rus grameri ve kültürü hakkında eğitim veren bir bölüm Bu bölümün amacı uzmanlaşmış Rusça öğretmenler yetiştirmektir, Türkiye'de sunulan bir bölüm değil, yurtdışında sadece Azerbaycan’da Nahcivan Devlet Üniversitesi'nde bulunmaktadır, Rusça'nın Önemi, Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birisidir ve en çok konuşulan 7 dildir, Özellikle politik ve ticari alanda oldukça önemlidir, Rusça'nın Özellikleri, Rusça, Latin alfabesi yerine Kiril alfabesini kullanır, Vurguları ifade etme konusunda Latin alfabesi yetersiz kalmaktadır, Rusça Konuşulan Ülkeler, Rusça, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da yaygın bir dildir, Bu dili bilmek uluslararası ticarette avantaj sağlar, Rusça Eğitimi, Türkiye'deki üniversitelerde İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Bölümü veya Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Rusça eğitimi alınabilir, Azerbaycan'ın Nahcivan Devlet Üniversitesi'ndeki Rus Dili Öğretmenliği Bölümü'nde alınan eğitim hem Rusça, hem İngilizce, hem de Azerî dili öğretilir, Erasmus Fırsatları, Rus Dili Öğretmenliği bölümü öğrencileri farklı üliversitelerde çalışma ve kültürleri inceleme fırsatı bulabilir, Özellikle Rusya ve Ukrayna'daki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılım sağlanabilir, Kariyer Fırsatları, Rusca öğrenmek siyasi ve ticari ilişkiler alanında çalışmayı düşünenler için önemli bir avantajdır, Aranan bir kişi olmak için Rusça bilmek önemli bir yoldur, Türkiye'deki Eğitim Seçenekleri, Türkiye'deki üniversitelerde Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dili Edebiyatları adları altında Rusça eğitimi verilir, Bu bölümlere alternatif olarak yurtdışında Rus Dili Öğretmenliği Bölümü de seçilebilir, Alfabe Farklılıkları, Latin alfabesinden tamamen farklı bir yapıya sahip olan Kiril Alfabesi, Rusça'nın öğrenilmesini biraz daha zorlaştırır, Kiril Alfabesi, Slav dillerini etkileyen bir alfabe olan Glagolitik Alfabesinden türetilmiştir, Ticarette Rusça, Rusça, hem siyası hem de ticari ilişkiler konusunda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir dil, Rusya, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından birisidir
Rus Rusça Rus dili Rus dili öğretmenliği Rus dili öğretmenliği bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Tuşlarını farklı bayrakların süslediği bir bilgisayar klavyesinin yakından görünümü. Bayraklar çeşitli renk ve tasarımlarda olup, sarı ve kırmızı bir bayrağın alt kısmında kırmızı ve beyaz bir arma bulunmaktadır. Tuşlar düzenli bir şekilde dizilmiş ve ortalarında mavi zemin üzerinde ızgaralar bulunan beyaz bir daire yer alıyor. Klavyenin sol tarafında üzerinde bir küre bulunan mavi bir kare yer almaktadır. Tuşlar hiçbir aşınma ya da yıpranma belirtisi olmadan bozulmamış durumdadır. Klavyenin sağ tarafında, bayrağın renkleri ve tasarımı açıkça görülebilen bir bayrağın yakın çekimi görülmektedir.
Bölümler

Dil Bölümleri Nelerdir?

09 Kasım 2020
Bir grup insan kırmızı ve mavi tonlardan oluşan büyük bir bayrağın arkasında durmaktadır. Bayrak, ellerini birleştirmiş bir grup insan tarafından havada tutulmaktadır. Bayrağa yakından bakıldığında ortasında beyaz bir ok görülmektedir. Ayrıca mavi ve kırmızı renkte siyah harflerle yazılmış bir tabela da görülüyor. Arka planda, siyah metinli sarı bir arka plan var. Siyah harflerle kırmızı ve sarı bir işaret de görülebiliyor. Ön planda beyaz piyano tuşlarının yakın çekimi var. Son olarak, görüntünün alt kısmında bir harfin yakın çekimi görülmektedir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek canlı ve ilgi çekici bir görüntü oluşturuyor.
Rusça Dil Öğrenimi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

09 Kasım 2020
Bu yakın çekim görüntü, kırmızı renkli arka planı ve beyaz ve mavi şeritleri olan bir bayrağı gösteriyor. Bayrak diyagonal bir konumda tutulmakta ve sol üst köşeden parlak bir ışıkla aydınlatılmaktadır. Bayrağın sağ üst köşesinde içinde beyaz noktalar bulunan siyah bir daire vardır. Sağ alt köşede ise mavi zemin üzerinde siyah bir harf görülmektedir. Bayrağın renkleri canlıdır ve şeritler eşit aralıklı ve net bir şekilde görülebilir. Bayrağın kenarları hafifçe yıpranmış ve görüntüye doku katıyor. Resmin genel atmosferi vatanseverlik ve gurur dolu.
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020
Bu çevrimiçi kurs görüntüsünde bir kadın beyaz tahtaya yazı yazıyor. Sarı saçları var ve odaklanmış ve kararlı görünüyor. Bu, öğretilen bir ders ya da bir beyin fırtınası oturumu olabilir. Arka planda kırmızı, beyaz ve mavi bir bayrak olması muhtemeldir, bu da konunun vatanseverlik veya ulusal gururla ilgili olduğunu düşündürebilir. Resimde ayrıca bir miktar bulanıklık var, bu da kişinin hareket halinde olduğunu gösteriyor olabilir. Genel olarak resim bir öğrenme ve faaliyet hissi uyandırıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
9130
Bu YDS ve YÖKDİL Sınav Hazırlık Kursu (Hızlandırılmış Kurs), YDS ve YÖKDİL sınavına hazırlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir kurstur. Sınav konularını hızlı ve verimli bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için kapsamlı ve hızlandırılmış öğrenme materyali sağlar. Kurs, video dersler, yazılı materyaller, alıştırma testleri ve interaktif alıştırmalar içererek materyallere hakim olmanıza yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin sınavı geçmelerine yardımcı olma konusunda yılların deneyimine ve başarısına sahip deneyimli YDS ve YÖKDİL eğitmenlerinin rehberliğini de içerir. Kurs ayrıca, materyali anlamanıza ve en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş geri bildirim ve rehberlik sağlar. Bu kurs, YDS ve YÖKDİL sınavını geçmeniz için gereken avantajı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kapsamlı materyalleri, deneyimli eğitmenleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimleri ile bu kurs, sınavda başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.
5
(24)

YDS Kursu

16 Konu80 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
40400