AnasayfaBlogSeramik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Seramik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

05 Nisan 2021
Koruyucu gözlük ve eldiven takmış bir adam iki eliyle metal bir raf tutuyor. Beyaz bir ceket giyiyor ve kalın bir sakalı var. Arka planda siyah beyaz bir logo var. Ön planda bir tabela görülüyor. Adamın yüzünde güvenlik gözlükleri var. Arka planda siyah bir şapka görülüyor ama bulanık. Fotoğrafta bir kişinin metal rafı kavrayan eli yakından görülüyor.
Seramik Mühendisinin GörevleriGerekli Eğitim ve YeteneklerMaaş Bilgisi
Süreç planlaması, gerekli malzeme teminat ve kontrolü, teknisyen ve işçilerin yapacakları işlerin belirlenmesiÜniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakültelerinin 'Seramik Mühendisliği' bölümünden mezun olmaYeni mezun olan bir seramik mühendisinin başlangıç maaşı 2.800 – 3.300 TL
Üretilen ürünlerin kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmekFizik dalı başta olmak özere fen bilimlerine yatkınlık ve ilgiTecrübe, eğitim durumu ve çalışılan kurumun maaşlarda farklılık yarattığı
Seramik yapımında kullanılacak malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemekKişisel ve mesleki gelişime önem gösterme, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeÖzel sektör ve kamu alanı arasında maaş farklılıklarının olduğu
Seramik üretimi alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeleri üretim süreçlerine entegre etmekSürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği, proaktif yaklaşımKendi işini açmış bir mühendisin kazanç durumunun farklı olabileceği
Üretim sonrası seramiklerin gruplandırılmasından sorumlu olmakDikkatli ve detaylara önem veren bir yaklaşım sergilemeİş deneyimi ve çalışılacak pozisyonun kazanç seviyesini etkileyebileceği

Seramik mühendisi her çeşit geleneksel ya da ileri teknoloji ile üretim seramik çalışmaları yürüten kişiye verilen addır. Seramik mühendisleri; cam seramik, çini, tuğla, kiremit üretim faaliyeti süreçlerinde görev alır. Bu alanda çalışan mühendisler; süreç planlaması, gerekli malzeme teminat ve kontrolü, teknisyen ve işçilerin yapacakları işlerin belirlenmesi gibi işlerin plana uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Üretilen ürünlerin kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmekten sorumludur.

İyi bir seramik mühendisi olmak isteyen kişilerin üst düzeyde akademik yeteneğe sahip olmaları beklenir. Fen bilimlerine, özellikle fizik alanına ilgili olmalıdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ve sanayii alanında büyümenin de etkisiyle bu alanda faaliyet gösteren meslek mensuplarına olan ihtiyaçta artmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mühendisler kamu alanında ya da özel sektörde çalışmalarını yürütebilir.

Seramik mühendisi nedir? Seramik mühendisi olmak için hangi şartlar aranır? Seramik mühendisi ne kadar maaş kazanır? Detaylı olarak inceledik.

Seramik Mühendisi Nedir?

Ülkemizde yeni bir bölüm olan seramik mühendisliği ile ilgili genel olarak verilebilecek tanımlama şu şekilde olabilir. Seramik mühendisliğinin uzmanlığı; ev, iş yeri ve benzeri yerlerde tuvalet, banyo ve mutfaklarda kullanılmakta olan seramiklerin ham maddesi üretim sürecinin önemli bir parçası olan kişilerdir.

Seramik mühendisi; tasarım, dizayn ve yönetim sürecini gerçekleştirmek gibi çok sayıda önemli görevleri de üstlenir. Seramik mühendisleri genellikle Sanayi ve Teknoloji alanında çalışır. Bu alanların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Milli Savunma Bakanlıkları gelir. Bunun yanında özel sektöre ait fabrika ve tesislerde görev alma şansına da sahiptirler. Mali olanakları doğrultusunda kendi işlerini de yapabilirler.

Seramik mühendisi olmak isteyen aday öğrencilerin üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakültelerinin “Seramik Mühendisliği” bölümünden mezun olmaları şartı aranır. Meslek mensuplarının özellikle fen bilimi dallarından fiziğe ilgi duymaları ve bu alanlarda başarılı olabilmeleri önemlidir.

Çalışacağı diğer bölümlerde yer alan çalışanlarla işbirliği içinde olmalıdır. Özel sektörde yer alan iş imkanları oldukça geniştir. Seramik üreten fabrikalar, maden fabrikalarındaki seramik ham madde üretim departmanlarında meslek mensupları için iş imkânları geniştir. Görev alanlarının da az olduğu pek söylenemez. Ancak ülkemizde henüz çok bilinen meslek grubu değildir.

Seramik Mühendisi Ne İş Yapar?

Seramik mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça geniştir. Kamu sektöründe yer alan özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı tesislerde görev alabilirler. Özel sektörde faaliyet gösteren fabrika ve tesislerde çalışmalarını sürdürebilirler.

Aynı zamanda seramik mühendisliği bölümünden mezun olmuş olan uzman bir mühendis bu alanda kendi iş yerini açıp, çalışmalarını yürütebilir. Akademik bilgisi ile çalışmalar yürüten seramik mühendisinin çalıştıkları kurumlarda başlıca görev ve sorumlulukları bulunur. Bu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir.

 • Seramik mühendisi çini, tuğla, seramik, kiremit gibi ürünlerin üretildiği fabrikalardaki üretim süreçlerini takip etmekten sorumludur.

 • Toprak ve kilden üretilen seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirirler.

 • Üretimin hazırlanan plana uygunluğunu kontrol etmekten sorumludurlar.

 • Üretimin ardından ürünlerin kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmeleri gerekir.

 • Seramik yapımında kullanılması planlanan malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlerler.

 • Üretim için kullanılması gereken malzeme ve hammaddenin kalite ve tip olarak uygunluğunu belirler.

 • Seramik üretimi gibi mesleki alanda yaşanan teknolojik gelişmelerini takip eder.

 • Üretim sonrası seramiklerin gruplandırılmasını sağlar.

Seramik Mühendisi Maaşları

Seramik mühendisliği yeni eğitim vermeye başlayan bölümlerden olsa da ilerleyen yıllarda popüler olacak meslek grupları arasında yer alacağı düşünülmektedir. Mühendislik dallarından biri tercih edilecekse dikkate alınması gereken kriterlerin başında mevcut ülke şartlarına göre elde edilecek kazanç göz önünde bulundurulmalıdır.

Belirtmekte fayda var ki seramik mühendislerinin maaşları özel ve kamu alanlarında farklılık gösterir. Kişinin almış olduğu eğitim, edindiği tecrübe, bulunduğu şirket tüm bu ayrıntılar kazancını da olumlu yönde etkilemektedir.

Aynı zamanda kişinin kişisel ve mesleki gelişimine önem göstermesi gerekir. Kişisel gelişimi için bazı eğitimlere katılabileceği gibi çalıştığı kurum tarafından kişisel gelişim eğitimlerine katılma imkanı sunulabilir. Tüm bu etkenler doğrultusunda seramik mühendislerinin kazançları aşağıdaki gibi görülmektedir.

 • Özel sektörde yer alan kurumlarda yeni mezun olan bir seramik mühendisinin başlangıç maaş aralığı 2.800 – 3.300 TL olarak görülmektedir.

 • Tecrübe ve birikim açısından iyi özelliklere sahip olan uzman bir mühendis için ortalama maaş geliri 5.200 TL olarak görülmektedir.

 • Bu alanda sahip olunan tecrübeler ve bilgiler ile kazanılabilecek en yüksek maaş ise 7.500 TL’yi bulmaktadır.

 • Kamu sektöründe ise yeni mezun bir seramik mühendisi 3.500 TL ile işe başlayabilmektedir.

Kamu sektöründe yer alabilmek için KPSS’ ye katılmış ve beklenen puan ile açık pozisyona başvuru yapmış olması şartı aranır.

Seramik Mühendisi Nasıl Olunur?

Seramik mühendisi olmak isteyen aday öğrenciler öncelikle bu alanda nasıl bir eğitim ile karşılaşacaklarını merak eder. Görecekleri dersleri, eğitim boyunca edinecekleri tecrübeleri, eğitim sonrası kariyer imkanlarını araştırırlar. Aldıkları teknik eğitim neticesinde birçok alanda iş imkanı elde ederler. Seramik mühendisi olmak isteyen bir kişinin dört yıllık mühendislik lisans eğitimi almaları gerekir.

Bu eğitim mühendislik ve mimarlık fakültelerinin seramik mühendisliği programından mezun olmaları zorunluluğu bulunur. Eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere seramik mühendisi unvanı verilir. Başarılı bir kariye yolu çizmeleri için akademik eğitimin yanında kişinin bazı niteliklere sahip olması beklenir. Bu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Dikkatli ve sabırlı olmalılar, dayanıklı bir yapıya sahip olmaları önemlidir.

 • Bilimsel alanda ortaya çıkan gelişmeleri araştırmaya ve takip etmeye meraklı olmalılar.

 • Fen bilimi alanına özellikle de fiziğe ilgi duymaları ve bu alanlarda başarılı olabilmeleri gerekir.

 • Ekip çalışması gerektiren bir meslek dalı olduğu için çalışacağı diğer departmanlar ve kişilerle işbirliği içinde olmalılar. 

 • Ayrıntıları görebilecek, göz sağlığına sahip olmaları gerekir.

 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmaları mesleki bir önem taşır.

 • Teknik bilgileri başkalarıyla da paylaşabilecek yeterlilikte, anlatmaya yönelik sözlü iletişim kabiliyeti göstermeleri gerekir.

Süreç planlaması, gerekli malzeme teminat ve kontrolü, teknisyen ve işçilerin yapacakları işlerin belirlenmesi, Üniversitelerin mühendislik fakülteleri, mühendislik ve mimarlık fakültelerinin 'Seramik Mühendisliği' bölümünden mezun olma, Yeni mezun olan bir seramik mühendisinin başlangıç maaşı 2800 – 3300 TL, Üretilen ürünlerin kalitesinin belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmek, Fizik dalı başta olmak özere fen bilimlerine yatkınlık ve ilgi, Tecrübe, eğitim durumu ve çalışılan kurumun maaşlarda farklılık yarattığı, Seramik yapımında kullanılacak malzemelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirlemek, Kişisel ve mesleki gelişime önem gösterme, teknolojik gelişmeleri yakından takip etme, Özel sektör ve kamu alanı arasında maaş farklılıklarının olduğu, Seramik üretimi alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu gelişmeleri üretim süreçlerine entegre etmek, Sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği, proaktif yaklaşım, Kendi işini açmış bir mühendisin kazanç durumunun farklı olabileceği, Üretim sonrası seramiklerin gruplandırılmasından sorumlu olmak, Dikkatli ve detaylara önem veren bir yaklaşım sergileme, İş deneyimi ve çalışılacak pozisyonun kazanç seviyesini etkileyebileceği
seramik mühendisi seramik mühendisliği seramik mühendisi nedir seramik mühendisi ne iş yapar seramik mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.