AnasayfaBlogSüryani Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

13 Şubat 2021
Bu taş binanın tepesine çıkan belirgin bir taş merdiveni vardır. Merdiven, uzun bir gölge oluşturan ve açık renkli taş duvarlarla ilginç bir kontrast oluşturan taş bir korkulukla çerçevelenmiş. Arka planda, yakın planda bir sütun görülebiliyor. Binanın üzerinde, bir su kütlesinin üzerinde uzanan bulutlu bir gökyüzü var. Kahverengi bir yüzey üzerinde siyah harflerle yazılmış bir tabelanın yakın çekimi de görülebiliyor. Sağ tarafında bir kapı bulunan taş bir kemer de mevcut. Görüntünün köşesinde çok yapraklı bir ağaç görülüyor ve taş duvarın üzerinde siyah yazılar var. Genel olarak bu bina güzel ve büyüleyici.
Bölüm BilgisiDil ve Kültür Etkinlikleriİş İmkanları
Süryani Dili ve Edebiyatı, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.Süryanice, Aramice ve İbranice dillerinin yanı sıra İngilizce eğitimi de verilmektedir.Kamuda mütercim-tercümanlık, müzelerde ve kütüphanelerde eser inceleme ve araştırma, sosyal sorumluluk projeleri, yayınevlerinde çalışma ve akademik kariyer.
Bu bölüm ülkemizde sadece Mardin Artuklu Üniversitesinde bulunmaktadır.Eski ve yeni Süryanice üzerine detaylı eğitim verilirken, İngilizce destekli batı literatürüne de hakim olunmaktadır.Kamuda, kütüphanelerde, müzelerde, özel kuruluşlarda, sosyal sorumluluk projelerinde ve akademik alanda iş imkanı bulunmaktadır.
Bölüm, az ve kalifiye öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Süryani kültürünün detayları aktarılırken, ilgili dillerin yanı sıra İngilizce ile de desteklenmektedir.Araştırma yoluyla bilgi aktarabilme ve aracı olabilme yeteneği, çevirmenlik ve tercümanlık, akademik alanda bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirme.
Lisans programıyla beraber yüksek lisans ihtisası da yapılmaktadır.Aynı zamanda batıda araştırılan ve bulunan bilgi birikimlerinden faydalanılmaktadır.Yüksek lisans yoluyla daha detaylı bir eğitim alarak akademik kariyer sahibi olabilirler.

Her zaman bulunduğumuz toprakların tarihinin ne sürprizlerle dolu olduğu konuşulur. Topraklarımızın zamanında hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığından, hangi izleri taşıdığından, onlardan bize kalan miraslardan bahsedilir. Bunlara ulaşmak için de çeşitli arkeolojik kazılar yapılır, kazıdan çıkan yapıtlar çözümlenmeye çalışılır, eski belgeler incelenir.

Bu genellemeye dayanarak bugün rotamızı Mezopotamya’ya çeviriyoruz. Milattan önce isimleri Asurlular ve Aramiler olarak bilinen Süryaniler köklü bir kültürün kaynaklarıdır. 17. yüzyıla kadar pek ilgi çekmeyen ama daha sonra batının ilgisini uyandıran Süryaniyat alanı ülkemizde büyük bir boşluk olarak duruyordu. Bu boşluğun kapatılması amacıyla açılan Mezopotamyalı ve Sami kökenli olan Süryanilerin dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüyle ilgilenen bölümümüzü biz araştırdık ve öğrendik, ilgilenenler için yazımızın bir sonraki başlığına geçelim.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Süryani Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler esaslı Edebiyat Fakültesi'ne tabi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Süryani diline, tarihine ve kültürüne olan boşluğu doldurmak amacıyla başta ‘Süryani Dili ve Kültürü’ adıyla yüksek lisans programı yürütülse de konunun daha geniş çapta ele alınıp layıkıyla incelenmesi için lisans programına dahil edilmesi daha mantıklı bulunmuş. Ülkemizde sadece Mardin Artuklu Üniversitesinde bulunan bölümümüzde Süryani diline, tarihine, kültürüne, literatürüne dair geniş yelpazeli bir eğitim verilmekte. Üniversitenin konumu da araştırmalar ve incelemeler konusunda avantaj sağlıyor.

Bölümümüz öğrencileri eski ve yeni Süryanicenin yanında bu dille ilişkili Sami dil ailesinden Aramice ve İbranice dillerinin eğitimlerini de alıyorlar. Aynı zamanda bunları İngilizce ile de destekleyerek batıda araştırılan ve bulunan bilgi birikimlerinden de faydalanılmaları sağlanıyor. Tıpkı zamanında Süryani dilinin de Grek kültürü ve Mezopotomya arasında aracılık görevi yapması gibi. Süryanilerin ilişkide olduğu birçok medeniyeti de (Emeviler, Abbasiler gibi) göz önünde bulundurursak sosyal bilimler açısından bölümümüzün değeri paha biçilemez. Üstelik batının uzun süredir üstünde çalışması ve bizim çok ilerimizde olması da bu bölümün ülkemiz adına önemini ortaya çıkarmaktadır.

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümü kontenjan olarak az tutuluyor. Bunun sebebi çok kişi eğitmektense az ve tam anlamıyla donanımlı kişiler ortaya çıkarabilmektir. Bu sebeple bu işe gerçekten gönül vermiş, hevesli ve dinamik, araştırmayı ve dilleri seven, meraklı, bölüme de ilgi duyan gençlerin bölümümüzü tercih etmesi önemlidir.

Lisans programıyla beraber yüksek lisans ihtisası da yapan öğrencilerin dünya çapında söz sahibi olabilecek donanımlı bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Bölümümüzü ve önemini kavradıysak biraz da iş imkanlarına bakalım, mezun olunca ne olacak?

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları Nelerdir?

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla bitiren öğrenciler bahsettiğimiz üzere Süryani Dili ve Kültürü adlı yüksek lisans programıyla eğitimlerine devam edebilirler. Diğer yandan mezun öğrencilerimiz kamuda, müzelerde, kütüphanelerde, özel kuruluşlarda, araştırmacı olarak sahada, sosyal sorumluluk alanlarında, yayınevlerinde, çevirmen olarak çalışabilmekte veya akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. 

Süryani Dili ve Edebiyatı programı sayesinde öğrenciler bu dilde yüksek düzeyde metin çevirisi, okuma, yazma, konuşma ve anlama kabiliyetlerine sahip olabilecekler. Bu sayede eser incelemelerinde bilirkişi konumuna gelip araştırmalarda danışılan kişiler olacaklardır.

İş imkanlarına göz atınca aslında kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğiyle orantılı şekilde bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu yüzden mezun öğrenciler üniversite boyunca aldıkları bilgi birikimlerini doğru şekilde kullanıp geliştirirlerse çok iyi yerlere gelebileceklerdir. Mezun sayısının azlığına da bakacak olursak öğrencilerin iş imkanı konusunda şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Peki iş tanımı kapsamında neler yapılıyor, bir de buna göz atalım. 

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Süryani Dili ve Edebiyatının iş imkanlarından yola çıkarak ne iş yaptığına değinelim önce. Örneğin kamuda çalışanlar Dışişleri Bakanlığında mütercim-tercümanlık yapabilmektedirler. Diğer yandan müzede veya kütüphanede çalışanlar eser incelemeleri ve araştırmaları yapabilir, yazılı belgeleri çevirerek sosyolojik incelemelerde bulunabilir. Genel anlamda yaptıkları işin temeline de bakacak olursak:

 • Süryani diline, tarihine, literatürüne ve kültürüne dair araştırmalar yaparlar.

 • Dil konusunda yeterli olduklarında çevirmenlik yapabilirler.

 • Gerekli kurumlar veya kişiler arasında tercümanlık görevini üstlenebilirler.

 • Süryani kültürünü sosyal sorumluluk çapında tüm dünyaya duyurabilir ve ülkemizin de bu konuda yaptığı araştırmalarda ilerlediğini gösterebilirler.

 • Akademik olarak devam edenler de donanımlı, ilgili ve mesleğini seven bireyler yetiştirebilirler.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümümüzün dersleri din, dil, dönem ve kültür açılarından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Zorunlu dersleri sizler için derledik:

 • Klasik Süryanice’ye Giriş 

 • Çağdaş Süryanice: Turoyo

 • Süryanice Okuma

 • Süryani Tarihine Giriş

 • İnsan, Toplum ve Medeniyet

 • Türk Dili 

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

 • İngilizce 

 • Temel Bilgi ve İletişim Teknikleri Kullanımı

 • Süryani Dili Diyalektleri

 • Süryani Dili

 • Süryanice Yazı Becerisi

 • Hıristiyanlık Tarihine Giriş 

 • Gerşunografi 

 • Süryani Dili Morfolojisi

 • Süryani Felsefesi 

 • Süryani Historiyografisi 

 • Dönem Toplum ve Kültürü

 • Helenistik Dönem Toplum ve Kültürü

 • Din Sosyolojisi 

 • Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyonu 

 • Roma ve Bizans Dönemleri Toplum ve Kültürü

 • Süryani Dili Leksikolojisi

 • Süryanice Metin İnceleme, Süryanice Çeviri, Süryanice El Yazmaları

 • İbranice

 • Aramice

 • Antakya Kilisesi Tarihi 

 • Doğu Süryani Kilisesi Tarihi

 • Keldanî Toplumu ve Kilisesi

 • Ortaçağ ve Modern Dönem Süryani Edebiyatı

 • Modern Süryani Çalışmaları

 • Tarih Yazımı Teorileri ve Tartışmaları

 • Araştırma Teknikleri

 • Süryani Mimarisi 

 • Süryani Folkloru Çalışmaları

Zorunlu derslerin yanında bölümümüzde seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşalım: Antik Dönem Süryani Edebiyatı, Klasik Arapça, Klasik Yunanca, Süryanilerde Hat-Tezhib Sanatı, Süryanilerde Dinî Müzik, Kutsal Kitaplar ve Hermenötik. Yukarıda listelediğimiz dersler Mardin Artuklu Üniversitesi resmi sitesinden alınmıştır, detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bölümümüz için öncelikle TYT-AYT sınavlarına girilir ve TS-2 (sözel) puan türü ile tercih yapılır. Diğer lisans bölümlerinde de görüldüğü gibi baraj puanı 180’dir. Tercih yapanlara tavsiyemiz bölümün tek bir üniversitede olması ve belli bir kontenjana, son verilere göre bu sayı 20, sahip olması sebebiyle bölümün taban puanıyla beraber başarı sıralamasına da dikkat etmeleridir. Dipnot olarak belirtelim ki verilerimiz için 2020 yılını temel aldık.

Üniversite Bölüm Taban Puanı  Başarı SıralamasıMardin Artuklu Üniversitesi  Süryani Dili ve Edebiyatı  235,68085 729587

Süryani Dili ve Edebiyatı, 4 yıllık bir lisans bölümüdür, Süryanice, Aramice ve İbranice dillerinin yanı sıra İngilizce eğitimi de verilmektedir, Kamuda mütercim-tercümanlık, müzelerde ve kütüphanelerde eser inceleme ve araştırma, sosyal sorumluluk projeleri, yayınevlerinde çalışma ve akademik kariyer, Bu bölüm ülkemizde sadece Mardin Artuklu Üniversitesinde bulunmaktadır, Eski ve yeni Süryanice üzerine detaylı eğitim verilirken, İngilizce destekli batı literatürüne de hakim olunmaktadır, Kamuda, kütüphanelerde, müzelerde, özel kuruluşlarda, sosyal sorumluluk projelerinde ve akademik alanda iş imkanı bulunmaktadır, Bölüm, az ve kalifiye öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir, Süryani kültürünün detayları aktarılırken, ilgili dillerin yanı sıra İngilizce ile de desteklenmektedir, Araştırma yoluyla bilgi aktarabilme ve aracı olabilme yeteneği, çevirmenlik ve tercümanlık, akademik alanda bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirme, Lisans programıyla beraber yüksek lisans ihtisası da yapılmaktadır, Aynı zamanda batıda araştırılan ve bulunan bilgi birikimlerinden faydalanılmaktadır, Yüksek lisans yoluyla daha detaylı bir eğitim alarak akademik kariyer sahibi olabilirler
süryani dil edebiyat kültür tarih Süryani dili ve edebiyatı bölümü Süryani dili ve edebiyatı
Bu fotoğraf bir tarlada oturan bir kadını gösteriyor. Beyaz uzun kollu bir gömlek, mavi kot pantolon ve kahverengi botlar giyiyor. Saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde geriye toplanmış ve gözlük takıyor. İki eli kucağında ve uzaklara bakıyor. Tarla yemyeşil, uzun otlar ve arka planda birkaç ağaç var. Gökyüzü güzel bir mavidir ve birkaç beyaz bulut etrafa dağılmıştır. Kadın huzurlu ve çevresinden memnun görünüyor. Görüntü boyunca yayılan sakin bir özgüveni var.
Beyda Çalışkan
Blog Yazarı

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisidir. Okumak, yazmak, araştırmak dışında müzikle ilgilenmeyi seviyor. Fakülte sosyal kulüplerinden birinin de kurucuları arasında. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020