AnasayfaBlogTakım Başarısı Neye Bağlıdır?
Takım Çalışması

Takım Başarısı Neye Bağlıdır?

16 Mart 2018
Bir grup insan daire şeklinde durmuş, kollarını havaya kaldırmış, coşkuyla birbirlerine beşlik çakıyor. Çemberin ortasındaki bir kadın kollarını uzatmış, etrafındakiler ise kutlama için el çırpıyor. Resmin arka planı bulanık, ön planı ise net ve uzakta bir erkek ve kadın görülebiliyor. Sağ üst köşede bir bilgisayar faresinin yakın çekimi, solda ise bir fincanın yakın çekimi görülüyor. Alt orta kısımda mavi gömlekli bir kişi kolunu dışarı doğru uzatıyor. Görüntünün sol tarafında, uzun saçlı ve mavi gömlekli bir kadın köşede duruyor ve en üstte mor bir nesne odakta.
Başarı FaktörleriAçıklamaÖrnek
GüvenTakım üyelerinin birbirlerine ve liderlerine duydukları güven, takımın düzgün çalışması için kritiktir.Bir takım üyesinin, diğer üyelerin kendisini destekleyeceğine ve işinin üstesinden geleceğine güvendiği bir durum.
İletişimEtkili ve açık bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği, takım çatışmalarını azaltır ve iş süreçlerini hızlandırır.Takım liderinin, projenin her aşamasında durumu net bir şekilde takım üyelerine bildirdiği bir durum.
UyumEkip üyelerinin, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kabul etme ve bu durumu ekip yararına kullanma yeteneği.Bir proje ekibinde herkesin birbirinin yeteneklerini ve becerilerini takdir ettiği ve bu becerileri birleştirerek daha geniş bir hedefe ulaştığı bir durum.
EsneklikDeğişen durumlar ve beklenmedik zorluklara hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneği.Bir kriz durumunda, takımın hızlı bir şekilde durumu değerlendirdiği ve etkili bir çözüm ürettiği bir durum.
DürüstlükEkip üyelerinin, hatalarını ve zorluklarını açıkça paylaşabilme durumu.Bir ekip üyesinin, projenin belirli bir bölümünde zorluk çektiğini kabul ettiği ve yardım istediği bir durum.
KatılımTakım üyelerinin projeye aktif katılımı ve beklentilerin net bir şekilde yönetilmesi.Ekip üyelerinin, projeye ilişkin kararlara aktif olarak katıldığı bir durum.
Gerekli BecerilerTakım üyelerinin, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli becerilere sahip olmaları.Bir yazılım projesi için, ekip üyelerinin kodlama ve test yapabilme yeteneklerine sahip olmaları.
Problemlere Sebep Olan ŞeylerBir takımın başarı veya başarısızlık sebeplerini belirlemekteki yeteneği.Bir takımın, bir projenin başarısız olmasına neden olan sorunları tespit etme ve onları çözme yeteneği.
İyileşme SüreciTakımın, zorlukları ve sorunları aşma yeteneği.Bir takımın, bir projenin zor bir bölümünde başarısız olduktan sonra, durumu düzeltme ve işleri tekrar rayına oturtma yeteneği.
BoşluklarBir takımın, beceri, bilgi veya kaynak konusunda boşlukları belirleyip doldurma yeteneğiBir takımın, yeni bir teknoloji öğrenmek veya belirli bir beceriyi geliştirmek için gereken eğitim ve kaynakları sağlama yeteneği.

Takımda "ben" yoktur ve bir takımı başarılı yapan da budur. Başarılı bir ekip, ortak bir amaç için birlikte çalışan bireylerden oluşur. Ekibin her üyesi kendi beceri ve yeteneklerini masaya yatırır ve herkes birlikte çalıştığında harika şeyler ortaya çıkar.

Başarılı bir ekip güven üzerine kuruludur. Takımın her üyesi birbirine güvenebilmeli ve aynı zamanda takımın liderine de güvenebilmelidir. Bir ekibin düzgün çalışması için güven şarttır. Güven olmadan ekip üyeleri birbirlerinden şüphe duyar ve ikinci kez kontrol etme ihtiyacı duyar. Bu da çatışmalara ve işlerin aksamasına sebep olur. Güven aslında bir takım başarısının temelidir.

İletişim başarılı bir ekibin bir diğer önemli unsurudur. Ekip üyeleri birbirleriyle iletişim kurabilmeli ve ayrıca ekip lideriyle de iletişim kurabilmelidir. Bir ekibin düzgün çalışması için iletişim şarttır. İletişimin doğru devam etmediği durumda yine çatışma yönetiminin gerekliliği de ortaya çıkar. Asıl amaç altında toplanmanın en önemli unsuru da iletişimdir.

Başarılı ekipler aynı zamanda birleştiricidir. Bu, ekibin tüm üyelerinin birlikte iyi çalıştığı anlamına gelir. Birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlar ve birbirlerinin güçlü yönlerini kendi yararları için nasıl kullanacaklarını bilirler. Bir ekibin düzgün çalışması için uyum şarttır.

Son olarak, başarılı ekipler de esnektir. Bu, değişime uyum sağlayabilecekleri anlamına gelir. Takımın kontrolü dışında olan şeyler kaçınılmaz olarak olacaktır ve takım buna göre ayarlayabilmelidir. Bir takım esnek değilse, sonunda bozulacaktır.

Tüm bu unsurlar; güven, iletişim, uyum ve esneklik, bir ekibin düzgün çalışması için gereklidir. Onlar olmadan, takımın devamlılığı ve dolayısı ile başarısı da zorlaşır. Ancak bir takım bu unsurlara sahipse, başarılı olma şansı çok daha yüksektir.

Tüm bu genel bilgilerin çerçevesinde, çözüm bulunamayan problemli projelerin üç öncelikli nedenden dolayı başarısızlığa uğradığını daha da iyi anladım. Öncelikli dememin sebebi diğer bütün sebeplerin bu üçünden türemesinden kaynaklanıyor. Bunlar; iletişim, katılım ve gerekli beceriler. Eğer bu üçü başarısızlığın nedeniyse o zaman sadece bir tanesinin bu durumu iyileştirmesi için gereklidir.

Takım Başarısı İlkeleri

Dürüstlük. Eskiden beri aynı nedenler üzerinde konuşuyoruz. "Faaliyet alanı yanlış", "kontrol ettin mi?" ve "neden bana bundan bahsetmedin" hepsi problemli projelerle ilgilidir. Müşteriler teslimat takımını suçlarlar, bu takım ise müşterilerini suçlar ve herkes "haklıdır." Bir kere proje toplantılarında böyle ifadeler duyduğumda anladım ki artık temele inmenin zamanı gelmiş. Çözümlenmemiş toplantılar duygusal hale gelebilir; dil suçlayıcı hale gelir ve katılımcılar öfkelenir ve insanlar kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkça dargınlık oluşur. Açıkça problemin oluştuğunu görebilirsiniz. Eğer bu başarısızlık alanlarının her biri aracılığıyla sistematik bir yaklaşım uygulayabilirseniz, durumlar gerçekten değişebilir mi? Evet. Bir kere bu konuların ne olduğunu bildiğinizde onları çözmek için adımlar izleyebilirsiniz. Problemlere sebep olan şey ilk başta onları bilmemektir. Deneyimlerimden öğrendim ki bunları aşmak için uyguladığınız düzen size daha iyi sonuçlar veriyor. Takip edilebilen bir süreç aynı zamanda iyileşme süreci sırasında daha dürüst olunmasını sağlar. Eğer sorun onlar ve "bu proje" değilse o zaman dürüstlük tartışmasını benimsemek daha kolaydır. Eğer keşif süreci sırasında takımı uzaklaştırır veya yakınlaştırırsanız dürüst olmazlar ve siz de başarısızlığın gerçek nedenini bulmak için uğraşırsınız.

Katılım

Bu genel olarak girdiye dayalı olduğu için başlaması en basit yoldur. Girdi eksikliği çıktı eksikliğine eşittir. Suçlamak kolaydır. Katılım takımların düzgün bir şekilde açıklama yapmadığına karar vermekte hızlı bir belirleyicidir. Bunun sebebi takımların açıklama yaptığı yollardır. Bütün bilgi orada olabilir ama takımlar rollerinde netliğe ihtiyaç duyarlar. Onlardan beklenilen performans proje bilgisiyle bağlantılıdır. Başarısızlık, sonuçlara ulaşılamadığında beklenilir. Beklenti ve katılım yakın şekilde bağlantılıdır. Eğer neyin beklendiğine karar verebilirsiniz o zaman neyin karşılanmadığını görebilirsiniz.

Gerekli Beceriler

Aşılması en zor olan olduğu için bunu aşmak en iyisidir. Fikir takımın gerçek becerilerini, üstlendikleri becerilerle eşleştirmektir. Hiçbir zaman kötü bir iş yapmak için yola koyulan biri ile tanışmadım ama yapabileceklerinden daha fazlasını isteyen insanlarla tanıştım. İyileşme sürecinde takım üyelerinin "teslim etmek için inandıkları" şeyi teslim etmeleri gerekir. "Üzerinde çalışmayı sevdiği şeyler için değil." Bu basit bir konsepttir ama proje görevlerine karşı bireysel becerileri eşleştirdiğinizde çabuk bir şekilde boşluklar bulabilirsiniz. Boşluklar önemlidir. Boşlukları doldurmak için takımlara tekrar odaklanmak, görevleri tekrar düzenlemek ve takım üyelerini değiştirmek daha etkili sonuçlar verecektir.

İletişim

Bu bütün proje problemlerinin anası olarak tanımlanır. Çok fazla ya da çok az. Birçok proje neyin ne kadar ne çeşitte gerekli olduğunu tanımlamaz. Yukarıdaki süreci takip ederek her adımda iletişimin büyük bir problem olduğunun farkına varabilirsiniz. Bu proje elementleri üzerinde çalışanlardan onlara katılım yapanlara kadar her seviyede vardır. İlk iki adımda sorunların keşfine sebep olan iletişim seviyesini belirleyebilirsiniz ve sonuçta gerçek bir değişim yaratabilirsiniz. Bu problemli bir proje takımı için iyi olabilir. Tabii ki hataları belirleme süreci benim gözlemime göre yukarıdaki gibidir. Her proje problemine uymayabilirler. Birçok teslim konuları üzerinde projelerde çalışmış olmama rağmen bu yöntem bana durumları iyileştirmek adına harika bir içerik sağlıyor. Gizli olan nokta da tabii ki eğer başarısız olduğumuzda bunun olacağını bilseydik o zaman projenin başında bunları belirlemeye çalışırdık.

Başarılı Bir Takım Çalışması Nasıl Sağlanır?

başarılı bir ekip oluşturmak, doğru insanları bulmaktan fazlasını gerektirir. başarı için çaba, iletişim ve ortak bir bağlılık gerekir. ekibinizin başarılı olmasını istiyorsanız, oraya ulaşmalarına yardımcı olmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. yukarıdaki takım başarısının ilkelerinin yanı sıra diğer yapabilecekleriniz aşağıda sıralanmıştır:

Başarının nasıl göründüğünü tanımlayın.

Başarıya ulaşmanın ilk adımı, neye benzediği hakkında net bir fikre sahip olmaktır. Hedefleriniz neler? Ekibiniz için başarılı bir sonuç nedir? Neyi hedeflediğinizi biliyorsanız, o hedefe ulaşmak için bir plan oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Gerçekçi beklentiler belirleyin.

Takım üyeleriniz için gerçekçi beklentiler belirlemeniz önemlidir. Kendilerinden sürekli olarak imkansızı yapmaları istendiğini hissederlerse, hızlı bir şekilde cesaretleri kırılır. Bunun yerine, onlara yeteneklerini geliştiren, ancak yine de ulaşılabilecekleri hedefler verin.

Etkili iletişim kurun.

Etkili iletişim, herhangi bir ekibin başarısı için esastır. Takım için vizyonunuzu ve hedeflerinizi, ayrıca güncellemeleri veya değişiklikleri paylaşarak herkesin aynı fikirde olduğundan emin olun. Ekip üyelerinizin önerilerini ve geri bildirimlerini dinlemeyi de unutmayın. Hatta onların aklınıza gelmemiş harika fikirleri olabilir! Bunu öğrenmenin en önemli yolu fikir alışverişine açık olmaktır.

İşbirliğini teşvik edin.

Başarılı ekipler yalnızca bağımsız olarak çalışmakla kalmaz, aynı zamanda birbirleriyle nasıl işbirliği yapacaklarını da bilirler. Ekip üyelerinizi fikirlerini paylaşmaya ve ortak başarı için birlikte çalışmaya teşvik edin. Takım içerisindeki görev tanımları belli olursa aradaki pürüzleri gidermiş ve hedefinize daha hızlı hareket etmiş olursunuz.

Başarıları kutlayın.

Yol boyunca takımınızın başarılarını kutlamayı unutmayın! Bu, herkesin motive olmasına ve eldeki göreve odaklanmasına yardımcı olacaktır. Ufak da olsa takdir etmek, başarılı bir ekip oluşturmada uzun bir yol kat edebilir.

Güven, Takım üyelerinin birbirlerine ve liderlerine duydukları güven, takımın düzgün çalışması için kritiktir, Bir takım üyesinin, diğer üyelerin kendisini destekleyeceğine ve işinin üstesinden geleceğine güvendiği bir durum, İletişim, Etkili ve açık bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği, takım çatışmalarını azaltır ve iş süreçlerini hızlandırır, Takım liderinin, projenin her aşamasında durumu net bir şekilde takım üyelerine bildirdiği bir durum, Uyum, Ekip üyelerinin, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kabul etme ve bu durumu ekip yararına kullanma yeteneği, Bir proje ekibinde herkesin birbirinin yeteneklerini ve becerilerini takdir ettiği ve bu becerileri birleştirerek daha geniş bir hedefe ulaştığı bir durum, Esneklik, Değişen durumlar ve beklenmedik zorluklara hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneği, Bir kriz durumunda, takımın hızlı bir şekilde durumu değerlendirdiği ve etkili bir çözüm ürettiği bir durum, Dürüstlük, Ekip üyelerinin, hatalarını ve zorluklarını açıkça paylaşabilme durumu, Bir ekip üyesinin, projenin belirli bir bölümünde zorluk çektiğini kabul ettiği ve yardım istediği bir durum, Katılım, Takım üyelerinin projeye aktif katılımı ve beklentilerin net bir şekilde yönetilmesi, Ekip üyelerinin, projeye ilişkin kararlara aktif olarak katıldığı bir durum, Gerekli Beceriler, Takım üyelerinin, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli becerilere sahip olmaları, Bir yazılım projesi için, ekip üyelerinin kodlama ve test yapabilme yeteneklerine sahip olmaları, Problemlere Sebep Olan Şeyler, Bir takımın başarı veya başarısızlık sebeplerini belirlemekteki yeteneği, Bir takımın, bir projenin başarısız olmasına neden olan sorunları tespit etme ve onları çözme yeteneği, İyileşme Süreci, Takımın, zorlukları ve sorunları aşma yeteneği, Bir takımın, bir projenin zor bir bölümünde başarısız olduktan sonra, durumu düzeltme ve işleri tekrar rayına oturtma yeteneği, Boşluklar, Bir takımın, beceri, bilgi veya kaynak konusunda boşlukları belirleyip doldurma yeteneği, Bir takımın, yeni bir teknoloji öğrenmek veya belirli bir beceriyi geliştirmek için gereken eğitim ve kaynakları sağlama yeteneği
takım başarısı neye bağlıdır takım başarısı nasıl oluşur takım başarısı nedir takım başarısı ve dürüstlük takım başarısızlığı nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Birbirini şefkatle tutan iki elin yakın plan çekimi. Ellerin ikisi de avuç içleri yukarı bakıyor ve parmaklar iç içe geçmiş. Ellerin cilt tonları biraz farklı, bu da ellerin iki farklı kişiye ait olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki ışık, ciltteki ince kırışıklıkları yakalayarak anın mahrem doğasını vurguluyor. Ön plan tamamen iki el ile dolu, bu da bir samimiyet ve bağlantı hissi yaratıyor. Arka plan odak dışıdır ve huzurlu ve dingin bir atmosfer yaratır. Bu görüntü, tam bir uyum içinde bir araya gelen iki insanın güzelliğini yakalıyor.
Takım Çalışması

İş Hayatında Takım Çalışması

11 Eylül 2021
Bir grup insan birbirine yakın bir şekilde duruyor ve elleri birleşik bir şekilde kenetlenmiş. Görüntünün odak noktası, birbiriyle hafifçe örtüşen elleridir. Renk paleti sıcak ve davetkâr, maviler ve beyazlar ağırlıklı. Arka planda bir saat ve bir pasta grafiği var. Sağda, bir kişinin kolunda bir fincan kahve tutuluyor. Ön planda, bir kumaş ve bir saatin yakın çekimi görülebiliyor. Ayrıca, bir kişinin bacağı da çekimde yer alıyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek görüntüdeki kişilerin ellerine odaklanan benzersiz bir an yaratıyor.
Takım Çalışması

Ekip Çalışmasında Takım Ruhu

01 Mart 2021
Gündelik kıyafetler giyen çeşitli insanlardan oluşan bir grup daire şeklinde durmakta, her biri sağ elini kaldırmakta ve ellerini hep birlikte çırpmaktadır. Bazılarının gözleri kapalı, diğerleri ise gülümseyen yüzlerle birbirlerine bakıyorlar. Arka plan net değil ama ön plandaki bireylerin ayrıntıları net. Odak noktası, avuç içleri hafif bir şapırtı sesiyle temas ederken bir araya gelen eller. Bir grup insan bir birlik anında bir araya gelirken, atmosfer neşeli bir kutlama havasında.
İş Hayatı

İş Hayatında Takım Ruhu

15 Mayıs 2019
Bir grup insan bir daire şeklinde toplanmış, her birinin elinde bir dişli var. Merkezdeki kişi en büyük dişliyi tutarken, çevrelerindeki insanlar daha küçük dişlilere sahiptir. Merkezdeki kişi kameraya doğru bakmakta, yüzü dışarıdan gelen ışıkla aydınlanmaktadır. Diğer insanlar ellerindeki dişlilere odaklanmış durumda, yüzleri çoğunlukla gölgeler arasında saklı. Tüm dişliler metalik bir parlaklığa sahip ve çevreden gelen ışığı yansıtıyor. Grup ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışırken ortam kararlılık ve birlik duygusuyla doludur.
Takım Çalışması

Takım Çalışması Neden Önemli?

09 Ocak 2021