AnasayfaBlogSüryani Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

13 Şubat 2021
Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü

Her zaman bulunduğumuz toprakların tarihinin ne sürprizlerle dolu olduğu konuşulur. Topraklarımızın zamanında hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığından, hangi izleri taşıdığından, onlardan bize kalan miraslardan bahsedilir. Bunlara ulaşmak için de çeşitli arkeolojik kazılar yapılır, kazıdan çıkan yapıtlar çözümlenmeye çalışılır, eski belgeler incelenir.

Bu genellemeye dayanarak bugün rotamızı Mezopotamya’ya çeviriyoruz. Milattan önce isimleri Asurlular ve Aramiler olarak bilinen Süryaniler köklü bir kültürün kaynaklarıdır. 17. yüzyıla kadar pek ilgi çekmeyen ama daha sonra batının ilgisini uyandıran Süryaniyat alanı ülkemizde büyük bir boşluk olarak duruyordu. Bu boşluğun kapatılması amacıyla açılan Mezopotamyalı ve Sami kökenli olan Süryanilerin dili, edebiyatı, tarihi ve kültürüyle ilgilenen bölümümüzü biz araştırdık ve öğrendik, ilgilenenler için yazımızın bir sonraki başlığına geçelim.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Süryani Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler esaslı Edebiyat Fakültesi'ne tabi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Süryani diline, tarihine ve kültürüne olan boşluğu doldurmak amacıyla başta ‘Süryani Dili ve Kültürü’ adıyla yüksek lisans programı yürütülse de konunun daha geniş çapta ele alınıp layıkıyla incelenmesi için lisans programına dahil edilmesi daha mantıklı bulunmuş. Ülkemizde sadece Mardin Artuklu Üniversitesinde bulunan bölümümüzde Süryani diline, tarihine, kültürüne, literatürüne dair geniş yelpazeli bir eğitim verilmekte. Üniversitenin konumu da araştırmalar ve incelemeler konusunda avantaj sağlıyor.

Bölümümüz öğrencileri eski ve yeni Süryanicenin yanında bu dille ilişkili Sami dil ailesinden Aramice ve İbranice dillerinin eğitimlerini de alıyorlar. Aynı zamanda bunları İngilizce ile de destekleyerek batıda araştırılan ve bulunan bilgi birikimlerinden de faydalanılmaları sağlanıyor. Tıpkı zamanında Süryani dilinin de Grek kültürü ve Mezopotomya arasında aracılık görevi yapması gibi. Süryanilerin ilişkide olduğu birçok medeniyeti de (Emeviler, Abbasiler gibi) göz önünde bulundurursak sosyal bilimler açısından bölümümüzün değeri paha biçilemez. Üstelik batının uzun süredir üstünde çalışması ve bizim çok ilerimizde olması da bu bölümün ülkemiz adına önemini ortaya çıkarmaktadır.

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümü kontenjan olarak az tutuluyor. Bunun sebebi çok kişi eğitmektense az ve tam anlamıyla donanımlı kişiler ortaya çıkarabilmektir. Bu sebeple bu işe gerçekten gönül vermiş, hevesli ve dinamik, araştırmayı ve dilleri seven, meraklı, bölüme de ilgi duyan gençlerin bölümümüzü tercih etmesi önemlidir.

Lisans programıyla beraber yüksek lisans ihtisası da yapan öğrencilerin dünya çapında söz sahibi olabilecek donanımlı bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Bölümümüzü ve önemini kavradıysak biraz da iş imkanlarına bakalım, mezun olunca ne olacak?

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları Nelerdir?

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla bitiren öğrenciler bahsettiğimiz üzere Süryani Dili ve Kültürü adlı yüksek lisans programıyla eğitimlerine devam edebilirler. Diğer yandan mezun öğrencilerimiz kamuda, müzelerde, kütüphanelerde, özel kuruluşlarda, araştırmacı olarak sahada, sosyal sorumluluk alanlarında, yayınevlerinde, çevirmen olarak çalışabilmekte veya akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. 

Süryani Dili ve Edebiyatı programı sayesinde öğrenciler bu dilde yüksek düzeyde metin çevirisi, okuma, yazma, konuşma ve anlama kabiliyetlerine sahip olabilecekler. Bu sayede eser incelemelerinde bilirkişi konumuna gelip araştırmalarda danışılan kişiler olacaklardır.

İş imkanlarına göz atınca aslında kişinin kendisini ne kadar geliştirdiğiyle orantılı şekilde bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu yüzden mezun öğrenciler üniversite boyunca aldıkları bilgi birikimlerini doğru şekilde kullanıp geliştirirlerse çok iyi yerlere gelebileceklerdir. Mezun sayısının azlığına da bakacak olursak öğrencilerin iş imkanı konusunda şanslı olduklarını söyleyebiliriz. Peki iş tanımı kapsamında neler yapılıyor, bir de buna göz atalım. 

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Süryani Dili ve Edebiyatının iş imkanlarından yola çıkarak ne iş yaptığına değinelim önce. Örneğin kamuda çalışanlar Dışişleri Bakanlığında mütercim-tercümanlık yapabilmektedirler. Diğer yandan müzede veya kütüphanede çalışanlar eser incelemeleri ve araştırmaları yapabilir, yazılı belgeleri çevirerek sosyolojik incelemelerde bulunabilir. Genel anlamda yaptıkları işin temeline de bakacak olursak:

 • Süryani diline, tarihine, literatürüne ve kültürüne dair araştırmalar yaparlar.

 • Dil konusunda yeterli olduklarında çevirmenlik yapabilirler.

 • Gerekli kurumlar veya kişiler arasında tercümanlık görevini üstlenebilirler.

 • Süryani kültürünü sosyal sorumluluk çapında tüm dünyaya duyurabilir ve ülkemizin de bu konuda yaptığı araştırmalarda ilerlediğini gösterebilirler.

 • Akademik olarak devam edenler de donanımlı, ilgili ve mesleğini seven bireyler yetiştirebilirler.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümümüzün dersleri din, dil, dönem ve kültür açılarından oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Zorunlu dersleri sizler için derledik:

 • Klasik Süryanice’ye Giriş 

 • Çağdaş Süryanice: Turoyo

 • Süryanice Okuma

 • Süryani Tarihine Giriş

 • İnsan, Toplum ve Medeniyet

 • Türk Dili 

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

 • İngilizce 

 • Temel Bilgi ve İletişim Teknikleri Kullanımı

 • Süryani Dili Diyalektleri

 • Süryani Dili

 • Süryanice Yazı Becerisi

 • Hıristiyanlık Tarihine Giriş 

 • Gerşunografi 

 • Süryani Dili Morfolojisi

 • Süryani Felsefesi 

 • Süryani Historiyografisi 

 • Dönem Toplum ve Kültürü

 • Helenistik Dönem Toplum ve Kültürü

 • Din Sosyolojisi 

 • Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyonu 

 • Roma ve Bizans Dönemleri Toplum ve Kültürü

 • Süryani Dili Leksikolojisi

 • Süryanice Metin İnceleme, Süryanice Çeviri, Süryanice El Yazmaları

 • İbranice

 • Aramice

 • Antakya Kilisesi Tarihi 

 • Doğu Süryani Kilisesi Tarihi

 • Keldanî Toplumu ve Kilisesi

 • Ortaçağ ve Modern Dönem Süryani Edebiyatı

 • Modern Süryani Çalışmaları

 • Tarih Yazımı Teorileri ve Tartışmaları

 • Araştırma Teknikleri

 • Süryani Mimarisi 

 • Süryani Folkloru Çalışmaları

Zorunlu derslerin yanında bölümümüzde seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşalım: Antik Dönem Süryani Edebiyatı, Klasik Arapça, Klasik Yunanca, Süryanilerde Hat-Tezhib Sanatı, Süryanilerde Dinî Müzik, Kutsal Kitaplar ve Hermenötik. Yukarıda listelediğimiz dersler Mardin Artuklu Üniversitesi resmi sitesinden alınmıştır, detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bölümümüz için öncelikle TYT-AYT sınavlarına girilir ve TS-2 (sözel) puan türü ile tercih yapılır. Diğer lisans bölümlerinde de görüldüğü gibi baraj puanı 180’dir. Tercih yapanlara tavsiyemiz bölümün tek bir üniversitede olması ve belli bir kontenjana, son verilere göre bu sayı 20, sahip olması sebebiyle bölümün taban puanıyla beraber başarı sıralamasına da dikkat etmeleridir. Dipnot olarak belirtelim ki verilerimiz için 2020 yılını temel aldık.

Üniversite Bölüm Taban Puanı  Başarı SıralamasıMardin Artuklu Üniversitesi  Süryani Dili ve Edebiyatı  235,68085 729587

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Süryani Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler esaslı 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Programda Süryani diline, tarihine, literatürüne dair geniş çağlı eğitim verilmekte. Bunun yanında oldukça fazla çeşitli derslerle oldukça donanımlı bireyler yetiştirebilmektedir.

Süryani Dili ve Edebiyatının İş İmkanları Nelerdir?

Süryani Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla bitiren öğrenciler Süryani Dili ve Kültürü adlı yüksek lisans programıyla eğitimlerine devam edebilirler. Bunun yanında mezun öğrenciler kamuda, özel kuruluşlarda, müzelerde, kütüphanelerde veya sahada aktif olarak çalışabilmektedir. Dileyen öğrencilerimiz de akademik olarak araştırmalarına devam edip öğretim görevlisi olabilirler.

Süryani Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Süryani Dili ve Edebiyatı mezunları dil konusunda yeterli seviyeye ulaştıktan sonra tercümanlık yapabilirler. Sosyal sorumluluk çapında Süryani kültürünü ülkemize ve dünyaya tanıtabilirler. Metin çevirileri, eser incelemeleri, araştırmaları yapabilir veya akademisyen olup yeni nesli yetiştirme görevini üstlenebilirler.

süryani dil edebiyat kültür tarih Süryani dili ve edebiyatı bölümü Süryani dili ve edebiyatı
Beyda Çalışkan
Beyda Çalışkan
Blog Yazarı

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisidir. Okumak, yazmak, araştırmak dışında müzikle ilgilenmeyi seviyor. Fakülte sosyal kulüplerinden birinin de kurucuları arasında. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.